Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

Prilog

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Odeljak Maksimalno bodova 1. Efekti projekta 20 Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je zadovoljavajući – 20 poena;Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata nije zadovoljavajući – 0 poena 2. Održivost projekta 30 Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 30 poena;Dostavljeni podaci pretežno ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 15 poena;Dostavljeni podaci ne ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 0 poena; 3. Postojanje namere investitora za investiranje 30 Postojanje ugovora ili drugog odgovarajućeg akta sa potencijalnim investitorom – 30 poena;Postojanje pisane namere potencijalnog investitora – 15 poena;Nepostojanje ugovora ili drugog odgovarajućeg akta i pisane namere potencijalnog investitora – 0 poena; 4. Planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta 20 Više od 50 novih radnih mesta – 20 poena;Od 10 do 50 novih radnih mesta – 10 poena;Do 10 novih radnih mesta – 5 poena;0 novih radnih mesta – 0 poena; Maksimalan broj bodova 100

Ostavite komentar