Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„75 GODINA BICIKLISTIČKE TRKE KROZ SRBIJU”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju” od 9. do 15. juna 2014. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Biciklističkom savezu Srbije, Terazije br. 35, Beograd, za organizovanje međunarodne biciklističke trke „Kroz Srbiju”, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je inicijativu na predlog Biciklističkog saveza Srbije da se u 2014. godini izdaje doplatna poštanska marka „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”.

U 2014. godini se u Republici Srbiji obeležava 75 godina od postojanja biciklističke trke „Kroz Srbiju”. Trka će se održati u periodu od 17. do 22. juna 2014. godine pod sloganom Stazama slobode naših predaka, i biće posvećena obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata.

Obeležavanje jubileja biciklističke trke „Kroz Srbiju” od posebnog je interesa za sport i od šireg je društvenog značaja za našu zemlju jer doprinosi razvoju i popularizaciji biciklizma kao sportske discipline ali i sporta uopšte, odnosno zdravog i disciplinovanog načina življenja, što je od velikog značaja za našu zemlju kada je reč, pre svega, o mladom naraštaju i njihovom pravilnom opredeljivanju i usmeravanju ka sportu, nasuprot izazovu različitih društveno negativnih pojava (droga, alkohol i slično).

Biciklistička trka „Kroz Srbiju” predstavlja trku u zvaničnom kalendaru Svetske biciklističke federacije (Union Cycliste Internationale) u kategoriji etapnih trka 2.2 pod nazivom Tour de Serbie. To je sportska manifestacija sa jednom od najdužih tradicija, međunarodnog je karaktera i u njoj će ove godine učešće imati selekcije iz preko 20 zemalja iz celog sveta. Ovo je prilika da se Republika Srbija još jedanput prezentuje kao dobar i uspešan organizator velikih međunarodnih takmičenja, kao i da se sportisti – učesnici trke, ostali strani učesnici, domaća i svetska javnost upoznaju sa kulturnim, turističkim, istorijskim i mnogim drugim vrednostima koje posedujemo. Kako je biciklistička trka „Kroz Srbiju” u 2014. godini posvećena obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata, ovo je posebna prilika da se tokom održavanja Trke njeni učesnici i posmatrači upoznaju sa istorijskim činjenicama vezanim za mesto Srbije u Prvom svetskom ratu koji je trajao od 1914. do 1918. godine. Trka počinje u Požarevcu a završava u Beogradu na Avali kod spomenika Neznanom junaku. Biciklisti će voziti u svim mestima na relaciji trke, pored spomen obeležja podignutim našim precima koji su vodili velike i odlučujuće bitke za očuvanje slobode svoje zemlje i na kojima su se odigrala neopisiva stradanja, žrtvovanja i podvizi kako boraca tako i naroda u ovom periodu istorije.

Biciklistički sport spada u najstarije sportske discipline na ovim prostorima jer je Prvo srpsko velosipedsko (biciklističko) društvo osnovano još pre 130 godina, odnosno 1884. godine u Beogradu.

Biciklistički savez Srbije u cilju ostvarivanja opšteg interesa za razvoj biciklističkog sporta obavlja više aktivnosti:

Obezbeđuju uslove za razvoj vrhunskog sporta u biciklizmu,

Preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređivanja i omasovljenja biciklističkog sporta, praćenja i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti biciklističkog sporta,

Učestvuje u organizaciji međunarodne biciklističke trke „Kroz Srbiju”,

Organizuje sportsko rekreativno biciklističke turističke ture,

Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređivanju njihovog rada,

Radi na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima,

Podstiče rad svojih članova, uspešnih ili posebno talentovanih biciklista, biciklističkih trenera i klubova, dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređivanju biciklizma,

Usklađuje aktivnosti članova Saveza,

Učestvuje u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni biciklizmu kao sportskoj grani,

Izrađuje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima Saveza i članova,

Zastupa zajedničke interese članova Saveza pred državnim i sportskim organima i organizacijama.

Predlaže se da se deo nedostajućih sredstava za finansiranje priprema organizacije jubileja 75 godina biciklističke trke „Kroz Srbiju” kojom će se istovremeno obeležiti i 100-godišnjica početka Prvog svetskog rata, obezbedi izdavanjem doplatne poštanske marke u periodu od 9. do 15. juna 2014. godine u tiražu od 750.000 komada, u vrednosti od 10 dinara po komadu, čime bi pri prodaji ukupnog tiraža bilo moguće da se ostvari bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju” u periodu od 9. do 15. juna 2014. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Biciklističkom savezu Srbije, Terazije br. 35, Beograd, za organizovanje međunarodne biciklističke trke „Kroz Srbiju”, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi bilo moguće da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti vezane za štampanje i distribuciju doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju” i da se na taj način obezbedi realizacija, odnosno izdavanje iste u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar