Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 300/2008 od 11. marta 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva i ukidanju Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (OJ L 97, 09.04.2008), sa poslednjom izmenom Uredba Komisije (EU) br. 18/2010Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (OJ L 97, 09.04.2008), last amended by Commission Regulation (EU) No 18/2010 32008R0300 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturuDirektorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 09.07.2010 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog Zakona o vazdušnom saobraćajuDraft Air Transport Law 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1

1.2 |Objectives |1. |Ovim zakonom uređuju se uslovi kojima se omogućava da se vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji odvija bezbedno i obezbeđeno. | |      |      |      | |2.1 |Scope |      |      | |      |      |      | |2.2 |The application of this Regulation to the airport of Gibraltar |      |      | |      |      |      | |3.1 |‘civil aviation’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.2 |‘aviation security’ |220.1 |Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu je skup mera i ljudskih i materijalnih potencijala kojima se vazduhoplovstvo obezbeđuje od radnji nezakonitog ometanja. | |      |      |      | |3.3 |‘operator’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.4 |‘air carrier’ |78.1 |Javni avio-prevoz može da obavlja privredno društvo i drugo pravno lice koje ima operativnu dozvolu (avio-prevozilac). | |Predlog zakona ne sadrži definiciju avio-prevozioca, ali je pojam posredno definisan navedenim članom. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.5 |‘Community air carrier’ |      |      | |Pojam je trenutno neprenosiv, ali će se stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, on tumačiti u skladu sa tim sporazumom. |      |      | |3.6 |‘entity’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.7 |‘prohibited articles’ |230.1 |U putničku kabinu vazduhoplova i u obezbeđivano-restriktivnu zonu ne smeju da se unose hladno ili vatreno oružje, municija, eksplozivne, zapaljive ili opasne materije, kao i sredstva i predmeti koji se nalaze na listi zabranjenih predmeta koju propiše Direktorat. | |Predlog zakona posebno ne sadrži definiciju zabranjenih predmeta, ali je pojam posredno definisan navedenim članom. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.8 |‘screening’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.9 |‘security control’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.10 |‘access control’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.11 |‘airside’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.12 |‘landside’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.13 |‘security restricted area’ |225.2 |Obezbeđivano-restriktivna zona aerodroma je kontrolisana zona aerodroma u koju je, radi obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, ograničen pristup lica, vozila i opreme. | |neznatna razlika u definiciji |      |      | |3.14 |‘demarcated area’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.15 |‘background check’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.16 |‘transfer passengers, baggage, cargo or mail’ |3.32 |transferni putnik je putnik koji je doputovao vazduhoplovom do aerodroma i u roku od 24 časa sa istog aerodroma nastavlja putovanje vazduhoplovom istog ili drugog prevozioca pri čemu menja broj leta; | |Predlog zakona sadrži samo definiciju transfernog putnika, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.17 |‘transit passengers, baggage, cargo or mail’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.18 |‘potentially disruptive passenger’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.19 |‘cabin baggage’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta.       |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.20 |‘hold baggage’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.21 |‘accompanied hold baggage’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.22 |‘air carrier mail’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.23 |‘air carrier materials’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.24 |‘mail’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.25 |‘cargo’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.26 |‘regulated agent’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.27 |‘known consignor’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.28 |‘account consignor’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.29 |‘aircraft security check’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.30 |‘aircraft security search’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.31 |‘in-flight security officer’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definiciju, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.1 |The common basic standards for safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference that jeopardise the security of civil aviation shall be as laid down in the Annex.

Additional common basic standards not foreseen at the entry into force

of this Regulation should be added to the Annex in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty. |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će sadržati zajedničke osnovne standarde.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.2 |General measures, designed to amend non-essential elements of the common basic standards referred to in paragraph 1 by supplementing them, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 19(3). |      |      | |Iako je ovaj stav trenutno neprimenljiv, (jer se odnosi na ovlašćenje Komisije), s obzirom da je naveden kao obavezujući u Aneksu 1 ESAA sporazuma, usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta kojim će biti preuzeta Uredba u celini |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.3 |Detailed measures for the implementation of the common basic standards referred to in paragraph 1 and the general measures referred to in paragraph 2 shall be laid down in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2). |      |      | |Iako je ovaj stav trenutno neprimenljiv, (jer se odnosi na ovlašćenje Komisije), s obzirom da je naveden kao obavezujući u Aneksu 1 ESAA sporazuma, usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta kojim će biti preuzeta Uredba u celini |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.4 |The Commission shall set criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards referred to in paragraph 1 and to adopt alternative security measures that provide an adequate level of protection on the basis of a local risk assessment. |      |      | |Iako je ovaj stav trenutno neprimenljiv, (jer se odnosi na ovlašćenje Komisije), s obzirom da je naveden kao obavezujući u Aneksu 1 ESAA sporazuma, usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta kojim će biti preuzeta Uredba u celini |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.5 |Member States shall ensure the application in their territory of the common basic standards referred to in paragraph 1. Where a Member State has reason to believe that the level of aviation security has been compromised through a security breach, it shall ensure that appropriate and prompt action is taken to rectify that breach and ensure the continuing security of civil aviation.      |      |      | |Reč je o načelnoj odredbi koja se odnosi na obaveze države i koja će biti primenjena donošenjem ovog Zakona, kao i svih podzakonskih akata za njegovo izvršenje. |      |      | |5 |Security costs |229 |Troškovi ostvarivanja materijalno tehničkih uslova za sprovođenje pregleda obezbeđivanja i troškovi sprovođenja pregleda obezbeđivanja nadoknađuju se iz naknade za obezbeđivanje koju putnici u vazdušnom saobraćaju u odlasku plaćaju operateru aerodroma.

Visinu naknade za obezbeđivanje određuje operater aerodroma, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. | |      |      |      | |6.1 |Member States may apply more stringent measures than the common basic standards referred to in Article 4. |      |      | |Potpuna usklađenost ostvarena je kroz član 97. tačka 13. Ustava koji govori o nadležnostima Republike Srbije i da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja. |      |      | |6.2 |Member States shall inform the Commission of such measures as soon as possible after their application. Upon reception of such information, the Commission shall transmit this information to the other Member States. |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. Drugi deo odredbe je neprimenljiv, jer govori o obavezi Komisije. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |6.3 |Member States are not required to inform the Commission where the measures concerned are limited to a given flight on a specific date. |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.1 |Without prejudice to any bilateral agreements to which the Community is a party, a Member State shall notify the Commission of measures required by a third country if they differ from the common basic standards referred to in Article 4 in respect of flights from an airport in a Member State to, or over, that third country. |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.2 |At the request of the Member State concerned or on its own initiative, the Commission shall examine the application of any measures notified under paragraph 1 and may, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2), draw up an appropriate response to the third country concerned. |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.3 |Paragraphs 1 and 2 shall not apply if:

(a) the Member State concerned applies the measures concerned in accordance with Article 6; or

(b) the requirement of the third country is limited to a given flight on a specific date. |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8 |Cooperation with the International Civil Aviation Organisation |      |      | |Zakon ne sadrži ovakvu odredbu, ali će je sadržati podzakonski akt kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |9 |Appropriate authority |227.1

234.2 |Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, način na koji se obavlja pregled obezbeđivanja, uslove pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage dozvola za obavljanje pregleda obezbeđivanja, vreme na koje se dozvola izdaje i obrazac dozvole bliže se određuju propisom Direktorata.

Direktoratu se poveravaju poslovi državne uprave za koje je ovlašćen ovim zakonom ili drugim propisom, a koji se odnose na donošenje propisa i prvostepenih upravnih akata, izdavanje javnih isprava i vođenje evidencija. | |      |      |      | |10.1 |Every Member State shall draw up, apply and maintain a national civil aviation security programme.

That programme shall define responsibilities for the implementation of the common basic standards referred to in Article 4 and shall describe the measures required by operators and entities for this purpose. |221. |Akt Vlade o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu | |      |      |      | |10.2 |The appropriate authority shall make available in writing on a ‘need to know’ basis the appropriate parts of its national civil aviation security programme to operators and entities which it deems to have a legitimate interest. |      |      | |Iako Predlog zakona ne sadrži izričito ovakvu odredbu, ona će biti preuzeta podzakonskim aktom kojim će se preuzeti Uredba u celini, kako bi se ispunila obaveza iz ESAA sporazuma. Praktična usklađenost ogleda se u činjenici da je Zaključkom Vlade kojim je usvojen Program mera bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu Direktorat zadužen da dostavi svim subjektima one delove Programa koje su za njih relevantni. |      |      | |11.1 |Every Member State shall draw up, apply and maintain a national quality control programme.

That programme shall enable the Member State to check the quality of civil aviation security in order to monitor compliance both with this Regulation and with its national civil aviation security programme. |221. |Ovim članom Predloga zakona je propisano da će se aktom Vlade, između ostalog, odrediti mere i postupci kojima se omogućava kontrola načina na koji se preduzimaju mere obezbeđivanja, kao i kontrola efikasnosti mera obezbeđivanja. | |      |      |      | |11.2 |The specifications for the national quality control programme shall

be adopted by amending this Regulation… |      |      | |Iako je ovaj stav trenutno neprimenljiv, (jer se odnosi na ovlašćenje Komisije), s obzirom da je naveden kao obavezujući u Aneksu 1 ESAA sporazuma, usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta kojim će biti preuzeta Uredba u celini |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |12.1 |Every airport operator shall draw up, apply and maintain an airport security programme.

That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the airport operator in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State in which the airport is located.

The programme shall include internal quality control provisions describing how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the airport operator. |224.1 |Operater aerodroma, pružaoci usluga zemaljskog opsluživanja, domaći i strani avio-prevozilac i pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi dužni su da sačine i primenjuju sopstvene programe za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, prema aktu Vlade o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |12.2 |The airport security programme shall be submitted to the appropriate authority, which may take further action if appropriate. |224.2 |Program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu primenjuje se kad ga odobri Direktorat. | |      |      |      | |13.1 |Every air carrier shall draw up, apply and maintain an air carrier security programme.

That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the air carrier in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State from which it provides services.

The programme shall include internal quality control provisions describing how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the air carrier. |224.1 |Operater aerodroma, pružaoci usluga zemaljskog opsluživanja, domaći i strani avio-prevozilac i pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi dužni su da sačine i primenjuju sopstvene programe za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, prema aktu Vlade o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |13.2 |Upon request, the air carrier security programme shall be submitted to the appropriate authority, which may take further action if appropriate. |224.2 |Program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu primenjuje se kad ga odobri Direktorat. | |      |      |      | |13.3 |Where a Community air carrier security programme has been validated by the appropriate authority of the Member State granting the operating licence, the air carrier shall be recognised by all other Member States as having fulfilled the requirements of paragraph 1. This is without prejudice to a Member State’s right to request from any air carrier details of its implementation of:

(a) the security measures applied by that Member State under Article 6;

and/or

(b) local procedures that are applicable at the airports served. |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.1 |Entity security programme |224.1 |Operater aerodroma, pružaoci usluga zemaljskog opsluživanja, domaći i strani avio-prevozilac i pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi dužni su da sačine i primenjuju sopstvene programe za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, prema aktu Vlade o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.2 |Upon request, the security programme of the entity applying aviation security standards shall be submitted to the appropriate authority, which may take further action if appropriate. |224.2 |Program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu primenjuje se kad ga odobri Direktorat. | |      |      |      | |15.1 |Commission inspections |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će biti preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom.. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |15.2 |Commission inspections of airports, operators and entities applying aviation security standards shall be unannounced. The Commission shall in good time before an inspection inform the Member State concerned thereof. |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom.. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |15.3 |Each Commission inspection report shall be communicated to the appropriate authority of the Member State concerned, which shall, in its answer, set out the measures taken to remedy any identified deficiencies.

The report, together with the answer of the appropriate authority, shall subsequently be communicated to the appropriate authority of the other Member States. |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom.. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |16 |Annual report |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom. |      |      | |17 |Stakeholders’ Advisory Group |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom.. |      |      | |18 |Dissemination of information |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, kada će se ova odredba tumačiti u skladu sa tim sporazumom.. |      |      | |19.1

19.2

19.3

19.4 |Committee procedure |      |      | |      |      |      | |20 |Agreements between the Community and third countries |      |      | |      |      |      | |21 |Penalties |258. tač. 47-53

260. tač. 27-29 |kaznene odredbe | |      |      |      | |22 |Commission report on financing |      |      | |      |      |      | |23 |Regulation (EC) No 2320/2002 is hereby repealed. |      |      | |      |      |      | |24.1

24.2

24.3 |Entry into force |      |      | |      |      |      | |ANNEX I      |COMMON BASIC STANDARDS FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE (ARTICLE 4) |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |ANNEX II |Common specifications for the national quality control programme to be implemented by each Member State in the field of civil aviation security |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |Appendix I |Elements to be included in the set of directly linked security measures |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |Appendix II |Harmonised classification system of compliance |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |Appendix III |CONTENT OF REPORT TO THE COMMISSION |      |      | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar