Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USTANOVLjAVANjU LOVNIH PODRUČJA

NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom ustanovljavaju se lovna područja na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Lovna područja na teritoriji Republike Srbije su:

Tarsko-Zlatiborsko lovno područje, ukupne površine 3.121 km2 ;

Zlatarsko lovno područje, ukupne površine 1.963 km 2 ;

Peštersko lovno područje, ukupne površine1.058 km2;

Raško-Kopaoničko lovno područje, ukupne površine 2.785 km2;

Jablaničko lovno područje, ukupne površine 1.829 km2;

Vranjsko lovno područje, ukupne površine 1.059 km2;

lovno područje Besna kobila-Dukat, ukupne površine 2.175 km2;

lovno područje Stara planina II, ukupne površine 1.961 km2;

lovno područje Svrljiške planine, ukupne površine 880 km2;

Rtanjsko lovno područje, ukupne površine 1.406 km2;

Kučajsko lovno područje, ukupne površine 2.210 km2;

Resavsko lovno područje, ukupne površine 1.002 km2;

Homoljsko lovno područje, ukupne površine 1.488 km2;

Đerdapsko lovno područje, ukupne površine 1.262 km2;

lovno područje Stig, ukupne površine 2.148 km2;

Juhorsko lovno područje, ukupne površine 2.414 km2;

lovno područje Šumadija I, ukupne površine 1.591 km2;

lovno područje Valjevske planine, ukupne površine 3.525 m2;

Mačvansko lovno područje, ukupne površine 2.381 km2;

Beogradsko lovno područje, ukupne površine 1.337 km2;

lovno područje Šumadija II, ukupne površine 4.189 km2;

Severnobačko lovno područje, ukupne površine 2.596 km2;

Južnobačko lovno područje, ukupne površine 3.065 km2;

Istočnobačko lovno područje, ukupne površine 3.228 km2;

Severnobanatsko lovno područje, ukupne površine 3.085 km2;

Srednjebanatsko lovno područje, ukupne površine 4.357 km2;

lovno područje Deliblatska peščara, ukupne površine 1.377 km2;

Severnosremsko lovno područje, ukupne površine 2.032 km2;

Istočnosremsko lovno područje, ukupne površine 295 km2;

Južnosremsko lovno područje, ukupne površine 1.472 km2;

lovno područje Golija-Čemerno-Goč, ukupne površine 3.061 km2;

Jastrebačko lovno područje, ukupne površine 2.908 km2;

lovno područje Negotinska krajina, ukupne površine 2.389 km2;

lovno područje Stara planina I, ukupne površine 1.175 km2;

lovno područje Suva planina, ukupne površine 1.544 km2;

Vlasinsko lovno područje, ukupne površine 1.693 km2;

Topličko lovno područje, ukupne površine 1.413 km2;

Pomoravsko lovno područje, ukupne površine 1.314 km2;

Nerodimsko-Lepenačko lovno područje, ukupne površine 1.006 km2;

Šarsko-Podrimsko lovno područje, ukupne površine 1.916 km2;

Prokletijsko-Bistričko lovno područje, ukupne površine 2.427 km2;

Ibarsko lovno područje, ukupne površine 1.329 km2;

Kosovsko lovno područje, ukupne površine 2.895 km2.

Član 3.

Granica Tarsko-Zlatiborskog lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Srpskom, na sredini matice Drine, na granici ukrštanja državne granice i južne granice Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, odakle ide na severoistok granicom Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, zatim granicom između Podrinjsko-Kolubarskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja do granice Šumadijskog šumskog područja, potom ide granicom između Tarsko-Zlatiborskog i Šumadijskog šumskog područja na jug do granice Golijskog šumskog područja, odakle ide granicom između Tarsko-Zlatiborskog i Golijskog šumskog područja na jug do granice sa Limskim šumskim područjem, a onda ide granicom Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja na zapad do granice sa Republikom Srpskom, pa granicom sa Republikom Srpskom na sever do početne tačke.

Granica Zlatarskog lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Srpskom, na granici Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja, odakle ide na istok granicom Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja do granice Golijskog šumskog područja, pa granicom Limskog i Golijskog šumskog područja na jug do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a zatim državnom granicom u pravcu severozapada ide do tromeđe granica sa Republikom Crnom Gorom i Republikom Srpskom, pa granicom sa Republikom Srpskom na sever-severoistok do početne tačke.

Granica Pešterskog lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Crnom Gorom kod graničnog prelaza Gostun, odakle se kreće na severoistok granicom Golijskog i Limskog šumskog područja do Vasilinog vrha odakle se kreće na jugoistok preko Vrhova (kota 1422), Radeškovine, Rude Glave, Kunježa i penje na severoistok do ukrštanja sa putem Duga Poljana-Ivanjica, a potom ide na istok putem ispod Jankovog kamena do kote 1596, odakle ide na jug granicom Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a potom se vraća na zapad državnom granicom do početne tačke.

Granica Raško-Kopaoničkog lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Crnom Gorom odakle se kreće na severoistok granicom Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja do tromeđe Gornjeibarskog, Golijskog i Donjeibarskog šumskog područja, potom nastavlja granicom Gornjeibarskog i Donjeibarskog šumskog područja do tromeđe Gornjeibarskog, Donjeibarskog i Rasinskog šumskog područja, a onda nastavlja granicom Rasinskog šumskog područja do ukrštanja sa putem Vrnjačka Banja-Brus, a zatim skreće na jugoistok prateći put Brus-Lepenac-Blace do ukrštanja sa granicom Topličkog šumskog područja, ide granicom Rasinskog i Topličkog šumskog područja u pravcu jugozapada do administrativne granice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija odakle ide na zapad-jugozapad administrativnom granicom Kosovo i Metohija do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a zatim prateći državnu granicu u pravcu severozapada do početne tačke.

Granica Jablaničkog lovnog područja počinje na ukrštanju administrativne granice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa granicom Jablaničkog i Topličkog šumskog područja odakle u pravcu sever-severoistok prati granicu Jablaničkog i Topličkog šumskog područja do tromeđe Jablaničkog, Topličkog i Moravskog šumskog područja, zatim ide na istok granicom Jablaničkog i Moravskog šumskog područja do ukrštanja sa autoputem E-75, a onda skreće u pravcu jugoistoka autoputem E-75 do granice Južnomoravskog i Jablaničkog šumskog područja, ponovo skreće na zapad prateći granicu Jablaničkog i Južnomoravskog šumskog područja do administrativne granice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a zatim administrativnom granicom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na zapad do početne tačke.

Granica Vranjskog lovnog područja počinje na ukrštanju administrativne granice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa granicom Južnomoravskog i Jablaničkog šumskog područja odakle u pravcu sever-severoistok prati granicu Južnomoravskog i Jablaničkog šumskog područja do ukrštanja sa autoputem E-75, a zatim skreće u pravcu juga autoputem E-75 do graničnog prelaza Čukarka-Tabanovce na granici sa BJR Makedonijom, odakle skreće na zapad državnom granicom do ukrštanja sa administrativnom granicom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a zatim administrativnom granicom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na sever-severoistok do početne tačke.

Granica lovnog područja Besna kobila-Dukat počinje na graničnom prelazu Strezimirovci na državnoj granici sa Republikom Bugarskom, pa južno državnom granicom do tromeđe Republike Srbije, Republike Bugarske i BJR Makedonije, a zatim prateći državnu granicu ide na zapad do prelaska Čukarka-Tabanovce na državnoj granici sa BJR Makedonijom, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do izlaska sa autoputa E-75 Beograd-Skoplje kod Vladičinog Hana, pa istočno putem Vladičin Han-Surdulica do početne tačke.

Granica lovnog područja Stara planina II počinje na reci Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigrada, odakle ide na istok putem Paraćin-Zaječar do graničnog prelaza Vrška Čuka, a onda ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do ukrštanja sa granicom Timočkog i Nišavskog šumskog područja, potom ide na jugozapad granicom Timočkog i Nišavskog šumskog područja do tromeđe granica Timočkog, Nišavskog i Moravskog šumskog područja, pa nastavlja na severozapad granicom Timočkog i Moravskog šumskog područja do ukrštanja granice Timočkog šumskog područja sa putem Sokobanja-Rtanj kojim nastavlja do puta Paraćin-Zaječar kod Mirovske reke, pa odatle ide na istok putem Paraćin-Zaječar do početne tačke.

Granica lovnog područja Svrljiške planine počinje na ukrštanju autoputa E-75 Beograd-Skoplje sa lokalnim putem Mezgraja-Gornja Toponica, a zatim ide na severoistok prateći lokalni put puta G. Toponica-Miljkovac-Vele Polje-Kravlje-Popšica-Beli-Potok do granice sa Timočkim šumskim područjem, a zatim ide na jugoistok granicom Timočkog i Moravskog šumskog područja do tromeđe između Timočkog, Nišavskog i Moravskog šumskog područja, odakle ide na jug granicom Moravskog i Nišavskog šumskog područja do ukrštanja granice Moravskog šumskog područja sa putem E-80 Pirot-Niš, a zatim putem E-80 Pirot-Niš do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do početne tačke.

Granica Rtanjskog lovnog područja počinje na odvajanju puta Paraćin-Zaječar sa autoputa E-75 kod Paraćina, a zatim ide na istok putem Paraćin-Zaječar, do odvajanja puta Rtanj-Sokobanja, kod Mirovske reke, odakle ide putem Rtanj-Sokobanja na jugoistok do ukrštanja sa granicom Moravskog šumskog područja, a zatim ide granicom Moravskog i Timočkog šumskog područja na jug do ukrštanja granice Moravskog šumskog područja i puta Beli Potok-Popšica, a zatim nastavlja na jugozapad putem Popšica-Kravlje-Vele Polje-Miljkovac-Gornja Toponica do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do početne tačke.

Granica Kučajskog lovnog područja počinje na putu Petrovac-Žagubica kod mesta Ždrelo, odakle kreće ka jugoistoku, putem preko Žagubice i Brestovca do reke Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigrada, onda ide na zapad putem Zaječar-Boljevac-Paraćin do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje kod Paraćina, a onda ide autoputem E-75 Beograd-Skoplje na sever do Ćuprije, odakle nastavlja putem Ćuprija-Despotovac-Miliva-Plažane-Grabovica-Zlatovo-Vezičevo-Ćovdin, do početne tačke.

Granica Resavskog lovnog područja počinje na ukrštanju puta Velika Plana-Žabari-Petrovac sa putem Petrovac-Žagubica kod Petrovca, a zatim na jugoistok putem Petrovac-Žagubica do mesta Ždrelo, odakle se odvaja na jugozapad i ide putem Ždrelo-Ćovdin-Vezičevo-Zlatovo-Grabovica-Plažane-Miliva-Despotovac-Ćuprija do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje, a zatim autoputem E-75 Beograd-Skoplje do Velike Plane odakle se odvaja i ide putem Velika Plana-Žabari-Petrovac do početne tačke.

Granica Homoljskog lovnog područja počinje na putu Rabrovo-Kučevo-Majdanpek, u selu Lješnica odakle ide na jugoistok putem preko Sene i Turije do Kučeva, a zatim nastavlja preko Neresnice, Voluje i Brodice do Majdanpeka, a potom na jugoistok preko Rudne Glave do ulaska na put Donji Milanovac-Klokočevac-Rgotina, kojim nastavlja na jug do ulaska na put Zaječar-Rgotina-Bor, a onda nastavlja na zapad preko Slatine i Brestovca, zapadno od Borskog jezera putem do Žagubice odakle ide na severozapad do mesta Ždrelo, a zatim preko Bistrice, Melnice, Kladurova, Mustapića i Mišljenovca ide do početne tačke.

Granica Đerdapskog lovnog područja počinje na središnjem toku Dunava kod Golupca odakle ide na istok državnom granicom sa Republikom Rumunijom do tromeđe državne granice sa granicom Timočkog šumskog područja i granice NP Đerdap, odakle prati granicu između NP Đerdap i Timočkog šumskog područja u pravcu jug i jugozapad do ukrštanja granice NP Đerdap sa putem Donji Milanovac-Klokočevac, pa tim putem na jug do Klokočevca, odakle ide putem za Majdanpek na jugozapad i severozapad do Majdanpeka, pa putem za Kučevo preko Blagojevog kamena, zatim putem Kučevo-Golubac, preko Lješnice i Snegotina na sever do početne tačke.

Granica lovnog područja Stig počinje na središnjem toku Dunava na tromeđi Posavsko-Podunavskog, Severnokučajskog i Banatskog šumskog područja istočno od mesta Brestovik, odakle ide Dunavom na istok do Golupca, a zatim na jug putem Golubac-Maleševo-Snegotin-Vuković-Srpce-Lješnica, potom ide na severozapad pa na jug-jugozapad putem Lješnica-Mišljenovac-Mustapić-Kladurovo-Melnica-Bistrica do Ždrela, a onda na severozapad putem Žagubica-Petrovac do Petrovca, potom putem Petrovac-Žabari-Velika Plana do Velike Plane gde izlazi na autoput E-75 i njime ide do granice Posavsko-Podunavskog šumskog područja, gde se odvaja od autoputa i ide na sever granicom Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja do početne tačke.

Granica Juhorskog lovnog područja počinje na ukrštanju puta Kragujevac-Batočina sa autoputem E-75 u mestu Batočina, odakle prati autoput E-75 u pravcu jugoistoka do ukrštanja autoputa E-75 sa putem Pojate-Kruševac kod Pojata, skreće na jugozapad prateći put Pojate-Kruševac-Trstenik-Kraljevo, do Kraljeva, a zatim skreće na istok pa na sever, prateći put Kraljevo-Kragujevac-Batočina gde izlazi na početnu tačku.

Granica lovnog područja Šumadija I počinje na autoputu E-75 kod isključenja za Požarevac iz pravca Beograda, odakle ide na jug autoputem E-75 do isključenja za Kragujevac u mestu Batočina, a onda prati put Batočina-Kragujevac do Kragujevca, potom skreće na severoistok putem Kragujevac-Topola-Mladenovac, do uključenja na autoput E-75 odakle skreće na istok i prateći autoput dolazi do početne tačke.

Granica lovnog područja Valjevske planine počinje na ušću reke Jadar u Drinu, ide na jugoistok uzvodno Jadrom do sela Draginac,a onda na severoistok lokalnim putem preko Gornje Badanje, Sipulje, Cvetulje i Bukora i dolazi do puta M4, a odatle silazi u reku Tamnavu i dalje ide nizvodno tokom reke Tamnave i preko Koceljeve prateći tok reke dolazi do ušća u Kolubaru odakle granica zaokreće na jug prateći tok Kolubare uzvodno do ukrštanja sa Ibarskom magistralom kod tačke odvajanja za Valjevo, a zatim prati Ibarsku magistralu na jug, napušta je na jugu kod odvajanja za Kadinu Luku i Slavkovicu, a zatim prateći put Kadina Luka-Slavkovica izlazi na granicu Podrinjsko-Kolubarskog i Šumadijskog šumskog područja, skreće na zapad i prateći južnu granicu Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja izlazi na Drinu, odnosno državnu granicu sa Republikom Srpskom, odakle prateći tok Drine na severozapad i sever ide do početne tačke.

Granica Mačvanskog lovnog područja počinje na ušću reke Drine u Savu na državnoj granici sa Republikom Srpskom, odakle ide rekom Savom na istok do mesta gde administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodine napušta tok reke Save, nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine na istok do mesta gde se administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodine vraća na tok reke Save, odakle ide na jugoistok središnjim tokom Save do ušća Kolubare u Savu, pa središnjim tokom Kolubare ide na jug do ušća Tamnave u Kolubaru, potom ide na jugozapad i zapad tokom reke Tamnave, a zatim prelazi na put M4, pa preko Bukora, Cvetulje, Sipulje i Gornje Badanje ide lokalnim putem do mesta Draginac, a zatim nastavlja na severozapad rekom Jadar do ušća reke Jadar u Drinu, a zatim državnom granicom sa Republikom Srpskom do početne tačke.

Granica Beogradskog lovnog područja počinje na ušću reke Kolubare u Savu, odakle granica ide uzvodno rekom Savom do administrativne granice Autonomne pokrajine Vojvodine, gde napušta reku Savu i skreće na sever prateći administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine, prelazi reku Dunav, nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine, skreće na jugoistok i ponovo dolazi do Dunava, pa nizvodno Dunavom i administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine dolazi do tromeđe Banatskog, Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja, odakle skreće na jug prateći granicu Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja i dolazi do autoputa E-75, skreće na zapad i autoputem dolazi do „Bubanj Potoka”, gde se odvaja na zapad i zaobilaznicom oko Beograda dolazi do reke Save kod Ostružnice, odakle skreće na jug i uzvodno rekom Savom dolazi do početne tačke:

– Beograd I: početna tačka je na ušću reke Save u Dunav, odakle ide uzvodno Dunavom do administrativne granice sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, skreće na istok pa na jugoistok i prateći administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine, ponovo dolazi do reke Dunav, odakle skreće na zapad i uzvodno rekom Dunav dolazi do početne tačke,

– Beograd II: početna tačka je na sredini reke Dunav kod ušća reke Save odakle ide na istok i jugoistok sredinom reke Dunav do tromeđe Banatskog, Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja, pa granicom Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja do autoputa Beograd-Niš (E-75), zatim autoputem ide na zapad i severozapad do reke Save, pa sredinom reke Save na sever do ušća u Dunav, odnosno početne tačke,

– Beograd III: početna tačka je na sredini reke Save na mestu gde reku Savu prelazi autoput E-75, odakle ide na jugoistok autoputem E-75 do „Bubanj Potoka”, gde skreće obilaznicom oko Beograda na zapad i ide obilaznicom oko Beograda do mesta gde obilaznica prelazi reku Savu kod Ostružnice, a onda ide na severoistok sredinom reke Save do početne tačke,

– Beograd IV: početna tačka je na autoputu E-70 na administrativnoj granici sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom kod Šimanovaca, odakle ide na istok autoputem E-70 do Dobanovaca, pa obilaznicom oko Beograda na jug i jugoistok do mesta gde obilaznica prelazi reku Savu kod Ostružnice, a odatle ide na jug i zapad sredinom reke Save do administrativne granice sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, pa administrativnom granicom sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom do početne tačke,

– Beograd V: početna tačka je na autoputu E-70 na administrativnoj granici sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom kod Šimanovaca, odakle granica ide na severoistok administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do reke Dunav, gde skreće na jugoistok i nizvodno sredinom reke Dunav dolazi do ušća reke Save u Dunav, a onda granica skreće na jugozapad i uzvodno rekom Savom dolazi do autoputa E-75 i skreće na zapad i autoputem dolazi do početne tačke,

– Beograd VI: početna tačka je na autoputu E-70, na mestu gde se autoput E-70 ukršta sa obilaznicom oko Beograda kod Dobanovaca, odakle ide na istok autoputem E-70 do reke Save, pa sredinom reke Save do obilaznice oko Beograda na jugozapad do mesta gde obilaznica prelazi reku Savu kod Ostružnice, a odatle ide na severozapad obilaznicom oko Beograda do početne tačke.

Granica lovnog područja Šumadija II počinje na autoputu E-75 kod naplatne rampe „Bubanj Potok”, odakle u pravcu jugoistoka prati autoput E-75 do isključenja za Mladenovac, a zatim prema jugu prati put Mladenovac-Topola-Kragujevac-Kraljevo, a od Kraljeva ide na zapad starim putem prema Čačku i dalje na zapad putem Čačak-Prijevor-Gojna Gora do ukrštanja sa granicom Šumadijskog i Golijskog šumskog područja, odakle skreće na zapad i prati granicu Golijskog i Šumadijskog šumskog područja i dolazi do tromeđe Golijskog, Šumadijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja, odakle ide granicom Šumadijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja na sever do tromeđe Šumadijskog, Tarsko-Zlatiborskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, a zatim na istok granicom Šumadijskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja do ukrštanja sa putem Gornji Milanovac-Slavkovica, pa na sever ide putem preko Slavkovice do izlaska na Ibarsku magistralu (E-763), a zatim prateći magistralu ide do tačke odvajanja puta za Valjevo, a zatim napušta Ibarsku magistralu i prati dolinu Kolubare do tačke ušća Tamnave u Kolubaru gde seče granicu Posavsko-Podunavskog šumskog područja, a zatim nastavlja na sever prateći tok Kolubare do njenog ušća u Savu, a zatim Savom nizvodno do Ostružničkog mosta, odakle skreće na jugoistok i prateći južnu obilaznicu oko Beograda dolazi do početne tačke.

Granica Severnobačkog lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-75 iz Republike Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom (ogradom) autoputa E-75 prema jugu sve do mesta gde autoput preseca Veliki bački kanal, zatim ide prema zapadu i sredinom Velikog bačkog kanala sve do puta koji razdvaja opštine Sombor i Apatin, a zatim nastavlja ovim putem do mesta gde put preseca kanal Prigrevica-Bezdan, gde skreće na sever i ide sredinom kanala do ušća Bajskog kanala, a dalje sredinom Bajskog kanala do državne granice sa Republikom Mađarskom, odakle nastavlja državnom granicom Republike Mađarske i Republike Srbije do početne tačke.

Granica Južnobačkog lovnog područja počinje na mestu ulaska Bajskog kanala u Republiku Srbiju iz Republike Mađarske, odakle ide od početne tačke u pravcu juga sredinom Bajskog kanala do njegovog ušća u kanal Prigrevica-Bezdan, a dalje sredinom kanala Prigrevica-Bezdan do preseka sa putem koji razdvaja opštine Sombor i Apatin, odakle nastavlja prema istoku navedenim putem sve do Velikog bačkog kanala, gde se ponovo lomi i ide dalje sredinom Velikog bačkog kanala sve do desne strane auto puta E-75, a zatim ide desnom stranom (ogradom) autoputa prema Beogradu do tačke preseka autoputa E-75 sa rekom Dunav, nastavlja na zapad sredinom reke Dunav do državne granice sa Republikom Hrvatskom i dalje nastavlja državnom granicom sa Republikom Hrvatskom i Republikom Mađarskom do početne tačke.

Granica Istočnobačkog lovnog područja počinje na mestu ulaska reke Tise iz Republike Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide prema jugu sredinom reke Tise do ušća u reku Dunav, odakle ide u pravcu zapada sredinom reke Dunav do tačke gde autoput E-75 preseca reku Dunav, a zatim nastavlja u pravcu severa desnom stranom autoputa E-75 (ogradom) do državne granice sa Republikom Mađarskom, skreće na istok i ide državnom granicom između Republike Mađarske i Republike Srbije do početne tačke.

Granica Severnobanatskog lovnog područja počinje na tromeđi državnih granica Republike Srbije, Republike Mađarske i Republike Rumunije, odakle ide prema jugoistoku granicom Republike Srbije i Republike Rumunije do tačke gde reka Stari Begej ulazi u Republiku Srbiju, a zatim skreće na jugozapad i ide sredinom reke Stari Begej do tačke gde se on uliva u kanal DTD, potom ide sredinom kanala DTD do ušća u reku Begej i dalje nastavlja sredinom reke Begej sve do ušća u reku Tisu, a zatim produžava sredinom reke Tise do državne granice sa Republikom Mađarskom, odakle skreće na istok i ide državnom granicom Republike Mađarske i Republike Srbije do početne tačke.

Granica Srednjebanatskog lovnog područja počinje na ulasku reke Stari Begej iz Republike Rumunije u Republiku Srbiju, odakle ide državnom granicom na jugoistok do tromeđe opština Plandište i Vršac i Republike Rumunije, skreće pod pravim uglom na jugozapad i ide sredinom Šulhovog kanala do njegovog ušća u kanal DTD, a zatim prelazi kanal DTD i ide na jug graničnim putem opština Vršac i Alibunar, sve do tromeđe ovih opština sa Specijalnim rezervatom prirode „Deliblatska peščara”, gde skreće na sever i ide granicom Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”, sve do reke Dunav, zatim ide uzvodno sredinom reke Dunav sve do ušća reke Tamiš, a dalje nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do reke Dunav, gde dalje ide sredinom reke Dunav do ušća reke Tise i dalje sredinom reke Tise do ušća reke Begej, odakle nastavlja sredinom reke Begej do mesta gde kanal DTD ulazi u reku Begej i dalje ide kanalom do ušća reke Stari Begej, a zatim nastavlja sredinom reke Stari Begej do početne tačke.

Granica lovnog područja Deliblatska peščara počinje na tromeđi opština Vršac i Plandište sa Republikom Rumunijom, odakle ide u pravcu jugoistoka državnom granicom Republike Srbije i Republike Rumunije do reke Dunav, a zatim se granica lomi prema zapadu i ide rekom Dunav i rukavcima, obuhvatajući ostrva Adu Čibukliju i Adu Žilovu, skreće na severozapad kod početne (uzvodne) tačke Ade Žilove, izlazi na levu obalu reke Dunav i dalje ide granicom Specijalnog prirodnog rezervata „Deliblatska Peščara”, sve do tromeđe opština Alibunar, Vršac i SRP „Deliblatska peščara”, a zatim skreće na sever i ide putem koji razdvaja opštinu Vršac i Alibunar do kanala DTD, odakle prelazi kanal DTD kod ušća Šulhovog kanala i dalje ide sredinom Šulhovog kanala sve do početne tačke.

Granica Severnosremskog lovnog područja počinje na državnoj granici, na ulasku autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide na sever i prati državnu granicu Republike Hrvatske i Republike Srbije do reke Dunav, a zatim skreće na istok sredinom reke Dunava do mesta gde auto put E-75 prelazi reku Dunav, skreće jugoistočno i prati desnu stranu autoputa E-75 (ogradom) do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine, nastavlja u pravcu jugozapada administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do mesta gde je autoput E-70 preseca, a zatim dalje ide ka zapadu desnom stranom autoputa E-70 (ogradom) do početne tačke.

Granica Istočnosremskog lovnog područja počinje na mestu gde autoput E-75 prelazi reku Dunav, odakle ide u pravcu jugoistoka sredinom reke Dunav do administrativne granice sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, odakle nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do auto puta E-75, odakle skreće na severozapad i prati desnu stranu auto puta E-75 (ogradom) do početne tačke.

Granica Južnosremskog lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom autoputa E-70 do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, a zatim skreće na jug i prati administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine do mesta gde se granica spaja sa rekom Savom, odavde granica ide uzvodno rekom Savom nazad do mesta gde administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodine napušta tok reke Save, nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodina na zapad do mesta gde se administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodine vraća na tok reke Save, nastavlja u pravcu zapada sredinom reke Save do državne granice sa Republikom Srpskom, odatle prati državnu granicu sa Republikom Srpskom i sa Republikom Hrvatskom i dolazi do početne tačke.

Granica lovnog područja Golija-Čemerno-Goč počinje na tromeđi Tarsko-Zlatiborskog, Šumadijskog i Golijskog šumskog područja, a zatim ide na jugoistok putem Gojna Gora-Prijevor-Čačak, a zatim starim putem Čačak-Kraljevo do Kraljeva, pa putem Kraljevo-Trstenik na jugistok do granice sa Rasinskim šumskim područjem, a zatim ide na jug prateći granicu Rasinskog šumskog područja do granice Donjeibarskog i Rasinskog šumskog područja, odakle ide na jug granicom Donjeibarskog i Rasinskog šumskog područja do tromeđe Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja, odavde granica skreće na jugozapad i prati granicu Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja do tromeđe Donjeibarskog, Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja, odakle ide na jugozapad granicom Golijskog i Gornjeibarskog šumskog područja do kote 1596, pa skreće na zapad-severozapad putem ispod Jankovog kamena do ukrštanja sa putem Duga Poljana-Ivanjica, odakle ide putem preko Kunježa i Rude Glave, a zatim preko Radeškovine i Vrhova (kota 1422) do Vasilinog vrha odakle nastavlja na severoistok i sever granicom Golijskog i Limskog šumskog područja do početne tačke.

Granica Jastrebačkog lovnog područja počinje na ukrštanju puta Kruševac-Pojate sa autoputem E-75 u mestu Pojate, odakle prati autoput E-75 u pravcu jugoistoka do granice Moravskog i Jablaničkog šumskog područja, a zatim na zapad prateći granicu Moravskog i Jablaničkog šumskog područja, pa na sever granicom Moravskog i Topličkog šumskog područja do ukrštanja sa putem Doljevac-Šainovac-Žitorađa, a zatim prati put Žitorađa-Prokuplje-Kuršumlija-Kopaonik do ukrštanja sa granicom Topličkog i Rasinskog šumskog područja, odakle u pravcu severoistoka prati granicu Topličkog i Rasinskog šumskog područja do ukrštanja sa putem Blace-Brus-Vrnjačka Banja, odakle skreće na severozapad i ide putem do granice Rasinskog šumskog područja i prateći granicu ovog područja na istok, a zatim na sever ide do ukrštanja sa putem Kraljevo-Trstenik-Kruševac, a zatim prateći ovaj put ide prema Kruševcu i prema Pojatama gde dolazi na početnu tačku.

Granica lovnog područja Negotinska krajina počinje na tromeđi državne granice sa Rumunijom, Timočkog šumskog područja i granice NP Đerdap, odakle ide na jug državnom granicom Republike Srbije sa Republikom Rumunijom i Republikom Bugarskom do graničnog prelaza Vrška Čuka, a zatim ide na zapad putem za Zaječar, pa putem Zaječar-Paraćin do reke Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigrada, potom ide na sever putem do Brestovca, skreće na jugoistok putem preko Slatine do ukrštanja puteva Žagubica-Rgotina i Rgotina-Bor, ide na sever putem preko Luke i Crnajke do ukrštanja sa putem Klokočevac Majdanpek, odakle ide na sever putem preko Klokočevca do granice NP Đerdap, pa na severoistok granicom NP Đerdap do početne tačke.

Granica lovnog područja Stara planina I počinje na ukrštanju granica Nišavskog i Timočkog šumskog područja sa državnom granicom sa Republikom Bugarskom, odakle ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do graničnog prelaza Gradina, potom ide putem Gradina-Pirot-Niš do ukrštanja sa granicom Moravskog šumskog područja, nastavlja na severoistok granicom Nišavskog i Moravskog šumskog područja do tromeđe Nišavskog-Moravskog i Timočkog šumskog područja, a onda nastavlja na istok granicom Nišavskog i Timočkog šumskog područja do početne tačke.

Granica lovnog područja Suva planina počinje na odvajanju puta E-80 Niš-Pirot od autoputa E-75 Beograd-Skoplje kod Niša, odakle ide na istok putem E-80 Niš-Pirot do Pirota, potom na jugozapad putem Pirot-Babušnica-Vlasotince-Leskovac do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje kod Leskovca, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do početne tačke.

Granica Vlasinskog lovnog područja počinje na ukrštanju puta Niš-Pirot sa putem Leskovac-Vlasotince-Pirot kod Pirota, a zatim ide na jugoistok putem Pirot-Dimitrovgrad do graničnog prelaza Gradina na državnoj granici sa Republikom Bugarskom, potom ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do graničnog prelaza Strezimirovci, pa na zapad putem Strezimirovci-Surdulica-Vladičin Han do ukrštanja sa autoputem E-75 Beograd-Skoplje, a zatim ide autoputem E-75 Beograd-Skoplje na sever do izlaska sa autoputa E-75 Beograd-Skoplje kod Leskovca, pa istočno putem Leskovac-Vlasotince-Pirot do početne tačke.

Granica Topličkog lovnog područja počinje na ukrštanju administrativne granice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa granicom Topličkog i Rasinskog šumskog područja, a zatim na severoistok granicom Rasinskog i Topličkog šumskog područja do ukrštanja sa putem Kuršumlija- Kopaonik, odakle skreće na jugoistok prateći put do Kuršumlije odakle se u pravcu severoistoka granica pruža putem Kuršumlija-Prokuplje-Žitorađa do ukrštanja sa istočnom granicom Topličkog šumskog područja, a zatim prati ovu granicu u pravcu juga-jugozapada do ukrštanja ove granice sa administrativnom granicom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a zatim prateći administrativnu granicu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u pravcu severozapada dolazi do početne tačke.

Granica Pomoravskog lovnog područja se poklapa sa granicom Pomoravskog šumskog područja.

Granica Nerodimsko-Lepenačkog lovnog područja poklapa se sa granicom Nerodimsko-Lepenačkog šumskog područja.

Granica Šarsko-Podrimskog lovnog područja poklapa se sa granicom Šarsko-Podrimskog šumskog područja.

Granica Prokletijsko-Bistričkog lovnog područja poklapa se sa granicom Prokletijsko-Bistričkog šumskog područja.

Granica Ibarskog lovnog područja poklapa se sa granicom Ibarskog šumskog područja.

Granica Kosovskog lovnog područja poklapa se sa granicom Kosovskog šumskog područja.

Član 4.

Karta lovnih područja na teritoriji Republike Srbije data je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Precizan opis granica i ukupnih površina lovnih područja, geotopografske podloge u digitalnom rasterskom obliku u razmeri do 1:300.000, kao i karte lovnih područja u digitalnom i štampanom obliku vode se u Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka, koje formira i vodi ministarstvo nadležno za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0061.5.Doc/1

Prilog

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Kako je članom 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu propisano da lovna područja na teritoriji Republike Srbije ustanovljava Vlada, neophodno je da Vlada donese uredbu kojom će se ustanoviti lovna područja.

III. SADRŽINA UREDBE

Precizan opis granica i ukupnih površina lovnih područja, vrste divljači u lovnim područjima, geotopografske podloge u digitalnom rasterskom obliku u razmeri do 1:300.000, kao i karte lovnih područja u digitalnom i štampanom obliku upisuju se i vode u Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka, koje formira i vodi ministarstvo nadležno za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Podaci o utvrđenim državnim granicama i površinama centralne Srbije i autonomnih pokrajina preuzeti su iz statističkog godišnjaka za 2010. godinu koji je izdao Republički zavod za statistiku na osnovu podataka Republičkog geodetskog zavoda. Kako državna granica sa Federacijom BiH, Republikom Hrvatskom i Crnom Gorom nije utvrđena i kako se podatak o površini (88.361 km2) teritorije Republike Srbije smatra privremenim, moguće je da postoje i određena neslaganja sa površinama lovnih područja na teritoriji Republike Srbije koje su date u Predlogu uredbe.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog uredbe usklađen je sa Zakonom o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10).

VII. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI PREDLOGA UREDBE GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu. Međutim, razmatranje i donošenje Uredbe o ustanovljenju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije potrebno je radi sprovođenja jedinstvene lovne politike, dugoročnog racionalnog gazdovanja populacijama određenih vrsta divljači i efikasnog preduzimanja odgovarajućih mera u lovištima.

4827011.0061.5.Doc/2

Ostavite komentar