Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2016. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Član 2.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca (u daljem tekstu: savetodavac).

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaju pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na poslove obuke i usavršavanja savetodavca obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija).

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje savetodavnih poslova, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa Godišnjim programom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i plan poboljšanja uslova rada.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe podnosi i plan aktivnosti koji sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe, podnosi i plan obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, koji sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti u skladu sa Godišnjim programom, a koji uključuje:

1) program praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca sa planom razvoja Softvera za praćenje i ocenu rada savetodavaca i praćenje odabranih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: softver);

2) plan razvoja i unapređenja portala PSSS Srbije (www.psss.rs);

3) predlog izgleda i sadržaja edukativnih i promo materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Uprava.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Uprava i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju prava i obaveze u pogledu obavljanja poslova predviđenih Godišnjim programom, obim poslova, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje prava i obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2016. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI I BROJ ZAPOSLENIH SAVETODAVACA

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj savetodavaca za određene oblasti poljoprivrede Ukupno Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3-ratarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija, 1-agroekonomija 10 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 3 -voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 10 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1- zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 7 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 9 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 4-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 10 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1- mehanizacija 7 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo., 1-agroekonomija 11 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija, 1-organska proizvodnja, 1-melioracija 12 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 11 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 4-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 10 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnologija u proizvodnji 8 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1- voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 7 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 9 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,1-zaštita bilja, 2-voćarstvoi vinogradarstvo 6 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnolog u proizvodnji 8 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-prehrambena tehnologija 10 PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 4-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 11 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Prokuplje 20. grad Zaječar i opština Boljevac 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-zaštita bilja i 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 21. opštine: Knjaževac i Soko Banja 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija, 1-melioracija 5 22. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 6 23. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 6 UKUPNO: 189

PSSS može da menja broj i strukturu zaposlenih savetodavaca samo uz saglasnost Ministarstva.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI, OBIM,

ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

PSSS u 2016. godini sprovodi aktivnosti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Pravilnikom o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 65/14).

Tabela 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti

Red. br. Aktivnost Broj aktivnosti po: Bodovi zaaktivnost savetodavcu(min-max) službi(min-max) 1. Individualne metode rada       1.1. Odabrana poljoprivredna gazdinstva 10-30 1.1.1. Poseta odabranim 40-180 1.1.2. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu 3,40 1.2. Rad sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima (u satima) 100-300 1.2.1. Rad na terenu (u satima) 1,36 1.2.2. Rad u PSSS (u satima) 0,30 1.3. Pomoć pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata 1.3.1. Formulari i aplikacioni obrasci 0-500 0,68 1.3.2. Biznis/poslovni plan 0-20 13,61 2. Grupne metode rada     2.1. Zemljoradnička zadruga 0-12 1-12 2.1.1. Poseta zemljoradničkim zadrugama 0-48 4-48 3,40 2.2. Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 2.2.1. Udruženja i asocijacije ≥ 1 2.2.2. Grupe poljoprivrednih proizvođača ≥ 2 2.2.3. Poseta udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača ≥ 8 3,40 2.3. Predavanje 3-11 13,61 2.4. Tribina 3-11 13,61 2.5. Radionica 4-16 16,33 2.6. Zimska škola 1 2.6.1. Obrađene teme u okviru zimske škole 1-3 13,61 2.7. Ogledno gazdinstvo 1 2.7.1. Poseta oglednom gazdinstvu 1-2 20,42 2.8. Demonstracioni ogled 1-3 2.8.1. Učešće u demonstracionom ogledu 0-3 40,83 3. Mas-Mediji   3.1. TV nastup 2-12 6,81 3.2. Radio nastup 2-12 5,44 3.3. Tekst na portalu PSSS Srbije 2-6 4,08 4. Štampani mediji   4.1. Lokalni bilten 12 4.1.1. Tekst u lokalnom biltenu 2-12 4,08 4.2. Časopis PSSS-a 0-4 4.2.2 Tekst u časopisu 0-10 13,61 4.3. Tekst u novinama 2-12 6,81 5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka     5.1. STIPS 5.1.1. Izveštaj koji ne uključuje kvantaške pijace 432 0,68 5.1.2. Izveštaj koji uključuje kvantaške pijace 536 0,68 5.2. Broj popunjenih upitnika o očekivanim prinosima 0-108 0-108 1,63 5.3. Broj popunjenih upitnika za pilot projekat u voćarstvu 0-20 1,63 5.4. Praćenje i izveštavanje u ratarstvu (izveštaj) 47 1,63 5.5. Praćenje i izveštavanje u voćarstvu(izveštaj) 39 1,63 5.6. FADN 5.6.1. FADN-poljoprivredna gazdinstva 0-10 5.6.2. Poseta FADN gazdinstvu 8-60 8,17 5.7. www.agroponuda.com (izveštaj) 24-48 0,68

PSSS donosi plan aktivnosti za tekuću godinu, kojim predviđa obim aktivnosti iz Tabele 2. za svakog savetodavca, tako da realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac treba da ostvari najmanje 1.310 bodova.

PSSS planom aktivnosti predviđa i dinamiku aktivnosti za svakog savetodavca, tako da njihovom realizacijom u okviru svakog kvartala savetodavac treba da ostvari 20-30% od ukupnog broja bodova (od 1.310).

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći

primenom individualnih metoda rada

1) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac prati 20 do 30 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta u toku godine. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu traje do četiri radna sata.

Savetodavac izračunava po jednu bruto maržu na svakom odabranom poljoprivrednom gazdinstvu, na osnovu tačno definisanih parametara sadržanih u obrascu „Kalkulacija bruto marže”, koje PSSS-u dostavlja Ovlašćena organizacija.

Savetodavac izračunava bruto marže za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje soje ili suncokreta,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje višnje ili maline,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju jagnjećeg mesa ili proizvodnju tovnih junadi.

Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu koje prati kao odabrano nema navedenih linija proizvodnje navedenih u stavu 3. ove podtačke, savetodavac izrađuje bruto maržu za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje kukuruza za silažu i lucerku,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje breskve, grožđa, jabuke i šljive,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju meda ili mleka.

Ukoliko na odabranom poljoprivrednom gazdinstvu u strukturi nema linija proizvodnje navedenih u st. 3. i 4. ove podtačke savetodavac ima obavezu da izradi bruto maržu za specijalizovanu proizvodnju, odnosno dominantnu proizvodnju na tom gazdinstvu.

Savetodavac zadužen za prikupljanje i diseminaciju podataka za Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN (Farm Accountancy Data Network), prati najmanje deset odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta u toku godine.

PSSS najviše jednog savetodavaca može da oslobodi obaveze praćenja odabranih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac predviđeni najmanji broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

Tabela 3. Broj odabranih gazdinstava za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Rednibroj Područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi(grad/opština) Minimalan broj odabranih gazdinstava Maksimalan broj odabranih gazdinstava 1. grad Niš 18 27 2. Aleksinac 82 123 3. Gadžin Han 5 7 4. Doljevac 3 5 5. Merošina 14 21 6. Ražanj 39 59 7. Svrljig 25 37 8. grad Valjevo 57 86 9. Lajkovac 10 16 10. Ljig 22 33 11. Mionica 25 37 12. Osečin 27 41 13. Ub 42 63 14. grad Vranje 68 88 15. Bosilegrad 7 8 16. Bujanovac 14 22 17. Vladičin Han 10 22 18. Preševo 12 22 19. Surdulica 13 28 20. Trgovište 7 8 21. grad Kraljevo 83 125 22. Vrnjačka Banja 22 33 23. Raška 31 46 24. Ivanjica 31 46 25. grad Jagodina 54 72 26. Despotovac 16 32 27. Paraćin 35 52 28. Rekovac 34 52 29. Ćuprija 17 26 30. Svilajnac 29 44 31. Mladenovac 49 74 32. Barajevo 16 24 33. Voždovac 4 6 34. Lazarevac 22 33 35. Rakovica 3 5 36. Sopot 27 40 37. Čukarica 7 11 38. Zvečan 7 10 39. Zubin Potok 17 26 40. Leposavić 52 78 41. enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1 2 42. grad Kragujevac 64 96 43. Aranđelovac 27 41 44. Batočina 11 16 45. Knić 30 45 46. Lapovo 2 3 47. Topola 39 59 48. Rača 25 38 49. grad Kruševac 72 107 50. Aleksandrovac 30 45 51. Brus 52 78 52. Varvarin 25 37 53. Trstenik 38 57 54. Ćićevac 6 10 55. grad Leskovac 102 153 56. Bojnik 20 30 57. Vlasotince 28 41 58. Lebane 40 61 59. Medveđa 7 11 60. Crna Trava 5 7 61. grad Užice 29 44 62. Bajina Bašta 26 38 63. Kosjerić 23 35 64. Nova Varoš 24 36 65. Priboj 15 23 66. Prijepolje 23 35 67. Čajetina 20 31 68. Požega 21 32 69. Negotin 57 85 70. Bor 54 81 71. Kladovo 11 17 72. Majdanpek 24 36 73. Novi Pazar 31 54 74. Sjenica 64 93 75. Tutin 35 49 76. grad Čačak 41 61 77. Arilje 25 37 78. Gornji Milanovac 60 91 79. Lučani 34 52 80. Babušnica 14 21 81. Bela Planka 15 23 82. Dimitrovgrad 20 29 83. Pirot 63 95 84. grad Smederevo 51 77 85. Velika Plana 33 49 86. Smederevska Palanka 61 91 87. grad Požarevac 35 48 88. Veliko Gradište 28 40 89. Golubac 10 19 90. Žabari 20 33 91. Žagubica 18 29 92. Kučevo 13 23 93. Malo Crniće 23 39 94. Petrovac na Mlavi 35 41 95. grad Šabac 89 133 96. Bogatić 47 71 97. Vladimirci 35 53 98. Koceljeva 31 46 99. Blace 36 54 100. Žitorađa 19 28 101. Kuršumlija 59 89 102. Prokuplje 38 56 103. grad Zaječar 47 70 104. Boljevac. 28 42 105. Knjaževac 39 59 106. Soko Banja 49 73 107. Zemun 10 16 108. Novi Beograd 2 5 109. Palilula 10 15 110. Surčin 15 22 111. Grocka 20 29 112. Obrenovac 51 73 113. grad Loznica 37 55 114. Krupanj 38 57 115. Ljubovija 26 40 116. Mali Zvornik 6 9 117. UKUPNO 3468 5207

Broj odabranih gazdinstava za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi iz Tabele 3. odgovara predviđenom broju savetodavaca iz Tabele 1. i može da se menja samo uz saglasnost Ministarstva.

2) Savetodavni poslovi sa ostalim

poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac u toku godine sarađuje sa ostalim gazdinstvima (koja nisu odabrana) 100 do 300 radnih sati, pri čemu poseta poljoprivrednom gazdinstvu može da traje do tri radna sata.

3) Savetodavni poslovi kao pomoć pri popunjavanju formulara

i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca kao i u izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) prilikom konkurisanja ili podnošenja zahteva za korišćenje sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom konkurisanja za druge izvore finansiranja.

Maksimalan broj formulara i aplikacionih obrazaca u čijem popunjavanju poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 500.

Maksimalan broj biznis/poslovnih planova i drugih dokumenata u čijoj izradi poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 20.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka i

pomoći primenom grupnih metoda rada

Tabela 4. Broj predavanja, radionica i tribina koji treba da se održi na području na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Redni broj Područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi(grad/opština) Broj održanih predavanjima Broj radionica Broj tribina Minimalan broj  Maksimalan broj  Minimalan broj  Maksimalan broj  Minimalan broj  Maksimalan broj  1. grad Niš 2 4 8 12 5 8 2. Aleksinac 12 18 35 53 25 37 3. Gadžin Han 1 1 2 3 2 2 4. Doljevac 1 1 1 2 1 1 5. Merošina 2 3 6 9 4 6 6. Ražanj 6 9 17 25 12 18 7. Svrljig 3 5 11 16 7 11 8. grad Valjevo 8 13 25 37 17 26 9. Lajkovac 1 2 5 7 3 5 10. Ljig 3 5 9 14 7 10 11. Mionica 4 5 11 16 8 11 12. Osečin 4 6 12 18 8 12 13. Ub 6 9 18 28 13 19 14. grad Vranje 10 13 29 38 20 26 15. Bosilegrad 1 1 3 3 2 2 16. Bujanovac 2 3 6 9 4 7 17. Vladičin Han 1 3 4 9 3 7 18. Preševo 2 3 5 9 4 7 19. Surdulica 2 4 6 12 4 8 20. Trgovište 1 1 3 3 2 2 21. grad Kraljevo 12 19 36 54 25 38 22. Vrnjačka Banja 3 5 10 14 7 10 23. Raška 4 7 13 20 9 14 24. Ivanjica 4 7 13 20 9 14 25. grad Jagodina 8 11 23 31 16 22 26. Despotovac 2 5 7 14 5 10 27. Paraćin 5 8 15 22 10 16 28. Rekovac 5 8 15 22 10 16 29. Ćuprija 2 4 7 11 5 8 30. Svilajnac 4 6 13 19 9 13 31. Mladenovac 8 11 24 32 17 23 32. Barajevo 3 3 8 10 6 7 33. Voždovac 0 0 0 2 0 2 34. Lazarevac 3 5 10 14 7 10 35. Rakovica 1 1 0 1 0 1 36. Sopot 4 6 14 17 9 12 37. Čukarica 1 1 1 4 1 2 38. Zvečan 1 1 3 4 2 2 39. Zubin Potok 2 3 7 11 4 6 40. Leposavić 6 9 22 32 13 19 41. enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 0 1 0 2 0 1 42. grad Kragujevac 10 15 29 43 20 30 43. Aranđelovac 4 6 12 18 9 13 44. Batočina 1 2 5 7 3 5 45. Knić 4 7 13 20 9 14 46. Lapovo 1 1 1 1 1 1 47. Topola 6 9 17 26 12 18 48. Rača 4 6 11 16 8 12 49. grad Kruševac 11 16 31 46 22 32 50. Aleksandrovac 4 6 13 19 9 13 51. Brus 8 12 23 34 16 24 52. Varvarin 3 5 11 16 7 11 53. Trstenik 5 8 16 24 11 17 54. Ćićevac 1 1 3 4 2 3 55. grad Leskovac 15 23 44 67 31 47 56. Bojnik 3 4 9 13 6 9 57. Vlasotince 4 6 12 18 8 13 58. Lebane 6 9 18 26 12 18 59. Medveđa 1 1 3 5 2 3 60. Crna Trava 1 1 2 3 1 2 61. grad Užice 4 7 13 19 9 14 62. Bajina Bašta 4 6 11 17 8 12 63. Kosjerić 3 5 10 15 7 11 64. Nova Varoš 3 5 10 16 7 11 65. Priboj 2 3 7 10 5 7 66. Prijepolje 3 5 10 15 7 11 67. Čajetina 3 4 9 13 6 9 68. Požega 3 5 9 14 7 10 69. Negotin 8 13 25 37 17 26 70. Bor 8 12 24 36 17 25 71. Kladovo 2 2 5 8 4 5 72. Majdanpek 3 5 10 16 7 11 73. Novi Pazar 4 8 14 23 9 16 74. Sjenica 9 14 28 40 19 28 75. Tutin 5 7 15 21 11 15 76. grad Čačak 6 9 18 28 13 19 77. Arilje 4 6 11 17 8 12 78. Gornji Milanovac 9 14 27 41 19 28 79. Lučani 5 8 15 23 11 16 80. Babušnica 2 3 6 9 4 6 81. Bela Planka 2 3 6 10 5 7 82. Dimitrovgrad 3 4 8 13 6 9 83. Pirot 9 14 27 41 19 28 84. grad Smederevo 8 12 23 34 16 24 85. Velika Plana 5 7 14 22 10 15 86. Smederevska Palanka 9 14 27 40 19 28 87. grad Požarevac 5 7 16 21 11 15 88. Veliko Gradište 4 6 12 18 9 12 89. Golubac 1 3 4 8 3 6 90. Žabari 3 5 9 14 6 10 91. Žagubica 2 4 8 13 5 9 92. Kučevo 2 3 6 10 4 7 93. Malo Crniće 3 6 10 17 7 12 94. Petrovac na Mlavi 5 6 16 18 11 13 95. grad Šabac 13 20 39 58 27 41 96. Bogatić 7 11 21 31 14 22 97. Vladimirci 5 8 15 23 11 16 98. Koceljeva 4 7 13 20 9 14 99. Blace 5 8 15 23 11 16 100. Žitorađa 3 4 8 12 6 8 101. Kuršumlija 9 13 25 38 18 26 102. Prokuplje 5 8 16 24 11 17 103. grad Zaječar 7 10 20 30 14 21 104. Boljevac. 4 6 12 18 8 13 105. Knjaževac 6 9 20 29 12 19 106. Soko Banja 8 11 24 37 16 23 107. Zemun 1 2 5 7 3 5 108. Novi Beograd 1 1 1 2 1 2 109. Palilula 1 2 5 7 3 5 110. Surčin 2 3 7 10 5 7 111. Grocka 3 4 9 13 6 9 112. Obrenovac 8 11 23 33 16 23 113. grad Loznica 5 8 16 25 11 17 114. Krupanj 6 9 17 25 12 18 115. Ljubovija 4 6 12 18 8 12 116. Mali Zvornik 1 1 3 4 2 3 117. UKUPNO 501 765 1519 2269 1054 1580

Broj predavanja, radionica i tribina koji treba da se održi na području na kojem se obavljaju savetodavni poslovi iz Tabele 4. odgovara predviđenom broju savetodavaca iz Tabele 1. i može da se menja samo uz saglasnost Ministarstva.

Savetodavac primenom grupnih metoda rada odnosno, kroz rad sa zemljoradničkim zadrugama, udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača i/ili kroz predavanja, radionice i tribine treba da obradi teme koje su bile obuhvaćene Planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2015. godinu, a koje je savetodavac pohađao kroz edukativne module.

Jedna PSSS u toku jednog radnog dana, na području iste opštine, može održati najviše jedno predavanje, tribinu ili radionicu.

Savetodavni poslovi sa zemljoradničkim zadrugama

Planom aktivnosti, u skladu sa Tabelom 2, PSSS predstavlja jednu do 12 odabranih zemljoradničkih zadruga, čiji će rad pratiti na području na kome se obavljaju savetodavni poslovi.

Svaku od odabranih zemljoradničkih zadruga, savetodavac angažovan na ovim poslovima, posećuje najmanje četiri puta godišnje.

2) Rad sa udruženjima, asocijacijama i

grupama poljoprivrednih proizvođača

Savetodavac sarađuje sa najmanje jednim registrovanim udruženjem ili asocijacijom, pri čemu je u obavezi da sa najmanje tri člana udruženja ili asocijacije održi sastanak najmanje jednom tokom dva kvartala, sa određenom temom.

Savetodavac sarađuje i sa najmanje dve grupe poljoprivrednih proizvođača. Savetodavaca održava sastanak sa grupom poljoprivrednih proizvođača jednom tokom kvartalu, sa određenom temom.

Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača, objavljuje se na portalu PSSS Srbije tri dana pre održavanja aktivnosti (datum, vreme i mesto održavanja, tema sastanaka).

Nakon sastanka sa poljoprivrednim proizvođačima, u roku od pet dana postavljaju se podaci o održanom skupu na portalu PSSS Srbije (datum, vreme i mesto održavanja, tema sastanka i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

3) Predavanje

Savetodavac treba da održi tri do 11 predavanja u toku godine, a predavanje se održava za najmanje pet zainteresovanih učesnika po predavaču. Svaka PSSS treba da održi najmanje jedno predavanje iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development);

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

Svaka PSSS treba da održi najmanje jedno predavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

4) Tribina

Savetodavac organizovanjem javne tribine za grupu poljoprivrednih proizvođača, koja ne može biti manja od pet učesnika, promoviše mere agrarne politike, ruralnog razvoja, mere IPARD programa, kao i druge teme za koje Ministarstvo iskaže potrebu.

Svaka PSSS treba da održi najmanje jednu tribinu u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Savetodavac treba da održi tri do 11 tribina.

5) Radionica

Savetodavac održava najmanje tri radionice u toku godine sa odabranom grupom poljoprivrednih proizvođača, a najmanje jednu radionicu sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije.

6) Zimska škola

PSSS organizuje jednu zimsku školu za poljoprivredne proizvođače.

Svaki savetodavac je obavezan da pripremi i održi jednu do tri teme za zimsku školu.

U okviru zimske škole obavezna je jedno predavanje iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

7) Ogledno gazdinstvo

Savetodavac vodi jedno poljoprivredno gazdinstvo koje služi kao ogledno (pokazno) gazdinstvo jer su na njemu vidljivi rezultati savetodavnog rada i organizuje jedan do dva obilaska oglednog gazdinstva za grupe poljoprivrednih proizvođača i druga lica (najmanje pet zainteresovanih).

8) „Demonstracioni ogled”

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS realizuje demonstracioni ogled u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Demonstracioni ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata.

Izvođenje demonstracionih sortnih ogleda u ratarstvu i povrtarstvu vrši se korišćenjem različitih sorti/hibrida od najmanje tri proizvođača semena iste vrste (semenskih kuća), osim u slučajevima kada na tržištu ne postoji ponuda zakonom predviđenog broja proizvođača semena. Rezultati demonstracionih sortnih ogleda u biljnoj proizvodnji javno se prezentuju organizovanjem manifestacije „Dani polja”.

PSSS organizuje jednu do tri manifestacije „Dani polja”.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko mas-medija

1) Televizijski nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na televiziji. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan televizijski nastup iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan televizijski nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

2) Radio nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na radiju. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan radio nastup iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan radio nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

3) Tekst na portalu PSSS Srbije

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS Srbije objavljuje dva do šest priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka. PSSS u toku godine objavljuje:

1) najmanje četiri teksta iz oblasti ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima će biti predstavljene aktivnosti na promociji prethodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) najmanje po jedan tekst iz oblasti: podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva, organske proizvodnje i zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji se uređuje vino.

4. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko štampanih medija

1) Tekst u lokalnom biltenu

PSSS u toku godine objavljuje najmanje dva teksta u biltenu iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima će biti predstavljene aktivnosti na promociji predhodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od Prognozno izveštajnog sistema Srbije.

PSSS u toku godine objavljuje najmanje po jedan tekst iz oblasti organske proizvodnje.

U okviru lokalnog biltena vrši se promocija portala www.agroponuda.com, a u svakom kvartalu se objavljuje izveštaj kojim se prikazuju objavljene i realizovane ponude za taj period.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

2) Tekst u časopisu PSSS

PSSS priprema, uređuje i štampa časopis PSSS u kome se objavljuju autorski tekstovi savetodavaca sa područja Republike Srbije.

3) Tekst u novinama

Savetodavac u toku godine treba da ima dva do 12 objavljenih tekstova u novinama.

5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

1) Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

Ukupan broj izveštaja koji savetodavci treba da postave PSSS-i je 536 ako izveštaji obuhvataju i izveštaje sa kvantaške pijace, odnosno 432, ako izveštaji ne obuhvataju izveštaje sa kvantaške pijace.

2) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/15), sprovodi se anketa o očekivanim prinosima važnijih kasnih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva, u periodu od 6. do 12. septembra 2016. godine.

Ovo istraživanje sprovodi se na reprezentativnom uzorku od 1.253 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji je formiran od strane Republičkog zavoda za statistiku. Savetodavac anketira izabrana poljoprivredna gazdinstva, popunjava upitnik sa podacima o ostvarenoj proizvodnji pšenice i ostalih ranih useva kao i očekivanoj proizvodnji važnijih kasnih useva, voća i grožđa i potom te podatke unosi u web aplikaciju Republičkog zavoda za statistiku. Podaci prikupljeni anketom daju ocenu očekivane i ostvarene proizvodnje useva za nivo Republike Srbije i regiona.

Tabela 5. Pregled broja poljoprivrednih gazdinstvima koja se anketiraju za područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj poljoprivrednih gazdinstava koja se anketiraju 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 64 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 82 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 29 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 38 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 67 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 108 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 92 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 91 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 47 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 93 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 38 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 23 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 57 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 25 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 46 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 64 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 74 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 36 19. grad Zaječar , Boljevac 17 20. opštine: Knjaževac i Soko Banja 18 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 95 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 49 UKUPNO: 1253

3) Pilot istraživanje o voćnjacima

U okviru harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, Republika Srbija je u obavezi da, prema Uredbi EU broj 1337/2011 koja se tiče statistike stalnih zasada (Regulation (EU) No 1337/2011 concerning European statistics on permanent crops), sprovede istraživanje i obezbedi podatke o površinama, gustini sadnje i starosti voćnjaka.

Kako bi se izabrala najpogodnija metodološka i organizaciona rešenja za ovo istraživanje, na terenu će se sprovesti pilot istraživanja o voćnjacima u 2016. godini.

Svaka PSSS treba da izvrši anketu deset poljoprivrednih gazdinstava i dobijene podatke unese u web aplikaciju. Po završenom anketiranju, savetodavac popunjava izveštaj-upitnik u kome iznosi svoje mišljenje o primenjenom metodu u pilot istraživanju. Na osnovu izveštaja i sugestija savetodavaca izvršiće se eventualne korekcije pripremljenih instrumenata istraživanja i izbor najpogodnijih metodoloških i organizacionih rešenja.

4) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u ratarstvu

U periodu od polovine februara do prve dekade decembra, PSSS treba da dostavi Ministarstvu 47 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina, stanju važnijih poljoprivrednih useva i prognozi očekivanih prinosa ranih i kasnijih useva. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na web aplikaciji, a koji su postavljeni na web sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijih ranih i kasnijih useva PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za Izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijh useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljenom od strane Republičkog zavoda za statistiku.

5) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u voćarstvu i vinogradarstvu

U periodu od početka marta do kraja novembra, PSSS treba da dostavi 39 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni stanja zasada voćaka i vinove loze, napredak prema fenološkim fazama i prognozi prinosa ranog i kasnog voća i grožđa. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na web aplikaciji, a koji su postavljeni na web sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijih ranog i kasnog voća i grožđa PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za Izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT, odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljeno od strane Republičkog zavoda za statistiku.

6) Prikupljanje i diseminacija podataka za Sistem računovodstvenih

podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN

(Farm Accountancy Data Network)

Savetodavac zadužen za prikupljanje i diseminaciju podataka za Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN, prikuplja podatke sa deset, odnosno sa dva poljoprivredna gazdinstava u toku godine tako što obilazi svako gazdinstvo najmanje jednom kvartalno.

Tabela 6. Pregled broja savetodavaca koji obavljaju poslove prikupljanja i diseminacije podataka na FADN gazdinstvima za područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj angažovanih savetodavaca 2015/2016 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 6 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 7 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 4 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 5 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 7 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 3 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 8 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 6 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 6 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 6 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 5 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 4 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 8 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 7 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 9 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 7 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 3 19. grad Zaječar , Boljevac 2 20. opštine: Knjaževac i Soko Banja 3 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 5 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 4 UKUPNO: 117

7) Prikupljanje i diseminacija podataka

za portal www.agroponuda.com

Savetodavac treba da prikupi i postavi na portal www.agoponuda.com 24 do 48 izveštaja o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda i nakon isteka svake ponude na portalu, dostavi izveštaj o izvršenim prodajama.

6. Ostale aktivnosti poljoprivrednih savetodavaca

Savetodavac obavlja i ostale savetodavne aktivnosti koje nisu predstavljene Godišnjim programom za kojima poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2016. godine, a u skladu su sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede.

III. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA, PRAĆENJE I OCENJIVANJE EFEKATA RADA SAVETODAVACA

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

PSSS dostavlja Ministarstvu i Ovlašćenoj organizaciji plan koji je u skladu sa Godišnjim programom.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji Kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal. Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2016. godine izveštaj o realizovanim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala i ceo izveštaj.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu Preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 8. decembra 2016. godine, a Konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, dostavlja najkasnije do 15. januara 2017. godine.

2. Praćenje rada

Ovlašćena organizacija prati i ocenjuje efekte rada savetodavaca.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS i usaglašava realizaciju plana rada PSSS sa Godišnjim programom i to:

1) uvidom u kartone odabranih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, udruženja i asocijacija;

2) uvidom u softver;

3) uvidom u portale www.psss.rs i www.agroponuda.rs;

4) uvidom u radne obrasce i dosijea savetodavaca;

5) obilaskom odabranih poljoprivrednih gazdinstava, oglednih farmi, zadruga, udruženja i asocijacija;

6) prisustvom na predavanjima, zimskim školama, radionicama, kursevima, tribinama, treninzima i prezentacijama rezultata demonstracionih ogleda, a prema programu praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca koje Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu.

Radi stvaranja baze podataka o praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavca, Ovlašćena organizacija radi na održavanju i unapređenju softvera.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS u vezi sa STIPS-om tako što:

1) prikuplja i unosi podatke o najmanjim, najvećim i dominantnim cenama;

2) sačinjava izveštaje, uključujući i Nacionalni izveštaj o kretanju cena i stavlja ih na portal STIPS-a;

3) obrađuje prikupljene podatke i pravi izveštaj i tekst za štampane i elektronske medije;

4) priprema i štampa bilten za živu stoku, žitarice, voće i povrće;

5) ažurira vesti na portalu STIPS-a koje su direktno ili indirektno vezane za STIPS i za poljoprivrednu proizvodnju;

6) prikuplja i obrađuje podatke o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama EU.

Ovlašćena organizacija prati izvršavanje poslova u vezi FADN sistema tako što:

1) koordinira i nadgleda prikupljanje podataka u predviđenim rokovima i obezbeđuje kontinuitet u radu savetodavaca uključujući i obilazak FADN gazdinstava;

2) vrši prijem popunjenih obrazaca za prikupljanje računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava elektronskim unosom u FADN bazu podataka od kancelarija za prikupljanje računovodstvenih podataka u njihovoj nadležnosti;

3) vrši proveru podataka u popunjenim obrascima koji su uneti u elektronsku FADN bazu podataka za prikupljanje računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava i dostavljanje proverenih podataka Ministarstvu na odobrenje;

4) proverava diseminaciju Izveštaja za gazdinstvo (povratna informacija za proizvođača);

5) organizuje i učestvuje na obukama savetodavaca i izveštava o realizaciji obuka (na portalu www.psss.rs);

6) obavlja ostale aktivnosti u vezi FADN, a po nalogu Ministarstva.

Ovlašćena organizacija vrši monitoring poslova vezanih za izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i na osnovu izveštaja PSSS u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji formira 86 izveštaja za Ministarstvo o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine.

3. Ocenjivanje

Ovlašćena organizacija ocenjuje efekte rada savetodavaca i izvršenih savetodavnih aktivnosti u skladu sa programom praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Ovlašćena organizacija vrši bodovanje rada savetodavaca, i izrađuje listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS.

IV. RAZVOJ PSSS

U cilju razvoja PSSS nastaviće se sa kontinuiranom edukacijom savetodavaca i promocijom savetodavnog rada i vršiće se jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije.

Ovlašćena organizacija vrši obuku i usavršavanje savetodavaca, organizuje seminar i edukacije savetodavaca i promoviše savetodavne poslove radi stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa za pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim članovima lokalnih zajednica.

1. Obuka i usavršavanje savetodavaca

Obuka i usavršavanje savetodavaca odvija se u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača. Tokom 2016. godine ovaj plan treba da obuhvati i teme iz oblasti Ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD. Godišnji plan usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača donosi Ministarstvo na predlog Ovlašćene organizacije.

U cilju stručnog usavršavanja savetodavaca, Ovlašćena organizacija u 2016. godini, u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima organizuje edukacije u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača i izrađuje edukativni materijal.

Ovlašćena organizacija organizuje seminar u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje kvalitetnije i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

Plan održavanja seminara predstavlja sastavni deo godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji donosi Ovlašćena organizacija.

Ovlašćena organizacija će u 2016. godini za potrebe licenciranja poljoprivrednih savetodavaca sprovesti sve aktivnosti predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 80/14 i 86/14-ispravka).

2. Promovisanje savetodavnih poslova

Promovisanje savetodavnih poslova Ovlašćena organizacija vrši kroz razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije, što podrazumeva godišnju pretplatu, održavanje, administriranje, kreiranje i implementaciju novih sadržaja i upoznavanje korisnika sa PSSS.

3. Jačanje kapaciteta

U cilju razvoja i unapređenja kvaliteta rada PSSS vrši se jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada. U tom smislu izdvajaju se sredstva za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje radnog prostora kao i za nabavku potrebne laboratorijske opreme, tehničke kancelarijske opreme i automobila.

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, van područja AP Vojvodine, u iznosu od 347.700.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

2. Raspored finansijskih sredstava

Tabela 7. Raspored finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Korisnik sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi PSSS 273.126.568 1.1. Naknada za rad zaposlenih savetodavca 197.351.532 1.2. Ostali troškovi 75.775.036 2. Praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca Ovlašćena organizacija 20.358.172 2.1. Naknada za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca za dvanaest izvršioca sa punim radnim vremenom 14.858.172 2.2. Ostali troškovi za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca uključujući rad i unapređenje softvera, FADN i STIPS 5.500.000 3. Razvoj PSSS Ovlašćena organizacija i PSSS 54.215.260 3.1. Obuka, usavršavanje savetodavaca, organizovanje godišnjeg seminara savetodavaca i izrada edukativnih materijala 10.700.000 3.2. Razvoj, unapređenje portala PSSS Srbije 1.540.000 3.3. Jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije 41.975.260 Ukupno 347.700.000

Način korišćenja sredstava

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) iznos od 273.126.568 dinara, za obavljanje savetodavnih poslova, od čega je 197.351.532 dinara za naknadu za rad zaposlenih savetodavca i 75.775.036 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u izvršenju savetodavnih poslova;

2) iznos od 20.358.172 dinara, za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, od čega je 14.858.172 dinara za naknadu za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca za dvanaest izvršioca, 5.500.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavaca, uključujući rad i unapređenje softvera, Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednom gazdinstvu FADN i STIPS;

3) iznos od 54.215.260 dinara, za razvoj PSSS, od čega je 10.700.000 dinara za obuku, usavršavanje savetodavaca, organizovanje godišnjeg seminara savetodavaca i izradu edukativnih materijala, 1.540.000 dinara za razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije i 41.975.260 dinara za jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije.

Ostavite komentar