Uredba o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 195. i 217. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni list SFRJ”, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, „Službeni list SRJ”, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05),

Vlada donosi

UREDBU

o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljajulica sa prebivalištem u Republici Srbiji

Član 1.

Lice sa prebivalištem u Republici Srbiji na putevima u Republici Srbiji ne može upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu ako u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove uredbe ne registruje vozilo u Republici Srbiji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji i odobreno privremeno boravište u inostranstvu duže od šest meseci, članovi njegove uže porodice, kao i lice koje upravlja „rent-a kar“ vozilom na putevima u Republici Srbiji može upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu.

Član 2.

Vozila iz člana 1. ove uredbe mogu se registrovati u Republici Srbiji ako se uz zahtev za registraciju priloži i Jedinstvena carinska isprava (JCI) za stavljanje vozila u slobodan promet, uz dokaz o uplati svih taksi i dažbina koje se naplaćuju pri uvozu, kao i ovlašćenje za upravljanje i raspolaganje vozilom registrovanim u inostranstvu, koje je izdato i overeno od strane nadležnih organa pre 1. januara 2008. godine.

Član 3.

Ovlašćeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova isključiće vozilo iz saobraćaja i oduzeti registarske tablice na način propisan članom 217. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2289/2009-1

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar