Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

SKRAĆENICE

AUL – Agencija za upravljanje lukama

VIP – „VIP mobile”

VP – Vodoprivredno preduzeće

VIS – Vodoprivredni infomacioni sistem

GIS – Geografski informacioni sistem

DMO – Destinacijske menadžment organizacije

ED – Elektrodistrubicija

EBRD – Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj

EIB – Investiciona banka Evropske unije

EU – Evropska unija

ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije

ZZSK – Zavod za zaštitu spomenika kulture

IAUS – Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

JKP – Javno komunalno preduzeće

KPZ – Kazneno popravni zavod

EMS – Elektromreža Srbije

JP EPS – Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”

EPS Distribucija – Operator distributivnog sistema „EPS-DISTRIBUCIJA”

JLS – Jedinica lokalne samouprave

JP PS – Javno preduzeće „Putevi Srbije”

JVP – Javno vodoprivredno preduzeće

JCK – Jugocikling kampanja

KEI – Kancelarija za evropske integracije

KfW – Nemačka investiciona banka

LTO – Lokalne turističke organizacije

LEAP – Lokalni ekološki akcioni plan

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MZ – Mesna zajednica

MSP – Mala i srednja preduzeća

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MP – Ministarstvo privrede

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MZd – Ministarstvo zdravlja

MRZSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MISP – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata

NVO – Nevladine organizacije

NIS – „Naftna industrija Srbije” a.d.

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

NKD –Nacionalna kulturna dobra

OIE – Obnovljivi izvori energije

PGR – Plan generalne regulacije

PPV – Postrojenje za prečišćavanje voda

PPOV – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

PPRS – Prostorni plan Republike Srbije

PSSS – Poljoprivredna savetodavna stručna služba

RDV – Republička direkcija za vode

RZS – Republički zavod za statistiku

RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

RPK – Regionalna privredna komora

RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje

RSrp – Republika Srpska

RHMZ – Republički hidrometeorološki zavod

SEPA – Agencija za zaštitu životne sredine

SB – Svetska banka

TOS – Turistička organizacija Srbije

TO – Turistička organizacija

TOL – Turistička organizacija lokalna

FUP – funkcionalno urbano područje

Ostavite komentar