Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine

Akcioni plan za sprovođenje prioritetnih mera i aktivnosti za realizaciju predloženih rešenja

1. Politika konkurencije

Mera / Aktivnost

Opis aktivnosti

Nosilac

Rok sprovođenja

Uticaj na privredu

1. Aktivna politika prostorno uravnoteženog razvoja trgovine – Analiza stanja

Segmentirana analiza saturiranosti tržišta maloprodaje Republike Srbije (površina prodajnog prostora po stanovniku po opštinama i naseljima) i akcioni plan podrške nerazvijenim područjima sa setom konkursne dokumentacije za dodelu sredstava.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sprovođenje početi odmah nakon identifikovanja područja sa niskim stepenom razvoja trgovinske mreže.

Veća zaposlenost u trgovinskom sektoru, Jača konkurencija između maloprodavaca, Povećanje blagostanja potrošača.

2. Usmeravanje razvoja trgovine u pravcu ostvarivanja makro rasporeda maloprodajnih objekata koji će svim potrošačima stvoriti slične uslove kupovine.

Podsticaj razvoja trgovine u ruralnim područjima

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sprovođenje početi odmah nakon usvajanja nalaza prethodne studije

Veća zaposlenost u trgovinskom sektoru, Jača konkurencija između maloprodavaca, Povećanje blagostanja potrošača.

3.Podsticaj razvoju elektronske trgovine i savremenih trgovinskih formata:

3.1. Edukacioni programi za unapređenje poslovnih znanja koje tangiraju elektronsku trgovinu

Edukacioni programi za predstavnike malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnika.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kontinuirano

Pozitivan uticaj: značajno unapređenje kapaciteta privrede u sferi elektronske trgovine

3.2. Kampanja za podizanje svesti o korisnosti elektronske trgovine

TV programi, kampanje sprovedene u elektronskom okruženju kao način uklanjanja barijera na strani tražnje. Izrada vodiča za e-trgovinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kontinuirano

Pozitivan uticaj: povećana tražnja za proizvodima i uslugama koji se prodaju putem elektronskih kanala

3.3. Podrška razvoju savremenih trgovinskih formata – diskonti, cash and carry, DIY, itd.

Predstavljanje novih tehnologija i novih trgovinskih formata. Informisanje privrednika o razvoju novih konkurentskih koncepata u trgovini.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i strukovna udruženja trgovaca

Dva puta godišnje

Razvoj konkurencije na tržištu;Bolje i kvalitetnije snabdevanje potrošača;Trošak: radno vreme koje trgovinski menadzeri provode na edukaciji.

4.Istraživanje odnosa u kanalima marketinga Srbije.

Revizija urađene istraživačke metodologije i pilot istraživanje.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016. godina

Definisanje nosilaca prometa;Definisanje troškova po fazama prometa;Uspostavljanje ključnih indikatora uspešnosti pojedinih faza prometa.

Redovno praćenje ključnih indikatora i odnosa;Predlaganje mera za unapređenje performansi;Preporuke upravljanja odnosima i razvoj partnerske prakse.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kontinuirano

Definisanje osnovnih pravaca razvoja i preventiva eventualnih anomalija.

2. Politika razvoja malih trgovinskih preduzeća i preduzetnika

1. Unapređenje poslovnog okruženja za poslovanje malih trgovinskih preduzeća i preduzetnika

1) Uspostavljanje Jedinstvene elektronske tačke kontakta (JEKT), državnog servisa na kome će, pre svega, svi pružaoci usluga moći da dobiju sve neophodne informacije koje su im neophodne za obavljanje određene usluge. Misli se na pružaoce usluga koji su predmet Direktive o uslugama, koja se odnosi na trgovinu.

Ministarstvo će identifikovati sve aktivnosti i sve korake koje mora da zna jedan privredni subjekt da bi obavljao uslugu trgovine. U drugoj fazi, predviđeno je omogućavanje da se sve procedure završe elektronskim putem.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016-2018. godine

Ubrzani razvoj informacionog društva u Republici Srbiji koji će dodatno pojednostaviti obavljanje trgovinske delatnosti u Srbiji.

2) Izrada vodiča za trgovinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2017. godina

3) U okviru Nacionalnog saveta za razvoj trgovine, a pod okriljem nadležnog ministarstva jedan od ključnih prioriteta će biti podsticaj razvoju malih i srednjih preduzeća.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016. godina

2. Unapređenje zaštite malih trgovinskih preduzeća i preduzetnika u trgovinskom sektoru

Edukativne radionice

Trgovinski menadzment – vođenje malog biznisa

Propisi u oblasti zaštite konkurencije

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Komisija za zaštitu konkurencije

2017. godina

Bolji uslovi za mala i srednja preduzeća

Analiza ključnih problema u obavljanju e-trgovine i unapređenje zakonodavnog okvira na bazi komparativne analize pravnog regulisanja e-trgovine u zemljama regiona

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2017. godina

3. Stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranje lanca vrednosti za mala trgovinska preduzeća i preduzetnike

1) Podsticanje daljeg razvoja nabavnih alijansi i klastera u trgovini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kontinuirani

Jačanje nabavne snage malih trgovinskih preduzeća i pregovaračke moći na tržištu.

2) Organizovanje događaja „Upoznaj kupca” ,

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem privrednika.

3) Organizacija poslovnih susreta vlasnika malih trgovinskih preduzeća u zemlji i inostranstvu ,

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem privrednika.

4. Unapređenje pristupa novim tržištima za mala trgovinska preduzeća i preduzetnike

Izrada e-portala za izvoznike

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016. godina

Osvajanje novih tržišta kroz raspolaganje relevantnim informacijama (što ima za cilj otvaranje novih radnih mesta i samozapošljavanje u trgovini).

2) Promovisanje inovativnih maloprodajnih formata.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kontinuirano

3. Institucionalna rešenja

Formiranje Nacionalnog saveta za razvoj trgovine Republike Srbije

Ministarstvo nadležno za poslove trgovine okuplja jedan broj stručnjaka (7-15) u savetodavno telo. Savet predlaže promene propisa, kritički čita predloge propisa drugih organa, predlaže mere za bolje funkcionisanje tržišta i trgovine i savetima podržava rad ministarstva.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, univerziteti, strukovna udruženja, ključne institucije

2016. godina

Trošak privrede: Vreme angažovanih stručnjaka na sednicama Saveta.

Korist za privredu: razmena pozitivnih iskustava sa predstavnicima Ministarstva i Vlade

2. Dopune i izmene zakona iz oblasti tržišta i trgovine, kao i donošenje pratećih pravilnika. Aktivnosti operacionalizacije institucionalnih rešenja.

1) Donošenje podzakonskih akata na predviđenih Zakonom o trgovini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016-2017. godine

Ostvarivanje ključnog principa slobodne trgovine i tržišta.

2) Donošenje Zakona o uslugama

Regulisanje pravila u rastućem, do sada neregulisanom segmentu

3) Donošenje Zakona o robnim berzama

Stvaranje uslova za efikasan promet velikih količina standardne (poljoprivredne i druge) robe – sniženje troškova prometa

4) Izmene i dopune Zakona o e-trgovini

Usklađivanje propisa u e-trgovini sa propisima Evropske unije i pojednostavljenje procedura za obavljanje ovog oblika trgovine koji predtavlja značajan generator zaposlenosti

4. Informatička baza

Ažuriranje baze osnovnih pokazatelja u trgovini

Ažuriranje postojećeg modula podataka

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016. godina

Ažurna baza podataka o trgovini pospešiće brži i usklađeniji razvoj

Analiza podataka o trgovini i trgovinskoj mreži koje prikupljaju institucije Republike Srbije

Analiza načina prikupljanja podataka, definisanje ključnih problema i načina za prevazilaženje

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2016. godina

Ažurna baza podataka o trgovini pospešiće brži i usklađeniji razvoj

Potpisivanje sporazuma sa institucijama koje poseduju podatke o trgovini i trgovinskoj mreži

Razmena podataka sa institucijama koje poseduju pojedine podatke

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede

2017. godina

Ažurna baza podataka o trgovini pospešiće brži i usklađeniji razvoj

Izrada Idejnog projekta informacionog sistema

Arhitektura informacionog sistema trgovine Republike Srbije i definisanje neophodnih sredstava (Faza 1)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2017. godina

Ažurna statistika trgovine pospešiće brži i usklađeniji razvoj

Unapređivanje postojećih baza podataka i registara

Proširenje postojećih baza podataka i uvođenje registra objekataJedan deo prikupljanja podataka zavisiće od završetka najavljenog procesa unapređivanja fiskalizacije

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Godinu dana od završetka prethodne faze

Ažurna statistika trgovine pospešiće brži i usklađeniji razvoj

Centralna baza podataka trgovine (CBPT)

Tender za nabavku, instalaciju, obuku i održavanje

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Do godinu dana od trenutka završetka prethodne faze

Ažurna statistika trgovine

Preduslov za sprovođenje: realizovana u potpunosti Faza 1

Redosled koraka: istovremena realizacija zbog međuzavisnosti sa funkcijom za poslovno izveštavanje i poslovnu inteligenciju

Funkcija za poslovno

izveštavanje

Tender za nabavku, instalaciju, obuku i održavanje

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Do godinu dana od trenutka završetka prethodne faze

Ažurna statistika trgovine i kvalitetne analize i predviđanja

Preduslov za sprovođenje: realizovana u potpunosti Faza 1

Redosled koraka: istovremena realizacija zbog međuzavisnosti sa CBPT

Formiranje Opservatorije cena visoko obrtne robe (Portal na kome su istaknute maloprodajne cene za propisanu korpu artikala visoko obrtne robe).

Izrada idejnog projekta

Izrada portala

Formiranje liste trgovaca koji su obavezni da unose cene

Formiranje liste proizvoda čije cene se prate

Monitoring ažurnosti i održavanje portala

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, strukovno udruženje

2018. godine

– idejni projekat

2019. godine

– realizacija projekta

Javni uvid u maloprodajne cene proizvoda svakodnevne potrošnje

Ostavite komentar