Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (05 Broj 110- 912/ 2005- 001)

Na osnovu člana 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNAVANjA JAVNIH PRIHODA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE ZA PROMET ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija («Službeni glasnik RS», br. 48/01, 26/02, 139/04 i 5/05), u članu 5. stav 1. reči: «kao i na robu stranog porekla koja je stavljena u slobodan promet u Republici Srbiji,» brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 17. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Ostavite komentar