Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se načela za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrste organizacionih jedinica i njihova sedišta i područja za koja se obrazuju te jedinice.

II. NAČELA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Član 2.

Unutrašnje uređenje Ministarstva zasniva se na:

delokrugu Ministarstva i radnim procesima u njemu;

obezbeđivanju da međusobna povezanost organizacionih jedinica, njihovo uređenje omogući delotvorno i usklađeno funkcionisanje i obavljanje policijskih i drugih poslova iz delokruga Ministarstva;

obezbeđivanju brzog i delotvornog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa građana, kao i bezbednosti građana i imovine;

obezbeđivanju grupisanja istovrsnih ili srodnih i međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice Ministarstva i principu da se u organizacionim jedinicama za obavljanje istovrsnih poslova može obrazovati samo jedna organizaciona jedinica sa odgovarajućom strukturom.

Član 3.

Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta, delokrug i kategorizacija organizacionih jedinica Ministarstva, broj, sistematizacija, vrsta, odnosno status i opis radnih mesta, radna mesta za koja se predviđaju posebni uslovi za njihovo popunjavanje, kao i način rukovođenja, planiranja i izvršavanja poslova, propisuju se pravilnikom koji donosi ministar unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade.

III. VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 4.

Organizacione jedinice Ministarstva obrazuju se kao unutrašnje i uže organizacione jedinice.

IV. UNUTRAŠNJE ORGANIZACIONE JEDINICE

Član 5.

Unutrašnje organizacione jedinice su: Kabinet ministra, Sekretarijat, Direkcija policije i sektori, kao i Služba interne revizije i Služba za bezbednost i zaštitu podataka.

Član 6.

Kabinet ministra se obrazuje da bi vršio savetodavne, policijske, operativno-stručne poslove, poslove u vezi sa odnosima sa javnošću, poslove protokola i druge poslove značajne za rad ministra.

Na poslove iz stava 1. ovog člana, zbog njihove specifičnosti, raspoređuju se, odnosno premeštaju, po pravilu, zaposleni na neodređeno vreme sa odgovarajućim radnim iskustvom u Ministarstvu.

Kabinetom ministra rukovodi šef kabineta.

Član 7.

Sekretarijat se obrazuje da bi vršio normativne, sistemsko-pravne i pravno-savetodavne poslove od interesa za Ministarstvo u celini, u cilju obezbeđivanja pravne valjanosti u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova, kao i stambene poslove i poslove koji se odnose na oblasti zaštite podataka o ličnosti, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, pritužbenog postupka.

Sekretarijat pruža stručnu pravnu podršku Ministarstvu prilikom saradnje sa organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama.

Sekretarijatom rukovodi sekretar ministarstva.

Član 8.

Direkcija policije obrazuje se da bi vršila policijske i druge unutrašnje poslove.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Član 9.

Sektor se obrazuje da bi vršio poslove koji predstavljaju zaokruženu oblast rada u ministarstvu.

Sektor koji je obrazovan zakonom obavlja poslove utvrđene tim zakonom.

Sektor koji je obrazovan aktom iz člana 3. ove uredbe, obavlja poslove koji predstavljaju zaokruženu oblast rada, a kojima se stvaraju uslovi za rad Policije i Ministarstva u celini.

Sektorom rukovodi pomoćnik ministra koji je istovremeno i načelnik sektora.

Član 10.

Služba interne revizije i Služba za bezbednost i zaštitu podataka obavljaju poslove određene zakonom.

Službom rukovodi načelnik službe.

V. UŽE ORGANIZACIONE JEDINICE

Član 11.

Uže organizacione jedinice, koje se mogu obrazovati u sastavu unutrašnjih organizacionih jedinica jesu odeljenja, odseci i grupe, a izuzetno, u Direkciji policije ili drugoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici čiji su poslovi i delokrug utvrđeni zakonom, kao uže organizacione jedinice mogu se obrazovati uprave, odeljenja, odseci i grupe.

Član 12.

Uprava se obrazuje za obavljanje međusobno povezanih poslova na kojima radi najmanje 50 zaposlenih.

Upravom rukovodi načelnik uprave.

Uprava može imati odeljenja.

Odeljenje se obrazuje za obavljanje međusobno povezanih poslova na kojima radi najmanje osam zaposlenih.

Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja.

Odeljenje može imati odseke.

Odsek se obrazuje za obavljanje međusobno srodnih poslova koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost i najmanje pet zaposlenih.

Odsekom rukovodi šef odseka.

Odsek može imati grupe.

Grupa se obrazuje za obavljanje međusobno srodnih poslova na kojima radi najmanje tri zaposlena.

Grupom rukovodi rukovodilac grupe.

Uže organizacione jedinice mogu se obrazovati za obavljanje poslova u sedištu Ministarstva i za područne policijske uprave.

Uže organizacione jedinice mogu imati drugačiji, poseban naziv (služba, kancelarija, jedinica, centar i sl.) koji bolje odražava njihov delokrug, ali pri tome moraju biti ekvivalentne uslovima za obrazovanje uprave, odeljenja, odseka ili grupe, kao i da njihovo mesto u organizacionoj strukturi Ministarstva bude odgovarajuće tim organizacionim jedinicama.

Ukoliko organizaciona jedinica ima poseban naziv, potrebno je u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu utvrditi ekvivalent u skladu sa odredbama st. 1, 4, 7 i 10. ovog člana.

VI. UŽE ORGANIZACIONE JEDINICE DIREKCIJE POLICIJE

Član 13.

U Direkciji policije obrazuju se organizacione jedinice utvrđene zakonom i ovom uredbom, na način da su jedinice u sedištu radno i funkcionalno povezane sa odgovarajućim područnim organizacionim jedinicama tako da srodne policijske poslove iz svog delokruga obavljaju na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Rukovođenje i odgovornost u Direkciji policije zasniva se na utvrđenoj hijerarhiji i primeni načela jednostarešinstva, subordinacije.

Načelo jednostarešinstva i subordinacije u rukovođenju ostvaruje se u skladu sa zakonom na način da organizacionom jedinicom rukovodi jedan rukovodilac u skladu sa opisom radnog mesta i prema zakonitim uputstvima rukovodioca neposredno više organizacione jedinice.

Član 14.

Uže organizacione jedinice u Direkciji policije obrazuju se kao organizacione jedinice u sedištu i područne organizacione jedinice.

Član 15.

Policijska uprava za grad Beograd obrazuje se sa sedištem u gradu Beogradu i za područje grada Beograda.

U sedištu Policijske uprave za grad Beograd obrazuju se uprave, odeljenja, policijske ispostave, odseci i grupe.

U opštinama na području grada Beograda obrazuju se policijske stanice koje mogu imati policijske ispostave, odseke i grupe.

Član 16.

Područne policijske uprave obrazuju se za područja sledećih gradova odnosno opština:

1) Policijska uprava u Boru – za Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin, sa sedištem u Boru;

2) Policijska uprava u Valjevu – za Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub, sa sedištem u Valjevu;

3) Policijska uprava u Vranju – za Vranje, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište, sa sedištem u Vranju;

4) Policijska uprava u Zaječaru – za Zaječar, Boljevac, Knjaževac i Sokobanja, sa sedištem u Zaječaru;

5) Policijska uprava u Zrenjaninu – za Zrenjanin, Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja i Sečanj, sa sedištem u Zrenjaninu;

6) Policijska uprava u Jagodini – za Jagodina, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija, sa sedištem u Jagodini;

7) Policijska uprava u Kikindi – za Kikinda, Ada, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta i Čoka, sa sedištem u Kikindi;

8) Policijska uprava u Kragujevcu – za Kragujevac, Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola, sa sedištem u Kragujevcu;

9) Policijska uprava u Kraljevu – za Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška, sa sedištem u Kraljevu;

10) Policijska uprava u Kruševcu – za Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac, sa sedištem u Kruševcu;

11) Policijska uprava u Leskovcu – za Leskovac, Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava, sa sedištem u Leskovcu;

12) Policijska uprava u Nišu – za Niš, Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig, sa sedištem u Nišu;

13) Policijska uprava u Novom Pazaru – za Novi Pazar, Sjenica i Tutin, sa sedištem u Novom Pazaru;

14) Policijska uprava u Novom Sadu – za Novi Sad, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin i Titel, sa sedištem u Novom Sadu;

15) Policijska uprava u Pančevu – za Pančevo, Alibunar, Bela Crkva, Vršac, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište, sa sedištem u Pančevu;

16) Policijska uprava u Pirotu – za Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, sa sedištem u Pirotu;

17) Policijska uprava u Požarevcu – za Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi, sa sedištem u Požarevcu;

18) Policijska uprava u Prijepolju – za Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, sa sedištem u Prijepolju;

19) Policijska uprava u Prokuplju – za Prokuplje, Blace, Žitorađa i Kuršumlija, sa sedištem u Prokuplju;

20) Policijska uprava u Smederevu – za Smederevo, Velika Plana i Smederevska Palanka, sa sedištem u Smederevu;

21) Policijska uprava u Somboru – za Sombor, Apatin, Kula i Odžaci, sa sedištem u Somboru;

22) Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici – za Sremska Mitrovica, Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova i Šid, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici;

23) Policijska uprava u Subotici – za Subotica, Bačka Topola, i Mali Iđoš, sa sedištem u Subotici;

24) Policijska uprava u Užicu – za Užice, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Požega i Čajetina, sa sedištem u Užicu;

25) Policijska uprava u Čačku – za Čačak, Gornji Milanovac, Ivanjica, i Lučani, sa sedištem u Čačku;

26) Policijska uprava u Šapcu – za Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Loznica, Ljubovija i Mali Zvornik, sa sedištem u Šapcu.

U sedištu područnih policijskih uprava obrazuju se odeljenja, policijske ispostave, odseci i grupe.

U gradovima i opštinama iz stava 1. ovog člana, izuzev onih u kojima su sedišta područnih policijskih uprava, obrazuju se policijske stanice koje mogu imati policijske ispostave, odseke i grupe.

Policijska ispostava može se obrazovati za određenu teritoriju ili za određenu oblast rada, shodno stopi kriminaliteta, broju stanovnika, blizini granice, postojanju važnih objekata infrastrukture, privrede ili objekata od značaja za Republiku Srbiju, odnosno drugim okolnostima koje su od značaja za očuvanje bezbednosti građana i imovine.

Član 17.

Policijskom upravom rukovodi načelnik policijske uprave, policijskom stanicom rukovodi načelnik policijske stanice, a policijskom ispostavom rukovodi komandir policijske ispostave.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 8/06, 14/09 – US i 119/13), izuzev odredaba čl. 12–23. te uredbe.

Član 19.

Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta Ministarstva unutrašnjih poslova uskladiće se sa ovom uredbom u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5520/2017

U Beogradu, 19. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar