Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu

Na osnovu člana 3. stav 2, a u vezi sa članom 32. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/15 – u daljem tekstu: Uredba), u Državnom programu pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu (u daljem tekstu: Državni program), koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo, Prilog: Spisak jedinica lokalnih samouprava i površina poljoprivrednog zemljišta utvrđenog za sanaciju, zamenjuje se novim prilogom, koji glasi:

Prilog: Spisak jedinica lokalnih samouprava i površina poljoprivrednog zemljišta utvrđenog za sanaciju

R.br

Opština

Površina poljoprivrednog zemljišta za čišćenje

Jedinica površine

1

Boljevac

5.84

ha

2

Čačak

7.10

ha

3

Gornji Milanovac

50.80

ha

4

Kosjerić

46.83

ha

5

Ljubovija

107.09

ha

6

Lučani

50.30

ha

7

Osečina

225.00

ha

8

Petrovac na Mlavi

0.35

ha

9

Trstenik

60.00

ha

10

Užice

21.00

ha

11

Jagodina

540.00

ha

12

Mionica

1.67

ha

13

Ljig

91.73

ha

14

Sokobanja

0.26

ha

15

Malo Crniće

3.50

ha

16

Koceljeva

28.00

ha

17

Sremska Mitrovica

38.34

ha

18

Aranđelovac

35.00

ha

19

Prokuplje

0.27

ha

20

Despotovac

15.22

ha

21

Šabac

21.15

ha

22

Žitorađa

6.20

ha

23

Ivanjica

4.20

ha

24

Topola

2.10

ha

25

Mali Zvornik

25.50

ha

26

Kragujevac

33.00

ha

27

Žagubica

22.35

ha

28

Požega

39.00

ha

29

Loznica

417.86

ha

30

Kučevo

0.12

ha

31

Raška

2.53

ha

32

Lajkovac

126.00

ha

33

Brus

12.31

ha

34

Golubac

1.87

ha

35

Krupanj

163.74

ha

36

Kladovo

5.84

ha

37

Bajina Bašta

60.30

ha

38

Valjevo

393.43

ha

39

Paraćin

9.14

ha

40

Grocka

62.32

ha

41

Vrnjačka banja

2.50

ha

42

Obrenovac

660.00

ha

43

Barajevo

243.78

ha

44

Kraljevo

1122.39

ha

45

Šid

779.29

ha

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj: 110-3517/2016

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar