Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA

SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH

U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 1/11), u članu 3. reči: „550 miliona dinara” zamenjuju se rečima: „250 miliona dinara”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 2) podtačka (3) menja se i glasi:

„(3) su registrovani odnosno kojima je istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i ne moraju biti u voznom stanju;”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2011

U Beogradu, jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4100111.064/40

Ostavite komentar