Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 1/11 i 47/11), član 4. menja se i glasi:

” Član 4

Subvencionisana kupovina iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem kupoprodajne cene novog automobila u iznosu od 600 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje, za automobile sa benzinskim ili dizel motorom, odnosno u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje, za automobile koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar