Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini

U R E D B U

O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2015. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Član 2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.0 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0004 Posebni podsticaji u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 530.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktni podsticaji u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.470.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 1.300.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4002 Podrška privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 400.000.000 dinara, od čega 240.000.000 dinara budžetskih sredstava i 160.000.000 dinara sredstava donacije Vlade Kraljevine Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u iznosu od 240.000.000 dinara se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 300.000.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu kreditne podrške.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 3.156.300.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu direktnih podsticaja u poljoprivredi, koje se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regres za đubrivo; regres za gorivo; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 459.000.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu mera ruralnog razvoja, koje se odnose na: podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja; podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije; kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; organsku proizvodnju; očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe iznos od 240.000.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji – donacija Vlade Kraljevine Danske (učešće UAP).

Član 4.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktni podsticaji u poljoprivredi;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditna podrška u poljoprivredi;

4) posebni podsticaji u poljoprivredi.

Član 5.

Obim sredstava za direktne podsticaje u poljoprivredi iznosi 18.313.700.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.400.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 2.720.500.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave, kvalitetne priplodne krmače, kvalitetne priplodne ovce i koze, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 4.476.200.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 890.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 50.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 230.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 43.000.000 dinara;

8) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 6.094.000.000 dinara, od čega za:

(1) regres za gorivo iznos od 3.047.000.000 dinara,

(2) regres za đubrivo iznos od 3.047.000.000 dinara;

9) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 400.000.000 dinara;

10) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 10.000.000 dinara.

Član 6.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 500 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

20) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja;

21) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Član 7.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 841.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 684.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 601.500.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 150.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 451.500.000 dinara;

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 82.500.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 2.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 80.000.000 dinara;

2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 112.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 92.000.000 dinara,

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 5.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 15.000.000 dinara;

3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 35.000.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 15.000.000 dinara,

(2) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 10.000.000 dinara,

(3) unapređenje obuka u oblasti ruralnog razvoja u iznosu od 10.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara.

Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tač. 1), 2) i 3) podtač. (1) i (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osim podsticaja iz člana 8. stav 2. tačka 1) koji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 50 % ukupne vrednosti te mere, i to korisniku podsticaja koji je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla u skladu sa propisima kojima se uređuju oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla proizvoda, kao i korisniku podsticaja koji ima sertifikovanu organsku biljnu, odnosno sertifikovanu organsku životinjsku proizvodnju, odnosno u maksimalnom iznosu od 65 % od vrednosti te mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (3) i tačka 4) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Član 10.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 11.

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 500.000.000 dinara.

Član 12.

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 13.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 530.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi u iznosu od 300.000.000 dinara;

2) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 130.000.000 dinara;

3) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u iznosu od 80.000.000 dinara, i to za:

(1) mere i akcije u poljoprivredi u iznosu od 10.000.000 dinara,

(2) unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta u iznosu od 70.000.000 dinara;

4) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 20.000.000 dinara.

Član 14.

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar