Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine

ANEKS

OCENA KLjUČNIH INDIKATORA TRGOVINSKOG SEKTORA

Tabela broj 1. Kretanje BDP-a Republike Srbije u periodu 2002-2014. godine, u tekućim cenama u dinarima i evrima

Godina

BDP Republike Srbije,

u milijardama dinara-tekuće cene

BDP Republike Srbije,

u milionima evra

2002.

1.037,9

17.100,5

2003.

1.220,2

18.738

2004.

1.451,4

19.966,6

2005.

1.751,4

21.103,3

2006.

2.055,2

24.434,6

2007.

2.355,1

29.451,6

2008.

2.744,9

33.704,5

2009.

2.880,1

30.654,7

2010.

3.067,2

29.766,3

2011.

3.407,6

33.423,8

2012.

3.584,2

31.683,1

2013.

3.876,4

34.262,9

2014.*

3.878

33.059

* Procene Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva finansija za 2014. godinu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 2. Kretanje BDP-a trgovine Republike Srbije u periodu 2002-2014. godine, u tekućim cenama u dinarima i evrima*; na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala

Godina

BDP trgovine,

u milionima dinara-tekuće cene*

BDP trgovine,

u milionima evra

2002.

59.040,7

972,8

2003.

74.754,3

1.148

2004.

104.091,3

1.431,9

2005.

166.261,6

2.003,4

2006.

199.84,.6

2.376

2007.

240.087,3

3.002,4

2008.

281.863,6

3.461

2009.

283.565,8

3.018,2

2010.

289.461,5

2.809,1

2011.

324.017,5

3.178,2

2012.

345.902,5

3.057,6

2013.

377.600,9

3.337,6

2014.**

379.000

3.230,9

* Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala

**Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj. 3 Kretanje realnog BDP-a trgovine Republike Srbije u periodu 2002-2014. godine, u stalnim cenama iz 2010. godine; Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala

Godina

BDP trgovine, u milionima dinara-stalne cene**

Stopa rasta,%

2002.

132.119,7

21,2

2003.

153.236,1

16

2004.

183.923,1

20

2005.

251.227,4

36,6

2006.

275.580,9

9,7

2007.

315.112,5

14,3

2008.

327.181,8

3,8

2009.

298.330,8

-8,8

2010.

289.461,5

-3

2011.

290.566,5

0,4

2012.

292.955

0,8

2013.

297.416,1

1,5

2014.*

296.500

-0,3

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 4. BDP trgovine, stope realnog rasta, ukupno, trgovina na veliko, trgovina na malo; Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala; Stope realnog rasta BDP trgovine, u %

Godina

Ukupno

Trgovina na veliko

Trgovina na malo

Popravka motornih vozila

2002.

21,2

22,3

22,8

6,8

2003.

16

13,8

19,8

8,6

2004.

20

14,7

25

28,8

2005.

36,6

18,9

56,6

21,9

2006.

9,7

18

0,6

31,9

2007.

14,3

30,8

-2,2

19,2

2008.

3,8

4,3

3,1

4

2009.

-8,8

-10

-5,7

-16,2

2010.

-3

-2,9

-3,6

-0,4

2011.

0,4

5,4

-5,5

-2,8

2012.

0,8

1,2

2,3

-9,4

2013.

1,5

0,8

2

3,8

2014.*

-0,3

2,4

-4,6

3,2

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 5. Udeo BDP-a trgovine u BDP-u Republike Srbije, u stalnim i tekućim cenama, u periodu 2002-2014. godine; Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala

Godina

Udeo BDP-a trgovine u BDP-u Republike Srbije u %

Udeo u stalnim cenama,%

Udeo u tekućim cenama,%

2002.

5,9

5,7

2003.

6,6

6,1

2004.

7,2

7,2

2005.

9,3

9,5

2006.

9,8

9,7

2007.

10,5

10,2

2008.

10,4

10,3

2009.

9,8

9,8

2010.

9,4

9,4

2011.

9,3

9,5

2012.

9,5

9,7

2013.

9,4

9,7

2014.*

9,3

9,8

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 6. Struktura BDP-a trgovine na bazi stalnih cena, u periodu 2002-2014; Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina

motornim vozilima

Trgovina-ukupno

2002.

40,4

52,6

7,2

100

2003.

41,8

51,6

6,7

100

2004.

43,5

49,3

7,2

100

2005.

49,9

42,9

6,4

100

2006.

45,7

46,2

7,7

100

2007.

39,1

52,8

8,0

100

2008.

38,9

53,1

8,1

100

2009.

40,2

52,4

7,4

100

2010.

39,9

52,5

7,6

100

2011.

37,6

55,1

7,4

100

2012.

38,2

55,2

6,6

100

2013.

38,4

54,8

6,8

100

2014.*

38,1

55,6

6,3

100

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 7. Struktura BDV trgovine u procentima (%) na bazi tekućih cena, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina

motornim vozilima

Trgovina-ukupno

2002.

42,6

49,5

7,8

100,0

2003.

41,3

51

7,8

100

2004.

46,4

46,4

7,2

100

2005.

52,8

40,8

6,4

100

2006.

47,2

44,9

7,9

100

2007.

39,8

51,9

8,3

100

2008.

39,2

52,6

8,3

100

2009.

40,5

52,0

7,5

100

2010.

39,9

52,5

7,6

100

2011.

37,6

55

7,4

100

2012.

38

55,3

6,7

100

2013.

40,6

52,7

6,7

100

2014.*

40,4

53,1

6,5

100

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 8. BDV trgovine, u tekućim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine; Trgovina na veliko i malo (bez popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

Trgovina na veliko i malo

u milionima dinara

Trgovina na veliko i malo

u milionima evra

2002.

54.413

896,5

2003.

68.960,1

1.059

2004.

96.600,1

1.328,9

2005.

155.589

1.874,8

2006.

184.046,3

2.188,2

2007.

220.085,5

2.752,3

2008.

258.547,3

3.174,7

2009.

262.239,7

2.791,2

2010.

267.463,1

2.595,6

2011.

300.049,5

2.943,1

2012.

322.887,2

2.854,2

2013.

352.227

3.113,3

2014.*

354.000

3.017,7

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 9. BDV trgovine, u stalnim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine; Trgovina na veliko i malo (bez trgovine i popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

Trgovina na veliko i malo u milionima dinara

Indeksi, 2010=100

Stopa realnog rasta, %

2002.

122.909,7

46

22,6

2003.

143.119,7

53,5

16,4

2004.

170.724,6

63,8

19,3

2005.

233.145,6

87,2

36,6

2006.

253.273

94,7

8,6

2007.

289.748,2

108,3

14,4

2008.

300.828,8

112,5

3,8

2009.

276.235,6

103,3

-8,2

2010.

267.463,1

100

-3,2

2011.

269.195

100,6

0,6

2012.

273.613,6

102,3

1,6

2013.

277.334

103,7

1,4

2014.*

276.500

103,4

-0,3

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 10. Struktura BDV trgovine po oblastima, u tekućim cenama; Trgovina na veliko i malo (bez trgovine i popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina-ukupno

2002.

46,3

53,7

100

2003.

44,7

55,3

100

2004.

50

50

100

2005.

56,4

43,6

100

2006.

51,2

48,8

100

2007.

43,4

56,6

100

2008.

42,7

57,3

100

2009.

43,8

56,2

100

2010.

43,2

56,8

100

2011.

40,6

59,4

100

2012.

40,7

59,3

100

2013.

43,5

56,5

100

2014.*

43,2

56,8

100

*Procena za 2014. godinu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 11. Struktura BDV trgovine po oblastima, u tekućim cenama

Godina

BDV-Trgovina na malo

BDV-Trgovina na veliko

BDV-Trgovina-ukupno

2002.

25.166,9

29.246,1

54.413

2003.

30.854,1

38.106

68.960,1

2004.

48.271,3

48.328,8

96.600,1

2005.

87.758,4

67.830,6

155.589

2006.

94.237,8

89.808,5

184.046,3

2007.

95.437,9

124.647,6

220.085,5

2008.

110.405,9

148.141,4

258.547,3

2009.

114.850,2

147.389,5

262.239,7

2010.

115.620,9

151.842,2

267.463,1

2011.

121.702,4

178.347,1

300.049,5

2012.

131.459,2

191.428

322.887,2

2013.

153.268,6

198.958,4

352.227

2014.*

152.900

201.100

354.000

*Procena za 2014. godinu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 12. Struktura BDV trgovine po oblastima, u stalnim cenama; Trgovina na veliko i malo (bez trgovine i popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

BDV-Trgovina na malo

BDV-Trgovina na veliko

BDV-Trgovina-ukupno

2002.

43,5

56,5

100

2003.

44,7

55,3

100

2004.

46,9

53,1

100

2005.

53,7

46,3

100

2006.

49,8

50,2

100

2007.

42,6

57,4

100

2008.

42,3

57,7

100

2009.

43,4

56,6

100

2010.

43,2

56,8

100

2011.

40,6

59,4

100

2012.

40,9

59,1

100

2013.

41,2

58,8

100

2014.*

41

59

100

*Procena za 2014. godinu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 13. Struktura BDV trgovine po oblastima, u tekućim cenama; Trgovina na veliko i malo (bez trgovine i popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina-ukupno

2002.

46,3

53,7

100

2003.

44,7

55,3

100

2004.

50

50

100

2005.

56,4

43,6

100

2006.

51,2

48,8

100

2007.

43,4

56,6

100

2008.

42,7

57,3

100

2009.

43,8

56,2

100

2010.

43,2

56,8

100

2011.

40,6

59,4

100

2012.

40,7

59,3

100

2013.

43,5

56,5

100

2014.*

43,2

56,8

100

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 14. Struktura BDV trgovine po oblastima, u stalnim cenama; Trgovina na veliko i malo (bez trgovine i popravke motornih vozila i motocikala)

Godina

BDV-Trgovina na malo

BDV-Trgovina na veliko

BDV-Trgovina-ukupno

2002.

53.416,1

69.493,6

122.909,7

2003.

64.011

79.108,7

143.119,7

2004.

80.013,4

90.711,2

170.724,6

2005.

125.310

107.835,6

233.145,6

2006.

126.068,1

127.204,9

253.273

2007.

123.326

166.422,2

289.748,2

2008.

127.172,8

173.656,0

300.828,8

2009.

119.923,5

156.312,1

276.235,6

2010.

115.620,9

151.842,2

267.463,1

2011.

109.219,7

159.975,3

269.195

2012.

111.780,9

161.832,7

273.613,6

2013.

114.273,2

163.060,8

277.334

Izvor: Republički zavod za statistiku

ZAPOSLENOST U TRGOVINI

Tabela broj 15. Udeo trgovine na malo i veliko u ukupnoj zaposlenosti u Republici Srbiji, u periodu 2002-2013. godine

Godina

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

Zaposleni u privredi Republike Srbije

Udeo zaposlenih u maloprodaji i veleprodaji u odnosu na privredu Republike Srbije, u %

2002.

324.796

2.066.721

15,72

2003.

318.033

2.041.395

15,58

2004.

362.241

2.050.854

17,66

2005.

374.830

2.068.964

18,12

2006.

332.605

2.025.627

16,42

2007.

366.060

2.002.344

18,28

2008.

349.531

1.999.476

17,48

2009.

364.651

1.889.085

19,30

2010.

362.630

1.795.775

20,19

2011.

346.629

1.746.138

19,85

2012.

310.767

1.727.048

17,99

2013.

280.700

1.715.164

16,37

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 16. Broj zaposlenih u maloprodaji i veleprodaji u Republici Srbiji u periodu 2002-2014. godine

Godina

Zaposleni u maloprodaji

Zaposleni u veleprodaji

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2002.

239.304

85.492

324.796

2003.

223.116

94.917

318.033

2004.

283.092

79.149

362.241

2005.

299.248

75.582

374.830

2006.

259.022

73.583

332.605

2007.

289.009

77.051

366.060

2008.

288.926

60.605

349.531

2009.

301.424

63.227

364.651

2010.

299.080

63.550

362.630

2011.

260.548

86.081

346.629

2012.

237.584

73.183

310.767

2013.

207.300

73.400

280.700

2014.*

205.000

73.500

278.500

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 17. Struktura zaposlenih u trgovini u Republici Srbiji u periodu 2002-2013. godine; Struktura u procentima (%) (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Godina

Udeo zaposlenih u maloprodaji, u %

Udeo zaposlenih u veleprodaji, u %

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2002.

73,7

26,3

100

2003.

70,2

29,8

100

2004.

78,2

21,8

100

2005.

79,8

20,2

100

2006.

77,9

22,1

100

2007.

79,0

21,0

100

2008.

82,7

17,3

100

2009.

82,7

17,3

100

2010.

82,5

17,5

100

2011.

75,2

24,8

100

2012.

76,5

23,5

100

2013.

73,9

26,1

100

Izvor: Republički zavod za statistiku

PROMET U TRGOVINI

Tabela broj 18. Stope realnog rasta prometa u trgovini na malo i veliko, ukupno, u procentima (%) u periodu 2002-2014. godine

Godina

Realni rast prometa u trgovina na malo*

Realni rast prometa u trgovina na veliko**

2002.

22,8

2003.

13,5

3,7

2004.

17,9

18,6

2005.

21,5

4,6

2006.

8,3

10

2007.

22,1

12

2008.

6,7

4,1

2009.

-15

-4,9

2010.

0,5

2,7

2011.

-18

3,4

2012.

-1,9

2,4

2013.

-5,1

-4,9

2014.**

2,4

-4,6

*Podaci Republičkog zavoda za statistiku

**Proračun bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku

Tabela broj 19. Kretanje prometa u trgovini na malo i veliko, ukupno, u stalnim cenama u periodu 2002-2014. godine; Stalne cene iz 2010. godine, u milionima dinara

Godina

Promet na malo

Promet na veliko*

2002.

153.861

1.093.163

2003.

206.753

1.133.610

2004.

314.248

1.344.661

2005.

539.837

1.406.609

2006.

711.589

1.546.700

2007.

1.120.510

1.732.293

2008.

1.441.310

1.803.931

2009.

1.125.055

1.716.393

2010.

1.229.199

1.763.037

2011.

917.029

1.822.687

2012.

961.839

1.866.875

2013.

919.211

1.775.905

2014.

941.272

1.693.347

*Procena za 2014. godinu; Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 20. Kretanje prometa u trgovini na malo u tekućim cenama i stalnim cenama u milionima dinara

Godina

Kretanje prometa u trgovini na malo u tekućim cenama

Kretanje prometa u trgovini na malo u stalnim cenama iz 2010. godine

2002.

301.467

153.861

2003.

356.930

206.753

2004.

460.108

314.248

2005.

650.503

539.837

2006.

791.750

711.589

2007.

1.021.342

1.120.510

2008.

1.231.758

1.441.310

2009.

1.130.685

1.125.055

2010.

1.229.199

1.229.199

2011.

1.118.441

917.029

2012.

1.196.095

961.839

2013.

1.203.966

919.211

2014.

1.253.924

941.272

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 21. Kretanje prometa u trgovini na malo i veliko, ukupno, u tekućim cenama u periodu 2002-2014. godine, u milionima dinara

Godina

Promet na malo

Promet na veliko

Promet -ukupno na veliko i malo

2002.

301.467

525.187

826.653,5

2003.

356.930

568.272

925,201,7

2004.

460.108

736.949

1.197.057,4

2005.

650.503

896.990

1.547.493

2006.

791.750

1.108.487

1.900.237

2007.

1.021.342

1.311.976

2.333.318

2008.

1.231.758

1.544.867

2.776.625

2009.

1.130.685

1.86.734

2.717.419

2010.

1.229.199

1.763.037

2.992.236

2011.

1.118.441

2.022.707

3.141.148

2012.

1.196.095

2.259.030

3.455.125

2013.

1.203.966

2.278.300

3.482.266

2014.

1.253.924

2.209.689

3.463.613

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 22. Kretanje prometa u trgovini na veliko u stalnim cenama iz 2010. godine* (2002-2014. godine); u milionima dinara

Godina

Promet u trgovini na veliko

Stopa realnog rasta, %

2002.

1.092.909

2003.

1.133.610

3,7

2004.

1.344.661

18,6

2005.

1.406.609

4,6

2006.

1.546.700

10

2007.

1.732.293

12

2008.

1.803.931

4,1

2009.

1.716.393

-4,9

2010.

1.763.037

2,7

2011.

1.822.687

3,4

2012.

1.866.875

2,4

2013.

1.775.905

-4,9

2014.

1.693.347

-4,6

*Proračun za period 2007-2014. godine; Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 23. Struktura prometa u trgovini na veliko po robnim grupama u Republici Srbiji u 2013. godini u milionima dinara i evra*

 

U dinarima

Udeo u %

U evrima**

Trgovina na veliko-ukupno

2.278.300

100,00

20.137,6

Posredovanje

10.717

0,47

94,7

Poljoprivredne sirovine i žive životinje (seme, hrana i lekovi za životinje, sirovi duvan, cveće, sirova koža i dr.)

141.620

6,22

1.251,8

Prehrambeni proizvodi

451.477

19,82

3.990,5

*Voće i povrće (sveže i prerađeno)

45.846

2,01

405,2

*Meso, riba i prerađevine

53.877

2,36

476,2

*Mleko, mlečni proizvodi i jaja

51.469

2,26

454,9

*Ulja i masti

18.833

0,83

166,5

*Šećer, čokolada i slatkiši

89.425

3,93

790,4

*Kafa, čajevi, kakao i začini

62.110

2,73

549

*Bezalkoholna i alkoholna pića

92.744

4,07

819,8

*Ostali proizvodi za ljudsku ishranu

(dijetetska hrana i dr.)

37.172

1,63

328,6

Duvanski proizvodi

130.855

5,74

1.156,6

Prediva, tkanine i ostali tekstilni proizvodi za domaćinstvo

3.692

0,16

32,6

Odeća, obuća i kožna galanterija (uključujući i sportsku)

511.78

2,25

452,4

Električni aparati za domaćinstvo, radio i TV uređaji (snimljene kasete, diskete, CD, DVD i dr.), fotografska i optička oprema

36.228

1,59

320,2

Porcelan, staklo, keramika i sredstva za čišćenje u domaćinstvu

27.050

1,19

239,1

Parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi

78.231

3,43

691,5

Farmaceutski proizvodi i medicinska pomagala

161.025

7,07

1.423,3

Nameštaj, tepisi i podni pokrivači i oprema za osvetljenje

8.587

0,38

75,9

Ostali predmeti i oprema za domaćinstvo (kuhinjski pribor, metalni predmeti, proizvodi od pruća, plute, bakra, drveta i dr.)

4.129

0,18

36,5

Proizvodi od papira (knjige, novine i papirna konfekcija)

45.685

2,01

403,8

Ostala potrošna dobra (bicikli, muzički, instrumenti, satovi, nakit, igračke, kišobrani, suveniri i umetnički predmeti, veštačko cveće, šibice, četke i dr.)

32.761

1,44

289,6

Kompjuteri, kompjuterska periferna oprema i softveri (nesnimljene kasete, diskete, CD, DVD i dr.); elektronska i telekomunikaciona oprema i delovi

73.760

3,24

652,0

Mašine, uređaji i pribor (alatni, poljoprivredni, kancelarijski, građevinski, tekstilni i dr.)

91.455

4,01

808,4

Čvrsta, tečna i gasovita goriva i maziva

396.194

17,39

3.501,9

Metali i metalne rude

104.776

4,60

926,1

Drvo, građevinski materijal i sanitarna oprema (boje i lakovi, staklo, tapete, parket i dr.)

113.181

4,97

1.000,4

Metalna roba, cevi i ostala instalaciona oprema

86.591

3,80

765,4

Hemijski proizvodi (veštačka đubriva, agrohemijski proizvodi, industrijske hemikalije)

177.344

7,78

1567,5

Otpaci, ostaci i poluproizvodi (tekstilna vlakna, plastične mase i guma u primarnim oblicima i dr.)

22.619

0,99

199,9

Ostalo

29.143

1,28

257,6

Izvor: Statistički godišnjak 2014, Republički zavod za statistiku. **Obračun po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije za evro za 2013. godinu,

Tabela broj 24. Struktura prometa u trgovini na malo po robnim grupama u Republici Srbiji u 2013. godini

U milionima dinara

Udeo u %

U milionima evra

Ukupno

1.203.966

100

10.641.7

Prehrambeni proizvodi

377.776

31,4

3.339,1

*Voće i povrće (sveže, smrznuto i prerađeno)

27.598

2,3

243,9

*Meso, riba i prerađevine

89.329

7,4

789,6

*Hleb i peciva (sendviči, pice i dr.)

62.230

5,2

550

*Šećer, čokolada i proizvodi na bazi šećera (sladoled, keks, kolači, bombone, žvake i dr.)

49.798

4,1

440,2

*Mleko, mlečni proizvodi i jaja

44.361

3,7

392,1

*Kafa, čaj i začini

25.603

2,1

226,3

*Ulja i masti

14.653

1,2

129,5

*Ostali nepomenuti proizvodi za ljudsku ishranu (dijetetska hrana, senf, majonez i dr.)

22.226

1,8

196,5

*Bezalkoholna pića (sokovi svih vrsta, mineralna i izvorska voda i dr.)

41.979

3,5

371,0

Alkoholna pića

34.365

2,9

303,7

Duvanski proizvodi

71.307

5,9

630,3

Kompjuteri, periferne jedinice i softveri

7.227

0,6

63,9

Telefonski i telefaks aparati, elektronske dopune i kartice

17.823

1,5

157,5

Audio i video uređaji i oprema (radio i TV uređaji, CD plejeri, kasetofoni, stereo sistemi, MP3 i dr.)

5.610

0,5

49,6

Proizvodi za održavanje i popravku u domaćinstvu (metalni proizvodi, ravna stakla, pribor za centralno grejanje, sanitarna oprema, ručne alatke i dr.)

14.399

1,2

127,3

Ostali proizvodi za održavanje i popravku u domaćinstvu (boje i lakovi, elektromaterijal, parket, laminat, keramičke pločice, cement, opeka i dr.)

26.959

2,2

238,3

Tekstilni proizvodi i tekstil za domaćinstvo (posteljina, zavese, stolnjaci i dr.)

4.128

0,3

36,5

Tepisi, podni pokrivači, tapiserije i tapete

3.092

0,3

27,3

Veliki kućni aparati (bela tehnika, usisivači, TA peći, klima-uređaji, grejalice, mašine za šivenje i dr.)

16.403

1,4

145

Mali kućni aparati (pegle, mikseri, sokovnici, tosteri i dr.)

4.415

0,4

39

Nameštaj i proizvodi za opremanje (svih materijala), dekoraciju i rasvetu u domaćinstvu

23.435

1,9

207,1

Staklo, porcelan, posuđe, pribor za jelo i slično za domaćinstvo

5.103

0,4

45,1

Knjige, novine i pisaći materijal (papirna konfekcija, kancelarijski materijal i dr.)

13.941

1,2

123,2

Trajna dobra za kulturu (muzički instrumenti, marke i značke, suveniri, umetničke rukotvorine i dr.)

259

0,0

2,3

Trajna dobra za rekreaciju (sportska oprema, bicikli, oprema za kampovanje, igračke, oružje i dr.)

6.267

0,5

55,4

Odeća (muška, ženska, dečja i sportska) i odevne tkanine svih vrsta

59.999

5,0

530,3

Obuća (muška, ženska, dečja i sportska)

25.735

2,1

227,5

Kožni proizvodi i putnička galanterija

553

0,0

4,9

Farmaceutski proizvodi (lekovi, vitamini, vakcine, dijetetski i drugi medicinski preparati)

77.718

6,5

686,9

Medicinski proizvodi, aparati za terapiju i oprema (sanitetski materijal, termometri, mehanička kontraceptivna sredstva, korektivne naočare, ortopedska pomagala, slušni aparati i dr.)

4.882

0,4

43,2

Kozmetički i toaletni proizvodi (kreme, sapuni, šamponi, parfemi, toaletni papir i dr.)

41.411

3,4

366

Cveće, sadnice, seme i sve vrste đubriva, insekticidi i pesticidi

18.076

1,5

159,8

Kućni ljubimci, hrana, lekovi i pomoćna sredstva za njihovu negu

3.489

0,3

30,8

Motorna goriva

265.401

22,0

2.345,8

Ulja i maziva za motorna vozila

3.183

0,3

28,1

Lož-ulje, butan-gas, ugalj i drvo za domaćinstvo

11.448

1,0

101,2

Fotografska i optička oprema (kamere, fotoaparati, dvogledi i dr.)

388

0,0

3,4

Sredstva za čišćenje i održavanje domaćinstva (deterdzenti, omekšivači i dr.)

21.165

1,8

187,1

Ostali neprehrambeni proizvodi široke potrošnje (nakit, satovi, oprema za bebe, pogrebna oprema i dr.)

6.295

0,5

55,6

Stara i korišćena roba (antikviteti, korišćene knjige i dr.)

163

0,0

1,4

Ostalo

31.548

2,6

278,8

Izvor: Statistički godišnjak 2014, Republički zavod za statistiku. **Obračun po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije za evro za 2013. godinu

Tabela broj 25. Promet u trgovini na malo po trgovinskim delatnostima, u milionima dinara -tekuće cene

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Ukupno

474.961

698.855

845.742

1.100.294

1.325.771

1.264.087

U nespecijalizovanim prodavnicama

145.560,9

207.214

236.995

315.128

348.737

383.991

U specijalizovanim prodavnicama za hranu, piće i duvan

49.723,9

72.802,6

97.951,8

129.382

163.803

95.546

Farmaceutski, medicinski, kozmetički i toaletni preparati

22.943,8

51.999,5

73.698,1

114.652

151.916

137.735

Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama

114.815,6

186.744

231.300

325.425

365.354

281.598

Trgovina na malo polovnom robom i izvan prodavnica

2.734,2

1.326,7

879,7

703

963

14.264

Prodaja motornih vozila, motocikala, delova i goriva

139.182

178.767

204.917

215.004

294.998

350.953

Izvor: Statistički godišnjak 2007.; 2010.; 2012.; 2014.

Tabela broj 26. Struktura prometa u trgovini na malo po trgovinskim delatnostima tekuće cene, u procentima (%)

 

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Ukupno

100

100

100

100

100

100

U nespecijalizovanim prodavnicama

30,6

29,7

28,0

28,6

26,3

30,4

U specijalizovanim prodavnicama za hranu, piće i duvan

10,5

10,4

11,6

11,8

12,4

7,6

Farmaceutski, medicinski, kozmetički i toaletni preparati

4,8

7,4

8,7

10,4

11,5

10,9

Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama

24,2

26,7

27,3

29,6

27,6

22,3

Trgovina na malo polovnom robom i izvan prodavnica

0,6

0,2

0,1

0,1

0,1

1,1

Prodaja motornih vozila, motocikala, delova i goriva

29,3

25,6

24,2

19,5

22,3

27,8

Izvor: Statistički godišnjak 2007; 2010; 2012; 2014.

Tabela br. 27. Struktura prometa u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima u procentima (%)

 

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

I – IV 2010

Ukupno

100

100

100

100

100

100

100

Prehrambeni proizvodi i alkoholna pića

28,9

26,8

27

25,5

24,9

23,4

22,7

Duvan

3,3

2,7

2,5

2,5

2,1

2,6

2,7

Odeća i obuća

4,4

4,3

4,6

7,3

7,5

6,0

5,6

Proizvodi za domaćinstvo

4,7

7

6,3

5,6

4,9

4,5

4,6

Farmaceutski, kozmetički i toaletni proizvodi

3,7

6,1

8

10,8

10,2

11,1

15

Motorna vozila, motocikli i pribor

3,9

8,2

7,6

8,6

7,9

11,8

11,8

Gorivo za motorna vozila i motocikle

30,2

21,4

20,7

14,6

18,2

21,0

20,3

Ostali neprehrambeni proizvodi

20,9

23,5

23,3

25,1

24,3

19,6

17,3

Izvor: Statistika prometa SRB 71 PM11 150310

Tabela broj 28. Struktura prometa u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima, tekuće cene, u procentima (%)

 

2006.

2007.

2008.

2009.

I-IV 2010.

Ukupno

100

100

100

100

100

Poljoprivredne sirovine i žive životinje

7,4

6,8

9,9

10,0

6,4

Prehrambeni proizvodi i alkoholna pića

18,4

14,3

18,5

19,0

18,4

Duvan

3,1

2,9

3,7

4,2

4,9

Farmaceutski, kozmetički i toaletni proizvodi

6,8

6,7

7,9

9,1

8,7

Čvrsta, tečna i gasovita goriva

9,4

8,9

13

12,9

15

Građevinski materijal i oprema

11,7

17,3

10,9

9,2

8,5

Hemijski proizvodi

5,5

5,6

6,2

5,1

6,2

Mašine, uređaji i pribor

8,1

8,1

6,1

5,9

5,7

Ostalo

29,6

29,4

23,8

24,6

26,2

Izvor: Statistika prometa SRB 71 PM11 150310

BROJ PREDUZEĆA U TRGOVINI

Tabela broj 29. Trgovinska preduzeća prema veličini, po klasama zaposlenih lica, u periodu 2007-2013. godine; Broj preduzeća, po klasama zaposlenih lica (2007-2013.)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

34.205

30.835

2.878

427

65

2008.

35.243

31.690

3.033

453

67

2009.

34.385

31.002

2.885

425

73

2010.

33.860

30.617

2.753

422

68

2011.

33.270

30.034

2.758

407

71

2012.

32.752

29.540

2.756

386

70

2013.

33.554

30.324

2.776

387

67

Izvor: Republički zavod za statistiku, 2015.

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Tabela broj 30. Trgovinska preduzeća prema veličini, struktura u procentima (%), u periodu 2007-2013. godine; Struktura broja preduzeća, po klasama zaposlenih lica u procentima (%)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100

90,1

8,4

1,2

0,2

2008.

100

89,9

8,6

1,3

0,2

2009.

100

90,2

8,4

1,2

0,2

2010.

100

90,4

8,1

1,2

0,2

2011.

100

90,3

8,3

1,2

0,2

2012.

100

90,2

8,4

1,2

0,2

2013.

100

90,4

8,3

1,2

0,2

Izvor: Republički zavod za statistiku, 2015.

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Tabela broj 31. Broj zaposlenih lica, po klasama zaposlenih lica, u periodu 2007-2013. godine

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

230.236

88.810

54.505

41.294

45.627

2008.

243.628

90.674

58.146

43.399

51.409

2009.

240.369

88.385

55.465

41.619

54.900

2010.

231.045

86.767

52.057

40.780

51.441

2011.

227.401

83.097

51.545

38.355

54.404

2012.

233.543

85.434

51.967

40.068

56.074

2013.

228.733

84.459

52.219

38.557

53.498

Izvor: Republički zavod za statistiku, 2015.

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Tabela broj 32. Struktura trgovinskih preduzeća prema veličini broj zaposlenih, u periodu 2007-2013. godine; Struktura broja zaposlenih lica, po klasama zaposlenih lica, u procentima (%)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100

38,6

23,7

17,9

19,8

2008.

100

37,2

23,9

17,8

21,1

2009.

100

36,8

23,1

17,3

22,8

2010.

100

37,6

22,5

17,7

22,3

2011.

100

36,5

22,7

16,9

23,9

2012.

100

36,6

22,3

17,2

24

2013.

100

36,9

22,8

16,9

23,4

Izvor: Republički zavod za statistiku, 2015.

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Tabela broj 33. Broj zaposlenih lica, po klasama zaposlenih lica u periodu 2007-2013. godine

 2007. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.095.688

194.109

186.031

246.596

468.952

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

230.236

88.810

54.505

41.294

45.627

 2008. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

11.15.075

204.738

197.442

258.596

454.299

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

243.628

90.674

58.146

43.399

51.409

 

 2009. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.066.124

205.323

186.861

242.034

431.906

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

240.369

88.385

55.465

41.619

54.900

 

 2010. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.024.796

207.400

181.297

223.215

412.884

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

231.045

86.767

52.057

40.780

51.441

 

 2011. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.019.738

208.944

182.167

213.809

414.818

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

227.401

83.097

51.545

38.355

54.404

 2012. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.025.022

210.319

181.121

223.545

410.037

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

233.543

85.434

51.967

40.068

56.074

 2013. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

1.013.658

212.841

179.178

210.609

411.030

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

228.733

84.459

52.219

38.557

53.498

Izvor: Republički zavod za statistiku, 2015.

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Tabela broj 34. Trgovinska preduzeća prema veličini prometa u milionima dinara u periodu 2007-2013. godine; Promet po klasama zaposlenih lica, milioni dinara

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

1.916.714

528.662

615.282

351.941

420.828

2008.

2.327.687

590.860

728.653

462.406

545.768

2009.

2.198.194

543.381

637.337

456.680

560.796

2010.

2.486.012

611.385

706.758

547.521

620.348

2011.

2.784.399

679.930

796.381

652.367

655.721

2012.

3.120.836

742.045

910.480

668.528

799.783

2013.

3.014.988

736.784

847.037

708.965

722.202

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 35. Trgovinska preduzeća prema veličini prometa u milionima evra u periodu 2007-2013. godine; Promet po klasama zaposlenih lica, u milionima evra

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

23.970

6.611

7.694

4.401

5.263

2008.

28.581

7.255

8.947

5.678

6.701

2009.

23.397

5.784

6.784

4.861

5.969

2010.

24.126

5.933

6.859

5.314

6.020

2011.

27.311

6.669

7.811

6.399

6.432

2012.

27.587

6.559

8.048

5.909

7.070

2013.

26.649

6.512

7.487

6.266

6.383

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 36. Trgovinska preduzeća prema veličini prometa u mil.dinara u periodu 2007-2013. godine; Struktura prometa po klasama zaposlenih lica, u procentima (%)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100

27,6

32,1

18,4

22

2008.

100

25,4

31,3

19,9

23,4

2009.

100

24,7

29

20,8

25,5

2010.

100

24,6

28,4

22

25

2011.

100

24,4

28,6

23,4

23,5

2012.

100

23,8

29,2

21,4

25,6

2013.

100

24,4

28,1

23,5

24

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 37. Promet trgovinskih preduzeća, po klasama zaposlenih lica, u milionima dinara

 2007. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

4.965.046

837.645

1.136.212

946.135

2.045.054

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

1.916.714

528.662

615.282

351.941

420.828

 2008. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

5.898.762

939.454

1.329.165

1.219.528

2.410.616

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.327.687

590.860

728.653

462.406

545.768

 2009. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

5.457.837

887.004

1.180.272

1.203.767

2.186.795

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.198.194

543.381

637.337

456.680

560.796

 

2010. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

6.303.515

1.005.465

1.322.766

1.370.805

2.604.479

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.486.012

611385

706.758

547.521

620.348

 

2011. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

6.990.964

1.149.741

1.483.343

1.557.264

2.800.616

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.784.399

679.930

796.381

652.367

655.721

 2012. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

7.660.866

1.257.723

1.656.831

1.622.806

3.123.506

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.120.836

742.045

910.480

668.528

799.783

 2013. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

Privreda-ukupno

7.886.415

1.247.836

1.661.768

1.709.233

3.267.578

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.014.988

736.784

847.037

708.965

722.202

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 38. Trgovinska preduzeća prema BDV u periodu 2007-2013. godine; Dodata vrednost po klasama zaposlenih lica, u milionima dinara

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

2007.

222.165

65.663

72.788

43.038

40.675

2008.

224.452

52.236

73.569

48.204

50.443

2009.

220.377

43.989

70.117

46.893

59.379

2010.

239.387

49.337

75.670

49.611

64.769

2011.

258.537

54.637

79.225

56.845

67.830

2012.

301.071

61.251

86.414

67.379

86.027

2013.

277.489

58.628

80.967

62.619

75.275

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 39. Trgovinska preduzeća prema BDV-i u periodu 2007-2013. godine; Dodata vrednost po klasama zaposlenih lica, u milionima evra

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

2.778

821

910

538

509

2008.

2.756

641

903

592

619

2009.

2.346

468

746

499

632

2010.

2.323

479

734

481

629

2011.

2.536

536

777

558

665

2012.

2.661

541

764

596

760

2013.

2.453

518

716

553

665

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 40. Trgovinska preduzeća prema BDV-i u periodu 2007-2013. godine; Struktura BDV-i po klasama zaposlenih lica, u procentima (%)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100

29,6

32,8

19,4

18,3

2008.

100

23,3

32,8

21,5

22,5

2009.

100

20,0

31,8

21,3

26,9

2010.

100

20,6

31,6

20,7

27,1

2011.

100

21,1

30,6

22

26,2

2012.

100

20,3

28,7

22,4

28,6

2013.

100

21,1

29,2

22,6

27,1

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 41. Trgovinska preduzeća prema BDV-i u periodu 2007-2013. godine; Dodata vrednost po klasama zaposlenih lica, u milionima dinara

 2007. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije-ukupno

1.058.491

149.177

209.576

199.632

500.106

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

222.165

65.663

72.788

43.038

40.675

 2008. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije –ukupno

1.118.447

118.452

203.236

240.435

556.324

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

224.452

52.236

73.569

48.204

50.443

 2009. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije – ukupno

1.161.389

109.998

207.643

247.022

596.726

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

220.377

43.989

70.117

46.893

59.379

 2010. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije – ukupno

1.234.113

124.717

221.630

245.986

641.780

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

239.387

49.337

75.670

49.611

64.769

 2011. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije – ukupno

1.329.364

132.175

233.818

274.006

689.365

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

258.537

54.637

79.225

56.845

67.830

 2012. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije – ukupno

1.462.835

150.580

256.593

301.315

754.347

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

301.071

61.251

86.414

67.379

86.027

 2013. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda Republike Srbije – ukupno

1.497.295

147.129

249.194

307.058

793.914

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

277.489

58.628

80.967

62.619

75.275

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj. 42. Trgovinska preduzeća prema veličini troškova zaposlenih u periodu 2007-2013. godine; Troškovi zaposlenih po klasama zaposlenih, u milionima dinara

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100.487

22.206

25.216

23.809

29.255

2008.

122.271

26.098

31.780

29.009

35.384

2009.

126.527

27.507

32.124

28.243

38.653

2010.

129.234

28.433

33.214

29.736

37.851

2011.

138.215

30.194

36.184

32.253

39.584

2012.

145.946

31.759

38.038

34.206

41.943

2013.

152.955

33.545

39.653

36.359

43.398

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 43. Trgovinska preduzeća prema veličini troškova zaposlenih u periodu 2007-2013. godine; Struktura troškova zaposlenih po klasama zaposlenih, u procentima (%)

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2007.

100

22,1

25,1

23,7

29,1

2008.

100

21,3

26,0

23,7

28,9

2009.

100

21,7

25,4

22,3

30,5

2010.

100

22

25,7

23

29,3

2011.

100

21,8

26,2

23,3

28,6

2012.

100

21,8

26,1

23,4

28,7

2013.

100

21,9

25,9

23,8

28,4

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 44. Trgovinska preduzeća prema veličini troškova zaposlenih u periodu 2007-2013. godine; Troškovi zaposlenih po klasama zaposlenih, u milionima dinara

 2007. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

584.875

51.436

84.165

139.815

309.459

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

100.487

22.206

25.216

23.809

29.255

2008. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

671.736

62.518

104508

158.977

345.733

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

122.271

26.098

31.780

29.009

35.384

 2009. godina

 

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

680.695

66.334

105.617

159.908

348.836

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

126.527

27.507

32.124

28.243

38.653

2010. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

699.655

70.808

112.311

156.087

360.449

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

129.234

28.433

33.214

29.736

37.851

2011. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

761.486

77.319

121.727

172.370

390.070

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

138.215

30.194

36.184

32.253

39.584

2012. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

821.154

83.691

132.437

181.944

423.082

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

145.946

31.759

38.038

34.206

41.943

2013. godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

Privreda-ukupno

855.750

87.505

139.019

193.351

435.875

G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

152.955

33.545

39.653

36.359

43.398

*Trgovina na veliko na malo i motorna vozila

Izvor: Republički zavod za statistiku

ANALIZA MALOPRODAJNE MREŽE

Tabela broj 45. Broj prodavnica u trgovini na malo i veliko u Republici Srbiji, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Broj prodavnica u trgovini Republici Srbiji

Stopa rasta, %

2002.

95.996

11,2

2003.

95.800

-0,2

2004.

103.657

8,2

2005.

109.212

5,4

2006.

105.061

-3,8

2007.

99.362

-5,4

2008.

103.600

4,3

2009.

101.627

-1,9

2010.

96.918

-4,6

2011.

96.963

0,0

2012.

90.650

-6,5

2013.

87.409

-3,6

2014.*

85.700

-2,0

* Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 46. Broj prodavnica u trgovini na malo, u periodu 2002-2014. godine*;

Godina

Broj prodavnica u trgovini na malo

Stopa rasta, %

2002.

89.182

2003.

89.350

0,2

2004.

97.545

9,2

2005.

100.358

2,9

2006.

93.898

-6,4

2007.

96.660

2,9

2008.

100.233

3,7

2009.

96.188

-4

2010.

90.690

-5,7

2011.

90.305

-0,4

2012.

84.273

-6,7

2013.

81.200

-3,6

2014.**

79.500

-2,1

*Uključene i industrijske i druge prodavnice, sem trgovine na veliko.

**Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 47. Prodajna površina u maloprodaji, 2001. i 2007. godine; u kvadratnim metrima (m2)

Godina

Prodajna površina u maloprodaji m2

Prodajna površina u maloprodaji u m2 po stanovniku

2001.

3.706.696

0,494

2007.

42.29.645

0,573

2014.*

4.930.000

0,690

Izvor: Strategija i politika trgovine Republike Srbije, 2009. (za 2001. i 2007. godinu).

*Procena za 2014.godinu

Tabela broj 48. Broj stanovnika po prodavnici, u periodu 2002-2014. godine; Trgovina na malo i veliko

Godina

Broj stanovnika po prodavnici

2002.

78,1

2003.

78,1

2004.

72

2005.

68,1

2006.

70,5

2007.

74,3

2008.

70,9

2009.

72

2010.

75,2

2011.

74,6

2012.

79,4

2013.

82

2014.*

83,5

Izvor: Statistički godišnjak Srbije 2007, 2010, 2014, Republički zavod za statistiku

*Procena za 2014. godinu

Tabela broj 49. Komparativni pregled nivoa razvijenosti maloprodajne mreže u Evropskoj uniji (broj stanovnika na jedan prodajni objekat); Trgovina na malo

Godina

Srbija

Evropska unija

Odnos Evropska unija/Republika Srbija

2002.

84,1

2003.

83,7

2004.

76,5

2005.

74,1

2006.

78,9

2007.

76,4

2008.

73,3

2009.

76,1

2010.

80,4

136,8

1,70

2011.

80,1

2012.

85,4

2013.

88,2

2014.*

90,1

138

1,53

* Procena za Evropsku uniju, u januaru 2015. godine

Izvor: Republički zavod za statistiku i Eurostat

Tabela broj 50. Broj stanovnika po prodavnici u Evropskoj uniji, 2012. godina

Država

Broj prodavnica

Broj stanovnika

Broj stanovnika po prodavnici

Belgija

88.302

11.094.850

126

Nemačka

426.349

80.327.900

188

Estonija

6.965

1.325.217

190

Irska

20.674

4.582.707

222

Grčka

182.190

11.082.566

61

Španija

505.259

46.818.219

93

Francuska

313.199

65.276.983

208

Hrvatska

20.239

4.275.984

211

Kipar

12.860

862.011

67

Litvanija

15.354

3.003.641

196

Mađarska

114.772

9.931.925

87

Austrija

58.213

8.408.121

144

Poljska

298.816

38.063.792

127

Portugal

145.631

10.542.398

72

Rumunija

111.348

20.095.996

180

Slovačka

58.195

5.404.322

93

Finska

28.860

5.401.267

187

Švedska

57.775

9.482.855

164

Velika Britanija

287.105

63.495.303

221

Norveška

32.136

4.985.870

155

Srbija

84.273

7.199.077

85

Izvor: Eurostat

Tabela broj 51. Sektorski indikatori u trgovini na malo Evropske unije, 2010. godine

 

Broj preduzeća

Broj zaposlenih

Promet

Dodata vrednost (1)

Troškovi zaposlenih

 

( u hiljadama)

(u milionima evra)

Promet u trgovini na malo- ukupno

3.648,4

18.561,5

2.592.034

432.013

291.953

Promet u nespecijalizovanim prodavnicama

571,2

6.647,1

1.065.113

150.156

111.183

Specijalizovane prodavnice hrane, pića i duvana

480,2

1.443,3

136.585

26.900

14.625

Gorivo za motorna vozila

71,8

500

:

11.948

6.816

Proizvodi informacione i komunikacione tehnologije

:

453,1

72.263

12.400

8.000

Promet ostale opreme za domaćinstva

456,9

:

300.000

55.813

39.405

Proizvodi kulture i rekreacije

210

900

100.000

18.532

12.505

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

1.159,9

5.400

600.000

134.419

87.000

Promet na tezgama i pijacama

360

467,8

19.400

4.240

1.471

Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

:

608,2

:

:

10.600

(1) u 2009. godini

Izvor: Eurostat

Tabela broj 52. Sektorska struktura u trgovini na malo Evropske unije, 2010. godine u procentima (%)

 

Broj preduzeća

Broj zaposlenih

Promet

Dodata vrednost (1)

Troškovi zaposlenih

 

(u %)

(u %)

Promet u trgovini na malo – ukupno

100

100

100

100

100

Promet u nespecijalizovanim prodavnicama

15,7

35,8

41,1

34,8

38,1

Specijalizovane prodavnice hrane, pića

i duvana

13,2

7,8

5,3

6,2

5

Gorivo za motorna vozila

2

2,7

:

2,8

2,3

Proizvodi informacione i komunikacione

tehnologije

:

2,4

2,8

2,9

2,7

Promet ostale opreme za domaćinstva

12,5

:

11,6

12,9

13,5

Proizvodi kulture i rekreacije

5,8

4,8

3,9

4,3

4,3

Trgovina na malo ostalom robom

u specijalizovanim prodavnicama

31,8

29,1

23,1

31,1

29,8

Promet na tezgama i pijacama

9,9

2,5

0,7

1

0,5

Trgovina na malo izvan prodavnica,

štandova i tržnica

:

3,3

:

:

3,6

(1) u 2009. godini

Izvor: Eurostat

Tabela broj 53. Ključni indikatori u trgovini na malo po zemljama Evropske unije u 2010. godini (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Broj firmi

(u hiljadama)

Broj zaposlenih (u hiljadama)

Ukupan promet (u milionima evra)

Dodata vrednost (u milionima evra) (1)

Troškovi zaposlenih (u milionima evra)

Ulaganja

u robe (bez usluga)

EU-27 (1)

3.648,4

18.561,5

2.592.034

432.013

291.953

:

Belgija

78,4

318

83.438

12.831,4

7.852,9

2.509,3

Bugarska

102,5

311,3

9.668,9

947,6

682,4

392,2

Češka

128,8

357,8

35.515,9

4.862,9

2.786,9

716

Danska

21,6

223,4

40.413,2

7.240,3

5.528,5

603,5

Nemačka

325,1

3.333,3

474.357,7

86.458,5

59.350,7

6.244,9

Estonija

4,7

44,8

4.538,7

486,0

369,4

74,2

Irska

21,8

211,3

33.264,1

6.359,9

4.573,8

530,2

Grčka

:

:

:

:

:

:

Španija

483,8

1.712,7

221.383

43.074,2

26.748,1

4.591,4

Francuska

422,1

1.904,9

419.291

72.591,3

52.813,9

:

Italija

644,9

1.893,2

312.599,3

50.101,7

28.108,3

21.851

Kipar

10,5

37,8

5.561,7

903,7

648,7

189,9

Letonija

14

91,3

5.444,2

662

446,6

75,4

Litvanija

35

129

7.319,1

744,3

588,8

98,5

Luksemburg

3,2

23

16.389,1

1.206,9

676,8

122,8

Mađarska

88,1

322

24.675,4

2.449,1

1.,980,3

491,1

Malta

:

:

:

:

:

:

Holandija

93,4

810,4

100.357,6

19.865,3

11.948,0

1.745,3

Austrija

40,6

343,3

54.907,7

11.249,8

7.841,7

941,8

Poljska

330,9

1.291,6

96.668,7

13.087,2

6.312,1

2.181

Portugal

157,7

459

47.211,2

6.895,6

4.648,7

1.368,5

Rumunija

112,2

471,5

27.292,5

2.934,5

1.738,5

1.407,6

Slovenija

7,2

55,8

11.199,5

1.494,8

914,6

293,1

Slovačka

58,9

191,7

16.209,3

3.142,6

1.242,1

652,6

Finska

22,3

163,6

35.511,3

5.908,7

4.209,7

528,5

Švedska

59,8

311,4

63.396,3

11.281,3

8.647,5

1.037,1

Velika Britanija

187,3

3.043,9

385.883,7

76.790

46.460,9

10.797,1

Norveška

26,1

214,7

50.796,3

8.709,5

6.759,2

660,6

Švajcarska

18,4

333,8

80.389,2

19.569,6

13.591,8

3.203,7

Hrvatska

20,9

140,1

11.844,9

1.836,6

1.210,6

477,6

Turska (2)

745,5

1.674

121.649,2

10.026,2

4.715,1

3.024,1

Izvor: Eurostat

Tabela broj 54. Ključni indikatori u trgovini Evropske unije, prema veličini firmi u maloprodaji u 2010. godini (bez trgovine na malo motornim vozilima i motociklima)

Broj firmi

(u hiljadama)

Broj zaposlenih (u hiljadama)

Dodata vrednost

(u milionima evra)

Produktivnost rada, merena u hiljadama evra po zaposlenom)

Sve firme

3.648,4

18.561,5

451.596,7

24,3

Mala i srednja preduzeća-svega

:

11.693,4

248.754

21,3

Mikro firme

3.475

7.104,8

133.334,6

18,8

Male firme

153,4

2.930,8

72.046,9

24,6

Srednje firme

16

1.626,5

43.161,5

26,5

Velike firme

4

6.868,1

202.842,7

29,5

Izvor: Eurostat

Tabela broj 55. Relativni udeo broja broja firmi, broja zaposlenih i dodate vrednosti i produktivnosti rada u trgovini na malo u Evropskoj uniji, prema veličini firmi, u 2010. godini (bez trgovine na malo motornim vozilima i motociklima) u procentima (%)

 

Broj firmi

(u hiljadama)

Broj zaposlenih (u hiljadama)

Dodata vrednost

(u milionima evra)

Produktivnost rada, merena u hiljadama evra po zaposlenom)

Sve firme u trgovini na malo EU-27

100

100

100

100

Mala i srednja preduzeća-svega

:

63

55,1

87,4

Mikro firme

95,2

38,3

29,5

77,1

Male firme

4,2

15,8

16

101

Srednje firme

0,4

8,8

9,6

109,1

Velike firme

0,1

37

44,9

121,4

Izvor: Eurostat

Tabela broj 56. Ukupan broj zaposlenih prema veličini firmi u trgovini na malo u zemljama Evropske unije u 2010. godini (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Ukupan broj firmi u maloprodaji

(u hiljadama)

Udeo malih i srednjih preduzeća u ukupnom broju firmi u

maloprodaji, u %

Udeo mikro

firmi,

u ukupnom broju firmi u

maloprodaji, u %

Udeo malih

firmi,

u ukupnom broju firmi u

maloprodaji, u %

Udeo srednjih

firmi,

u ukupnom broju firmi u

maloprodaji, u %

Udeo velikih firmi

u ukupnom broju firmi u

maloprodaji, u %

EU-27

18.561,5

63

38,3

15,8

8,8

37,2

Belgija

318

68,6

43,4

18,4

6,8

31,4

Bugarska

311,3

90,8

60,8

20,5

9,5

9,2

Češka

357,8

67,3

44

15,5

7,8

32,7

Danska

223,4

55

20,4

22,3

12,4

45

Nemačka

3.333,3

60,8

25,7

23,3

11,8

39,2

Estonija

44,8

:

23,5

:

19,1

:

Irska

211,3

:

25

24,1

:

:

Grčka

:

:

:

:

:

:

Španija

1.712,7

69,7

53,9

11,4

4,4

30,3

Francuska

1.904,9

64,7

38

14,9

11,8

35,3

Italija

1.893,2

80,9

63,3

12,2

5,4

19,1

Kipar

37,8

81,4

48,4

19,3

13,7

18,6

Letonija

91,3

73,2

34,3

22,3

16,6

26,8

Litvanija

129

68,0

35,5

18,7

13,9

32

Luksemburg

23

:

27,5

25,0

:

:

Mađarska

322

74,2

50,2

15,8

8,3

25,8

Malta

:

:

:

:

:

:

Holandija

810,4

58,8

30,7

17,5

10,5

41,2

Austrija

343,3

54,3

28,6

18,3

7,4

45,7

Poljska

1.291,6

76,3

55,7

10,8

9,8

23,7

Portugal

459

75,8

54,5

14,1

7,2

24,2

Rumunija

471,5

81,4

49,5

22,4

9,5

18,6

Slovenija

55,8

51,3

23,9

11,4

16,1

48,7

Slovačka

191,7

74,9

49,2

18,8

6,9

25,1

Finska

163,6

52,5

24,2

20,3

8

47,5

Švedska

311,4

62,2

31

18,0

13,3

37,8

Velika Britanija

3.043,9

31,4

13

12,0

6,3

68,6

Norveška

214,7

64,1

27,5

26,0

10,5

35,9

Švajcarska

333,8

49,2

18,9

21,6

8,7

50,8

Hrvatska

140,1

58,6

31,7

14,3

12,6

41,4

Izvor: Eurostat

Tabela broj 57. Dodata vrednost prema veličini firmi u trgovini na malo u Evropskoj uniji, 2010. godine (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Dodata vrednost

(u milionima evra)

Udeo malih i srednjih preduzeća, u % dodate vrednosti u

ukupnoj

maloprodaji

Udeo mikro

firmi,

u % dodate vrednosti u

ukupnoj

maloprodaji

Udeo malih

firmi,

u % dodate vrednosti u

ukupnoj maloprodaji

Udeo srednjih

firmi,

u % dodate vrednosti u ukupnoj

maloprodaji

Udeo velikih

firmi u % dodate vrednosti u

ukupnoj

maloprodaji

EU-27

45.597

55,1

29,5

16

9,6

44,9

Belgija

12.831

58,5

31,6

18,1

8,8

41,5

Bugarska

948

90,2

40,5

28,8

20,9

9,8

Češka

4.863

54,4

29,8

14,4

10,2

45,6

Danska

7.240

54,7

20,9

22,5

11,3

45,3

Nemačka

86.459

53,1

19,3

21,8

12

46,9

Estonija

486

:

13,1

:

21,1

:

Irska

6.360

:

20,5

19,9

:

:

Grčka

:

:

:

:

:

:

Španija

43.074

58,0

41,4

11,5

5,1

42

Francuska

72.591

63,4

38

14,2

11,2

36,6

Italija

49.501

68,6

45,5

14,8

8,3

31,4

Kipar

904

80,1

42,4

21,8

15,9

19,9

Letonija

662

60,5

16,7

20,2

23,6

39,5

Litvanija

744

48,4

11,9

17,8

18,7

51,6

Luksemburg

1.207

:

23,1

27,9

:

:

Mađarska

2.449

62,7

31,9

18,8

12

37,3

Malta

:

:

:

:

:

:

Holandija

19.865

58,5

29,3

18,1

11,1

41,5

Austrija

11.250

49,5

20,9

19,5

9,1

50,5

Poljska

13.087

56,9

29,3

14,4

13,2

43,1

Portugal

6.896

64,1

36,3

18,7

9,1

35,9

Rumunija

2.935

64,4

27,4

22,0

15,1

35,6

Slovenija

1.495

43,0

14

10,4

18,6

57

Slovačka

3.143

73,9

37,2

26,6

10

26,1

Finska

5.909

51,6

21

21,7

8,9

48,4

Švedska

11,281

53,7

22,2

17,8

13,6

46,3

Velika Britanija

76.790

33

17,5

9,9

5,6

67

Norveška

8.710

58,2

23,6

24,5

10,1

41,8

Švajcarska

19.570

47,0

:

:

:

53

Hrvatska

1.837

47,6

18,9

13,8

14,9

52,4

Izvor: Eurostat

Tabela broj 58. Promet u trgovini na malo i veliko po prodavnici u Republici Srbiji, u tekućim cenama, u periodu 2002-2014. godine; u dinarima, godišnje

Godina

Promet -ukupno na veliko i malo

Broj prodavnica u trgovini Republike Srbije

Promet u trgovini na veliko i malo po prodavnici u dinarima

Promet u trgovini na veliko i malo po prodavnici u evrima

2002.

826.653,5

95.996

8.611.333

141.881

2003.

925201,7

95.800

9.657.638

148.312

2004.

1.197.057,4

103.657

11.548.254

158.862

2005.

1.547.493

109.212

14.169.624

170.738

2006.

1.900.237

105.061

18.086.988

215.039

2007.

2.333.318

99.362

23.483.002

293.670

2008.

2.776.625

103.600

26.801.400

329.092

2009.

2.717.419

101.627

26.739.144

284.605

2010.

2.992.236

96.918

30.873.893

299.621

2011.

3.141.148

96.963

32.395.326

317.756

2012.

3.455.125

90.650

38.115.003

336.920

2013.

3.482.266

87.409

39.838.758

352.129

2014.*

3.463.613

85.700

40.415.554

344.531

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 59. Promet u trgovini na malo po stanovniku, u tekućim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Promet u trgovini na malo po stanovniku

u dinarima, tekuće cene

u evrima

2002.

40.195,4

662,3

2003.

47.714,1

732,7

2004.

61.650,6

848,1

2005.

87.424,2

1.053,4

2006.

106.826,2

1.270,1

2007.

138.363,6

1.730,3

2008.

167.581,1

2.057,7

2009.

154.448,1

1.643,9

2010.

168.581,2

1.636

2011.

154.606,8

1.516,5

2012.

166.145,6

1.468,7

2013.

168.054,7

1.485,4

2014.

175.129,1

1.492,9

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 60. Promet u trgovini na malo po zaposlenom, u tekućim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Promet na malo, u milionima dinara

Promet na malo po zaposlenom u dinarima

Promet na malo po zaposlenom u evrima

2002.

301.467

1.259.766

20.756

2003.

356.930

1.599.751

24.567,3

2004.

460.108

1.625.295

22.358,1

2005.

650.503

2.173.792

26.193,3

2006.

791.750

3.056.690

36.341,5

2007.

1.021.342

3.533.945

44.194,2

2008.

1.231.758

4.263.230

52.347,8

2009.

1.130.685

3.751.145

39.926,3

2010.

1.229.199

4.109.934

39.885,6

2011.

1.118.441

4.292.649

42.105,3

2012.

1.196.095

5.034.409

44.502

2013.

1.203.966

5.807.844

51.334,7

2014.*

1.253.924

6.238.428

53.180,8

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 61. Komparativni pregled nivoa razvijenosti trgovine u Evropskoj uniji, promet po stanovniku, u 2010. godini u evrima

2010.

5.195

2014.*

5.300

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Eurostat

Tabela broj 62. Promet u trgovini na malo i promet na malo po stanovniku u Evropskoj uniji u 2010. godini

 

Promet u trgovini na malo u Evropskoj uniji u 2010. godini, u milionima evra

Broj stanovnika u Evropskoj uniji u 2010. godini

Promet u trgovini na malo u Evropskoj uniji po stanovniku u 2010. godini, u evrima

Evropska unija-27

2.592.034

498.931.998

5.195,2

Belgija

83.438

10.839.905

7.697,3

Bugarska

9.668,9

7.421.766

1.302,8

Češka

35.515,9

10.462.088

3.394,7

Danska

40.413,2

5.534.738

7.301,7

Nemačka

474.357,7

81.802.257

5.798,8

Estonija

4.538,7

1.333.290

3.404,1

Irska

33.264,1

4.549.428

7.311,7

Grčka

:

11183516

:

Španija

221.383

46.486.619

4.762,3

Francuska

419.291

64.658.856

6.484,7

Italija

312.599,3

59.190.143

5.281,3

Kipar

5.561,7

819.140

6.789,7

Letonija

5.444,2

2.120.504

2.567,4

Litvanija

7.319,1

3.141.976

2.329,5

Luksemburg

16.389,1

502.066

32.643,3

Mađarska

24.675,4

10.014.324

2.464

Malta

:

414.027

:

Holandija

100.357,6

16.574.989

6.054,8

Austrija

54.907,7

8.351.643

6.574,5

Poljska

96.668,7

38.022.869

2.542,4

Portugal

47.211,2

10.573.479

4.465,1

Rumunija

27.292,5

20.294.683

1.344,8

Slovenija

11.199,5

2.046.976

5.471,2

Slovačka

16.209,3

5.390.410

3.007,1

Finska

35.511,3

5.351.427

6.635,9

Švedska

63.396,3

9.340.682

6.787,1

Velika Britanija

385.883,7

62.510.197

6.173,1

Norveška

50.796,3

4.858.199

10.455,8

Švajcarska

80.389,2

7.785.806

103.25,1

Hrvatska

11.844,9

4.302.847

2.752,8

Turska

121.649,2

72.561.312

1.676,5

Izvor: Eurostat

Tabela broj 63. Promet u trgovini na malo po stanovniku u Evropskoj uniji u 2013. godini

Država

Promet po stanovniku u evrima u 2013. godini

EU (28 zemalja)

5.424

Austrija

7.147

Belgija

8.013

Bugarska

1.584

Hrvatska

2.862

Kipar

5.990

Češka

3.382

Danska

7.460

Estonija

4.372

Finska

7.061

Makedonija

1.399

Francuska

6.859

Nemačka

6.278

Grčka

4.154

Mađarska

2.564

Italija

5.195

Letonija

3.240

Litvanija

3.088

Luksemburg

50.754

Holandija

6.098

Norveška

11.154

Poljska

2.694

Portugal

4.163

Rumunija

1.635

Slovačka

3.149

Slovenija

5.825

Španija

4.424

Švedska

7.819

Švajcarska

10.374

Velika Britanija

6.618

Srbija

1.485

Izvor: Eurostat

Tabela broj 64. Broj malih i srednjih preduzeća u maloprodaji Evropske uniji na jedno trgovinsko preduzeće na veliko u Evropskoj uniji u 2010. godini

2010.

911

2014.*

920

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Eurostat

Tabela broj 65. Prosečan broj zaposlenih po prodavnici, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji

Broj prodavnica u trgovini RS

Prosečan broj zaposlenih po prodavnici

2002.

324.796

95.996

3,38

2003.

318.033

95.800

3,32

2004.

362.241

103.657

3,49

2005.

374.830

109.212

3,43

2006.

332.605

105.061

3,17

2007..

366.060

99.362

3,68

2008.

349.531

103.600

3,37

2009.

364.651

101.627

3,59

2010.

362.630

96.918

3,74

2011.

346.629

96.963

3,57

2012.

310.767

90.650

3,43

2013.

280.700

87.409

3,21

2014.*

278.500

85.700

3,25

*Procena za 2014. godinu

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 66. Godišnji indeksi (bazni) prometa u trgovini na malo, u tekućim cenama i stalnim cenama, u periodu 2002-2014. godine; Bazni indeksi iz 2010. godine

Godina

Promet u trgovini na malo, u tekućim cenama

Promet u trgovini na malo, u stalnim cenama, 2010. godina

Indeksi (bazni) prometa u trgovini na malo, u tekućim cenama, 2010=100

Indeksi (bazni) prometa u trgovini na malo, u stalnim cenama, 2010=100

2002.

301.467

153.861

24,5

12,5

2003.

356.930

206.753

29

16,8

2004.

460.108

314.248

37,4

25,6

2005.

650.503

539.837

52,9

43,9

2006.

791.750

711.589

64,4

57,9

2007.

1.021.342

1.120.510

83,1

91,2

2008.

1.231.758

1.441.310

100,2

117,3

2009.

1.130.685

1.125.055

92

91,5

2010.

1.229.199

1.229.199

100

100

2011.

1.118.441

917.029

91

74,6

2012.

1.196.095

961.839

97,3

78,2

2013.

1.203.966

919.211

97,9

74,8

2014.*

1.253.924

941.272

102

76,6

*Procena za 2014. godinu.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 67. Godišnji indeksi (lančani) prometa u trgovini na malo, u tekućim cenama i stalnim cenama, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Prometa u trgovini na malo, u tekućim cenama

Promet u trgovini na malo, u stalnim cenama

Indeksi (lančani) prometa u trgovini na malo, u tekućim cenama

Indeksi (lančani) prometa u trgovini na malo, u stalnim cenama

2002.

301.467

153.861

135

122,8

2003.

356.930

206.753

118,4

113,5

2004.

460.108

314.248

128,9

117,9

2005.

650.503

539.837

141,4

121,5

2006.

791.750

711.589

121,7

108,3

2007.

1.021.342

1.120.510

129

122,1

2008.

1.231.758

1.441.310

120,6

106,7

2009.

1.130.685

1.125.055

91,8

85

2010.

1.229.199

1.229.199

108,7

100,5

2011.

1.118.441

917.029

91

82

2012.

1.196.095

961.839

106,9

98,1

2013.

1.203.966

919.211

100,7

94,9

2014.*

1.253.924

941.272

104,1

102,4

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 68. Godišnji promet preduzeća u trgovini na malo, u milionima dinara i evra, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Promet na malo u milionima dinara-tekuće cene

Promet na malo u milionima evra

2002.

301.467

4.967

2003.

356.930

5.481,4

2004.

460.108

6.329,4

2005.

650.503

7.838,3

2006.

791.750

9.413,3

2007.

1.021.342

12.772,5

2008.

1.231.758

15.124,6

2009.

1.130.685

12.034,7

2010.

1.229.199

11.929

2011.

1.118.441

10.970,5

2012.

1.196.095

10.573

2013.

1.203.966

10.641,7

2014.*

1.253.924

10.689,3

Izvor: Republički zavod za statistiku

ANALIZA VELEPRODAJNE MREŽE

Tabela broj 69. Promet u trgovini na veliko po stanovniku, u tekućim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Promet na veliko,

u milionima dinara

Promet u trgovini

na veliko po stanovniku

u dinarima

Promet u trgovini na veliko po stanovniku

u evrima

2002.

525.187

70.025

1.153,7

2003.

568.272

75.966

1.166,6

2004.

736.949

98.745

1.358,4

2005.

896.990

120.551

1.452,6

2006.

1.108.487

149.562

1.778,2

2007.

1.311.976

177.736

2.222,7

2008.

1.544.867

210.180

2.580,8

2009.

1.586.734

216.743

2.307

2010.

1.763.037

241.796

2.346,5

2011.

2.022.707

279.607

2.742,6

2012..

2.259.030

313.794

2.773,8

2013.

2.278.300

318.015

2.810,9

2014.

2.209.689

308.616

2.630,9

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 70. Promet u trgovini na veliko po zaposlenom, u tekućim cenama, u dinarima i evrima, u periodu 2002-2014. godine

Godina

Promet na veliko, u milionima dinara

Promet u trgovini na veliko po zaposlenom, u tekućim cenama, u dinarima

Promet u trgovini na veliko po zaposlenom, u evrima

2002.

525.187

6.143.107

101.214

2003.

568.272

5.987.038

91.943

2004.

736.949

9.310.912

128.084

2005.

896.990

11.867.773

143.002

2006.

1.108.487

15.064.444

179.104

2007.

1.311.976

17.027.371

212.938

2008.

1.544.867

25.490.752

312.998

2009.

1.586.734

25.095.829

267.114

2010.

1.763.037

27.742.518

269.232

2011.

2.022.707

23.497.717

230.482

2012.

2.259.030

30.868.234

272.862

2013.

2.278.300

31.039.510

274.354

2014.*

2.209.689

30.063.796

256.285

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 71. Godišnji indeksi prometa u trgovini na veliko, u tekućim cenama, bazni indeksi 2010. godine

Godina

Promet na veliko, u milionima dinara

Indeks prometa na veliko bazni indeksi 2010. godine

2002.

525.187

29,8

2003.

568.272

32,2

2004.

736.949

41,8

2005.

896.990

50,9

2006.

1.108.487

62,9

2007.

1.311.976

74,4

2008.

1.544.867

87,6

2009.

1.586.734

90

2010.

1.763.037

100

2011.

2.022.707

114,7

2012.

2.259.030

128,1

2013.

2.278.300

129,2

2014.*

2.209.689

125,3

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 72. Godišnji indeksi prometa u trgovini na veliko, u tekućim cenama, lančani indeksi

Godina

Promet na veliko, u milionima dinara

Indeksi prometa u trgovini na veliko, u tekućim cenama, lančani indeksi

2002.

525.187

2003.

568.272

108,2

2004.

736.949

129,7

2005.

896.990

121,7

2006.

1.108.487

123,6

2007.

1.311.976

118,4

2008.

1.544.867

117,8

2009.

1.586.734

102,7

2010.

1.763.037

111,1

2011.

2.022.707

114,7

2012.

2259.030

111,7

2013.

2.278.300

100,9

2014.*

2.209.689

97

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 73. Godišnji promet u trgovini na veliko po zaposlenom, u dinarima i evrima

Godina

Promet na veliko, u milionima dinara

Promet u trgovini na veliko u milionima evra

Promet u trgovini na veliko po zaposlenom u dinarima

Promet u trgovini na veliko po zaposlenom u evrima

2002.

525.187

8.653

6.143.107

101.214

2003.

568.272

8.726,9

5.987.038

91.943

2004.

736.949

10.137,7

9.310.912

128.084

2005.

896.990

10.808,4

11.867.773

143.002

2006.

1.108.487

13.179

15.064.444

179.104

2007.

1.311.976

16.407,1

17.027.371

212.938

2008.

1.544.867

18.969,3

25.490.752

312.998

2009.

1.586.734

16.888,8

25.095.829

267.114

2010.

1.763.037

17.109,7

27.742.518

269.232

2011.

2.022.707

19.840,1

23.497.717

230.482

2012.

2.259.030

19.968,8

30.868.234

272.862

2013.

2.278.300

20.137,6

31.039.510

274.354

2014.*

2.209.689

18.837

30.063.796

256.285

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 74. Godišnji promet u trgovini na veliko po stanovniku, u dinarima i evrima

Godina

Promet u trgovini na veliko u milionima dinarima

Promet u trgovini na veliko u milionima evra

Promet u trgovini na veliko po stanovniku u dinarima

Promet u trgovini na veliko po stan ovniku u evrima

2002.

525.187

8.653

70.025

1.153,7

2003.

568.272

8.726,9

75.966

1.166,6

2004.

736.949

10.137,7

98.745

1.358,4

2005.

896.990

10.808,4

120.551

1.452,6

2006.

1.108.487

13.179

149.562

1.778,2

2007.

1.311.976

16.407,1

177.736

2.222,7

2008.

1.544.867

18.969,3

210.180

2.580,8

2009.

1.586.734

16.888,8

216.743

2.307

2010.

1.763.037

17.109,7

241.796

2.346,5

2011.

2.022.707

19.840,1

279.607

2.742,6

2012.

2.259.030

19.968,8

313.794

2.773,8

2013.

2.278.300

20.137,6

318.015

2.810,9

2014.*

2.209.689

18.837

308.616

2.630,9

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela broj 75. Ukupan promet u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godine, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

 

 

 

 

5.768.509,7

5.960.000

6.037.752,6

EU (27 zemalja)

4.987.723,2

5.411.992,1

4.786.150,4

5.257.689,1

5.753.373,3

5.945.282,6

6.023.616,4

Belgija

:

211.066,8

190.091,8

224.512,1

251.646,2

256.530,6

248.149,2

Bugarska

25.717,4

30.756,3

26.742,1

29.251,9

32.735,6

34.580,1

34.989,9

Češka

73.220,8

84.090,9

70.193,3

:

88.213,3

87.663,2

85.559,1

Danska

100.393

100.240,2

86.807,4

99.093,0

99.028,3

100.771,3

100.864,8

Nemačka

806.638,7

891.551,5

930.338,9

1.014.123,1

1.133.516,2

1.177.749,7

1.166.526,6

Estonija

11.395,1

11.443

8.026,8

9.327,7

11.915,4

12.548,2

13.762

Irska

71.688,4

63.816,8

58.153,4

59.820,5

60.756

62.124

:

Grčka

90.273,7

90.664,3

85.610,7

81.676,3

74.139,8

65.110,7

58.536,7

Španija

423.095,6

409.292,4

355.777

366.570,2

371.561,3

360.416,3

354.493,8

Francuska

708.954,7

779.722,9

685.199,9

718.213,7

788.709,7

804.667,8

802.637,8

Hrvatska

:

17.886,1

15.226,1

14.883,4

15.136,4

14.717,4

14.136,2

Italija

484.205,9

542.399,6

479.252,9

528.783,4

534.139,5

555.349,8

547.271,4

Kipar

5.415,9

6.073

5.325,2

5.547,5

5.682,7

5.456,8

4.811,9

Letonija

13.886,5

13.760,6

8.971,2

11.386,2

13.720,1

15.985,4

17.048,4

Litvanija

13.758,1

15.236,1

10.615,4

11.884,6

14.208,6

16.563,9

16.921,3

Luksemburg

32.468,6

50.585,3

37.085,9

57.456,3

66.805,4

64.876,7

64.192

Mađarska

50.135,6

55.184,3

40.421

42.517,8

46.015,4

45.858,3

44.397,9

Malta

:

2.907,7

2.250,4

2.883,8

:

:

:

Holandija

355.083,4

387.269,5

348.041,5

390.093,1

439.619,2

448.251,6

438.217

Austrija

132.146,2

143.606,7

123.623,8

135.456,1

153.287,8

154.678,9

151.554

Poljska

172.438,9

200.560,5

154.217,2

176.881

186.076,8

195.100,3

197.141,3

Portugal

69.548,8

71.937,1

64.937,1

66.709,4

66.912,3

64.460,4

63.813,5

Rumunija

54.823,3

60.009,4

48.051,2

49.952,4

54.964,3

54.833,2

54.437,7

Slovenija

13.007,1

15.051,1

12.477,9

12.405,1

12.943,4

12.888,2

12.680,3

Slovačka

21.782,2

26.374,6

19.323,7

27.111,4

28.159,7

28.658,3

26.852,3

Finska

64.892,6

69.788,3

59.927,7

65.053,3

70.480

75.927,5

72.612

Švedska

:

133.847,3

111.184,6

125.131,8

141.372,4

156.083,1

155.307,6

Velika Britanija

:

978.984,8

785.756,4

881.939,7

1.000.161,1

1.085.784,7

1.148.013,2

Norveška

86.499,2

89.921,1

79.593,8

87.982,5

94.795,4

103.577,3

101.740,2

Izvor: Eurostat

Tabela broj 76. Ukupan broj zaposlenih u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godini, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012

2013

EU (28 zemalja)

:

:

:

:

10.634.100,0

10.493.400

:

EU (27 zemalja)

10.485.300

10.291.700

10.501.500

10.434.200

10.551.200,0

10.414.368

:

Belgija

:

237.889

225.444

237.257

239.158

244.683

226.921

Bugarska

165.895

170.651

174.336

170.107

164.485

158.909

156.257

Češka

229.641

238.384

232.403

243.851

255.932

268.344

:

Danska

180.917

165.855

147.451

146.106

187.700

189.230

:

Nemačka

1.324.328

1.391.960

1.847.737

1.820.505

1.966.106

1.905.028

:

Estonija

40.149

37.440

32.320

27.477

27.498

29.164

30.028

Irska

98.550

101.393

92.606

89.390

88.091

89.125

:

Grčka

340.490

350.080

347.187

328.099

309.155

287.053

:

Španija

1.177.091

1.168.406

1.092.319

1.071.545

1.055.321

1.023.526

:

Francuska

1.119.889

:

:

1.068.044

1.095.204

1.057.613

:

Hrvatska

:

99.508

95.887

87.457

82.863

79.032

75.721

Italija

1.215.628

1.230.227

1.214.465

1.200.093

1.174.002

1.171.665

:

Kipar

21.350

22.045

21.444

20.529

20.260

20.047

:

Letonija

59.520

59.603

46.288

44.305

39.923

44.164

42.585

Litvanija

84.557

85.641

76.249

70.697

67.583

69.664

:

Luksemburg

14.735

15.387

15.401

15.832

16.362

16.229

:

Mađarska

177.747

183.932

168.215

170.072

168.814

169.273

168.594

Malta

:

10.055

10.009

9.976

9.964

10.188

:

Holandija

503.998

522.490

504.348

499.752

501.298

506.629

:

Austrija

203.677

201.520

196.427

195.550

199.357

204.610

:

Poljska

770.091

811.697

755.693

739.490

708.442

714.304

:

Portugal

274.584

273.811

265.200

258.091

249.759

234.612

:

Rumunija

380.738

398.583

351.628

322.458

321.986

324.696

:

Slovenija

47.095

48.412

48.706

46.990

45.812

45.070

:

Slovačka

100.197

107.162

106.611

149.802

144.268

141.789

:

Finska

91.267

94.212

91.692

90.345

91.746

90.038

:

Švedska

243.166

243.415

235.097

239.972

248.787

246.175

:

Velika Britanija

1.372.036

1.187.046

1.177.058

1.139.465

1.148.801

1.152.564

1.182.361

Norveška

110.214

113.726

110.432

107.624

105.465

106.040

106.026

Izvor: Eurostat

Tabela broj 77. Ukupan broj preduzeća u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godine, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

:

:

:

:

1.808.009

1.807.649

:

EU (27 zemalja)

1.735.168

1.725.838

1.728.869

1.786.879

1.790.111

1.790.344

:

Belgija

:

44.545

43.532

45.240

45.375

47.671

40.024

Bugarska

24.703

23.407

26.279

26.566

26.470

26.841

26.520

Češka

52.367

54.566

58.818

69.945

76.862

83.250

:

Danska

16.482

16.261

15.487

15.729

15.744

15.620

:

Nemačka

94.806

96.667

147.277

142.372

149.285

150.222

:

Estonija

8.079

7.285

6.593

6.076

6.001

6.352

6.714

Irska

8.780

10.420

10.326

10.193

10.144

10.072

:

Grčka

74.547

75.426

73.310

72.271

68.096

67.727

:

Španija

212.751

215.887

211.521

209.617

204.507

201.774

:

Francuska

175.768

154.891

142.659

152.241

155.353

156.579

:

Hrvatska

:

19.354

19.731

19.017

17.897

17.305

16.404

Italija

426.532

422.198

412.049

409.684

406.450

402.596

:

Kipar

2.965

3.326

3.305

3.530

3.619

3.916

:

Letonija

7.127

7.752

7.547

7.637

7.030

8.301

8.596

Litvanija

7.346

7.627

7.863

7.853

8.146

8.654

:

Luksemburg

3.431

3.485

3.535

3.569

3.587

3.560

:

Mađarska

33.512

35.281

33.738

33.934

34.505

33.655

33.084

Malta

:

2.030

2.158

2.085

2.129

2.046

:

Holandija

59.030

60.029

62.309

73.027

73.261

75.218

86.540

Austrija

26.956

25.170

23.984

24.333

24.624

24.504

:

Poljska

125.791

127.131

113.948

113.962

115.540

119.695

:

Portugal

72.851

73.986

71.305

67.565

64.984

61.823

:

Rumunija

60.033

62.379

58.997

53.715

49.489

51.062

:

Slovenija

12.125

12.515

12.722

13.061

13.262

13.526

:

Slovačka

13.067

12.886

13.500

55.413

55.127

50.660

:

Finska

15.903

16.011

15.503

15.371

15.341

15.145

:

Švedska

46.360

46.134

45.856

47.088

47.431

47.132

:

Velika Britanija

:

108.602

104.803

103.575

103.661

102.743

103.845

Norveška

18.182

18.174

17.805

17.279

17.175

17.133

16.989

Izvor: Eurostat

Tabela broj 78. BDV u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godini, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

:

:

:

:

594.369,3

570.000

:

EU (27 zemalja)

573.978,7

571.714,1

549.544,3

559.679,1

592.475,7

:

:

Belgija

:

18.418,5

22.482,1

20.492

22.087,2

23.509,4

20.739,5

Bugarska

1.706,1

2.235,1

1.848

2.127,8

2.146,8

2.260,7

2.397,8

Češka

6.628,3

7.634,4

5.769,9

6.669,3

7.252,8

7.060,4

:

Danska

13.529,2

13.501,3

11.923,1

12.589

13.321,5

13.545

:

Nemačka

97.940,1

103.700,4

132.619,1

121.915,7

133.207,7

132.386,8

:

Estonija

1.038,9

901,8

604,0

657,6

818,3

904,3

927,3

Irska

8.981,9

8.151,7

7.432,2

8.097,4

7.929,6

8.776,9

:

Grčka

12.645,8

13.349,3

12.491,3

10.538,9

10.544,5

7.908,3

:

Španija

52.996,6

51.703,1

45.773,8

46.180,6

45.482,4

43.422

:

Francuska

73.731,4

77.940,3

72.837

77.161,6

79.961,7

79.503,5

:

Hrvatska

:

2.582,5

2.138,8

1.909,1

1.893,6

1.649,6

1.585,1

Italija

62.798,2

58.643,6

52.696

58.206,8

61.951,5

57.889,2

:

Kipar

820,4

892,2

839,7

859,5

833,8

770,1

:

Letonija

1.428,0

1.329,5

765,4

922,7

926,9

1.140

1.116,6

Litvanija

1.598,2

1.633,4

924,8

1.104,3

1.589,1

1.804,1

:

Luksemburg

1.345,7

2.164,4

1.599,3

2.271,9

3.039,7

2.868,1

:

Mađarska

5.101,8

4.991,7

3.740,5

3.923,1

4.337,7

4.117,5

4.330,8

Malta

:

286,8

253,9

281,3

:

:

:

Holandija

39.361,6

39.929,8

37.365,6

41.236,4

42.560,8

42.830,5

45.616,9

Austrija

15.116,1

14.450

12.895

13.953,9

15.352,8

15.378,8

:

Poljska

18.590,6

21.863,1

15.817

18.418,8

18.271,6

17.266,2

:

Portugal

8.298,9

8.582,9

8.036,2

8.058,1

7.367,8

6.717,1

:

Rumunija

5.079,1

6.799,4

4.790,1

4.783,4

4.907,2

4.983,7

:

Slovenija

1.883,7

1.959,7

1.536,1

1.513,3

1.681,1

1.444,1

:

Slovačka

:

2.953,9

2.249,1

3.325,6

3.941,9

2.674,5

:

Finska

6.644,5

6.713,6

6.064,2

6.433,9

7.044,9

6.704,4

:

Švedska

:

16.414,6

15.745,8

18.400

20.276

20.588,6

:

Velika Britanija

:

85.380,5

70.779,8

68.749,9

75.727,3

57.377,9

55.195,4

Norveška

11.007,9

10.900,6

10.054,6

10.810,2

11.238,4

12.167,4

11.900,6

Izvor: Eurostat

Tabela broj 79. Promet po zaposlenom u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godine, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

:

:

:

:

:

:

:

EU (27 zemalja)

:

:

:

:

:

:

:

Belgija

:

887,2

843,2

946,3

1.052,2

1.048,4

1.093,5

Bugarska

155,0

180,2

153,4

172

199

217,6

223,9

Češka

:

352,8

302

333

344,7

326,7

:

Danska

:

604,4

588,7

678,2

527,6

532,5

:

Nemačka

:

640,5

503,5

557,1

576,5

618,2

:

Estonija

:

305,6

248,4

339,5

433,3

430,3

458,3

Irska

:

629,4

628

669,2

689,7

697

:

Grčka

:

259,0

246,2

248,9

239,8

226,8

:

Španija

:

350,3

325,7

342,1

352,1

352,1

:

Francuska

:

:

:

672,5

720,1

760,8

:

Hrvatska

:

179,7

158,8

170,2

182,7

186,2

186,7

Italija

:

440,9

394,6

440,6

455

474

:

Kipar

:

275,5

248,3

270,2

280,5

272,2

:

Letonija

233,3

230,9

193,8

257

343,7

362

400,3

Litvanija

:

177,9

139,2

168,1

210,2

237,8

:

Luksemburg

:

3.287,5

2.408

3.629,1

4.083

3.997,6

:

Mađarska

:

300

240,3

250

272,6

270,9

263,3

Malta

:

289,2

224,8

289,1

:

:

:

Holandija

:

741,2

690,1

780,6

877

884,8

:

Austrija

:

712,6

629,4

692,7

768,9

756

:

Poljska

:

247,1

204,1

239,2

262,7

273,1

:

Portugal

:

262,7

244,9

258,5

267,9

274,8

:

Rumunija

:

150,6

:

154,9

170,7

168,9

:

Slovenija

:

310,9

256,2

264

282,5

286

:

Slovačka

:

246,1

181,3

181

195,2

202,1

:

Finska

:

740,8

653,6

720,1

768,2

843,3

:

Švedska

513,9

550,1

472,9

521,4

568,2

634

:

Velika Britanija

:

824,7

667,6

774

870,6

942,1

970,9

Norveška

:

790,7

720,7

817,5

898,8

976,8

959,6

Izvor: Eurostat (proračun)

Tabela broj 80. Promet po preduzeću u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godine, u hiljadama evra (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

 

 

 

 

3.191

3.297

 

EU (27 zemalja)

2.874

3.136

2.768

2.942

3.214

3.321

 

Belgija

 

4.738

4.367

4.963

5.546

5.381

6.200

Bugarska

1.041

1.314

1.018

1.101

1.237

1.288

1.319

Češka

1.398

1.541

1.193

 

1.148

1.053

 

Danska

6.091

6.164

5.605

6.300

6.290

6.451

 

Nemačka

8.508

9.223

6.317

7.123

7.593

7.840

 

Estonija

1.410

1.571

1.217

1.535

1.986

1.975

2.050

Irska

8.165

6.124

5.632

5.869

5.989

6.168

 

Grčka

1.211

1.202

1.168

1.130

1.089

961

 

Španija

1.989

1.896

1.682

1.749

1.817

1.786

 

Francuska

4.033

5.034

4.803

4.718

5.077

5.139

 

Hrvatska

 

924

772

783

846

850

862

Italija

1.135

1.285

1.163

1.291

1.314

1.379

 

Kipar

1.827

1.826

1.611

1.572

1.570

1.393

 

Letonija

1.948

1.775

1.189

1.491

1.952

1.926

1.983

Litvanija

1.873

1.998

1.350

1.513

1.744

1.914

 

Luksemburg

9.463

14.515

10.491

16.099

18.624

18.224

 

Mađarska

1.496

1.564

1.198

1.253

1.334

1.363

1.342

Malta

 

1.432

1.043

1.383

 

 

 

Holandija

6.015

6.451

5.586

5.342

6.001

5.959

5.064

Austrija

4.902

5.705

5.154

5.567

6.225

6.312

 

Poljska

1.371

1.578

1.353

1.552

1.610

1.630

 

Portugal

955

972

911

987

1.030

1.043

 

Rumunija

913

962

814

930

1.111

1.074

 

Slovenija

1.073

1.203

981

950

976

953

 

Slovačka

1.667

2.047

1.431

489

511

566

 

Finska

4.081

4.359

3.866

4.232

4.594

5.013

 

Švedska

 

2.901

2.425

2.657

2.981

3.312

 

Velika Britanija

 

9.014

7.497

8.515

9.648

10.568

11.055

Norveška

4.757

4.948

4.470

5.092

5.519

6.045

5.989

Izvor: Eurostat (proračun autora)

Tabela broj 81. Odnos broja zaposlenih u trgovini na malo i trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godine (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

 

 

 

 

1,76

1,77

 

EU (27 zemalja)

1,84

1,79

1,77

1,78

1,76

 

 

Belgija

 

1,33

1,34

1,34

1,34

1,33

1,4

Bugarska

1,64

1,69

1,81

1,83

1,86

1,88

1,89

Češka

1,53

1,51

1,54

1,46

1,42

1,33

 

Danska

1,55

1,43

1,53

1,53

0,96

0,93

 

Nemačka

2,18

2,07

1,8

1,83

1,79

1,81

 

Estonija

1,22

1,34

1,41

1,63

1,6

1,58

1,55

Irska

2,1

2,29

2,33

2,36

2,37

2,34

 

Grčka

 

1,54

1,44

1,51

1,54

1,51

 

Španija

1,57

1,57

1,6

1,6

1,58

1,62

 

Francuska

2,07

 

 

1,78

1,73

1,81

 

Hrvatska

 

1,52

1,56

1,6

1,64

1,7

1,75

Italija

1,58

1,55

1,56

1,58

1,6

1,6

 

Kipar

1,7

1,75

1,74

1,84

1,89

1,83

 

Letonija

1,87

1,84

2,08

2,06

2,18

2,08

2,15

Litvanija

1,78

1,82

1,79

1,82

1,94

1,92

 

Luksemburg

 

1,46

1,47

1,48

1,48

1,5

 

Mađarska

1,91

1,86

1,94

1,89

1,88

1,87

1,86

Malta

 

1,57

1,62

1,58

1,65

1,57

 

Holandija

1,56

1,52

1,58

1,62

1,63

1,61

 

Austrija

1,67

1,72

1,73

1,76

1,76

1,74

 

Poljska

1,69

1,72

1,7

1,75

1,8

1,73

 

Portugal

1,67

1,7

1,74

1,78

1,8

1,81

 

Rumunija

1,44

1,42

1,41

1,46

1,47

1,47

 

Slovenija

1,15

1,16

1,15

1,19

1,2

1,22

 

Slovačka

 

0,98

0,97

1,28

1,36

1,23

 

Finska

1,73

1,72

1,78

1,81

1,81

1,83

 

Švedska

 

1,27

1,29

1,3

1,3

1,3

 

Velika Britanija

2,57

2,62

2,68

2,67

2,66

2,66

2,61

Norveška

1,93

1,89

1,94

1,99

2,02

2,02

2,02

Izvor: Eurostat (proračun)

Tabela broj 82. Broj preduzeća u trgovini na malo prema jednom preduzeću u trgovini na veliko u Evropskoj uniji, u periodu 2007-2013. godini (bez trgovine motornim vozilima i motociklima)

Država/period

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

EU (28 zemalja)

 

 

 

 

2,03

2,01

 

EU (27 zemalja)

2,13

2,11

2,06

2,04

2,04

2,02

 

Belgija

 

1,71

1,71

1,73

1,71

1,68

1,85

Bugarska

3,68

3,9

3,99

3,86

3,76

3,72

3,7

Češka

2,31

2,25

2,18

1,85

1,77

1,59

 

Danska

1,45

1,42

1,41

1,37

1,34

1,32

 

Nemačka

3,08

2,85

2,24

2,28

2,22

2,17

 

Estonija

0,5

0,59

0,68

0,77

0,81

0,84

0,82

Irska

1,96

2,1

2,12

2,14

2,1

2,05

 

Grčka

2,59

2,54

2,56

2,57

2,46

2,48

 

Španija

2,44

2,36

2,35

2,31

2,28

2,31

 

Francuska

2,38

 

2,66

2,77

2,85

2,96

 

Hrvatska

 

1,12

1,19

1,1

1,04

1,01

1,01

Italija

1,61

1,59

1,58

1,57

1,59

1,6

 

Kipar

3,83

3,61

3,43

2,98

2,84

2,56

 

Letonija

1,75

1,67

1,8

1,83

1,79

1,7

1,66

Litvanija

5,59

5,07

4,37

4,45

4,42

4,31

 

Luksemburg

0,87

0,87

0,88

0,89

0,88

0,88

 

Mađarska

2,8

2,66

2,64

2,6

2,53

2,51

2,45

Malta

 

2,85

2,88

2,98

2,89

2,91

 

Holandija

1,28

1,27

1,25

1,28

1,3

1,32

 

Austrija

1,61

1,64

1,67

1,67

1,64

1,64

 

Poljska

2,9

2,97

2,8

2,9

2,82

2,58

 

Portugal

2,39

2,34

2,34

2,33

2,35

2,36

 

Rumunija

2,23

2,17

2,06

2,09

2,03

2,01

 

Slovenija

0,54

0,54

0,54

0,55

0,56

0,56

 

Slovačka

 

0,72

0,72

1,06

1,14

1,14

 

Finska

1,44

1,44

1,47

1,45

1,43

1,42

 

Švedska

1,38

1,27

1,28

1,27

1,29

1,29

 

Velika Britanija

 

1,79

1,79

1,81

1,83

1,83

1,83

Norveška

1,54

1,52

1,52

1,51

1,49

1,49

1,48

Izvor: Eurostat (proračun autora)

PROJEKCIJE KLjUČNIH PARAMETARA RAZVOJA TRGOVINSKOG SEKTORA DO 2020. GODINE

Tabela broj 83. Projekcija BDP Republike Srbije u periodu 2015-2020. godine, u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

32.900

32.900

32.900

2016.

33.200

33.050

32.960

2017.

33.700

33.400

33.090

2018.

34.400

33.700

33.200

2019.

35.250

34.060

33.350

2020.

36.500

34.600

33.700

Tabela broj 84. Projekcija stopa realnog rasta BDP Republike Srbije u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%), godišnje

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

-0,5

-0,5

-0,5

2016.

0,9

0,5

0,2

2017.

1,5

1,1

0,4

2018.

2,1

0,9

0,3

2019.

2,5

1,1

0,5

2020.

3,5

1,6

1

Tabela broj 85. Projekcija BDP trgovine Republike Srbije u periodu 2015-2020. godine, u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

3.250

3.235

3.215

2016.

3.290

3.260

3.230

2017.

3.340

3.290

3.240

2018.

3.390

3.330

3.260

2019.

3.460

3.375

3.270

2020.

3.570

3.430

3.290

Tabela broj 86. Projekcija stopa realnog rasta BDP trgovine Republike Srbije, u periodu 2015-2020, u procentima (%)

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

0,6

0,1

-0,5

2016.

1,2

0,8

0,5

2017.

1,5

0,9

0,3

2018.

1,5

1,2

0,6

2019.

2,1

1,4

0,3

2020.

3,2

1,6

0,6

Tabela broj 87. Projekcija udela BDP trgovine Republike Srbije u ukupnom BDP Republike Srbije, u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%)

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

9,88

9,83

9,77

2016.

9,91

9,86

9,80

2017.

9,91

9,85

9,79

2018.

9,85

9,88

9,82

2019.

9,82

9,91

9,81

2020.

9,78

9,91

9,76

*Projekcije autora

Tabela broj 88. Projekcija BDV trgovine Republike Srbije, u periodu 2015-2020. godine u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

3.030

3.020

3.005

2016.

3.070

3.040

3.015

2017.

3.115

3.072

3.025

2018.

3.165

3.106

3.042

2019.

3.230

3.153

3.057

2020.

3.335

3.200

3.075

Tabela broj 89. Projekcija stopa realnog rasta BDV trgovine Republike Srbije, u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%) godišnje

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

0,4

0,1

-0,4

2016.

1,3

0,7

0,3

2017.

1,5

1,1

0,3

2018.

1,6

1,1

0,6

2019.

2,1

1,5

0,5

2020.

3,3

1,5

0,6

Tabela broj 90. Projekcija udela BDV trgovine na veliko i malo u BDV Republike Srbije, u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%)

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

10,8

10,8

10,7

2016.

10,9

10,85

10,8

2017.

10,9

10,85

10,8

2018.

10,9

10,85

10,8

2019.

10,9

10,85

10,8

2020.

11

10,9

10,85

Tabela broj 91. Projekcija strukture BDV trgovine po oblastima, u tekućim cenama; u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%)

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina-ukupno

2015.

43,3

56,7

100,0

2016.

43,3

56,7

100,0

2017.

43,5

56,5

100,0

2018.

43,5

56,5

100,0

2019.

43,5

56,5

100.0

2020.

43.6

56.4

100.0

Tabela broj 92. Projekcija strukture BDV trgovine po oblastima, u stalnim cenama

Godina

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina-ukupno

2015.

41,5

58,5

100

2016.

41,5

58,5

100

2017.

42

58

100

2018.

42

58

100

2019.

43

57

10

2020.

43,5

56,5

100

Tabela broj 93. Projekcija broja zaposlenih u trgovini Republike Srbije, u periodu 2015-2020. godine u hiljadama lica

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

276

276

273

2016.

278

276

271

2017.

279

276

269

2018.

281

277

267

2019.

282

277

266

2020.

285

277

265

Tabela broj 94. Projekcija broja zaposlenih u trgovini na malo i veliko u Republici Srbiji, u hiljadama lica, u periodu 2015-2020. godine, Optimistična varijanta

Godina

Zaposleni u maloprodaji

Zaposleni u veleprodaji

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2015.

204,4

71,8

276,3

2016.

204,1

73,6

277,7

2017.

203,7

75,3

279

2018.

204,4

76,4

280,7

2019.

205,6

76,8

282,4

2020.

207,4

77,5

284,9

Tabela broj 95. Projekcija broja zaposlenih u trgovini na malo i veliko u Republici Srbiji, u hiljadama lica, u periodu 2015-2020. godine, Umerena varijanta

Godina

Zaposleni u maloprodaji

Zaposleni u veleprodaji

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2015.

204

71,7

275,7

2016.

202,9

73,1

276

2017.

201,7

74,6

276,3

2018.

201,3

75,2

276,5

2019.

201,5

75,3

276,8

2020.

201,7

75,4

277,1

Tabela broj 96. Projekcija broja zaposlenih u trgovini na malo i veliko u Republici Srbiji, u hiljadama lica u periodu 2015-2020. godine, Minimalna varijanta

Godina

Zaposleni u maloprodaji

Zaposleni u veleprodaji

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2015.

202

71

272,9

2016.

199

71,7

270,7

2017.

196,1

72,5

268,6

2018.

194,5

72,7

267,2

2019.

193,6

72,3

265,9

2020.

192,6

72

264,6

Tabela broj 97. Projekcija strukture zaposlenih u trgovini Republike Srbije u periodu 2015-2020. godine, u procentima (%)

Godina

Zaposleni u maloprodaji

Zaposleni u veleprodaji

Zaposleni u maloprodaji i veleprodaji-ukupno

2015.

74

26

100

2016.

73,5

26,5

100

2017.

73

27

100

2018.

72,8

27,2

100

2019.

72,8

27,2

100

2020.

72,8

27,2

100

Tabela broj 98. Projekcije prometa u trgovini na malo i veliko, ukupno, u periodu 2015-2020. godine u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

29.800

29.675

29.400

2016.

30.180

29.880

29.495

2017.

30.630

30.181

29.615

2018.

31.120

30.512

29.760

2019.

31.745

30.850

29.910

2020.

32.670

31.300

30.200

Tabela broj 99. Projekcije stopa realnog rasta prometa u trgovini na malo i veliko, ukupno, u procentima (%) u periodu 2015-2020. godine

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

0,9

0,5

-0,4

2016.

1,3

0,7

0,3

2017.

1,5

1

0,4

2018.

1,6

1,1

0,5

2019.

2

1,1

0,5

2020.

2,9

1,5

1

Tabela broj 100. Projekcije broja trgovinskih preduzeća prema veličini, po klasama zaposlenih lica, u 2020. godini

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja

(50-249)

Velika

(250 i više)

2020.

32.000

28.900

2.650

380

70

Tabela broj 101. Trgovinska preduzeća prema veličini broj zaposlenih, 2013. i 2020. godine; Broj zaposlenih lica, po klasama zaposlenih lica

Godina

UKUPNO

Mikro (0-9)

Mala (10-49)

Srednja (50-249)

Velika (250 i više)

2013.

228.733

84.459

52.219

38.557

53.498

2020.

221.800

79.400

49.600

38.200

54.600

Tabela broj 102. Projekcija broja prodavnica u trgovini na malo i veliko u Republici Srbiji, 2020. godine; (na veliko i malo)

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2020.

81.500

78.800

77.200

Tabela broj 103. Projekcija broj prodavnica u trgovini na malo, u 2014. i 2020. godini, Umerena varijanta

2014.*

79.500

2020.

73.500

*Procena za 2014. godinu.

Tabela broj 104. Projekcija prodajne površine u maloprodaji u 2014. i 2020. godine u m2

2014.*

4.930.000

2020.

4.980.000

*Procena za 2014. godinu

Tabela broj 105. Projekcija broja stanovnika na 1 prodajni objekat-Komparativni pregled Republika Srbija-Evropska unija, 2014. i 2020. godina, Umerena varijanta

Godina

Republika Srbija

Evropska unija

Odnos Evropska unija/Republika Srbija

2014.*

90,1

138

1,53

2020.

95,5

140

1,47

Tabela broj 106. Projekcije prometa u trgovini na malo, ukupno, u periodu 2015-2020. godine, u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

10.740

10.690

10.640

2016.

10.850

10.740

10.635

2017.

11.020

10.850

10.675

2018.

11.180

10.960

10.720

2019.

11.400

11.080

10.765

2020.

11.680

11.250

10.870

Tabela broj 107. Projekcija prometa u trgovini na malo po stanovniku, u periodu 2015-2020. godine, u evrima

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

1.506

1.499

1.492

2016.

1.527

1.512

1.497

2017.

1.556

1.533

1.508

2018.

1.584

1.552

1.518

2019.

1.619

1.574

1.529

2020.

1.664

1.603

1.548

Tabela broj 108. Projekcija stopa realnog rasta prometa u trgovini na malo po stanovniku, u procentima (%) u periodu 2016-2020. godine

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2016.

1,4

0,8

0,3

2017.

1,9

1,4

0,7

2018.

1,7

1,3

0,7

2019.

2,3

1,4

0,7

2020.

2,7

1,8

1,3

Tabela broj 109. Projekcije prometa u trgovini na veliko, u periodu 2015-2020. godine, u milionima evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

19.060

18.985

18.760

2016.

19.330

19.140

18.860

2017.

19.610

19.331

18.940

2018.

19.940

19.552

19.040

2019.

20.345

19.770

19.145

2020.

20.990

20.050

19.330

Tabela broj 110. Projekcija prometa u trgovini na veliko po stanovniku, u evrima, u periodu 2015-2020. godine

Godina

Promet u trgovini na malo po stanovniku, u evrima

Promet u trgovini na veliko po stanovniku,

Promet u trgovini na veliko i malo po stanovniku,

2015.

2.673

2.663

2.631

2016.

2.721

2.694

2.654

2017.

2.770

2.730

2.675

2018.

2.824

2.769

2.697

2019.

2.890

2.808

2.719

2020.

2.990

2.856

2.754

Tabela broj 111. Projekcija stopa realnog rasta prometa u trgovini na veliko po stanovniku, u procentima (%) u periodu 2016-2020. godine

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2016.

1,8

1,2

0,9

2017.

1,8

1,4

0,8

2018.

2,0

1,4

0,8

2019.

2,3

1,4

0,8

2020.

3,5

1,7

1,3

Tabela broj 112. Projekcije prometa u trgovini na veliko po zaposlenom, u periodu 2015-2020. godine u hiljadama evra

Godina

Optimistička varijanta

Umerena varijanta

Minimalna varijanta

2015.

268,5

267,4

264,2

2016.

269,6

266,9

263

2017.

270,5

266,6

261,2

2018.

274,3

268,9

261,9

2019.

281,4

273,4

264,8

2020.

291,5

278,5

268,5

PRIORITETNA PODRUČJA U TRGOVINSKOJ POLITICI

Tabela broj 113. Tržišno učešće pet najvećih maloprodavaca visoko obrtnih proizvoda

Država/period

2009.

2010.

2011.

2012.

Norveška

77,5

80

77,5

82,25

Danska

84,7

84,1

77,1

81,73

Finska

83,6

65,5

62,5

81,33

Švedska

88

76,1

73,1

77,6

Belgija

75,3

70,2

69,6

75,07

Luksembrurg

72,5

61,9

62,7

70,4

Austrija

66,9

62,6

61,6

69,64

Velika Britanija

66

66

71

66

Švajcarska

69,3

70,8

63,5

64,71

Portugal

61,5

60,9

58,8

63,05

Mađarska

49,6

41

55

62,13

Nemačka

62,9

60,6

59,7

62,13

Francuska

63

61,2

59,6

61,61

Hrvatska

53,9

58,3

59,7

60

Holandija

54,1

56,1

55,5

59,06

Grčka

45,6

40

36,3

57,37

Irska

56,9

53,4

52,4

56,44

Srbija

46,67

51,5

49,42

56,23

Španija

60,5

60,9

56,3

54,59

Slovačka

53,4

60

57,8

51,17

Češka

46,2

42,1

42,7

44,84

Italija

32,9

31,5

30,7

34,81

Rumunija

23,5

22,7

22,1

26,77

Poljska

21,2

21,8

23,3

26,55

Izvor: Planetretail, za Veliku Britaniju: LivingCostsandFoodSurvey (LCFS) od 2009 do 2012, za Hrvatsku Agencija za tržišno natjecanje, za Srbiju: Kalkulacija autora

Tabela broj 114. Vrednosti Herfindal-Hiršmanovog indeksa moderne maloprodaje na nivou država u Evropi

Država/period

2004.

2006.

2008.

2010.

2012.

CAGR (04-12)

Finska

2.881

3.736

3.751

3.862

3.935

4,0%

Letonija

3.076

3.460

3.590

3.244

3.443

1,4%

Švedska

3.417

3.261

3.386

3.359

3.305

-0,4%

Kipar

6.529

4.049

3.634

3.572

2.879

-9,7%

Luksemburg

3.499

3.343

2.998

2.704

2.730

-3,1%

Austrija

2.261

2.263

2.615

2.598

2.617

1,8%

Litvanija

2.795

2.282

2.451

2.525

2.543

-1,2%

Holandija

2.972

2.893

2.279

2.043

2.478

-2,2%

Irska

2.581

2.511

2.451

2.294

2.381

-1,0%

Danska

2.373

2.481

2.458

2.385

2.320

-0,3%

Estonija

2.981

2.522

2.308

2.246

2.225

-3,6%

Slovačka

1.659

1.772

1.964

2.035

2.127

3,2%

Belgija

2.120

2.060

1.990

2.000

2.020

-0,6%

Slovenija

3.182

2.838

2.216

2.077

2.015

-5,6%

Nemačka

1.384

1.620

1.653

1.927

1.957

4,4%

Bugarska

2.943

2.047

1.959

1.646

1.907

-5,3%

Portugal

1.681

1.652

1.830

1.888

1.901

1,5%

Rumunija

2.302

1.572

1.394

1.361

1.880

-2,5%

Velika Britanija

1.748

1.745

1.793

1.817

1.811

0,4%

Češka

1.199

1.387

1.690

1.701

1.779

5,1%

Španija

1.334

1.422

1.686

1.735

1.701

3,1%

Grčka

1.707

1.648

1.681

1.603

1.682

-0,2%

Poljska

825

926

1.228

1.353

1.580

8,4%

Francuska

1.533

1.528

1.492

1.482

1.410

-1,0%

Srbija

– 

 –

 –

849

1.256

 –

Mađarska

1.250

1.243

1.308

1.198

1.229

-0,2%

Italija

1.299

1.220

1.188

1192

1170

-1,3%

Izvor: European Commision i proračun autora za Republiku Srbiju

Tabela broj 115. Učešće maloprodajnih formata u prometu visoko obrtnih proizvoda

Godina/Format

Hipermarketi

Supermarketi

„Cash and carry”

Male prodavnice

Ostalo

2003.

2

15

71

12

2004.

3

14

71

12

2005.

4

15

1

68

12

2006.

5

18

3

63

11

2007.

5

19

5

60

11

2008.

5

23,3

6,2

54,1

11,4

2009.

4,7

24,7

7,7

50,5

12,4

2010.

4,7

23,3

7,3

52,2

12,5

2011.

5

25

6,7

51,1

12,2

2012.

5,2

22,7

6,1

51,5

14,5

Izvor: Tabela je prerađena na osnovu podataka GfK World panel, Consumer index za odabrane godine

Tabela broj 116. Učešće modernih maloprodajnih formata u prometu visoko obrtnih proizvoda, u procentima (%)

Država/period

2009.

2010.

2011.

2012.

Nemačka

91,4

91,5

91,3

91,7

Irska

85

87

88,7

89,5

Holandija

81,8

84,8

85

85,7

Portugal

81,3

86

84,9

85,5

Francuska

83,5

90

85,3

85,1

Velika Britanija

81,5

81,8

82,4

82,8

Belgija

65,4

85,1

83,2

82,2

Norveška

78,2

82,5

76,2

81

Austrija

71,9

73,3

73,9

76,5

Italija

74,2

73,5

74,1

74,9

Švedska

75

74,1

74,4

74,4

Češka

69,2

71,9

73,7

73,6

Slovačka

65

65,7

71,3

68,9

Španija

62,4

66,8

67,6

68,8

Mađarska

58,6

66,8

60,1

66,7

Poljska

55,

69

67,6

61,8

Hrvatska

54

57

60

60

Danska

58,8

57,

62,7

53,4

Rumunija

41,2

44

47

48

Bugarska

39,7

34,2

38,1

40,1

Srbija

29,4

28,1

30

27,9

Izvor: Kantar World Panel i GFK, Europanel 2009. do 2012. godine

Ostavite komentar