Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (sa tabelama)

Tabela usklađenosti

1. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/17/EC od 31 marta 2004 o koordinaciji postupaka nabavke od strane lica koja pružaju usluge u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih uslugaEN: Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. 13. oktobar 2011. godine 5. Predlog zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Član 1.11 Definicije Član 4. stav 1 tačka 19) Definicije Potpuno usklađen Član 1.3 (a) Definicije član 10. Stav 2. Pojam koncesije Potpuno usklađen Član 1.3 (b) Definicije član 10. st.3. Pojam koncesije Potpuno usklađen Član 2.1 Ugovorna tela Član 4. stav 1. tač. 7) Definicije Potpuno usklađen Član 2.2 Ugovorna tela Član 4. stav 1. tač. 7) i 8) Definicije Potpuno usklađen Član 2.3 Ugovorna tela Član 4. stav 1. tač. 7) Definicije Potpuno usklađen Član 3. Gas, grejanje, struja Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona . Član 4. Voda Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 5. Transportne usluge Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 6. Poštanske usluge Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 7. Istraživanje radi eksploatacije nafte, gasa, uglja i drugih čvrstih goriva, kao i luka i aerodroma Član 11. stav 1. tač.1),5)8) Predmet koncesije Potpuno usklađen Član 8. Lista ugovornih tela Član 4. stav 1. tač 7) i 8) Definicije Potpuno usklađen Član 9.1 Ugovori koji pokrivaju više sektora Član 45. Javni ugovori koji obuhvataju više delatnosti Potpuno usklađen Član 9.2 Ugovori koji pokrivaju više sektora Član 45. Javni ugovori koji obuhvataju više delatnosti Potpuno usklađen Član 9.3 Ugovori koji pokrivaju više sektora Član 45. Javni ugovori koji obuhvataju više delatnosti Potpuno usklađen Član 10. Principi dodele ugovora Član 5. i 6. Načela Potpuno usklađen Član 11. Ekonomski operateri Delimično usklađen Predmet regulisanja drugih zakona Član 12. Uslovi u vezi sa Ugovorima zaključenim sa Svetskom trgovinskom organizacijom Neprenosivo Obuhvaćeno izuzećem o međunarodnim ugovorima Član 13.1 Poverljivost Član 24. Poverljivost i tajnost Potpuno usklađen Član 13.2 Poverljivost Član 24. Poverljivost i tajnost Potpuno usklađen Član 14. Okvirni sporazumi Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 15. Dinamički sistem kupovine Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 16. Donje granične vrednosti za ugovore Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 17. Metodi izračunavanja procenjene vrednosti ugovora, okvirni sporazumi i dinamički sistemi Član 21. Kriterijumi za izbor i izračunavanje vrednosti Potpuno usklađen Član 18. Koncesije za radove i usluge neprenosivo Predlog zakona se primenjuje na ove ugovore Član 19. Ugovori dodeljeni za ponovnu prodaju ili davanje u zakup trećim licima Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 20. Ugovori dodeljeni u cilju koji nije obavljanje pokrivenih aktivnosti ili obavljanja takve aktivnosti u trećim zemljama Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 21. Ugovori koji sadrže tajnu, odnosno koji zahtevaju druge bezbednosne mere Član 3. Primena ovog zakona Potpuno usklađen Član 22. Ugovori koji se zaključuju u skladu sa međunarodnim pravilima Član 3. Primena ovog zakona Potpuno usklađen Član 22a Ugovori u oblasti odbrane i bezbednosti Član 3. Primena ovog zakona Potpuno usklađen Član 23.1 i 23.2 Ugovori dodeljeni povezanim licima, zajedničkim ulaganjima ili ugovaraču koji formira ugovor o zajedničkom ulaganju Član 17. stav 5. Podugovaranje Potpuno usklađen Član 24. Ugovori u vezi sa uslugama isključenim od primene ove Direktive Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 25. Ugovor o uslugama dodeljenog na osnovu ekskluzivnih prava Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 26. Ugovori dodeljeni od strane određenih lica za nabavku vode i za snabdevanje energijom ili gorivima za proizvodnju energije Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 27. Ugovori koji su predmet posebnih pravila Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 28. Rezervisani ugovori Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 29. Ugovori i okvirni sporazumi koji su dodeljeni od centralnih tela Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 30. Postupci kojima se utvrđuje da li je određena aktivnost izložena konkurenciji Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 31. Ugovor o uslugama navedenim u Aneksu XVII A Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 32. Ugovor o uslugama navedenim u Aneksu XVII B Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 33. Mešani ugovori uključujući i Ugovore o uslugama navedenim u Aneksu XVII A i Aneksu XVII V Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 34. Tehničke specifikacije Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 35. Saopštavanje tehničkih specifikacija Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 36. Varijante Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 37. Podugovaranje Član 17. Podugovaranje Potpuno usklađen Član 38. Uslovi za izvršavanje ugovora Član 39.1 Obaveze u vezi sa porezima, zaštitom životne sredine, zaštiti radnika i uslovima rada Član 27. Sadržina predloga projekata jpp Potpuno usklađen Član 39.2 Obaveze u vezi sa porezima, zaštitom životne sredine, zaštiti radnika i uslovima rada Član 27. Sadržina predloga projekata jpp Potpuno usklađen Član 40. Upotreba otvorenog, restriktivnog i pregovaračkog postupka Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 41. Periodična indikativna obaveštenja i obaveštenja o postojanju sistema kvalifikacija Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 42. Poziv kao sredstvo uspostavljanja konkurencije Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 43.1 Obaveštenje o dodeli ugovora Član 42. Potpuno usklađen Član 44.1 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Član 22. i član 35. Potpuno usklađen Član 44.2 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.3 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.4 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.5 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.6 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.7 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 44.8 Sadržina i način objavljivanja obaveštenja Nije potrebno obezbediti usklađenost Nije predmet regulisanja ovog zakona Član 45.1 Vremenska ograničenja za primanje zahteva za učešće i ponuda Član 23. rokovi Potpuno usklađen Član 45.2 Vremenska ograničenja za primanje zahteva za učešće i ponuda Član 23. rokovi Potpuno usklađen Član 45.3 Vremenska ograničenja za primanje zahteva za učešće i ponuda Član 23. rokovi Potpuno usklađen Član 46. Otvoreni postupak: specifikacije,dodatna dokumenta i informacije Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 47. Poziv za podnošenje ponude ili za pregovore Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 48. Pravila koja su primenjiva na obaveštenja Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 49.1 Informisanje učesnika o kvalifikaciji, kandidatima i ponudama Član 42. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 49.2 Informisanje učesnika o kvalifikaciji, kandidatima i ponudama Član 40. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 49.3 Informisanje učesnika o kvalifikaciji, kandidatima i ponudama Član 40. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 49.4 Informisanje učesnika o kvalifikaciji, kandidatima i ponudama Član 40. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 49.5 Informisanje učesnika o kvalifikaciji, kandidatima i ponudama Član 40. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 50. Informacije o postupku koje se čuvaju Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 51. Opšte odredbe Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 52. Međusobno priznavanje Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 53. Kvalifikacioni sistemi Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 54. Kriterijumi za kvalitativni odabir Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 55.1 Kriterijumi za dodelu ugovora Član 39. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 55.2 Kriterijumi za dodelu ugovora Član 39. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Potpuno usklađen Član 56. Korišćenje elektronske aukcije Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 57. Neuobičajeno niske ponude Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 58. Ponude koje sadrže robu poreklom iz trećih zemalja Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 59. Odnosi sa trećim zemljama u vezi sa ugovorima o ulsugama Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 60. Opšte odredbe Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 61. Donji prag vrednosti Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 62. Isključenje nadmetanja kod dizajna Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 63. Pravila o oglašavanju i transparentnosti Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 64. Sredstva komunikacije Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Član 65. do člana 75. _ _ Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Aneks I Ugovarači u sektorima transporta ili distribucije gasa ili grejanja Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Aneks II Ugovarači u sektorima proizvodnje, transporta ili distribucije struje Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Aneks III Ugovarači u sektorima proizvodnje, transporta ili distribucije pijaće vode Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona Aneks IV Ugovarači u sektorima železničkih usluga Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet Predloga zakona

Aneks V |

Ugovarači u sektorima gradskih

Železnica,

Tramvaja,

Trolejbusa i

Autobuskih usluga | | | | | | | |Aneks VI |Ugovarači u sektorima poštanskih usluga | | | | | | | |Aneks VII |Ugovarači u sektorima istraživanja i eksploatacije nafte i gasa

| | | | | | | |Aneks VIII |Ugovarači u sektorima istraživanja i eksploatacije

Uglja i drugih čvrstih goriva

| | | | | | | |Aneks IX – XII | | | | | | | | |Aneks XIII |Informacije koje sadrži obaveštenje o ugovoru | | | | | | | |Aneks XIV-XV B |_ | |_ | | | | | |

Aneks XVI |

Informacije koje sadrži obaveštenje o dodeli ugovora | | | | | | | |Aneks XVII-XXI |_ | |_ | | | | | |Aneks XXII |Tabela vremenskih okvira član 45 | | | | | | | |Aneks XXIII do XXVI |_ | |_ | | | | | |

Ostavite komentar