Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01),

Vlada Republike Srbije donosi

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH

U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03 i 130/03), član 2. tačka 13. menja se i glasi:

«13. U zdravstvenim ustanovama:

Subspecijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkim delatnostima 20,13 Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije, u operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rentgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl. 19,38 Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS 18,08 Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri ), rad ulaboratorijama, rad na preventivi i u komisijama 17,93 Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika 15,60 Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara 15,48 Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika*, ekonomista, pravnika i inženjera 12,52 Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rentgen kabinetima, sa agresivnim materijalima , u laboratorijama, u kabinetima transfuzije krvi i sl. (VI stepen stručne spreme) 11,09 Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici (VI stepen stručne spreme) 10,69 Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, DDD, fizikalna rehabilitacija i fizioterapija, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme) 10,41 Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika u intenzivnoj nezi, operacionoj sali, hemioterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitan prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, hitna medicinska pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rentgen kabinet, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme) 9,95 Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme) 9,84 Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi (V stepen stručne spreme) 9,60 Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta, savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme) 9,58 Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, DDD, transfuzija krvi (IV stepen stručne spreme) 9,26 Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme) 9,20 Srednje složeni ekonomski, upravni i drugi administrativni poposlovi (IV stepen stručne spreme) 8,20 poslovi (IV stepen stručne spreme) Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, poslovi vozača, daktilograf i sl. (III stepen stručne spreme) 8,05 Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme) 7,60 Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenja drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme) 7,20 Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranja hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme) 6,70 Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstena zaštita (I stepen stručne spreme) 6,28 Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama 6,00 Fizički radnik 5,75 * Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sapacijentima, rade na odeljenju, odnosno učestvuju u zdravstvenojdijagnostici i terapiji, na istraživanjima, u laboratorijamadodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi 0,36.»

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za jun 2004. godine.

05 Broj: 120-4352/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Dragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar