Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i izdavanju odobrenja organizacijama i osoblju koji su angažovani na ovim zadacima (OJ L 315, 28.11.2003), sa poslednjom izmenom Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. februara 2010. Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (OJ L 315, 28.11.2003), last amended by Commission Regulation (EU) No 127/2010 of 5 February 2010 32003R2042 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturuDirektorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 07.12.2010 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o vazdušnom saobraćajuDraft Air Transport Law 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1

1.2

1.3 |Objective and scope |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2 (a) |‘aircraft’ |3. tačka 2) |vazduhoplov je svaka naprava sa posadom koja leti ili se održava u atmosferi usled reakcije vazduha, osim reakcije vazduha koji se odbija od površine zemlje; | |      |      |      | |2 (b) |‘certifying staff’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2 (c) |‘component’ |3. tačka 3) |vazduhoplovni proizvod čine motori, elise, delovi i uređaji koji podležu utvrđivanju tipa; | |Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(d) |‘continuing airworthiness’ |157.1 |Vazduhoplov je kontinuirano plovidben ako ispunjava zahteve iz potvrde o tipu, ako je sposoban da bezbedno učestvuje u vazdušnom saobraćaju i ako ispunjava druge uslove koje propiše Direktorat. | |Predlog zakona ne sadrži posebno ovu definiciju, ali se ona može posredno izvesti iz navedenog člana zakona.Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(e) |‘JAA’

|      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(f) |‘JAR’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(g) |‘large aircraft’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(h) |‘maintenance’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(i) |‘organisation’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(j) |‘pre-flight inspection’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(k) |‘ELA1 aircraft’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(l) |‘LSA aircraft’ |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu definicu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2(m) |‘principal place of business’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše. Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.1-3.2 |The continuing airworthiness of aircraft and components shall be ensured in accordance with the provisions of Annex I. |157.1

167.

168. |Pojam kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova

Podzakonski propis

Plovidbenost vazduhoplovnog proizvoda | |Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.3 |By derogation from paragraph 1, the continuing airworthiness of aircraft holding a permit to fly shall be ensured on the basis of the specific continuing airworthiness arrangements as defined in the permit to fly issued in accordance with the Annex (Part 21) to Commission Regulation (EC) No 1702/2003. |      |      | |Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.4 |For aircraft not used in commercial air transport, any airworthiness review certificate or equivalent document issued in accordance with the Member State requirements and valid on 28 September 2008 shall be valid until its expiration date or until 28 September 2009, whichever comes first. |      |      | |      |      |      | |4.1 |Organisations involved in the maintenance of large aircraft or of aircraft used for commercial air transport, and components intended for fitment thereto, shall be approved in accordance with the provisions of Annex II. |149.2

265. |Vazduhoplovno-tehničku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti (u daljem tekstu: vazduhoplovno-tehnička organizacija) ili koji ne podleže pribavljanju dozvole zato što se amaterski bavi projektovanjem, proizvodnjom i održavanjem amaterski proizvedenog vazduhoplova.

Donošenje propisa na osnovu ECAA sporazuma | |Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.2 |Maintenance approvals issued or recognised by a Member State in accordance with the JAA requirements and procedures and valid before the entry into force of this Regulation shall be deemed to have been issued in accordance with this Regulation. For this purpose, by derogation from the provisions of 145.B.50(2) under Annex II, level 2 findings associated with the differences between JAR 145 and Annex II may be closed within one year. Certificates of release to service and authorised release certificates issued by an organisation approved under JAA requirements during that one-year period shall be deemed to have

been issued under this Regulation. |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.3 |Personnel qualified to carry out and/or control a continued airworthiness non-destructive test of aircraft structures and/or components… |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |4.4 |Certificates of release to service and authorised release certificates issued before the date of entry into force of this Regulation by a maintenance organisation approved under the Member State requirements shall be deemed equivalent to those required under points M.A.801 and M.A.802 of Annex I (Part-M) respectively. |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali će usklađenost biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.1 |Certifying staff shall be qualified in accordance with the provisions of Annex III, except as provided for in points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) and M.A.803 of Annex I and in point 145.A.30(j) of Annex II (Part 145) and Appendix IV to Annex II (Part 145). |177.1 |Direktorat propisuje uslove pod kojima se izdaje dozvola i upisuje ovlašćenje u dozvolu, vreme na koje se izdaju dozvola i autorizacija, vreme na koje važe ovlašćenja koja su upisana u dozvolu, uslove pod kojima se menjaju, suspenduju ili stavljaju van snage dozvola i autorizacija, uslove pod kojima se suspenduju ili stavljaju van snage ovlašćenja koja su upisana u dozvolu i obrasce dozvole i autorizacije. | |Usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2 |Any aircraft maintenance licence and if any, the technical limitations associated with that licence, issued or recognised by a Member State in accordance with the JAA requirements and procedures and valid at the time of entry into force of this Regulation, shall be deemed to have been issued in accordance with this Regulation. |183.3 |Direktorat može da prizna dozvolu i ovlašćenje koji su izdati u stranoj državi ako oni ispunjavaju uslove koji su propisani za izdavanje dozvole i ovlašćenja u Republici Srbiji. | |      |      |      | |6.1 |Training organisation requirements |179.2

179.3

175.2 |Svojstvo centra za obuku vazduhoplovnog osoblja stiče domaća organizacija koja ima potvrdu o pravu na obučavanje vazduhoplovnog osoblja koju izdaje Direktorat, na određeno vreme.

Uslove pod kojima se izdaje, menja, suspenduje i stavlja van snage potvrda o pravu na obučavanje vazduhoplovnog osoblja, vreme na koje se potvrda izdaje i obrazac potvrde propisuje Direktorat.

Potvrdu o obučenosti izdaje centar za obuku vazduhoplovnog osoblja koji je sproveo obuku, na određeno ili neodređeno vreme, zavisno od vrste vazduhoplovnog osoblja. | |Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |6.2 |Any maintenance training organisation approval issued or

recognised by a Member State in accordance with the JAA requirements

and procedures and valid at the time of entry into force of this Regulation

shall be deemed to have been issued in accordance with this

Regulation. For this purpose, by derogation from the provisions of

147.B.130(b) under Annex IV, level 2 findings associated with the

differences between JAR 147 and Annex IV may be closed within

one year. |      |      | |      |      |      | |7.1 |Entry into force |      |      | |      |      |      | |7.2 |derogation from paragraph 1: |      |      | |      |      |      | |7.3 |derogation from paragraph 1 and 2 |      |      | |      |      |      | |7.4 |Member States may issue approvals with regard to Annex II and Annex IV of a limited duration until 28 September 2007 |      |      | |      |      |      | |7.5 |When a Member State makes use of the provisions of paragraphs

3 or 4 it shall notify the Commission and the Agency. |      |      | |      |      |      | |7.6 |The Agency shall make an evaluation of the implication of the

provisions of Annex I to this Regulation with a view to submitting an

opinion to the Commission, including possible amendments to it, before

28 March 2005. |      |      | |      |      |      | |7.7 |derogation from paragraph 1:      |      |      | |      |      |      | |ANNEX I

|(Part-M) |167.

265. |Podzakonski propis

Donošenje propisa na osnovu ECAA sporazuma

| |Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |ANNEX II |(Part-145) |150.

265. |dozvola vazduhoplovno-tehničkoj organizaciji za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti

Donošenje propisa na osnovu ECAA sporazuma

| |Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |ANNEX III |(Part-66) |172.

177.1 |Dozvola

Podzakonski propis | |Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |ANNEX IV      |(Part-147) |179. |Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja | |Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar