Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u 2016. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Poslovi od opšteg interesa u upravljanju vodama koji će se finansirati u 2016. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih poslova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2016

U Beogradu, _________ 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI

U 2016. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, održavanju vodotoka, održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini, izgradnji vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, kao i zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica.

Takođe, u 2016. godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, ispitivanju kvaliteta voda, otklanjanju havarijskih zagađenja, istražni radovi na izvorištima i na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi studija, projekata i planskih dokumenata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Vrsta poslova od opšteg interesa, kao i iznos sredstava za te poslove dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) ukupno za 2016. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje preuzetih obaveza i radova izvedenih u 2015. godini 1 2 3 4 5 1. Uređenje i korišćenje voda 736.000.000 736.000.000 0 2. Zaštita voda od zagađivanja 62.500.000 62.500.000 0 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.246.833.000 1.021.693.670 225.139.330 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 112.997.000 109.597.000 3.400.000 UKUPNO: 2.158.330.000 1.929.790.670 228.539.330

Raspodela sredstava po vrstama poslova od opšteg interesa, uključujući i sredstva za finansiranje radova izvedenih na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda u 2015. godini i preuzetih obaveza u toj kalendarskoj godini vršiće se na sledeći način:

Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo” 5003 483.500.000 1.2. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Stubo-Rovni” Valjevo 5002 130.000.000 1.3. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i izrada modula 0002 122.500.000 Ukupno: 736.000.000

Poslovi ukupna vrednost projekta(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 105.000.000 2. Izrada tehničke dokumentacije 10.500.000 3. Izrada modula vodosnabdevanja 7.000.000 Ukupno: 122.500.000

U 2016. godini izvodiće se:

1) radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju sledećih regionalnih sistema za snabdevanje vodom:

(1) Gornje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opština Bujanovac i grad Vranje sa akumulacije „Prvonek”; opštine Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad,

(2) Donje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: grad Leskovac „Barje”, opštine Doljevac i Bojnik „Brestovac”; Lebane i Medveđa „Ključ”, Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija „Selova”; Nišavski podsistem: grad Niš, opštine Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija „Zavoj” podzemne vode „Medijana”; Moravički podsistem: opštine Soko Banja, Aleksinac i Ražanj akumulacija „Bovan”,

(3) Zapadnomoravsko – rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem „Uvac”: opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija „Sjenica” i akumulacija „Uvac”; Podsistem „Vrutci”: grad Užice, opštine Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija „Vrutci” i akumulacija „Zlatibor”; Podsistem „Rzav”: prva faza „Arilje”, opštine Požega, Lučani, Arilje i Gornji Milanovac i grad Čačak sa akumulacije „Arilje” na profilu „Svračkovo”, druga faza: opštine Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub i grad Beograd, akumulacija „Roge” i akumulacija „Orlovača”,

(4) Ibarsko – šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: gradovi Kraljevo, Kragujevac, opštine Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija „Gruža”, akumulacija „Lopatnica”, opštine Raška i Tutin i grad Novi Pazar,

(5) Rasinsko – pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Paraćin, Ćuprija, deo opštine Ražanj, grad Jagodina akumulacija „Ćelije”, opštine Despotovac, Svilajnac, reka Crnica i reka Resava,

(6) Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Zaječar, opštine Bor, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija „Grlište” i akumulacija „Bogovina”,

(7) Mlavsko – moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac na Mlavi, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, gradovi Požarevac i Smederevo podzemne vode „Godomin”, podzemne vode „Šalinac”, podzemne vode „Petka”, akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek,

(8) Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Valjevo, opštine Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija „Rovni” (druga faza: akumulacije „Uvac – Rzav”),

(9) Savsko – beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Beograd (gradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin), podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode „Šalinac – Godomin” i rečne vode „Uvac – Rzav”,

(10) Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Šabac, opštine Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode „Badovinci – Drina”, podzemne vode „Jarak – Sava” i akumulacija reke Ljuboviđa;

2) radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 1. tačka 1) ovog pododeljka za potrebe snabdevanja vodom naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme vodosnabdevanja, i to naselja u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija;

3) istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Osim radova iz stava 1. ovog pododeljka, u 2016. godini vršiće se i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, kao i izrada modula vodosnabdevanja, integralnog dela Vodnog informacionog sistema, koji obuhvata prikupljanje i obradu podataka o izvorištima za snabdevanje vodom za piće i merenjima, kao i o branama sa akumulacijama i kontrolu tih podataka.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova iz st. 1. i 2. ovog pododeljka je, i to:

1) 50% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog pododeljka;

2) 50% za istražne radove na izvorištu, kao i radove na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom;

3) 50% za izradu tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom na teritoriji jedinica lokalne samouprave;

4) 100% za izradu modula vodosnabdevanja.

Iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401- Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0002 – Uređenje i korišćenje voda, na Ekonomskoj klasifikaciji:

1) 511 – Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 115.500.000 dinara, finansiraće se izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog pododeljka, kao i izrada tehničke dokumentacije za te vodne objekte;

2) 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 7.000.000 dinara, finansiraće se izrada modula vodosnabdevanja.

2. Zaštita voda od zagađivanja

Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 5007 27.000.000 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 0003 35.500.000 Ukupno: 62.500.000

a) Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

U 2016. godini izvodiće se radovi na izgradnji linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca. Ukupna vrednost projekta, godina početka finansiranja projekta, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i planirani rok završetka projekta dati su u sledećoj tabeli:

Projekat ukupna vrednost projekta (dinara) godina početka finansiranja Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za 2016. godinu (dinara) Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za 2017. godinu (dinara) planirani rok završetka projekta Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 264.000.000 2016. 27.000.000 105.000.000 2017.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju radova iz stava 1. ovog pododeljka iznosi 50%, a predmetni radovi finansiraće se iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401-Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Projekat 5007 – Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca, na Ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

b) Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 20.000.000 2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.100.000 3. Kontrola kvaliteta voda 400.000 4. Izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 10.000.000 Ukupno: 35.500.000

U 2016. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda.

Takođe, u 2016. godini izvodiće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja voda, praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja, integralnog dela Vodnog informacionog sistema, koji obuhvataju prikupljanje i obradu podataka o industrijskim i komunalnim sistemima, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kao i merenje emisije zagađenja.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova iz st. 1. i 2. ovog pododeljka je, i to:

1) 50% za radove na izgradnji i rekonstrukciju vodnih objekata iz stava 1. ovog pododeljka;

2) 100% za radove, odnosno poslove na otklanjanju havarijskog zagađenja, na kontroli kvaliteta voda i na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja.

Iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401 – Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0003 – Zaštita voda od zagađivanja, na Ekonomskoj klasifikaciji:

1) 511 – Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 20.000.000 dinara, finansiraće se izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

2) 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 14.900.000 dinara, finansiraće se otklanjanje posledica havarijskih zagađenja voda, praćenje talasa zagađenja voda, kontrola kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, kao i poslovi na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja;

3) 512 – Mašine i oprema, u iznosu od 600.000 dinara, finansiraće se nabavka opreme za održavanje zaštitne plivajuće zavese.

3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 0004 1.246.833.000 3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 533.320.321 3.1.1. Redovno održavanje 503.320.321 – radovi izvedeni u 2015. godini 1.432.860 – novi radovi u 2016. godini 501.887.461 3.1.2. Investiciono održavanje 30.000.000 3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 223.251.811 3.2.1. Redovno održavanje 214.071.811 – radovi izvedeni u 2015. godini 14.622.366 – novi radovi u 2016. godini 199.449.445 3.2.2. Investiciono održavanje 9.180.000 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 34.000.000 3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 55.000.000 – radovi izvedeni u 2015. godini 38.053.155 – novi radovi u 2016. godini 16.946.845 3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 203.760.868 – radovi izvedeni u 2015. godini 171.030.949 – novi radovi u 2016. godini 32.729.919 3.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 17.000.000 3.7. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda na vodnom području Beograd 500.000 3.8 Projektno planiranje 180.000.000 3.8.1. Izrada tehničke dokumentacije 20.000.000 3.8.2. Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda 160.000.000

Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje obuhvata radove na održavanju vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, kao i drugih izgrađenih vodnih objekata, u skladu sa propisanim normativima za održavanje, a radi postizanja njihove funkcionalne spremnosti i sigurnosti.

Održavanje vodotoka obuhvata radove u koritu za veliku vodu, i to na deonicama vodotoka koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, ostalim vodama I reda i u zonama ušća na vodama II reda, radi povećanja ili održavanja potrebnog kapaciteta proticajnog profila, odnosno radi poboljšanja režima tečenja velikih voda.

Za redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i za redovno održavanje vodotoka planirano je 503.320.321 dinara, i to 1.432.860 dinara za finansiranje radova izvedenih na redovnom održavanju tih objekata u 2015. godini, a iznos od 501.887.461 dinara za finansiranje novih radova na redovnom održavanju tih objekata u 2016. godini.

Za investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica planirano je 30.000.000 dinara.

U 2016. godini izvodiće se radovi na redovnom i investicionom održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje, radi poboljšanja uslova i efikasnosti rada tih objekata, kao i poslovi upravljanja tim objektima. Prioritet u finansiranju imaće radovi na održavanju osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje u javnoj svojini, radi povećanja ukupne dužine kanala u funkciji, kao i radovi na održavanju glavnih crpnih stanica koji su vitalni delovi sistema za odvodnjavanje.

Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje planirano je 214.071.811 dinara, i to 14.622.366 dinara za finansiranje radova izvedenih na redovnom održavanju tih objekata u 2015. godini, a iznos od 199.449.445 dinara za finansiranje novih radova na redovnom održavanju tih objekata u 2016. godini.

Za investiciono održavanje tih objekata planirano je 9.180.000 dinara.

Za finansiranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica, radi povećanja obima i stepena zaštite branjenih područja od poplava, planirano je ukupno 34.000.000 dinara.

Za finansiranje sanacije vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, i to vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti tih objekata, planirano je 55.000.000 dinara, i to 38.053.155 dinara za finansiranje radova izvedenih na sanaciji navedenih objekata u 2015. godini, a iznos od 16.946.845 dinara za finansiranje novih radova na sanaciji navedenih objekata u 2016. godini.

Sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, obuhvata sprovođenje mera i radova tokom odbrane od poplava, izvođenje hitnih interventnih radova tokom odbrane od poplava i hitnih interventnih radova radi otklanjanja posledica poplava po prestanku odbrane od poplava, kao i nabavku opreme, alata i materijala potrebnog za sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose 203.760.868 dinara, i to iznos od 171.030.949 dinara za finansiranje radova izvedenih na sprovođenju odbrane od poplava u 2015. godini, a iznos od 32.729.919 dinara za finansiranje novih radova na sprovođenju odbrane od poplava u 2016. godini.

Zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica obuhvataju biološke i biotehničke radove. Prioritet u finansiranju imaju zaštitni radovi kojima se sprečavaju štetna dejstva erozije i bujica na izgrađene vodne objekte, prvenstveno brane sa akumulacijama.

Za finansiranje izvođenja zaštitnih radova planirano je 17.000.000 dinara.

Za finansiranje vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda na vodnom području Beograd planirano je 500.000 dinara.

Za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije regulacionih i zaštitnih vodnih objekata i pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja tih objekata, kao i za finansiranje aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda – inoviranje dokumentacije za odbranu od poplava, vođenje katastara regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, pripremu planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, učešće u izradi karata ugroženosti, karata rizika od poplava i operativnih planova za odbranu od poplava i dr. planirano je 180.000.000 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda je 100%.

Iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401- Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0004 – Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, na Ekonomskoj klasifikaciji:

1) 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 170.000.000 dinara, finansiraće se aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, kao i vršenje usluga ledolomaca na odbrani od leda;

2) 511 – Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 1.076.833.000 dinara, finansiraće se preostali poslovi na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda.

4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 0005 112.997.000 4.1. Planiranje u oblasti voda 38.092.000 – preuzete obaveze u 2015. godini 3.400.000 – novi poslovi u 2016. godini 34.692.000 4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda 74.905.000

a) Planiranje u oblasti voda

Iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401-Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0005 – Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, na Ekonomskoj klasifikaciji:

1) 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 36.992.000 dinara, finansiraće se izrada planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, priprema stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27. vezano za direktive Evropske unije u oblasti voda, kao i vršenje strateške procene uticaja Plana zaštite voda od zagađivanja na životnu sredinu, kao i preuzetih obaveza po tom osnovu u 2015. godini u iznosu od 3.400.000 dinara;

2) 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 1.100.000 dinara, finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova na izradi planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, strateških procena uticaja na životnu sredinu i za pripremu stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27. je 100%.

Za finansiranje poslova na izradi planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, vršenja strateških procena uticaja na životnu sredinu, pripreme stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27, obrazovnih projekata, stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, konferencija i stručnih savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr., uključujući i sredstva za finansiranje preuzetih obaveza po tom osnovu u 2015. godini u iznosu od 3.400.000 dinara, planirano je 38.092.000 dinara.

b) Međunarodna saradnja u oblasti voda

Međunarodna saradnja u oblasti voda obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje u 2016. godini nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uključujući i pregovaranje o novim sporazumima o saradnji. Planira se i uspostavljanje saradnje sa Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Iz prednjih razloga izrađena je neophodna dokumentacija (tehničko/pravna) za pripremu i zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa Rumunijom, Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz aktivnosti u okviru sprovođenja Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10), nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03) (obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav), realizaciji projekta „Dunavska kutija”, sprovođenju Zakona o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Sporazuma o izmenama Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 12/04) – obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda, kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

U 2016. godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/2000/60/EC, Direktive 2007/60 ES o proceni i upravljanju rizicima od poplava i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se za realizaciju projekata potrebnih za izvršavanje obaveza u međunarodnoj saradnji, rad u međudržavnim komisijama za saradnju u oblasti voda, za izvršavanje poslova na hidrometrijskim merenjima i praćenju stanja kvaliteta voda na prekograničnim vodotocima, za izvršavanje poslova ispitivanja i merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav u okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa susednim državama, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje i za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program 0401 – Integralno upravljanje vodama, Funkcija 630 – Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0005 – Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, na Ekonomskoj klasifikaciji:

1) 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 45.500.000 dinara, finansiraće se aktivnosti koje se odnose na učešće u radu Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i njenih tela, Međunarodne komisije za sliv reke Save, aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera i njenih tela, kao i pripremu studija i analiza potrebnih za učešće u sprovođenju multilateralne međunarodne saradnje. Takođe, iz ovih sredstava finansiraće se i aktivnosti na sprovođenju bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti vodoprivrede sa Rumunijom i Mađarskom, kao i vođenje pregovora o novim sporazumima o saradnji na održivom upravljanju prekograničnim vodama sa Rumunijom, Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, kao i priprema studija i analiza potrebnih za učešće u pregovorima i sprovođenju bilateralne međunarodne saradnje;

2) 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 1.300.000 dinara, finansiraće se manifestacija Dan Dunava i Save koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save;

3) 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u iznosu od 28.105.000 dinara, finansiraće se isplata finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda, i to u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav – ICPDR i Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje u oblasti voda je 100%.

Ostavite komentar