Uredba o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODIZANjA NIVOA POLjOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANjA ASISTENATA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNjI SA POLjOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA

ZA 2011. I 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom se utvrđuju ciljevi, područja na teritoriji Republike Srbije na kojima se Program sprovodi, način sprovođenja i kontrole sprovođenja Projekta angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu (u daljem tekstu: Projekat), raspored i način korišćenja sredstava, kao i način isplate sredstava po osnovu ovog programa.

Član 2.

Projekat sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa privrednim društvima čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana, Projekat sprovodi Ministarstvo u saradnji sa pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, koji su po sprovedenom konkursu zaključili ugovor za izvršavanje poslova predviđenih Godišnjim programom razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 70/11).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: PSSS) podnose Ministarstvu zahtev za sprovođenje Projekta u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi.

PSSS koja ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi u skladu sa stavom 2. ovog člana zaključuje ugovor sa Ministarstvom.

Ugovorom iz stava 3. ovog člana bliže uređuju se međusobna prava i obaveze u sprovođenju Programa, a naročito u pogledu obima poslova predviđenih Programom, načina njihovog izvršenja, visine naknade za obavljanje tih poslova, odnosno pokrića troškova angažovanja asistenata poljoprivrednog savetodavaca (u daljem tekstu: asistent savetodavac) i drugih troškova nastalih u vezi sa sprovođenjem Programa.

Član 4.

Poslove utvrđene Programom koji se odnose na način kontrole sprovođenja Projekta obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača – Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) i Ministarstvo.

Organizacija iz stava 1. ovog člana zaključuje ugovor sa Ministarstvom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u kontroli sprovođenja Projekta, a naročito u pogledu pokrića naknade troškova nastalih u vezi sa sprovođenjem Programa.

Član 5.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2011. godinu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Sredstva za realizaciju ove uredbe obezbeđuju se za narednu godinu budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu, kao i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplate kredita i iz donatorskih sredstava, a deo sredstava obezbeđuje se i u okviru druge komponente Projekta reforme poljoprivrede Srbije u tranziciji (STAR projekat) koja se odnosi i na izgrađivanje znanja i jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača i prerađivača.

Član 6.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827011.0062.97.doc/1

P R O G R A M

PODIZANjA NIVOA POLjOPRIVREDNIH KAPACITETA

U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANjA ASISTENATA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNjI SA POLjOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA

ZA 2011. I 2012. GODINU

I. CILjEVI PROGRAMA

Programom se obezbeđuje sprovođenje sledećih ciljeva: podsticanje ekonomskog rasta individualnih poljoprivrednih proizvođača; podsticanje poljoprivrednih proizvođača na interesno udruživanje; davanje jasnih smernica koje se odnose na ostvarivanje prava na subvencije, podsticajna sredstva i kredite kako bi se omogućila savremena proizvodnja i vrhunski kvalitet proizvedenih poljoprivrednih proizvoda; da se kroz stručnu pomoć i kontrolu proizvodnog procesa pomogne poljoprivrednom proizvođaču da shvati značaj savremene poljoprivredne proizvodnje, kvaliteta i standarda; usmeravanje i usklađivanje proizvodnje sa prirodnim resursima i zahtevima tržišta.

II. PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

NA KOJIMA SE PROGRAM SPROVODI

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u

poljoprivredi na teritoriji Republike Srbije

R.br. Područje delovanja Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac i Ćuprija PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enkalve u opštinama: Vučitrn i Srbica PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Arenđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac opštine: Aleksandrova, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine:Arilje, Gornji Milanovac i Lučani PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana, Grocka i Smederevska Planka PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Obrenovac PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje PSSS Prokuplje 20. opštine: Boljevljac, Zaječar, Knjaževac, Soko Banja 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin 22. grad: Loznica opštine: Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik 23. Novi Sad pokriva opštine: Novi Sad, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Titel i Žabalj. PSS Novi Sad 24. Vršac pokriva opštine: Vršac, Bela Crkva, Plandište i Kovin. PSS Vršac 25. Bačka Topola pokriva opštine: Bačka Topola i Mali Iđoš. PSS Bačka Topola 26. Ruma pokriva opštine: Ruma, Irig i Inđija. PSS Ruma 27. Sombor pokriva opštine: Sombor, Apatin i Odžaci. PSS Sombor 28. Pančevo pokriva opštine: Pančevo, Alibunar, Kovačica i Opovo. PDS Pančevo 29. Senta pokriva opštine: Senta, Ada, Kanjiža i Čoka. PSS Senta 30. Subotica pokriva opštinu Subotica. PSS Subotica 31. Vrbas pokriva opštine: Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej. PSS Vrbas 32. Zrenjanin pokriva opštine: Zrenjanin, Žitište, Sečanj, Nova Crnja i Novi Bečej. PSS Zrenjanin 33. Kikinda pokriva opštine: Kikinda i Novi Kneževac. PSS Kikinda 34. Sremska Mitrovica pokriva opštine: Sremska Mitrovica, Šid, Pećinci i Stara Pazova. PSS Sremska Mitrovica

Broj i strukturu asistenata savetodavaca, angažovanih u okviru svake PSSS, Ministarstvo će utvrditi na osnovu broja poljoprivrednih gazdinstava, broja opština koje pokriva PSSS i strukture poljoprivredne proizvodnje.

III. NAČIN SPROVOĐENjA I KONTROLA SPROVOĐENjA PROJEKTA ANGAŽOVANjA ASISTENATA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNjI SA POLjOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU

1. Način sprovođenja Projekta

Ministarstvo je u saradnji sa IPN, u okviru pripremnih radnji za sprovođenje Projekta, sprovelo program obuke u dve faze, i to obuku:

1) poljoprivrednih savetodavaca;

2) nezaposlenih diplomiranih inženjera poljoprivrede.

Diplomirani inženjer poljoprivrede iz stava 1. tačka 2) ovog odeljka jeste lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti stočarstva ili proizvodnje bilja ili agroekonomije ili zaštite bilja ili ratarstva ili ratarstva i povrtarstva ili vinogradarstva i voćarstva ili cvećarstva ili poljoprivrednih melioracija i koje se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

U periodu od 8. do 13. septembra 2011. godine sprovedena je obuka poljoprivrednih savetodavaca radi sticanja znanja neophodnih da kao mentori asistenata savetodavaca prate rad i vrše nadzor nad radom diplomiranih inženjera poljoprivrede koji će biti angažovani kao asistenti savetodavaca u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: mentor asistenta savetodavca).

Ministarstvo sprovodi obuku diplomiranih poljoprivrednih inženjera u periodu od 17. do 29. septembra 2011. godine.

Obuka se sprovodi u saradnji sa IPN i konsultantima angažovanim u saradnji sa Svetskom bankom preko Projekta reforme poljoprivrede Srbije u tranziciji (STAR projekat).

Obuka obuhvata tri modula:

1) savetodavne veštine i tehnike;

2) sticanje znanja u oblasti programa podsticajnih mera države za unapređenje poljoprivrede i sticanje veštine prezentacije benefita pri korišćenju kredita u oblasti poljoprivrede;

3) procena potreba poljoprivrednih proizvođača.

Posle sprovedene obuke, diplomirani inženjer poljoprivrede kao polaznik obuke koji položi test, stiče mogućnost da bude angažovan kao asistent poljoprivrednog savetodavca na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji zaključuju sa PSSS, radi obavljanja sledećih poslova:

1) praćenje najmanje 200 poljoprivrednih gazdinstava koja posećuje najmanje jedanput u tri meseca u periodu angažovanja;

2) vođenje evidencije poljoprivrednih gazdinstava za koja je zadužen u za to predviđenim obrascima;

3) prenošenje znanja o podsticajnim merama države za unapređenje poljoprivrede;

4) pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u tumačenju i popunjavanju aplikacionih i konkursnih obrazaca radi ostvarivanja prava na korišćenje subvencija, podsticajnih sredstava i kredita u cilju dobijanja podsticajnih sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

5) utvrđivanje stanja poljoprivrednog gazdinstva kroz identifikaciju problema i procenu potreba na predviđenom obrascu i izveštavanje nadležnog poljoprivrednog savetodavca;

6) prenošenje stručnih saveta i preporuka nadležnih poljoprivrednih savetodavaca poljoprivrednim proizvođačima;

7) podsticanje poljoprivrednih proizvođača na interesno udruživanje;

8) upućivanje poljoprivrednih proizvođača na proizvodnju koja je usklađena sa postojećim prirodnim resursima i zahtevima tržišta;

9) upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom i očuvanjem životne sredine;

10) obavljanje i drugih aktivnosti za koje poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2011. godine i 2012. godine, u skladu sa instrukcijama Ministarstva.

Asistent savetodavca ima pravo na naknadu za obavljene poslove utvrđene ovim programom u mesečnom neto iznosu od 40.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima (u daljem tekstu: naknada za rad).

Asistent savetodavca koji je angažovan od strane PSSS da bi obavljao rad u mestu koje je udaljeno najmanje 100 km od njegovog prebivališta, pored naknade za rad, ima pravo i na naknadu za odvojeni život od porodice u mesečnom neto iznosu od 18.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima.

Asistent savetodavca čiji rad na osnovu kontrole i izveštavanja o izvršenim poslovima bude ocenjen od strane IPN kao veoma uspešan, po odluci Ministarstva, može ostvariti pravo na stimulativni deo, u mesečnom neto iznosu do 20.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima, posle isteka svaka tri meseca radnog angažovanja za prethodni period.

PSSS dobija sredstva za organizovanje i obezbeđivanje prevoza u iznosu od 5000 dinara mesečno po asistentu savetodavca za obavljanje posla asistenta savetodavca na području rada u skladu sa planom rada.

PSSS određuje za svakog asistenta savetodavca mentora koji: utvrđuje mesečne planove rada asistenta savetodavca, prati njegov rad, izrađuje stručne savete i preporuke na osnovu izveštaja asistenta savetodavca, vrši nadzor nad njegovim radom i prikuplja, obrađuje i analizira izveštaje asistenta savetodavca.

Mentor asistenta savetodavca ima pravo na naknadu u iznosu od 10 % vrednosti stimulativnog dela naknade svih asistenata savetodavaca kojima je mentor.

2. Način kontrole sprovođenja Projekta

i izveštavanje o izvršenim poslovima

Ministarstvo i IPN obavljaju poslove kontrole sprovođenja Programa.

Asistent savetodavca vodi evidenciju o obavljenim poslovima u pisanoj i elektronskoj formi, koju dostavlja jednom nedeljno PSSS.

Direktor PSSS za prethodni mesec, u elektronskoj i pisanoj formi, dostavlja IPN pojedinačne izveštaje o radu svakog asistenta savetodavca i objedinjene izveštaje o radu svih angažovanih asistenata savetodavaca.

IPN prati realizaciju sprovođenja Programa na osnovu izveštaja iz stava 3. ovog odeljka i vrši ocenjivanje efekata rada asistenta savetodavca.

Pri oceni efekata rada asistenta savetodavca naročito se vrši procena obima i kvaliteta izvršavanja poslova utvrđenih ovim programom.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, IPN vrši bodovanje rada asistenata savetodavaca i sačinjava listu uspešnosti rada asistenata savetodavaca.

IPN dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o ostvarenim aktivnostima sa ocenom rada asistenata savetodavaca, najkasnije do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal sa listom iz stava 6. ovog odeljka.

Ministarstvo određuje asistente savetodavaca koji su ostvarili pravo na stimulativni deo naknade za prethodni kvartal.

Po nalogu Ministarstva svaki asistent savetodavac, mentor asistenta savetodavca i direktor PSSS su dužni da Ministarstvu dostave sve podatke u vezi sa sprovođenjem ove uredbe, kao i da postupaju po instrukcijama Ministarstva.

IV. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Tabela 2. Raspodela finansijskih sredstava

Na 2000 ljudi, 500 van mesta boravka Maksimalan bruto iznos Savetodavni poslovi – fiksni deo naknade za asistente savetodavce 1.796.209.200 Savetodavni poslovi – stimulativni deo naknade za asistente savetodavce 403.680.000 Režijski troškovi – troškovi putovanja 126.923.520 Medijska promocija i oglašavanje 6.000.000 Kontrola sprovođenja programa 19.000.000 Usluge komunikacije 30.600.000 Štampani, promotivni i identifikacioni materijal 12.000.000 Stimulacija mentora 40.368.000 UKUPNO 2.434.780.720,00

V. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Sredstava za PSSS I IPN se isplaćuju avansno za period od tri meseca na osnovu zahteva za isplatu srazmernog dela od iznosa sredstava utvrđenog ugovorom iz člana 3. stav 4. i člana 4. stav 2. ove uredbe, a koji se odnose na predviđene troškove za taj period.

Isplata sredstava za svaki naredni period od tri meseca vrši se avansno na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana, izveštaja IPN o obavljenim poslovima u prethodnom periodu i dokumentacije koju PSSS i IPN dostavljaju Ministarstvu radi pravdanja učinjenih troškova u prethodnom periodu, a u skladu sa ovom uredbom i ugovorom iz člana 3. stav 4. i člana 4. stav 2. ove uredbe.

4827011.0062.97.doc/2

Ostavite komentar