Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o slobodnim zonama («Službeni glasnik RS», broj 62/06),

Vlada donosi

O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANjA PODRUČJA SLOBODNE ZONE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi iz člana 7. stav 2. Zakona o slobodnim zonama za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone (u daljem tekstu: zona).

Član 2.

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano naročito ako se na tom području nalazi vazduhoplovno ili rečno pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj ili je to područje povezano sa magistralnim putevima uključenim u mrežu evropskih puteva (E) ili je to područje za koje su u okviru Nacionalnog investicionog plana za period od 2006. do 2011. godine prihvaćeni projekti koji podstiču privredni razvoj tog područja, i ako:

planirani obim investicionog ulaganja (izgradnja infrastrukture i objekata u okviru zone, oprema i dr.) prelazi iznos od tri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, od čega u prvoj godini rada zone prelazi iznos od jednog miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

planirani obim stranog ulaganja iznosi najmanje 50% od ukupnog investicionog ulaganja u zonu;

planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni, prodaje te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;

plan zapošljavanja lica kod privrednog društva za upravljanje zonom i kod korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine rada zone;

planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje novu opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija i smanjuju rashodi poslovanja;

davanje saglasnosti za određivanje područja zone na kome se nalazi privredni subjekat koji je u postupku restrukturiranja omogućava ubrzanu realizaciju procesa privatizacije.

Član 3.

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano posebno ako se u zoni planira obavljanje delatnosti i poslovnih aktivnosti, i to:

proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina;

proizvodnja odevnih predmeta, dorada i bojenje krzna;

prerada kože i proizvodnja predmeta od kože;

proizvodnja osnovnih metala;

proizvodnja standardnih metalnih proizvoda;

proizvodnja mašina i uređaja;

proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina;

proizvodnja električnih mašina i aparata;

proizvodnja radio, tv i komunikacione opreme;

proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata;

proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;

Član 4.

Određivanje područja zone smatra se ekonomski opravdanim ako će poslovanje u zoni doprineti ostvarenju strategije razvoja i mera ekonomske politike Vlade i ako se:

područje zone nalazi na nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije;

obavljanjem planiranih privrednih delatnosti u zoni pozitivno utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van zone.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj

U Beogradu, 2006. godine

Ostavite komentar