Uredba o statutima ordena i medalja

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

o statutima ordena i medalja

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju statuti ordena i medalja Republike Srbije.

II. STATUTI ORDENA

1. Statuti Ordena Republike Srbije

Statut Ordena Republike Srbije prvog stepena

Član 2.

Orden Republike Srbije prvog stepena sastoji se od zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka.

Podloga zvezde sastoji se od osam bisernih i osam kaneliranih srebrnih zraka, prečnika 90 mm, na kojoj se nalazi zlatni krst, čiji su krakovi zarezani u vidu upadnog tupog ugla, te tako obrazuju osam ispadnih uglova, na vrhovima kojih je po jedna kuglica. Krakovi krsta su od prirodnog crvenog emajla, a ivice su obrubljene prirodnim plavim emajlom. Oko plavog emajla na krakovima krsta nalazi se po jedna zlatna pruga.

U sredini krsta nalazi se okrugli medaljon prečnika 25 mm, na kome je srebrni Veliki grb Republike Srbije na zlatnom polju; oko medaljona je krug emajliran prirodnim belim emajlom, oivičen zlatnom prugom, prečnika 30 mm.

Velika ogrlica izrađena je od srebra, a sastoji se od 18 članaka. Centralni članak nalazi se na sredini ogrlice, oblika elipse, dimenzija 55h52 mm. Članci su kvadratni, dimenzije 35h35mm, s tim što je gornji članak u obliku romba. Na centralnom članku je, na zlatnom polju, srpski heraldički štit, oivičen srebrnim vencem, a na ostalim člancima su naizmenično poređana po tri motiva iz Studeničke kamene plastike i sa Polileja iz Markove crkve, i to: stilizovani krst, dvoglavi beli orao i ljiljan, od kojih je beli orao na polju emajliranom prirodnim crvenim emajlom. Između članaka nalaze se ornamentalne srebrne spojnice 32h26 mm.

Na centralni članak kopčom je povezan Ordenski znak, koji je po kompoziciji isti kao ornament koji se nalazi na zvezdi ordena.

Vrpca-zamenica izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 36 mm. Na sredini vrpce nalazi se jedna uspravna pruga bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.

Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a velika ogrlica nosi se oko vrata, tako da ordenski znak, koji je na njoj okačen, visi na sredini grudi.

Statut Ordena Republike Srbije drugog stepena

Član 3.

Orden Republike Srbije drugog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Zvezda i ordenski znak su istovetni sa zvezdom i ordenskim znakom Republike Srbije prvog stepena.

Lenta ordena izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Na sredini vrpce nalaze se dve uspravne pruge bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.

Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi – sa desnog ramena ka levom boku.

2. Statuti Ordena srpske zastave

Statut Ordena srpske zastave prvog stepena

Član 4.

Orden srpske zastave prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je osmostruka srebrna zvezda veoma izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 88 mm, na kojoj se nalazi pozlaćeni ovalni lovorov venac veličine 45h40 mm, u čijoj se sredini vijori zastava Republike Srbije, emajlirana prirodnim emajlom odogovarajućim bojama, crveno, plavo, belo. Zastava je duga 36 mm, a široka 35 mm. Lovorov venac nalazi se ispod zastave, apliciran na ordensku zvezdu.

Lenta je od tamnoplave moarirane svile, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra u obliku elipse dimenzija 52h42 mm na kojem je aplicirana zastava dimenzija 36h35 mm. Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena kuglica prečnika 3 mm na kojoj je pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je povučena mašna ordenske lente.

Vrpca-zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa jednom zlatnom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena srpske zastave nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena srpske zastave drugog stepena

Član 5.

Orden srpske zastave drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena.

Vrpca-zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden srpske zastave drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena srpske zastave trećeg stepena

Član 6.

Orden srpske zastave trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena, a dimenzije su mu: lovorov venac 40h36 mm, a zastava 31h32 mm.

Vrpca-zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden srpske zastave trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

3. Statuti Ordena Karađorđeve zvezde

Statut Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena

Član 7.

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst emajliran prirodno belim emajlom, sa krakovima dimenzija 50h50 mm. U sredini krsta je kružni medaljon prečnika 19 mm, pokriven prirodnim crvenim emajlom, a na njemu je postavljen Veliki grb Republike Srbije 18,50h11 mm. Oko medaljona je prsten širine 4 mm emajliran plavim prirodnim emajlom. Između krakova krsta nalaze se dekorativni elementi u obliku stilizovanih ocila, zlatne boje.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra, dimenzija 75h50 mm, na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Revers je istovetan, s tim što je u donjem delu plavog prstena belim slovima ispisana deviza „1804” (godina Prvog srpskog ustanka). U nadvišenju ordenskog znaka nalazi se pokretna zlatna kraljevska kruna sa kuglicom na vrhu, kroz koju prolazi alka za nošenje na vrpci. Lenta je od crvene moarirane svile sa belim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom belom uspravnom prugom kroz sredinu, širine 4 mm.

Zvezda Ordena Karađorđeve zvezde nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena

Član 8.

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Karađorđeve zvezde prvog stepena, a dimenzije su mu 75h50 mm.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa dve bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena Karođerđeve zvezde trećeg stepena

Član 9.

Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Ordena Krađorđeve zvezde prvog stepena, a dimenzije su mu 63h40 mm.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa tri bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

4. Statuti Sretenjskog ordena

Statut Sretnjskog ordena prvog stepena

Član 10.

Sretenjski orden prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst sa belo emajliranim krakovima koji su zarezani u vidu upadnog tupog ugla, te tako obrazuju osam ispadnih uglova. Dimnezije krsta su 74h45 mm. Između krakova krsta nalazi se svetoandrejski krst sa zlatnim ivicama emajliran prirodnim emajlom crvene boje. U sredini krsta je kružni medaljon prečnika 19 mm, pokriven prirodnim crvenim emajlom, a na njemu je krst emajliran prirodnim belim emajlom, između čijih krakova su ocila zlatne boje. Oko medaljona je prsten emajliran prirodnim plavim emajlom, širine 4 mm, sa devizom „SRETENjE 15. FEBRUAR 1835”.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Na reversu je u sredini medaljona deviza „1835”, a na prstenu „SRETENjE 15. FEBRUAR”. U nadvišenju ordenskog znaka nalazi se pokretna zlatna srpska knjaževska kruna sa probušenom kuglicom na vrhu na kojoj je krst. Kroz kuglicu je postavljena pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je provučena mašna ordenske lente.

Lenta je od crvene moarirane svile sa plavim i belim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom belom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Sretenjskog ordena nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Sretenjskog ordena drugog stepena

Član 11.

Sretenjski orden drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Sretenjskog ordena prvog stepena.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa dve bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Sretenjski orden drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Sretenjskog ordena trećeg stepena

Član 12.

Sretenjski orden trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Sretenjskog ordena prvog stepena, a dimenzije su mu 55h35 mm.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile sa belom ivicom, širine 36 mm, sa tri bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Sretenjski orden trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

5. Statuti Ordena belog orla sa mačevima

Statut Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena

Član 13.

Orden belog orla sa mačevima prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda veoma izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi uspravljeni dvoglavi beli orao, sa poluotvorenim i spuštenim krilima i sa otvorenim kandžama. Na grudima orla je ovalni štit dimenzije 16,50h12 mm koji je emajliran prirodnim crvenim emajlom, na kome se nalazi se krst sa četiri zlatna ocila emajliran prirodnim belim emajlom. U nadvišenju ordena nalaze se dva ukrštena srebrna mača, koji su utvrđeni između pokretne kraljevske krune i orlovskih glava, a preko trake emajlirane prirodnim plavim emajlom. Dimenzije orla su 50h38 mm, a kompletan ordenski znak apliciran na zvezdu je dimenzija 70h38 mm.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Revers je isti, s tim što je u sredini medaljona deviza „1882” (godina prvog ustanovljenja Ordena belog orla u Kraljevini Srbiji). Dimenzije ovalnog polja na kome se nalazi godina su 16,50h12 mm. Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je provučena mašna ordenske lente.

Lenta je od crvene moarirane svile sa plavim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom plavom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena Belog orla sa mačevima nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena belog orla sa mačevima drugog stepena

Član 14.

Orden belog orla sa mačevima drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena, a dimenzije su mu 70h38 mm.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa dve plave uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Ordena Belog orla s mačevima drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena belog orla sa mačevima trećeg stepena

Član 15.

Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena, a dimenzije su mu 50h38 mm.

Vrpca-zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa tri plave uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

6. Statuti Ordena zasluga za odbranu i bezbednost

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena

Član 16.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst emajliran prirodnim belim emajlom. Krakovi krstu su dimenzija 55h55 mm, obrubljen prirodnim plavim emajlom. Širina krakova je 13,50 mm. U sredini krsta je srpski heraldički štit, veličine 16h13,50 mm. Između krakova ovog krsta nalazi se emajlirani svetoandrejski krst prirodnim crvenim sa zlatnim ivicama, dimenzija 63h9 mm, sa dva zlatna ukrštena mača dužine 48 mm. Na štitu je zlatni krst sa četiri zlatna ocila između njegovih krakova emajliran prirodnim belim emajlom.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Na reversu je krst emajliran prirodnim belim emajlom, na kojem je srpski preplet iz Miroslavljevog jevanđelja. Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena kuglica prečnika 3 mm na kojoj je pozlaćena alka prečnika 8,50 mm, i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je povučena mašna ordenske lente.

Lenta je od prugaste moarirane svile, širine 100 mm, od kojih su tri crvene i tri bele, svaka širine 16,50 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom crvenom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena zasluga za odbranu i bezbednost nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena

Član 17.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, a dimenzije su mu 58h55 mm.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa dve crvene uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena nosi se o vratu, na prugastoj crveno-beloj vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena

Član 18.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, a dimenzije su mu 48h45 mm.

Vrpca-zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa tri crvene uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj prugastoj crveno-beloj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

III. STATUTI MEDALjA

Statut Medalje za hrabrost Miloš Obilić

Član 19.

Medalja za hrabrost Miloš Obilić ima dva stepena – zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je lik Miloša Obilića predstavljen sa poprsjem, sa oklopom i šlemom na glavi. Na šlemu se nalaze stilizovana krila ptice. Sa leve strane lica medalje je natpis: „Miloš Obilić”. Na naličju medalje dominiraju dve pitomačke špade koje stoje vertikalno i kružni lovorov venac koji obavija špade. Lovorov venac medalje je modelovan u donjem delu medalje u dubokom reljefu. Po sredini medalje je izdužena traka sa horizontalnim tekstom „ZA HRABROST”, sa kojim vizuelno čini krst.

Vrpca za medalju izrađena je od crvene moarirane svile, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce-zamenice izrađene su od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

Statut Medalje za zasluge

Član 20.

Medalja za zasluge ima dva stepena – zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je figura devojke u narodnoj nošnji (alegorijska figura Srbije), koja u desnoj ruci drži pobednički lovorov venac, a u levoj snop palminog lišća, simbol mira. Medalja po obodu kruga ima ornament u obliku reljefne pletenice koja se pojavljuje na našoj srednjovekovnoj arhitekturi. Na naličju medalje nalazi se venac od lovorove i hrastove grane, dole uvezan mašnom, a gore otvoren, sa devizom odlikovanja: „ZA ZASLUGE” između grančica. U sredini polja je Veliki grb Republike Srbije.

Vrpca za medalju izrađena je od plave moarirane svile, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce-zamenice izrađene su od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

Statut Medalje za revnosnu službu

Član 21.

Medalja za revnosnu službu ima dva stepena – zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je, s desne strane, štit veličine 16h20 mm, u čijem polju je Mali grb Republike Srbije, a iznad njega srpska kraljevska kruna. Na levoj strani polja je srebrna lovorova grančica. Na naličju medalje nalaze se, u donjem delu polja, dva ukrštena mača, a iznad njih deviza „ZA REVNOSNU SLUŽBU”. Natpis i mačevi su obrubljeni na krajevima medalje srebrnim perlicama.

Vrpca za medalju izrađena je od moarirane svile sa tri plave i tri bele pruge, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce-zamenice izrađene su od moarirane svile sa plavim i belim prugama širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 22.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8687/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar