Uredba o kategorizaciji železničkih pruga

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se kategorizacija železničkih pruga.

Član 2.

Železničke pruge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje železnica, kategorišu se na sledeći način:

magistralne pruge – od značaja za međunarodni i nacionalni saobraćaj;

regionalne pruge – od značaja za regionalni i lokalni saobraćaj;

lokalne pruge – od značaja za lokalni saobraćaj;

manipulativne pruge – od značaja za privredne subjekte.

Član 3.

Magistralne pruge su:

E 70: Beograd – Stara Pazova – Šid – državna granica – (Tovarnik);

E 70 / E 85: Beograd – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica – (Tabanovce);

E 70 / E 85: (Beograd) – Rakovica – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana;

E 85: (Beograd) – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica – (Kelebia);

E 70: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman);

E 66: Beograd Centar – Pančevo glavna stanica – Vršac – državna granica – (Stamora Moravita);

E 79: (Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje);

E 85: Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica – (Volkovo);

E 771: Subotica – Bogojevo – državna granica – (Erdut);

Beograd Centar – Novi Beograd;

Beograd Centar – Rasputnica G – (Rakovica);

Beograd Ranžirna „A” – Ostružnica – Batajnica;

Beograd Ranžirna „B” – Ostružnica;

Beograd Ranžirna „A” – Rasputnica „B” – Rasputnica „K/K1” – Resnik;

Ostružnica – Rasputnica „B” – (Rasputnica „K/K1”);

Beograd Ranžirna „B” – Rasputnica „R” – Rasputnica „A” – (Resnik);

(Beograd Ranžirna „B”) – Rasputnica „R” – Rakovica;

Beograd Ranžirna „A” – Rasputnica „T” – Rakovica;

Beograd Ranžirna „B” – Rasputnica „T” – (Rakovica);

vezni kolosek na području Rasputnice „K/K1”: (Rasputnica „B”) – skretnica „K” – skretnica „K1” – (Jajinci);

Topčider – Rasputnica Savski most – (Novi Beograd);

Topčider – Beograd spoljna – Beograd Dunav – Rasputnica Pančevački most;

obilazni kolosek stanice Beograd Spoljna: (Topčider) – Blok 1 „Obala” – Blok 2 „Prelaz” – (Beograd donji grad);

(Rasputnica Pančevački most) – Rasputnica Karađorđev park – Rasputnica Dedinje – (Rasputnica G);

Inđija – Golubinci;

Novi Sad – Novi Sad Ranžirna – Rasputnica Sajlovo;

obilazni kolosek stanice Mala Krsna: (Kolari) – odvojna skretnica 1 – odvojna skretnica 28 – (Osipaonica);

Rasputnica Lapovo Varoš – Lapovo ranžirna – Lapovo;

Trupale – Niš ranžirna – Međurovo;

Crveni krst – Niš ranžirna;

Niš – Rasputnica most – (Niš ranžirna);

Spojni kolosek stanice Niš: (Crveni krst) – odvojna skretnica 2 – odvojna skretnica 4 – (Ćele kula).

Slovna oznaka i broj pruge iz stava 1. ovog člana utvrđena je Međunarodnom železničkom mrežom „E” pruga, shodno Evropskom sporazumu o najvažnijim međunarodnim prugama (AGC).

Član 4.

Regionalne pruge su:

Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke);

Pančevo Glavna stanica – Zrenjanin – Kikinda – državna granica – (Jimbolia);

Banatsko Miloševo – Senta – Subotica;

Pančevo Varoš – Rasputnica 2a – (Jabuka);

Novi Sad – Odžaci – Bogojevo;

(Novi Sad) – Rasputnica Sajlovo – Rimski šančevi – Orlovat stajalište;

Novi Sad Ranžirna – Sajlovo Rasputnica;

Orlovat – Rasputnica 1a – (Lukićevo);

Ruma – Šabac – Rasputnica Donja Borina – državna granica – (Zvornik Novi);

(Platičevo) – Rasputnica 1 – Rasputnica 3 – (Štitar);

Stalać – Kraljevo – Požega;

spojni kolosek stanice Kraljevo: (Mataruška Banja) – odvojna skretnica broj 72 – odvojna skretnica broj 73 – (Adrani);

spojni kolosek stanice Požega: (Uzići) – odvojna skretnica broj 53 – odvojna skretnica broj 54 – (Dragačevo);

Smederevo – Mala Krsna;

Mala Krsna – Bor – Rasputnica 2 – (Vražogrnac);

Crveni krst – Zaječar – Prahovo pristanište;

(Rgotina) – Rasputnica 3 – Rasputnica 1 – (Trnavac);

Doljevac – Kastrat – Kosovo Polje;

Kuršumlija – Kastrat;

(Barlovo) – Rasputnica 1 – Kuršumlija;

Kosovo Polje – Metohija – Peć;

Kosovo Polje Teretna – Rasputnica 1 – (Drenica).

Član 5.

Lokalne pruge su:

Subotica – Subotica fabrika;

Subotica – Subotica bolnica;

Kanjiža – Horgoš;

Novi Sad – Novi Sad ložionica;

(Podbara) – Rasputnica 3 – Rasputnica 2 – (Kać);

(Rimski šančevi) – Rasputnica 1 – Rasputnica 3 – (Podbara);

Rimski šančevi – Bečej;

Vrbas – Sombor;

Petrovaradin – Beočin;

Apatin Fabrika – Strilić – Sombor;

Bač – Karavukovo;

Bačka Palanka – Gajdobra;

(Brasina) – Rasputnica Donja Borina – Zvornik Grad;

Šid – Sremska Rača Nova – državna granica – (Bijeljina);

Kikinda – Banatsko Aranđelovo;

Sečanj – Jaša Tomić;

Zrenjanin Fabrika – Vršac – Bela Crkva;

Pančevo Varoš – Pančevo Vojlovica;

(Uljma) – Rasputnica A – Rasputnica B – (Jasenovo);

spojni kolosek stanice Senta: (Čoka) – odvojna skretnica 22 – odvojna skretnica 23 – (Orom);

(Požarevac) – Rasputnica Sopot Požarevački – Kostolac;

Markovac – Resavica;

Ovča – Padinska Skela;

Metohija – Prizren.

Član 6.

Manipulativne pruge su:

Bečej – Vrbas;

Vršac – Vršac Vašarište;

Alibunar – Seleuš;

Vladimirovac – Kovin;

Čoka – Novi Kneževac;

Kikinda – Metanolsko sirćetni kompleks (km 6+413);

Bogojevo – Dunavska obala;

(Sombor) – Rasputnica Strilić – Bački breg;

Sombor – Riđica;

(Višnjićevo) – Rasputnica Rača – Sremska Rača;

Paraćin – Stari Popovac;

Surčin – Jakovo Bečmen;

(Beograd spoljna) – km 2+290 odvojna skretnica – Fabrika šećera.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kategorizaciji železničkih pruga („Službeni glasnik RS”, broj 75/06).

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar