Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoja sela kroz investiranje u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA SELA KROZ INVESTIRANJE U POLJOPRIVREDNU OPREMU I MEHANIZACIJU U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoja sela kroz investiranje u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju u 2007. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za nabavku poljoprivredne opreme radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji, opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripreme stočne hrane, kao i opreme za unapređenje prodaje poljoprivrednih proizvoda.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) zemljoradnička zadruga;

3) crkva i verske zajednice;

4) zadužbine.

Lice iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba).

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar zadužbina za obavljanje aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva koji se odnose na razvoj poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik SRS”, broj 59/89).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su ostvarila pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004. godini („Službeni glasnik RS”, broj 67/04), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/05) ili Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2006. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/06), kao i lica koja su ostvarila pravo na kratkoročne, odnosno dugoročne kredite u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa navedenim uredbama.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju investicije, u skladu sa ovom uredbom.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u procentu od ukupne vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava iz stava 2. ovog člana ne može biti veći od 700.000 dinara.

Član 5.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li se podsticajna sredstva koriste za investicije na marginalnom području ili na ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna (velika nadmorska visina, loš kvalitet zemljišta, veliki nagibi terena, plavljenja i sve vrste erozije) i zakonska (zaštita prirode, zaštita izvorišta voda) ograničenja za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama.

Marginalna područja, iz stava 2. ovog člana, jesu sledeće opštine: Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Beočin, Irig, Alibunar, Kovin, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Žagubica, Bor, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Preševo, Kačanik, Štrpce, Prizren, Opolje, Gora, Dečani, Peć, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Kuršumlija, Tutin, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj, Čajetina, Užice i Bajina Bašta.

Član 6.

Podsticajna sredstava za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentualnom iznosu od procenjene vrednosti investicije, i to za:

1. Nabavku poljoprivredne opreme radi smanjenja rizikau poljoprivrednoj proizvodnji Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za ostala područja Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za marginalna područja 1) Oprema za navodnjavanje (nova) 50 50 2) Protivgradne mreže (nove) 30 50 3) Priključne mašine i oprema za zaštitu bilja (nova) 40 50 4) Oprema za proizvodnju vina (nova) 20 40

2. Nabavku opreme za poboljšanje organizacije i efikasnostistočarske proizvodnje i pripreme stočne hrane Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za ostala područja Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za marginalna područja 1) Električni pastiri (novi) 20 50 2) Balirke (nove i remontovane) 30 50 3. Nabavku opreme za unapređenje prodaje poljoprivrednih proizvoda Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za ostala područja Procentualni iznos podsticajnih sredstava od ukupne investicije za marginalna područja 1) Sortirke (nove) 20 50 2) Pakerice (nove) 20 50

Član 7.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i orginalni račun za nabavljenu opremu i kopija garantnog lista (za opremu iz uvoza i jedinstvena carinska isprava).

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se u roku od 30 dana od dana izdavanja računa iz stava 2. ovog člana, a najkasnije do 1. oktobra 2007. godine.

Član 8.

Lice koje ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ne može tu opremu i mehanizaciju otuđiti u narednih pet godina, počev od dana kupovine te opreme i mehanizacije.

Lice koje suprotno stavu 1. ovog člana otuđi opremu i mehanizaciju dužno je da vrati primljeni iznos podsticajnih sredstava uz obračun zatezne kamate.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.117.doc/1

Ostavite komentar