Strategija za palijativno zbrinjavanje – Akcioni plan

REDNI BROJ 6.1. OPŠTI CILjEVI MERE AKTIVNOSTI INDIKATORI NADLEŽNI ORGANI IZVORI FINANSIRANjA ROKOVI 6.1.1. Uključivanje palijativnog zbrinjavanja u zdravstveni sistem Republike Srbije kako bi postao neotuđivi element prava građana na zdravstvenu zaštitu Broj multiprofesionalnih timova za palijativno zbrinjavanjeOpredeljene postelje za palijativno zbrinjavanje u prvoj fazi 140 postelja u opredeljenim zdravstvenim ustanovama; U drugoj fazi predviđa se formiranje do ukupno 300 postelja Broj obrazovanih konsultativnih timova u zdravstvenim ustanovamaBroj primenjenih interdisciplinarnih multiprofesionalnih edukativnih programa Broj propisanih recepata (Morfina, Tramadola i drugih lekova koji se koriste u palijativnom zbrinjavanju. Indikator Svetske zdravstvene organizacije je porast potrošnje opioida u medicinske svrhe Ministarstvo zdravlja, Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove, organijedinica lokalne samouprave Repulički Zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015. godina 6.1.2. Unapređenje i dostizanje najboljeg mogućeg kvaliteta života za pacijenta i njegovu porodicu Zadovoljstvo korisnika i njegove porodiceIndikatori kvaliteta Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove, organijedinica lokalne samouprave Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015. godina

REDNI BROJ 6.2. SPECIFIČNI CILjEVI MERE AKTIVNOSTI INDIKATORI NADLEŽNI ORGANI IZVORI FINANSIRANjA ROKOVI 6.2.1. Definisanje nacionalnih standarda za palijativno zbrinjavanje (organizacija, timovi, prostor, oprema, izvršenje plana rada) Predložiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, broj 43/06) u smislu obaveze obrazovanja službe za kućno lečenje i negu u svim jedinicama lokalne samouprave (88 domova zdravlja) koje imaju preko 25.000 stanovnikaPredložiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, broj 43/06) koji predviđa povećanje broja kadra sa postojećeg normativa od: jedan lekar i četiri medicinske sestre na 25.000 stanovnika na jedan lekar i pet sestara na 25.000 stanovnikaZa deset gradskih domova zdravlja Beograda normativ je jedan lekar i četiri medicinske sestre na 25.000 stanovnika, a za domove zdravlja na široj teritoriji grada Beograda jedan lekar i pet medicinskih sestara na 25.000 stanovnikaPredložiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, broj 43/06), kojima bi se, od predviđenih postelja 0,20 na 1000 stanovnika na sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, opredelilo 0,04 postelja na 1.000 stanovnika za palijativno zbrinjavanjePredložiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, broj 43/06) na sekundarnom i tercijernom nivou koje predviđaju jednog doktora specijalistu interne medicine i pet medicinskih sestara na 10 postelja- Predložiti izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, broj 43/06).Predložiti izmene statuta zdravstvenih ustanova Osnivanje službe za kućno lečenje i negu u 88domova zdravlja u jedinicama lokalne samouprave sa preko 25.000 stanovnika, sa timom za palijativno zbrinjavanje u kome je doktor medicine, medicinska sestra, patronažna sestra, fizioterapeut i socijalni radnik, psiholog i psihijatarOsnivanje jedinice za palijativno zbrinjavanje u sastavu odeljenja za produženo lečenje i negu na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sa opredeljenim brojem postelja: 0,04 na 1.000 stanovnika i timom u kome su jedan doktor medicine specijalista interne medicine i pet medicinskih sestara na 10 postelja-Prilagođavanje prostora i opreme za palijativno zbrinjavanje – Broj multiprofesionalnih timova za palijativno zbrinjavanje na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštiteBroj opredeljenih postelja za palijativno zbrinjavanje u prvoj fazi od 140 postelja u opredeljenim zdravstvenim ustanovama; u drugoj fazi predviđa se osnivanje jedinica za palijativno zbrinjavanje do ukupno 300 postelja – Broj novoformiranih jedinica za palijativno zbrinjavanje na sekundarnom i tercijernom nivou Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina 6.2.2. Prilagođavanje zakonske regulative standardima lekova za palijativno zbrinjavanje u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama i preporukama Svetske zdravstvene organizacije Predložiti izmeneZakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br.84/04 i 85/05),Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga („Službeni glasnik RS” broj 110/03), Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanju lekova („Službeni list SRJ” br.16/94, 22/97 i 52/02). Rešenja o utvđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnikRS”, broj 24/05) -Obezbeđivanje i dostupnost opioida i drugih lekova sa liste lekova za palijativno zbrinjavanje u skladu sa razvojem liste esencijalnih lekova za palijativno zbrinjavanje -Broj propisanih recepata (Morfina, Tramadola i drugih lekova koji se koriste u palijativnom zbrinjavanju. Indikator Svetske zdravstvene organizacije je porast potrošnje opioida u medicinske svrhe Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina

6.2.3. Informisanje javnosti o značaju palijativnog zbrinjavanja – Kampanja u javnim glasilima – Izrada promotivnog materijala Anketiranje pre i posle kampanje Broj anketiranih građana pre i posle kampanje koji prepoznaju značenje izraza palijativno zbrinjavanje Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove,javna glasila,organijedinica lokalne samouprave Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2010.godina 6.2.4. Uspostavljanje organizaciono i finasijski održivog modela palijativnog zbrinjavanja Predložiti izmene i dopune Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 7/09) Definisanje sadržaja i obima usluga palijativnog zbrinjavanja po nivoima zdravstvene zaštiteCenovnik usluga Zadovoljstvo korisnika i porodiceZadovoljstvo zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zavodi i instituti za javno zdravlje Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina 6.2.5. Osnivanje organizacionih jedinica službe za kućno lečenje i negu u svim domovima zdravlja u jedinicama lokalne samouprave sa i preko 25.000 stanovnika u Republici Srbiji (ukupno u 88 domova zdravlja) Predložiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, broj 43/06) u smislu obaveze obrazovanja službe za kućno lečenje i negu u svim jedinicama lokalne samouprave sa i preko 25.000 stanovnika (88 domova zdravlja).Predložiti izmene Statuta ustanova i organizovanje službeza kućno lečenje i negu Donošenje sistematskih procedura koje regulišu rad i organizaciju službi za palijativno zbrinjavanje- Doneti preporuke za dobru kliničku praksu Broj novoformiranih organizacionih jedinica službe za kućno lečenje i negu u domovima zdravlja Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, domovi zdravlja, jedinice lokalne samouprave Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, zavodi i instituti za javno zdravlje,jedinica lokalne samouprave 2009-2010.godina

6.2.6. Osnivanje centra za koordinaciju službi za kućno lečenje i negu u Republici Srbiji na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Zavodu za gerontologiju, Beograd Osnivanje centra za koordinaciju službi za kućno lečenje i negu u Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd Izmena i dopuna statuta ustanove – Formiran centar za koordinaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije na primarnom nivou u Zavodu za gerontologiju, Beograd Ministarstvo zdravlja, Zavod za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda, Zavod za gerontologiju, Beograd Repulički zavod za zdravstveno osiguranje 2009-2010.godina 6.2.7. Osnivanje jedinica za palijativno zbrinjavanje u sledećim zdravstvenim ustanovama:-U prvoj fazi u periodu 2009 – 2012. godine osnovaće se jedinice za palijativno zbrinjavanje u 13 zdravstvenih ustanova sa ukupno 140 postelja u opštoj bolnici u: Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Smederevskoj Palanci, Ćupriji; Zdravstvenom centru u: Loznici, Zaječaru, Užicu, Vranju; Kliničko bolničkom centru Zemuni Zvezdara; u Specijalnoj bolnici za interne bolesti Vrnjačka Banja u Kliničkom Centru Niš – Klinika za plućne bolesti ituberkulozu, Knez Selo.-U drugoj fazi u periodu 2012 – 2015.godine, osnovaće se jedinice za palijativno zbrinjavanje sa još 160 postelja, u zdravstvenim ustanovama opštoj bolnici u: Kikindi,Pančevu, Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, Boru, Čačku, Kruševcu, Pirotu, Prokuplju, Zdravstveni centar u Valjevu i Kosovskoj Mitrovici; Kliničko bolnički centar „Bežanijska kosa”„dr Dragiša Mišović-Dedinje”, „Zemun” i „Zvezdara”; Klinički Centar Kragujevac. – Osnivanje jedinica za palijativno zbrinjavanje sa opredeljenim brojem postelja- Dopuna statuta zdravstvenih ustanova o osnivanju jedinica za palijativno zbrinjavanje – Donošenje sistematskih procedura koje regulišu rad i organizaciju službe za palijativno zbrinjavanje- Prilagođavanje prostora i opreme za palijativno zbrinjavanje – Broj novoformiranih jedinica za palijativno zbrinjavanje u zdravstvenim ustanovama u dve faze Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zavodi i instituti za javno zdravlje, opšte bolnice, zdravstveni centri, kliničko bolnički centri i klinike Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina

6.2.8. – Obrazovanje konsultativnih timova u zdravstvenim ustanovamana tercijarnom nivou zdravstvene zaštite – Osnivanje centra za razvoj palijativnog zbrinjavanja uInstitutu za onkologiju i radiologiju Srbije – U okviru postojećih zdravstvenih ustanova na predlog stručnog saveta ustanove, direktor imenuje konsultativni tim koji uspostavlja saradnju sa timovima na primarnom i sekundarnom nivou, pruža stručnu pomoć u rešavanju problematike pacijenata na palijativnom zbrinjavanju.- Osnivanje centra za razvoj palijativnog zbrinjavanja u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Donošenje sistematskih procedura koje regulišu rad i organizaciju centra za razvoj palijativnog zbrinjavanja i konsultativnih timova u zdravstvenim ustanovama na tercijarnom nivou Broj timova (doktor medicine specijalista interne medicine i medicinska sestra sa višim ili visokim obrazovanjem)- Osnovan Centar za razvoj palijativnog zbrinjavanja u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije Broj konsultacija timova za palijativno zbrinjavanje na primarnom nivou zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama na tercijarnom nivou zdravstvene zaštiteBroj konsultacija timova za palijativno zbrinjavanje na primarnom nivou zdravstvene zaštite sa centrom za razvoj palijativnog zbrinjavanja.Broj edukativnih seminara Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou, zavodi i instituti za javno zdravlje Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2011. godina2009-2015. godina 6.2.9. Obrazovanje jedinstvenog informacionog sistema Akreditovan softver – Razvoj procedura i softverskih programa za registraciju korisnika, dijagnostiku i praćenje kao i za epidemiološke studije po MKB H klasifikaciji Postojanje softverskog programa za praćenje rada timova palijativnog zbrinjavanja Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove, organi jedinica lokalne samouprave Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina 6.2.10. Povezivanje i saradnja sa Svetskom zdravstvsnom organizacijom, Savetom Evrope i drugim međunarodnim organizacijama kao što su: Međunarodna asocijacija za hospise i palijativno zbrinjavanje, Evropska asocijacija za palijativno zbrinjavanje, Radna grupa za palijativno zbrinjavanje Centralne i Istočne Evrope i dr. Stalna komunikacija, članstvo Uspostavljanje direktnih kontakata sa navedenim i drugim organizacijama Usvojene konvencije Ministarstvo zdravlja, Republička stručna komisija za palijativno zbrinjavanje Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina

6.2.11. Naučno istraživanje Istraživanja u oblasti palijativnog zbrinjavanja sa ciljem primene dokazanih kvalitativnih i kvantitativnih naučnih metoda i usmerenjem ka pacijentu.Sve dimenzije palijativnog zbrinjavanja treba procenjivati iz perspektive samog pacijenta Primena etičkih kodeksa utvrđenih za sva klinička istraživanja iz oblasti palijativnog zbrinjavanja u skladu sa Helsinškom deklaracijom (neophodno je primenjivati MKB H klasifikaciju) Podržati istraživanja u svim oblastima palijativnog zbrinjavanja Podsticati intersektorsku, nacionalnu i međunarodnu saradnju Odabir indikatora kvaliteta zbrinjavanja pacijenata i unapređenja kvaliteta postojećih službi i to demografskih, administrativnih, dijagnostičkih podataka koji će obezbediti standardizovanu informaciju o zbrinutim pacijentima. Pokazatelji obavljanja posla su vreme reagovanja određene službe, proporcija zbrinutih pacijenata koji ne boluju od malignih bolesti što omogućava procenu stepena do koga su dostignuti postavljeni ciljevi Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Institut za ekonomska istraživanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Republička stručna komisija, zdravstvene institucije Repulički zavod za zdravstveno osiguranje,jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina 6.2.12. Praćenje i procena Obrazovanje timova za palijativno zbrinjavanjeUspostavljanje indikatora i procedura za praćenje Na svim nivoima razvoj procedura za palijativno zbrinjavanjeNa svim nivoima razvoj procedura za psihosocijalnu podršku porodiciPsihosocijalna podrška timovima za palijativno zbrinjavanje- Praćenje kvaliteta palijativnog zbrinjavanja uz obrazovan jednoobrazni minimalni paket podataka Uspostavljene službe za palijativno zbrinjavanje na svim nivoima zdravstvene zaštite Praćenje indikatora koji poboljšavaju kvalitet života (skale bola, skala procene simptoma, zadovoljstvo pacijenata, skala rezultata palijativnog zbrinjavanja)Broj porodica kojima je pružena podrška u periodu bolesti i do šest meseci u periodu žalostiBroj timova za palijativno zbrinjavanje kojima je pružana psihosocijalna podrška. Republička stručna komisija, zavodi za javno zdravlje i instituti za javno zdravlje, (dva puta godišnje) Ministarstvo zdravlja,Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015. godina

6.2.13. Obrazovanje liste esencijalnih lekova za palijativno zbrinjavanje,u skladu sa listom Međunarodne asocijacije za hospise i palijativno zbrinjavanje (IAHPC) i medicinskih pomagala Predložiti izmeneZakona o proizvodnji i prometu opojnih droga („Službeni glasnik RS”, broj 110/03), Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanju lekova („Službeni list SRJ”, br.16/94, 22/97 i 52/02), Rešenja o utvđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 24/05) Sačininjen predlog Republičke stručne komisije za palijativno zbrinjavanje, usaglašen sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za izmenu i dopunu nacionalne politike kontrole opioidaUspostavljanje nacionalne politike propisivanja opioida i sistema kontrole koji će onemogućiti zloupotrebu opioida i osigurati njihovu dostupnost za primenu u medicini u cilju otklanjanja bola i patnje Broj propisanih recepata (Morfina, Tramadola i drugih lekova koji se koriste u palijativnom zbrinjavanju) Procentualni prikaz porasta potrošnje opioida u medicinske svrhe Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za lekove i medicinska sredstva Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, jedinica lokalne samouprave 2009-2015.godina 6.2.14. Uvođenje palijativnog zbrinjavanja u programe medicinskih škola,i u studijske programe odgovarajućih visokoškolskih ustanova Akreditacija programa Konkretne, razumljive i kulturološki prihvatljive instrukcije o palijativnom zbrinjavanju Izmena programa Broj časova o palijativnom zbrinjavanju u srednjim i visokim školama – fakultetima, u dodiplomskoj i postdiplomsoj nastavi u Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete,srednje i visokoškolske ustanove Ministarstvo prosvete 2009-2015.godina 6.2.15. Standardizacija i akreditacija programa za edukaciju svih učesnika u palijativnom zbrinjavanju Akreditacija programa – Kontinuirana edukacija kroz tri nivoa: osnovni, srednji i visoki – Ustanoviti standardni program edukacije sa popisom znanja i veština potrebnih u pružanju palijativnog zbrinjavanja Broj akreditovanih edukativnih programa za palijativno zbrinjavanjeBroj edukovanih timova, broj edukovanih socijalnih radnika i volontera Zdravstveni savet Srbije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalne politike, zdravstvene ustanove,organi jedinica lokalne samouprave Repulički zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove, jedinica lokalne samouprave 2010-2011.godina 6.2.16. Uključivanje svih zainteresovanih učesnika na nivou lokalne samouprave Podrška organajedinica lokalnesamouprave Obrazovanje zdravstvenih saveta u jedinicama lokalne samouprave Broj obrazovanih zdravstvenih saveta u jedinicama lokalne samoupraveBroj uključenih partnera u zdravstvene savete organijedinica lokalne samouprave jedinica lokalne samouprave 2009-2015. godina

Ostavite komentar