Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada i tovnog materijala u govedarstvu u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA I TOVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada i tovnog materijala u govedarstvu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2007. godini.

Podsticajna sredstva koriste se za nabavku teladi i junadi za tov i formiranje i popunu osnovnog stada (u daljem tekstu: projekat).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva i zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: korisnici sredstava), koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004. godini („Službeni glasnik RS”, broj 67/04), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/05) ili Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2006. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/06), kao i lica koja su ostvarila pravo na kratkoročne, odnosno dugoročne kredite u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa navedenim uredbama.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava korisnici sredstava ostvaruju ako su obezbedili učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekta, u skladu sa ovom uredbom.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u procentu od 30%, odnosno 80% za marginalna područja od ukupnog iznosa sredstava za realizaciju projekta, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, smatra se područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna (velika nadmorska visina, loš kvalitet zemljišta, veliki nagibi terena, plavljenje i sve vrste erozije) i zakonska (zaštita prirode, zaštita izvorišta vode) ograničenja za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama.

Marginalna područja iz stava 3. ovog člana jesu sledeće opštine: Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Beočin, Irig, Alibunar, Kovin, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Žagubica, Bor, Boljevac, Soko Banja, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Preševo, Kačanik, Štrpce, Prizren, Opolje, Gora, Dečani, Peć, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Kuršumlija, Tutin, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj, Čajetina, Užice i Bajina Bašta.

Podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana su bespovratna i ne mogu biti veća od 1.000.000 dinara za fizička lica – korisnici sredstava, odnosno 2.000.000 dinara za zemljoradničke zadruge – korisnici sredstava.

Član 5.

Zahtev za korišćenje sredstava iz člana 4. ove uredbe, korisnici sredstava podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnici sredstava podnose originalni račun za kupljenu stoku i pasoš za goveda, a za uveženu stoku i jedinstvenu carinsku ispravu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, a najkasnije do 1. oktobra 2007. godine.

Član 6.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.119.doc/1

Ostavite komentar