Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society Corrected by 32001L0029R(01) Corrected by 32001L0029R(02), Corrected by 32001L0029R(03), (OJ L 167 22.06.2001.) Direktiva 2001/29 EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 22. maja 2011. godine o usaglašavanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu, korigovana 32001L0029R (01), korigovana 32001L0029R(02), korigovana 32001L0029R(03), Službeni list 167 od 22.6.2001. godine Celex No. 32001L0029      3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač- Ministarstvo prosvete i nauke i Zavod za intelektualnu svojinu 05.05.2011 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravimaDraft law on amending the Law on Copyright and Related Rights       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |This Directive concerns the legal protection of copyright and related rights in the framework of the internal market, with particular emphasis on the information society. | |      | |Ova odredba je neprenosiva jer uređuje predmet Direktive a predmet domaćeg propisa je mnogo širi i obuhvata sva autorska i srodna prava. Predmet ove Direktive je prenet u odredbe domaćeg propisa kroz veliki broj odredbi koje će sada biti predmet analize. |      |      | |1.2.a. |Except in the cases referred to in Article 11, this Directive shall leave intact and shall in no way affect existing Community provisions relating to: (a) the legal protection of computer programs; |      |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ova odredba Direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva o računarskim programima je predmet posebne tabele usklađenosti. |      |      | | 1.2.b. |Except in the cases referred to in Article 11, this Directive shall leave intact and shall in no way affect existing Community provisions relating to(b) rental right, lending right and certain rights related to copyright in the field of intellectual property. | |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ova odredba Direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva o pravu posluge i zakupa je predmet posebne tabele usklađenosti. |      |      | | 1.2.c. |Except in the cases referred to in Article 11, this Directive shall leave intact and shall in no way affect existing Community provisions relating tocopyright and related rights applicable to broadcasting of programmes by satellite and cable retransmission |      |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ova odredba direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva o kablovskom reemitovanju i satelitskom emitovanju je predmet posebne tabele usklađenosti. |      |      | |1.2.d. |Except in the cases referred to in Article 11, this Directive shall leave intact and shall in no way affect existing Community provisions relating to the term of protection of copyright and certain related rights;

|      |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ova odredba direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva o roku trajanja autorskog i srodnih prava je predmet posebne tabele usklađenosti. |      |      | |1.2.e. |Except in the cases referred to in Article 11, this Directive shall leave intact and shall in no way affect existing Community provisions relating to:(e) the legal protection of databases. |      |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ova odredba Direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva o bazama podataka je predmet posebne tabele usklađenosti. |      |      | |2.1.a. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in part: (a) for authors, of their works; |20.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani beleženje i umnožavanje svog dela u celosti ili delimično, bilo kojim sredstvima, u bilo kojem obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način. | |      |      |      | |2.1.b. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in part:b) for performers, of fixations of their performances;

|116.1.1. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:1) beleženje (snimanje) svoje nesnimljene interpretacije i umnožavanje takvih snimaka interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona; | |      |      |      | |2.1.c. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in part:for phonogram producers, of their phonograms; |126.1.1. |Proizvođač fonograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 1) umnožavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona, | |      |      |      | |2.1.d. | Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in part) for the producers of the first fixations of films, in respect of the original and copies of their films |131.1.1. |Filmski producent (proizvođač videograma) ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:1) umnožavanje svog videograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona. | |      |      |      | |2.1.e. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in partfor broadcasting organisations, of fixations of their broad- casts, whether those broadcasts are transmitted by wire or over the air, including by cable or satellite. |136.1.3. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 3) umnožavanje tog snimka u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona. | |      |      |      | |2.1.e. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent repro- duction by any means and in any form, in whole or in partfor broadcasting organisations, of fixations of their broad- casts, whether those broadcasts are transmitted by wire or over the air, including by cable or satellite. |136.1.2. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:2) snimanje svoje emisije na nosač zvuka ili slike, odnosno zvuka i slike; | |      |      |      | |3.1. |Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them. |30. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli javno saopštavanje dela, uključujući činjenje dela dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućuje pojedincu individualni pristup delu sa mesta i u vreme koje on odabere. | |      |      |      | |3.2.a. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit the making available to the public, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them:

(a) for performers, of fixations of their performances; |116.1.5. |5) interaktivno činjenje dostupnim interpretacije javnosti žičnim ili bežičnim putem, u smislu člana 30. ovog zakona. | |      |      |      | |3.2.b.. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit the making available to the public, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them(b) for phonogram producers, of their phonograms; |126.1.3. |3) interaktivno činjenje dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem svog fonograma, u smislu člana 30. ovog zakona. | |      |      |      | |3.2.c. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit the making available to the public, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them(c) for the producers of the first fixations of films, of the original and copies of their films; |131.1.4. |4) interaktivno činjenje dostupnim javnosti svog videograma žičnim ili bežičnim putem u smislu člana 30. ovog zakona. | |      |      |      | |3.2.d. |Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit the making available to the public, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them(d) for broadcasting organisations, of fixations of their broad- casts, whether these broadcasts are transmitted by wire or over the air, including by cable or satellite.

|136.1.6. |6) interaktivno činjenje dostupnim javnosti svoje emisije žičnim ili bežičnim putem u smislu člana 30. ovog zakona. | |      |      |      | |3.3. |The rights referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be exhausted by any act of communication to the public or making available to the public as set out in this Article. |      |      | |      |      |      | |4.1. |Member States shall provide for authors, in respect of the original of their works or of copies thereof, the exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. |21.1. | Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli stavljanje u promet originala ili umnoženih primeraka svog dela, prodajom ili drugim načinom prenosa vlasništva. | |      |      |      | |4.2. |The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of the original or copies of the work, except where the first sale or other transfer of ownership in the Community of that object is made by the rightholder or with his consent. |21.3. |Pravo autora na stavljanje primeraka dela u promet ne deluje prema onom vlasniku primerka dela koji je taj primerak legalno pribavio u Republici Srbiji od autora ili od autorovog pravnog sledbenika (iscrpljenje prava). Vlasnik može slobodno otuđiti primerak dela koji je legalno pribavio od autora ili autorovog pravnog sledbenika. | |      |      |      | |5.1.a.b. |Temporary acts of reproduction referred to in Article 2, which are transient or incidental, which are an integral and essential part of a technological process and the sole purpose of which is to enable:

(a) a transmission in a network between third parties by an intermediary, or(b) a lawful use of a work or other subject-matter to be made, and which have no independent economic significance, shall be exempted from the reproduction right provided for in Article 2. |48. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade privremeno umnožavanje autorskog dela, pod sledećim uslovima:1) umnožavanje je prolazno ili slučajno;2) umnožavanje čini sastavni i bitni deo tehnološkog procesa; 3) svrha umnožavanja je da omogući prenos podataka u računarskoj mreži između dva ili više lica preko posrednika, ili da omogući zakonito korišćenje autorskog dela i 4) umnožavanje nema zaseban ekonomski značaj. | |      |      |      | |5.2.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following case(a) in respect of reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of any kind of photographic technique or by some other process having similar effects, with the exception of sheet music, provided that the rightholders receive fair compensation; |46.1. |Dozvoljeno je fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe. | |      |      |      | |5.2.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases(a) in respect of reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of any kind of photographic technique or by some other process having similar effects, with the exception of sheet music, provided that the rightholders receive fair compensation; |46.4. |Obeštećenje zbog korišćenja dela na način predviđen st. 1. i 2. ovog člana, autori imaju na osnovu odredaba člana 39. ovog zakona. | |      |      |      | |5.2.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases(a) in respect of reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of any kind of photographic technique or by some other process having similar effects, with the exception of sheet music, provided that the rightholders receive fair compensation; |39.5. |U slučaju umnožavanja autorskih dela fotokopiranjem ili sličnom tehnikom, pored prava na naknadu iz stava 1. ovog člana autor ima pravo i na naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža usluge fotokopiranja uz naknadu. | |      |      |      | |5.2.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases(a) in respect of reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of any kind of photographic technique or by some other process having similar effects, with the exception of sheet music, provided that the rightholders receive fair compensation; |46.3.7. |Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na: 7) umnožavanje notnih zapisa muzike, osim ručnim prepisivanjem. | |      |      |      | |5.2.b. |In respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject- matter concerned; |39.1. |Kada se autorsko delo umnožava bez dozvole autora, shodno odredbama člana 46. ovog zakona, autori dela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će biti umnožavana fotokopiranjem ili snimanjem na nosače, zvuka, slike ili teksta za lične nekomercijalne potrebe fizičkih lica (književna, muzička, filmska i dr.) imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje. | |      |      |      | |5.2.b. |In respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject- matter concerned; |39.8. |Naknade iz st. 1. i 5. ovog člana su pravične naknade pri čijem određivanju se uzima u obzir verovatna šteta koja autoru nastaje kada se njegovo delo bez njegovog odobrenja umnožava za lične nekomercijalne potrebe, primena tehničkih mera zaštite kao i druge okolnosti koje mogu uticati na pravilno odmeravanje iznosa posebne naknade. | |      |      |      | |5.2.b. |In respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject- matter concerned; |46.1. |Dozvoljeno je fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe. | |Sva ograničenja prava autora, odnose se i na prava srodna autorskom pravu što je i propisano članom 144. Zakona. |      |      | |5.2.b. |In respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject- matter concerned; |146. |Proizvođač fonograma, interpretator i proizvođač videograma imaju pravo na posebnu naknadu, koja je propisana u članu 39. ovog zakona, i to pod istim uslovima koji važe za autore. | |      |      |      | |5.2.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases: in respect of specific acts of reproduction made by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, or by archives, which are not for direct or indirect economic or commercial advantage; |144. | Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.2.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases: in respect of specific acts of reproduction made by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, or by archives, which are not for direct or indirect economic or commercial advantage; |46. |Dozvoljeno je bez dovole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje dela od strane javnih biblioteka, obrazovnih ustanova, muzeja i arhiva, samo za sopstvene arhivske potrebe, ako se delo umnožava iz sopstvenog primerka i ako takvim umnožavanjem ove institucije nemaju nameru da ostvare neposrednu ili posrednu imovinsku ili komercijalnu korist. | |      |      |      | |5.2.d. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the in respect of ephemeral recordings of works made by broadcasting organisations by means of their own facilities and for their own broadcasts; the preservation of these recordings in official archives may, on the grounds of their exceptional documentary character, be permitted. |50.1. |Organizaciji za radiodifuziju koja ima dozvolu za emitovanje dela, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade da snimi sopstvenim sredstvima to delo na nosač zvuka ili nosač slike, odnosno nosač zvuka i slike radi emitovanja u sopstvenoj emisiji. | |      |      |      | |5.2.d. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases in respect of ephemeral recordings of works made by broadcasting organisations by means of their own facilities and for their own broadcasts; the preservation of these recordings in official archives may, on the grounds of their exceptional documentary character, be permitted. |50.3. |Snimak dela iz stava 1. ovog člana može biti sačuvan u zvaničnoj javnoj arhivi ako ima dokumentarnu vrednost. | |      |      |      | |5.2.d. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases |144. | Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.2.e. |Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases in respect of reproductions of broadcasts made by social institutions pursuing non-commercial purposes, such as hospitals or prisons, on condition that the rightholders receive fair compensation. |      |      | |Ovom odredbom ostavljena je samo mogućnost državi članici da u svoj pravni sistem unese ovo ograničenje a domaći zakonodavac se nije odlučio na to. Stoga je ova odredba neprenosiva. |      |      | |5.3.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the right provided for in Article 2 and 3 in the following caseuse for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source, including the author’s name, is indicated, unless this turns out to be impossible and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved; |44. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade za nekomercijalne svrhe nastave:

1) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi;2) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama, pod uslovom da interpretatori ne prime naknadu za svoje izvođenje i da se ne naplaćuju ulaznice; 3) javno saopštavanje radiodifuzno emitovanih školskih emisija putem tehničkih uređaja unutar obrazovne ustanove. | |      |      |      | |5.3.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source, including the author’s name, is indicated, unless this turns out to be impossible and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;

|41.1. | U slučajevima iskorišćavanja autorskog dela na osnovu odredaba ovog zakona o ograničenju autorskog prava, moraju se navesti ime autora dela i izvor iz koga je delo preuzeto (izdavač dela, godina i mesto izdanja, časopis, novina, televizijska ili radio stanica gde je delo odnosno odlomak dela izvorno objavljen ili neposredno preuzet i sl.). | |Odredba člana 41.1. je generalna norma koja se primenjuje na sve izuzetke i ograničenja. Dakle, kako i Direktiva zahteva i u slučaju ovog izuzetka neophodno je da se navede autor i izvor. |      |      | |5.3.a. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source, including the author’s name, is indicated, unless this turns out to be impossible and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;

|144. | Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.b. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:uses, for the benefit of people with a disability, which are directly related to the disability and of a non-commercial nature, to the extent required by the specific disability.

|54. |Za potrebe osoba sa invaliditetom, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, umnožavanje i stavljanje u promet autorskog dela, ako to delo ne postoji u traženom obliku, ako je njegova upotreba u direktnoj vezi sa invaliditetom tih osoba i u obimu koji zahteva određena vrsta invaliditeta i ako to umnožavanje i stavljanje u promet nije učinjeno radi ostvarivanja posredne ili neposredne imovinske koristi. | |      |      |      | |5.3.b. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:uses, for the benefit of people with a disability, which are directly related to the disability and of a non-commercial nature, to the extent required by the specific disability. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: c) reproduction by the press, communication to the public or making available of published articles on current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-matter of the same character, in cases where such use is not expressly reserved, and as long as the source, including the author’s name, is indicated, or use of works or other subject-matter in connection with the reporting of current events, to the extent justified by the informatory purpose. |43.1. |Dopušteno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade: 1) umnožavanje primeraka objavljenih dela koja se pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kome se javnost izveštava; 2) pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe; 3) umnožavanje javnih, političkih, verskih i drugih govora.

državnim organima, verskim ustanovama ili prilikom državnih ili verskih svečanosti;

4) slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja. | |      |      |      | |5.3.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: c) reproduction by the press, communication to the public or making available of published articles on current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-matter of the same character, in cases where such use is not expressly reserved, and as long as the source, including the author’s name, is indicated, or use of works or other subject-matter in connection with the reporting of current events, to the extent justified by the informatory purpose. |43.2. |Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na javno saopštavanje pomenutih dela. | |      |      |      | |5.3.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: c) reproduction by the press, communication to the public or making available of published articles on current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-matter of the same character, in cases where such use is not expressly reserved, and as long as the source, including the author’s name, is indicated, or use of works or other subject-matter in connection with the reporting of current events, to the extent justified by the informatory purpose. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.c. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: c) reproduction by the press, communication to the public or making available of published articles on current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-matter of the same character, in cases where such use is not expressly reserved, and as long as the source, including the author’s name, is indicated, or use of works or other subject-matter in connection with the reporting of current events, to the extent justified by the informatory purpose. |41.1. | U slučajevima iskorišćavanja autorskog dela na osnovu odredaba ovog zakona o ograničenju autorskog prava, moraju se navesti ime autora dela i izvor iz koga je delo preuzeto (izdavač dela, godina i mesto izdanja, časopis, novina, televizijska ili radio stanica gde je delo, odnosno odlomak dela izvorno objavljen ili neposredno preuzet i sl.). | |Opšta odredba koja važi za sva zakonom propisana ograničenja pa i za ovo. |      |      | |5.3.d. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: d) quotations for purposes such as criticism or review, provided that they relate to a work or other subject-matter which has already been lawfully made available to the public, that, unless this turns out to be impossible, the source, including the author’s name, is indicated, and that their use is in accordance with fair practice, and to the extent required by the specific purpose. |43. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje, kao i drugi oblici javnog saopštavanja kratkih odlomaka autorskog dela (pravo citiranja), odnosno pojedinačnih kratkih autorskih dela pod sledećim uslovima: 1) da je delo objavljeno; 2) da se pomenuti delovi, odnosno kratka dela, bez izmena, integrišu u drugo delo ako je to neophodno radi ilustracije, potvrde ili reference, uz jasnu naznaku da je reč o citatu, i u skladu sa dobrim običajima; 3) da se na pogodnom mestu navede ko je autor citiranog dela, koji je naslov citiranog dela, kada je i gde je citirano delo objavljeno, odnosno izdato. ukoliko su ti podaci poznati | |      |      |      | |5.3.d. |Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:quotations for purposes such as criticism or review, provided that they relate to a work or other subject-matter which has already been lawfully made available to the public, that, unless this turns out to be impossible, the source, including the author’s name, is indicated, and that their use is in accordance with fair practice, and to the extent required by the specific purpose. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.e. |use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting of administrative, parliamentary or judicial proceedings; |42. |Bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade objavljeno autorsko delo može se umnožavati i javno saopštavati radi sprovođenja postupka pred sudskim ili drugim državnim organima, ili u svrhu obezbeđenja javne sigurnosti. | |      |      |      | |5.3.e. |use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting of administrative, parliamentary or judicial proceedings; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.f. |use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s name, is indicated, except where this turns out to be impossible; |43.1.2. |Dopušteno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade2) pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe; | |      |      |      | |5.3.f. |use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s name, is indicated, except where this turns out to be impossible; |43.1.3. |Dopušteno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade: 3) umnožavanje javnih političkih, verskih i drugih govora održanih u državnim organima, verskim ustanovama ili prilikom državnih ili verskih svečanosti; | |      |      |      | |5.3.f. |use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s name, is indicated, except where this turns out to be impossible; |43.1.4. |Dopušteno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade: 4) slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja. | |      |      |      | |5.3.f. |use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s name, is indicated, except where this turns out to be impossible; |41.1. |U slučajevima iskorišćavanja autorskog dela na osnovu odredaba ovog zakona o ograničenju autorskog prava, moraju se navesti ime autora dela i izvor iz koga je delo preuzeto (izdavač dela, godina i mesto izdanja, časopis, novina, televizijska ili radio stanica gde je delo, odnosno odlomak dela izvorno objavljen ili neposredno preuzet i sl.). | |      |      |      | |5.3.f. |use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s name, is indicated, except where this turns out to be impossible; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.g. |use during religious celebrations or official celebrations organised by a public authority. |      |      | |Članom 5. Direktive samo je ostavljena mogućnost državama da propišu navedena ograničenja autorskog prava a domaći zakonodavac nije iskoristio tu mogućnost u slučaju ponuđenog rešenja pod 5.3.g. |      |      | |5.3.h. |h) use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places. |51. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade dvodimenzionalno umnožavanje, stavljanje u promet tako umnoženih primeraka, kao i drugi oblici javnog saopštavanja dela koja se trajno nalaze izložena na ulicama, trgovima i drugim otvorenim javnim mestima.

| |      |      |      | |5.3.i. |(i) incidental inclusion of a work or other subject-matter in other material; |      |      | |Članom 5. Direktive samo je ostavljena mogućnost državama da propišu navedena ograničenja autorskog prava a domaći zakonodavac nije iskoristio tu mogućnost u slučaju ponuđenog rešenja pod 5.3.i. |      |      | |5.3.j. |(j) use for the purpose of advertising the public exhibition or sale of artistic works, to the extent necessary to promote the event, excluding any other commercial use; |52. |Za potrebe izrade kataloga javnih izložbi ili javnih prodaja dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade odgovarajuće umnožavanje izloženih dela i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka. | |      |      |      | |5.3.j. |(j) use for the purpose of advertising the public exhibition or sale of artistic works, to the extent necessary to promote the event, excluding any other commercial use; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.k. |(k) use for the purpose of caricature, parody or pastiche; |54a.1.1. |Dozvoljena je slobodna prerada objavljenog autorskog dela ako se radi o:

1) parodiji ili karikaturi, ako to ne stvara zabunu ili ne može dovesti do stvaranja zabune u pogledu izvora dela; | |      |      |      | |5.3.k. |(k) use for the purpose of caricature, parody or pastiche; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.l. |(l) use in connection with the demonstration or repair of equipment; |53.1. | U prodavnicama, na sajmovima i drugim mestima gde se demonstrira rad uređaja za snimanje, reprodukovanje i prenos zvuka i slike, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje dela na nosač zvuka i slike, javno saopštavanje dela sa tog nosača, kao i javno saopštavanje dela koje se emituje, ali samo u meri u kojoj je to neophodno za demonstriranje rada uređaja. | |      |      |      | |5.3.l. |(l) use in connection with the demonstration or repair of equipment; |144. | Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |5.3.m. |(m) use of an artistic work in the form of a building or a drawing or plan of a building for the purposes of recon- structing the building;

|      |      | |Članom 5. Direktive samo je ostavljena mogućnost državama da propišu navedena ograničenja autorskog prava a domaći zakonodavac nije iskoristio tu mogućnost u slučaju ponuđenog rešenja pod 5.3.m. |      |      | |5.3.n. | Use by communication or making available, for the purpose of research or private study, to individual members of the public by dedicated terminals on the premises of establishments referred to in paragraph 2(c) of works and other subject-matter not subject to purchase or licensing terms which are contained in their collections. |      |      | |Članom 5. Direktive samo je ostavljena mogućnost državama da propišu navedena ograničenja autorskog prava a domaći zakonodavac nije iskoristio tu mogućnost u slučaju ponuđenog rešenja pod 5.3.n |      |      | |5.3.o. |Use in certain other cases of minor importance where exceptions or limitations already exist under national law, provided that they only concern analogue uses and do not affect the free circulation of goods and services within the Community, without prejudice to the other exceptions and limitations contained in this Article. |54.v. |Objavljena dela koja predstavljaju nebitan sastojak u odnosu na glavno delo u koje su uključena, ili u odnosu na stvar sa kojom se zajedno koriste, u slobodnoj su upotrebi pri iskorišćavanju takvog glavnog dela ili takve stvari.

| |      |      |      | |5.4. |Where the Member States may provide for an exception or limitation to the right of reproduction pursuant to para- graphs 2 and 3, they may provide similarly for an exception or limitation to the right of distribution as referred to in Article 4 to the extent justified by the purpose of the authorised act of reproduction. |      |      | |Ovu odredbu nije moguće preneti kroz jednu ili dve odredbe domaćeg zakona zato je data ocena neprenosivo iako je u suštini ova odredba preneta u domaći propis ali kroz niz odredbi. Kroz set odredbi o ograničenjima autorskog prava od čl. 41-54.v. Zakona gde god je domaći zakonodavac smatrao da je opravdano i potrebno propisivao je i ograničenje prava distribucije, odnosno stavljanja u promet kao što omogućava i čl. 5.4. Direktive. |      |      | |5.5. |The exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder. |41.2. |U svakom konkretnom slučaju, obim ograničenja isključivih prava ne sme biti u suprotnosti sa normalnim iskorišćavanjem dela niti sme nerazumno vređati legitimne interese autora. | |Ovo je generalna odredba u domaćem zakonu i odnosi se na sve zakonom propisane slučajeve ograničenja. |      |      | |6.1. |Member States shall provide adequate legal protection against the circumvention of any effective technological meas- ures, which the person concerned carries out in the knowledge, or with reasonable grounds to know, that he or she is pursuing that objective. |208.1.4. | Pored slučajeva predviđenih odredbom člana 204. ovog zakona, povredu prava predstavlja i: 4) zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere ili pružanje ili reklamiranje usluge kojom se to omogućava ili olakšava; | |      |      |      | |6.1. |Member States shall provide adequate legal protection against the circumvention of any effective technological meas- ures, which the person concerned carries out in the knowledge, or with reasonable grounds to know, that he or she is pursuing that objective. |215.1.4. |Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje: 4) zaobilazi bilo koju efikasnu tehnološku meru ili pruža ili reklamira usluge kojima se to omogućava ili olakšava ( član 208. stav 1. tačka 4); | |      |      |      | |6.2.a. |Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:(a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, any effective technological measures.

|208.1.3. |Pored slučajeva predviđenih odredbom člana 204. ovog zakona, povredu prava predstavlja i 3) proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, prodaja, davanje u zakup, reklamiranje u cilju prodaje ili davanja u zakup ili držanje u komercijalne svrhe uređaja, proizvoda, sastavnih delova, računarskih programa, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene;        | |      |      |      | |6.2.b. |Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:(b) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent;

|208.1.3. |Pored slučajeva predviđenih odredbom člana 204. ovog zakona, povredu prava predstavlja i:3) proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, prodaja, davanje u zakup, reklamiranje u cilju prodaje ili davanja u zakup ili držanje u komercijalne svrhe uređaja, proizvoda, sastavnih delova, računarskih programa, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene; | |      |      |      | |6.2.c. |Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:c) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of, any effective technological measures.

|208.1.3. |Pored slučajeva predviđenih odredbom člana 204. ovog zakona, povredu prava predstavlja i: 3) proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, prodaja, davanje u zakup, reklamiranje u cilju prodaje ili davanja u zakup ili držanje u komercijalne svrhe uređaja, proizvoda, sastavnih delova, računarskih programa, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene; | |      |      |      | |6.2.a. |ember States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:(a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, |208.1.4. |4) zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere ili pružanje ili reklamiranje usluge kojom se to omogućava ili olakšava; | |      |      |      | |6.2.a. |Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:(a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, |215.1.4. | Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje:4) zaobilazi bilo koju efikasnu tehnološku meru ili pruža ili reklamira usluge kojima se to omogućava ili olakšava ( član 208. stav 1. tačka 4); | |      |      |      | |6.2.b. |Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:(b) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent, |215.1.3. | Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje:3) proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje, proizvode, sastavne delove, računarske programe, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, ili koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene (član 208. stav 1. tačka 3); | |      |      |      | |6.2.c. |ember States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the provision of services which:c) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of, any effective technological measures. |215.1.3. | Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje:3) proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje, proizvode, sastavne delove, računarske programe, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, ili koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene (član 208. stav 1. tačka 3); | |      |      |      | |6.3. |For the purposes of this Directive, the expression ‘techno- logical measures’ means any technology, device or component that, in the normal course of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject-matter, which are not authorised by the rightholder of any copyright or any right related to copyright as provided for by law or the sui generis right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC. |208.2. |Izraz „tehnološke mere” u smislu stava 1. ovog člana, označava svaku tehnologiju, uređaj ili deo koji je konstruisan da tokom svoje namenske upotrebe onemogući ili ograniči radnje u vezi sa autorskim delom ili drugim predmetom zaštite, za koje nosilac autorskog ili srodnog prava nije dao saglasnost. | |      |      |      | |6.3. |Technological measures shall be deemed ‘effective’ where the use of a protected work or other subject- matter is controlled by the rightholders through application of an access control or protection process, such as encryption, scrambling or other transformation of the work or other subject-matter or a copy control mechanism, which achieves the protection objective. |208.2. |Tehnološke mere smatraju se efikasnim kada nosioci prava iz ovog zakona korišćenje svojih autorskih dela ili predmeta srodnih prava ograničavaju putem kontrole pristupa ili putem zaštitnog postupka kao što su enkripcija, deformacija ili druga transformacija autorskog dela ili predmeta srodnog prava ili putem mehanizama za kontrolu umnožavanja kojima se postiže cilj zaštite. | |      |      |      | |6.4. |Notwithstanding the legal protection provided for in paragraph 1, in the absence of voluntary measures taken by rightholders, including agreements between rightholders and other parties concerned, Member States shall take appropriate measures to ensure that rightholders make available to the beneficiary of an exception or limitation provided for in national law in accordance with Article 5(2)(a), (2)(c), (2)(d). |208.a.1. |Nosilac prava koji koristi tehnološke mere prema odredbama ovog zakona dužan je da licima koja na osnovu odredbi ovog zakona o ograničenjima autorskog prava imaju zakoniti pristup primerku dela i predmetu srodnog prava, na njihov zahtev, u najkraćem mogućem roku, omogući da ostvare sadržajna ograničenja prava, izmenom ili otklanjanjem tehnoloških mera ili na drugi način. | |      |      |      | |6.4. |Notwithstanding the legal protection provided for in paragraph 1, in the absence of voluntary measures taken by rightholders, including agreements between rightholders and other parties concerned, Member States shall take appropriate measures to ensure that rightholders make available to the beneficiary of an exception or limitation provided for in national law in accordance with Article 5(2)(a), (2)(c), (2)(d). |208.a.3. |Nosilac prava, uvoznik, ili drugo lice koje je primenilo tehnološke mere ili koje ima ovlašćenje da ih otkloni mora na svakom primerku dela ili predmeta srodnog prava, izrađenom ili uvezenom u komercijalne svrhe, jasno i vidljivo da naznači upotrebu tehnoloških mera prema odredbama ovog zakona i da navede:1) podatke o upotrebljenoj tehnološkoj meri i njenim učincima; 2) svoje ime, odnosno naziv i kontakt adresu za omogućavanje efikasnog sprovođenja stava 1. ovog člana. | |      |      |      | |6.4. |The provisions of the first and second subparagraphs shall not apply to works or other subject-matter made available to the public on agreed contractual terms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them. |208.a.2. |Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na dela ili druge predmete zaštite koji su učinjeni dostupnim javnosti na osnovu dogovorenih ugovornih uslova na način koji omogućava pripadnicima javnosti da im pristupe sa mesta i u vreme koje sami odaberu. | |      |      |      | |6.4. |A Member State may also take such measures in respect of a beneficiary of an exception or limitation provided for in accordance with Article 5(2)(b), unless reproduction for private use has already been made possible by rightholders to the extent necessary to benefit from the exception or limitation concerned and in accordance with the provisions of Article 5(2)(b) and (5), without preventing rightholders from adopting adequate measures regarding the number of reproductions in accordance with these provisions. |208a.4. |Ako nosilac prava ne postupi u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, tvrdeći da nepostoje uslovi pod kojima je dozvoljeno iskorišćavanje dela, odnosno primerka srodnog prava na osnovu odredbi o ograničenjima autorskog i srodnih prava koji su propisani odredbama ovog zakona, tada lice koje hoće da ostvari sadržajna ograničenja prava može da podnesu tužbu protiv nosioca prava i da zahteva omogućavanje pristupa autorskom delu, odnosno predmetu srodnog prava i korišćenje u skladu sa odredbama ovog zakona o ograničenjima autorskog prava. | |      |      |      | |7.1.a. |Obligations concerning rights-management information |208.1.5. | Pored slučajeva predviđenih odredbom člana 204. ovog zakona, povredu prava predstavlja i: 5) uklanjanje ili izmena elektronske informacije o pravima. | |      |      |      | |7.1.b. |(b) the distribution, importation for distribution, broadcasting, communication or making available to the public of works or other subject-matter protected under this Directive or under Chapter III of Directive 96/9/EC from which elec- tronic rights-management information has been removed or altered without authority, |208.1.5. | 5) uklanjanje ili izmena elektronske informacije o pravima, ili stavljanje u promet, uvoz, emitovanje ili na drugi način javno saopštavanje autorskog dela ili predmeta srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, a da pri tom počinilac zna ili ima osnova da zna da time podstiče, omogućuje, olakšava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava. | |      |      |      | |7.2. |For the purposes of this Directive, the expression ‘rights-management information’ means any information provided by rightholders which identifies the work or other subject-matter referred to in this Directive or covered by the sui generis right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC, the author or any other rightholder, or information about the terms and conditions of use of the work or other subject-matter, and any numbers or codes that represent such information. |208.3. |Izraz „informacija o pravima” u smislu stava 1. ovog člana, označava svaku informaciju koja potiče od nosioca prava i koja identifikuje autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite, autora, odnosno nosioca prava, ili informaciju o uslovima korišćenja dela ili predmeta srodnopravne zaštite, ili bilo koji broj ili šifru koja predstavlja takvu informaciju. | |      |      |      | |8.1. |Member States shall provide appropriate sanctions and remedies in respect of infringements of the rights and obligations set out in this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that those sanctions and remedies are applied. The sanctions thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

|215.1.1. |Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje 1) neovlašćeno objavi, zabeleži, umnoži ili javno saopšti na bilo koji način, u celini ili delimično, autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju ili bazu podataka, ili stavi u promet ili da u zakup ili u komercijalne svrhe drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije ili baze podataka (čl. 16, 20, 21,22, 25, 26, 27, 28, 29, 116, 126, 131, 136. i 140); | |      |      |      | |8.1. |Member States shall provide appropriate sanctions and remedies in respect of infringements of the rights and obligations set out in this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that those sanctions and remedies are applied. The sanctions thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. |215.1.2. |Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje 3) proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje, proizvode, sastavne delove, računarske programe, koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere, ili koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene (član 208. stav 1. tačka 3); | |      |      |      | |8.1. |Member States shall provide appropriate sanctions and remedies in respect of infringements of the rights and obligations set out in this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that those sanctions and remedies are applied. The sanctions thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. |215.1.4. |Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje 4) zaobilazi bilo koju efikasnu tehnološku meru ili pruža ili reklamira usluge kojima se to omogućava ili olakšava ( član 208. stav 1. tačka 4); | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |215.1.5. |Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje 5) ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o pravima, ili stavi u promet, uveze, emituje ili na drugi način javno saopšti autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, i pri tom zna ili ima osnova da zna da time podstiče, omogućuje, olakšava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava (član 208. stav 1. tačka 5); | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |215.2. | Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu. | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |215.3. | Predmeti izvršenja privrednih prestupa i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana biće oduzeti a predmeti izvršenja privrednih prestupa biće i uništeni. | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |215.4. |Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za privredni prestup iz stava 1. ovog člana javno se objavljuje. | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |216.1. |Za radnje iz člana 215. stav 1. tačke 1, 2, 3, 4, 5. i 7. ovog zakona kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara. | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |217.1.6. | Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje:6) licima koja na osnovu odredbi ovog zakona o ograničenjima autorskog prava imaju zakoniti pruistup primerku autorskog dela ili predmeta srodnog prava, ne omogući da ostvare sadržajna ograničenja prava, izmenom ili otklanjanjem tehnoloških mera ili na drugi način (član 208a. stav 1.); | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |217.1.7. | Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje:7) na primerku autorskog dela ili predmeta srodnog prava izrađenom ili uvezenom u komercijalne svrhe, ne označi jasno i vidljivo upotrebu tehnoloških mera (član 208a. stav 3). | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |217.2. | Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu. | |      |      |      | |8.1. |Sanctions and remedies |217.3. | Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara. | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |205.1.1. | Nosilac autorskog prava, interpretator, proizvođač fonograma, proizvođač videograma, proizvođač emisije, proizvođač baze podataka i sticalac isključivih ovlašćenja na autorska i srodna prava može tužbom da zahteva naročito: 1) utvrđenje povrede prava; | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |205.1.2. |Nosilac autorskog prava, interpretator, proizvođač fonograma, proizvođač videograma, proizvođač emisije, proizvođač baze podataka i sticalac isključivih ovlašćenja na autorska i srodna prava može tužbom da zahteva naročito 2) prestanak povrede prava; | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |205.1.3. |3) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda prava, uključujući i primerke predmeta zaštite, njihove ambalaže, matrice, negative i slično; | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |205.1.4. |4) uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava; | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |205.1.5. |5) naknadu imovinske štete; | |      |      |      | |8.2. |Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2). |210. |Na zahtev nosioca prava koji učini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda. | |      |      |      | |8.3. |Member States shall ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right. |210. |Na zahtev nosioca prava koji učini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda. | |      |      |      | |9. |This Directive shall be without prejudice to provisions concerning in particular patent rights, trade marks, design rights, utility models, topographies of semi-conductor products, type faces, conditional access, access to cable of broadcasting services, protection of national treasures, legal deposit requirements, laws on restrictive practices and unfair competition, trade secrets, security, confidentiality, data protec- tion and privacy, access to public documents, the law of contract.

|      |      | |Odredba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba isključivo reguliše odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice koje opet regulišu pravo na patent, žig, poslovnu tajnu i sl. Ova odredba Direktive ne može se preneti ni jednom domaćom odredbom iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, već za svaku od ovih oblasti ima poseban propis. |      |      | |10.1. |The provisions of this Directive shall apply in respect of all works and other subject-matter referred to in this Directive which are, on 22 December 2002, protected by the Member States’ legislation in the field of copyright and related rights, or which meet the criteria for protection under the provisions of this Directive or the provisions referred to in Article 1(2). |      |      | |Ova odredba je neprenosiva u naše zakonodavstvo jer u našem pravnom sistemu je propisano članom 218. Zakona da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona. To znači da se zakon primenjuje za sva prava autora i nosioca srodnih prava za čija dela i predmete zaštite nije istekla zaštita do dana stupanja na snagu Zakona. |      |      | |10.2. |This Directive shall apply without prejudice to any acts concluded and rights acquired before 22 December 2002. |      |      | |Ova odredba je neprenosiva u naše zakonodavstvo jer u našem pravnom sistemu je propisano članom 218. Zakona da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona. To znači da se zakon primenjuje za sva prava autora i nosioca srodnih prava za čija dela i predmete zaštite nije istekla zaštita do dana stupanja na snagu Zakona. |      |      | |11.1. |Technical adaptations

|      |      | |Ovom odredbom se navodi šta je izmenjeno u Direktivi 92/100/EEZ i 93/98/EEZ te nije moguće prenošenje ovih odredbi. |      |      | |11.2. |Technical adaptations

|      |      | |Ovom odredbom se navodi šta je izmenjeno u Direktivi 92/100/EEZ i 93/98/EEZ, te nije moguće prenošenje ovih odredbi. |      |      | |12.1. |Not later than 22 December 2004 and every three years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Directive, in which, inter alia, on the basis of specific information supplied by the Member States, it shall examine in particular the application of Articles 5, 6 and 8 in the light of the development of the digital market. |      |      | |Ovom odredbom se obavezuje Komisija, stoga nije prenosiva u domaće zakonodavstvo. |      |      | |12.2. |Protection of rights related to copyright under this Directive shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright. |143.1. |Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih dela. | |      |      |      | |12.3. |A contact committee is hereby established. It shall be composed of representatives of the competent authorities of the Member States. It shall be chaired by a representative of the Commission and shall meet either on the initiative of the chairman or at the request of the delegation of a Member State. |      |      | |Ovom odredbom se obavezuje Komisija, stoga nije prenosiva u domaće zakonodavstvo. |      |      | |12.4. |The tasks of the committee shall be as follows: |      |      | |Ovom odredbom se obavezuje Komisija, stoga nije prenosiva u domaće zakonodavstvo. |      |      | |13.1. |Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 22 December 2002. They shall forthwith inform the Commission thereof. |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja. Reč je o odredbi kojom se određuje rok za prenošenje Direktive. |      |      | |13.2. |Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of domestic law which they adopt in the field governed by this Directive. |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja. Reč je o odredbi kojom se nameće obaveza izveštavanja. |      |      | |14. |Entry into force |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja, jer se radi o odredbi o stupanju na snagu Direktive. |      |      | |15. |Addressees |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja. |      |      | |

Ostavite komentar