Uredba o izmeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima prometa određene robe („Službeni glasnik RS”, broj 63/12), u članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Ograničava se najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe, u visini od 5% za jestivo biljno ulje suncokretovo, odnosno u visini od 10% za:

pšenično brašno, tip „400” i tip „500”;

kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt;

šećer, beli kristalni;

sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. oktobra 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar