Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/13), u Carinskoj tarifi, Deo II, u Glavi 96 u tarifnom podbroju 9619 00, reči:

„ 9619 00 Higijenski ulošci i tamponi, pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi, od bilo kog materijala: – Od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana: – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi: 9619 00 11 00 – – – higijenski ulošci – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 13 00 – – – tamponi – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 19 00 – – – ostali – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi: 9619 00 21 00 – – – pelene i ulošci za pelene, za bebe – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 29 00 – – – ostali ( npr. proizvodi za pomoć kod inkontinencije) – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Od vate od tekstilnih materijala: 9619 00 31 00 – – od veštačkih ili sintetičkih vlakana – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 39 00 – – ostala – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – Od ostalih tekstilnih materijala: – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi: 9619 00 41 00 – – – pleteni ili kukičani – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 49 00 – – – ostali – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi: 9619 00 51 – – – pletene ili kukičane: 9619 00 51 10 – – – – gaćice – 22 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 51 90 – – – – ostalo – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 59 – – – ostalo: 9619 00 59 10 – – – – za bebe – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 59 90 – – – – ostalo – 22 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 90 – Od ostalih materijala: 9619 00 90 10 – – odeća – 20 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 9619 00 90 90 – – ostalo – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

zamenjuju se rečima:

„ 9619 00 Higijenski ulošci i tamponi, pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi, od bilo kog materijala: ( 9619 00 30 00 – Od vate od tekstilnih materijala – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( – Od ostalih tekstilnih materijala: ( 9619 00 40 00 – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 50 – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi: ( 9619 00 50 11 – – – gaćice, pletene ili kukičane – 22 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 50 19 – – – ostalo, pleteno ili kukičano – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 50 91 – – – ostalo, za bebe – 18 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 50 99 – – – ostalo – 22 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( – Od ostalih materijala: ( – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi: ( 9619 00 71 – – – higijenski ulošci: ( 9619 00 71 10 – – – – od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 71 90 – – – – ostalo – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 75 – – – tamponi: ( 9619 00 75 10 – – – – od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 75 90 – – – – ostalo – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 79 – – – ostali: ( 9619 00 79 10 – – – – od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana – 5 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 79 90 – – – – ostalo – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi: ( 9619 00 81 00 – – – pelene i ulošci za pelene, za bebe – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 89 – – – ostali (npr. proizvodi za pomoć kod inkontinencije): ( 9619 00 89 10 – – – – proizvodi za pomoć kod inkontinencije, od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 89 20 – – – – odeća – 20 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 4EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 9619 00 89 90 – – – – ostali – 1 SSP 2014: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2014: 0EFTA 2014: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

U Delu III Korelaciona tabela, posle redova:

„ 8714 10 00 00 10 8714 10 10 00 10 8714 10 20 00 10 8714 10 30 00 10 8714 10 40 00 10 8714 10 50 00 10 8714 10 90 00 10 ”

dodaju se redovi:

„ 9619 00 11 00 5 9619 00 71 10 5 9619 00 13 00 5 9619 00 75 10 5 9619 00 19 00 5 9619 00 79 10 5 9619 00 21 00 1 9619 00 81 10 1 9619 00 29 00 1 9619 00 89 10 1 9619 00 31 00 5 9619 00 30 00 5 9619 00 39 00 5 9619 00 41 00 18 9619 00 40 00 18 9619 00 49 00 18 9619 00 51 10 22 9619 00 50 11 22 9619 00 51 90 18 9619 00 50 19 18 9619 00 59 10 18 9619 00 50 91 18 9619 00 59 90 22 9619 00 50 99 22 9619 00 90 10 20 9619 00 89 20 20 9619 00 90 90 1 9619 00 71 90 1 9619 00 75 90 1 9619 00 79 90 1 9619 00 81 00 1 9619 00 89 90 1 ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar