Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2008. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta vodoprivrednih objekata i radova, kao i obim potrebnih finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata i izvođenje radova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

PROGRAM

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2008. GODINU

U 2008. godini obaviće se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sledećih vodoprivrednih objekata: višenamenskih brana i akumulacija; sistema za vodosnabdevanje; postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; objekata za odbranu od poplava.

Takođe, u 2008. godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava i leda, protiverozioni radovi, radovi na izradi studija i projekata, na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 1. Višenamenske brane i akumulacije 1.200.000.000 2. Vodosnabdevanje 600.000.000 3. Zaštita voda 400.000.000 4. Zaštita od voda 1.227.077.000 5. Studije, projekti i priprema investicija 300.000.000 6. Međunarodna saradnja 100.000.000 UKUPNO: 3.827.077.000

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova, uključujući i neizmirene obaveze za izvedene radove, odnosno izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2007. godinu, vršiće se na sledeći način:

Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Izgradnja brana- „Selova”- „Rovni”- „Prvonek”- „Arilje” – profil „Svračkovo“ 1.200.000.000

U 2008. godini obaviće se radovi na:

– injektiranju kontrolne bušotine u injekcionoj galeriji, kruni brane, sanaciji klizišta, pribranskim objektima i drugi radovi na izgradnji brane i akumulacije „Selova”, čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa i Niš, zaštita od poplava i nanosa, obezbeđenje garantovanog minimalnog protoka u malovođu, navodnjavanje, proizvodnja električne energije i dr.;

– izgradnji tela brane, izmeštanju objekata iz buduće akumulacije i drugi radovi na izgradnji brane i akumulacije „Rovni”, čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije, obezbeđenje garantovanog minimalnog protoka u malovođu, odbrana od poplava u opštinama Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac i Ub, kao i za potrebe JP „Elektroprivreda Srbije” i dr.;

– finalizaciji hidrotehničke konstrukcije brane i akumulacije „Prvonek”, sanaciji klizišta i sanaciji procurivanja na desnom boku brane i akumulacije „Prvonek”, odvodnom kanalu, radovi po nalogu Komisije za tehnički pregled brane i akumulacije „Prvonek”, kao i tehničko i seizmičko osmatranje, probno punjenje, uspostavljanje službe obaveštavanja i uzbunjivanja na brani i akumulaciji „Prvonek”;

– izgradnji brane i akumulacije „Arilje” – profil „Svračkovo“, koja je, pored prioritetne namene za vodosnabdevanje stanovništva i industrije naselja u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, predviđena i za proizvodnju električne energije, oplemenjivanje malih voda obezbeđenjem garantovanog protoka, kontrolu nanosa i ublažavanje poplavnih talasa. U 2008. godini su planirani radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica, gradilišnih puteva i objekata, dalekovoda i telekomunikacionog kabla, sprovođenje postupka eksproprijacije, otvaranje kamenoloma i dr.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje brana i akumulacija „Selova”, „Rovni”, „Prvonek” i  „Arilje” – profil „Svračkovo“ je 100%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana i akumulacija, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2007. godine, planirano je 1.200.000.000 dinara.

2. Vodosnabdevanje

Naziv objekta Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 600.000.000

U 2008. godini obaviće se radovi na izgradnji crpnih stanica, cevovoda, rezervoara i drugi radovi na sledećim regionalnim sistemima vodosnabdevanja:

– Gornje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opštine Bujanovac i Vranje sa akumulacije „Prvonek”; Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad;

– Donje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: opštine Leskovac „Barje”, Doljevac i Bojnik „Brestovac”; Lebane i Medveđa „Ključ”, Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija „Selova”; Nišavski podsistem: Niš, Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija „Zavoj” podzemne vode „Medijana”; Moravički podsistem: Soko Banja, Aleksinac, Ražanj akumulacija „Bovan”;

– Zapadnomoravsko – rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem „Uvac”: N. Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija „Sjenica” i akumulacija „Uvac”; Podsistem „Vrutci”: Užice, Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija „Vrutci” i akumulacija „Zlatibor”; Podsistem „Rzav”: prva faza „Arilje”, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, akumulacija „Arilje”, druga faza: Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub, Beograd, akumulacija „Roge” i akumulacija „Orlovača”;

– Ibarsko – šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kragujevac, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija „Gruža”, akumulacija „Lopatnica”, Raška, Novi Pazar i Tutin;

– Rasinsko – pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, deo opštine Ražanj, Paraćin, Ćuprija, Jagodina akumulacija „Ćelije”, Despotovac, Svilajnac, reka Crnica, reka Resava;

– Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Bor, Zaječar, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija „Grlište” i akumulacija „Bogovina”;

– Mlavsko – moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac, Malo Crniće, Požarevac, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Smederevo, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, podzemne vode „Godomin”, podzemne vode „Šalinac”, podzemne vode „Petka”, akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek;

– Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija „Rovni” (druga faza: akumulacije „Uvac – Rzav”);

– Savsko – beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: deset opština Beograd i opštine Grocka, Barajevo, Sopot, Mladenovac i Obrenovac, podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode „Šalinac-Godomin” i rečne vode „Uvac – Rzav”;

– Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Šabac, Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode „Badovinci-Drina”, podzemne vode „Jarak – Sava”, akumulacija reke Ljuboviđa.

Radovi na izgradnji crpnih stanica, cevovoda, rezervoara i drugi radovi obaviće se i na sistemima koji ne pripadaju regionalnim sistemima za vodosnabdevanje i to u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju sistema za vodosnabdevanje, osim distribucije vode i sistema koji ne pripadaju regionalnim sistemima vodosnabdevanja iznosi 50%, a ako se izgradnja vodoprivrednih sistema vrši u devastiranim područjima (opštinama), koje su kao takve određene Odlukom o određivanju devastiranih područja (opština) Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 63/04, 20/06 i 91/06 – u daljem tekstu: Odluka Vlade), navedeni iznos učešća sredstava budžeta Republike Srbije se povećava za 10%.

Takođe, u 2008. godini obaviće se i radovi na izgradnji objekata vodosnabdevanja za potrebe snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.).

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova na izgradnji objekata vodosnabdevanja za potrebe snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) iznosi 100%.

Za finansiranje izgradnje regionalnih sistema za vodosnabdevanje, sistema koji ne pripadaju regionalnim sistemima za vodosnabdevanje, objekata vodosnabdevanja za potrebe snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2007. godine, planirano je ukupno 600.000.000 dinara.

3. Zaštita voda

Objekti-radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje 390.000.000 3.2. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 10.000.000 Ukupno: 400.000.000

U 2008. godini izvodiće se radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda. Prioritet u finansiranju u ovoj oblasti imaće zaštita akumulacija koje se koriste za vodosnabdevanje, kao i finansiranje objekata za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalaze uzvodno od zahvata vode za vodosnabdevanje (zahvatanje iz aluviona ili iz vodotoka).

Takođe, u 2008. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se odnose na objekte od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju iznosi, i to za:

1) izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 50%, a ako se izgradnja vrši u devastiranim područjima (opštinama), koje su kao takve određene Odlukom Vlade, navedeni iznos učešća sredstava budžeta Republike Srbije se povećava za 10%;

2) izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se odnose na objekte od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) 100%;

3) sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima do visine predračunske vrednosti radova na otklanjanju zagađenja.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2007. godine, planirano je ukupno 400.000.000 dinara.

4. Zaštita od voda

Vrsta radova Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 715.000.000 – redovno 635.000.000 – investiciono 80.000.000 4.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata za odbranu od poplava 275.000.000 – izgradnja i rekonstrukcija 182.000.000 – sanacija 93.000.000 4.3. Odbrana od poplava i leda 117.077.000 4.4. Izvođenje protiverozionih radova 100.000.000 4.5. Kontrola količina izvađenog materijala iz vodotoka 20.000.000 Ukupno: 1.227.077.000

Redovno održavanje objekata za odbranu od poplava obuhvata radove na sledećim objektima:

1) nasipi;

2) regulisani vodotoci i regulacione građevine;

3) objekti za zaštitu od erozije i bujica;

4) brane, retenzije i akumulacije (za zaštitu od poplava);

5) višenamenski hidrosistemi;

6) oprema za odbranu od poplava.

Za redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u 2008. godini planiran je iznos od 635.000.000 dinara.

Investiciono održavanje objekata za odbranu od poplava obuhvata:

1) investiciono održavanje visokih brana;

2) investiciono održavanje malih brana;

3) investiciono održavanje regionalnih hidrosistema.

Za investiciono održavanje objekata za odbranu od poplava u 2008. godini planiran je iznos od 80.000.000 dinara.

Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u 2008. godini iznose 715.000.000 dinara.

Izgradnja novih i rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata za odbranu od poplava, navedenih u Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), finansiraće se iz sredstava koja su planirana u 2008. godini u iznosu od 275.000.000 dinara.

Za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata za odbranu od poplava, radi stvaranja celina – zatvorenih kaseta branjenog područja sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava, u 2008. godini su planirana sredstva u iznosu od 182.000.000 dinara.

Za sanaciju nastalih oštećenja na postojećim objektima za odbranu od poplava, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti objekata za odbranu od poplava, kao i za čišćenje korita vodotokova u cilju obezbeđivanja kapaciteta proticajnog profila za velike vode, u 2008. godini su planirana sredstva u iznosu od 93.000.000 dinara.

Odbrana od poplava i leda obuhvata:

1) sprovođenje odbrane od poplava sa hitnim intervencijama;

2) odbranu od leda;

3) nabavku opreme, alata i materijala;

4) izradu propisa kojima se uređuje sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u 2008. godini iznose 117.077.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2007. godine.

Protiverozioni radovi na erozionim područjima obuhvataju:

1) investiciono održavanje;

2) građevinske radove;

3) biotehničke radove;

4) biološke radove.

Za izvođenje protiverozionih radova u 2008. godini planiran je iznos od 100.000.000 dinara.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina (m3) izvađenog materijala iz vodotoka od strane pravnih i fizičkih lica, putem geodetskog snimanja i merenja, u 2008. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova iz oblasti zaštite od voda iznosi, i to za:

1) izgradnju i rekonstrukciju

– velikih zaštitnih sistema kojima se brani od poplava područje više opština, do visine ukupne predračunske vrednosti radova,

– ostalih regulacija i nasipa za odbranu od poplava, do visine predračunske vrednosti građevinskih radova,

– odbrambenih sistema u urbanim područjima, do visine predračunske vrednosti radova koji se odnose na zaštitnu funkciju;

2) radove na održavanju i sanaciji objekata za zaštitu od poplava, do visine ukupne predračunske vrednosti radova;

3) sprovođenje mera za odbranu od poplava i leda, do 100 %;

4) izgradnju i rekonstrukciju protiverozionih objekata gde se ne može obezbediti učešće drugih investitora, do visine predračunske vrednosti radova;

5) protiverozione mere (biotehnički i biološki radovi), do visine predračunske vrednosti radova;

6) radove koji se odnose na kontrolu količina izvađenog materijala iz vodotoka 100%.

5. Studije, projekti i priprema investicija

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Studije, projekti i priprema investicija 300.000.000

U 2008. godini finansiraće se izrada sledećih studija – projekata: studija vezanih za bilans voda; izrada tehničke dokumentacije za pripremu podzakonskih akata, drugih propisa o vodama i druge planske dokumentacije za upravljanje vodama; nastavak izrade studija započetih u 2007. godini; inoviranje Vodoprivredne osnove Republike Srbije; studija vodoprivrednog uređenja sliva reke Morave; nastavak izrade katastra vodnih građevina i sistema; nastavak izrade katastra zagađivača; verifikacija metodologije i akcionog plana za izradu mapa plavnih zona (mapa hazarda i rizika od poplava); izrada mapa plavnih zona na pilot slivu; modeliranje kvaliteta vode Dunava; prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektima za otpadne vode na neposrednom slivu Velike Morave, Save i Drine; nastavak izrade studije razvoja beogradskog izvorišta; studije opravdanosti izgradnje regionalnih vodoprivrednih sistema; studija i druga dokumentacija o informacionim sistemima (vodoprivredni informacioni sistem Srbije, hidroinformacioni sistem reke Drine i dr.), planskih dokumenata regionalnih izvorišta vodosnabdevanja Bovan, Prvonek, Ćelije i dr.; završetak generalnog projekta uređenja erozionih i bujičnih podloga; izrada podloga za projekte sistema za navodnjavanje; stručno – tehnička kontrola projekata regionalnih sistema vodosnabdevanja Lopatnica; izrada projekta dogradnje PPV „Gruža”, izrada i inoviranje drugih studija, generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti korišćenja voda, zaštite voda, zaštite od voda i dr.; dokumentacije potrebne za izradu studija i projekata finansiranih iz sredstava međunarodne pomoći; učešće u finansiranju obrazovnih projekata i stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, kao i stručnih savetovanja iz oblasti korišćenja voda, zaštite voda, zaštite od voda i dr. Takođe, nastaviće se finansiranje izrade Generalnih projekata vodosnabdevanja opština kao i generalnih projekata prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama u Republici Srbiji.

Osim navedenih studija i projekata, u 2008. godini finansiraće se i projekti koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.).

Takođe, u okviru priprema investicija finansiraće se izrada pogodbene dokumentacije.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izrade studija, projekata i pogodbene dokumentacije iznosi 100%.

Za finansiranje poslova na izradi studija, projekata i pogodbene dokumentacoje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2007. godine, planirano je 300.000.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Međunarodna saradnja 100.000.000

Međunarodna saradnja u oblasti vodoprivrede obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje u 2008. godine nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, a planira se i uspostavljanje saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Crnom Gorom, kao i obnavljanje saradnje sa Bugarskom. Iz tog razloga izrađene su neophodne bazne dokumentacije (tehničke/pravne) za pripremu, pregovore i sklapanje novih sporazuma za realizaciju bilateralne saradnje sa Rumunijom, Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom, čime su se stekli uslovi za započinjanje pregovora i uspostavljanje bilateralne saradnje sa navedenim državama u 2008. godini.

U okviru bilateralne saradnje nastaviće se realizacija aktivnosti prema Memorandumu o razumevanju zaključenom juna 2006. godine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine o saradnji u oblasti voda.

Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera, nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o zaštiti reke Dunav – obaveze prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR), izradi plana upravljanja u slivu reke Tise kao podrška održivog razvoja u regionu – obaveze proistekle iz Memoranduma o razumevanju zemalja u slivu reke Tise, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save – obaveze u okviru rada u Savskoj komisiji, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove i projektu Svetske banke – Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR – projekta, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

U 2008. godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/ 2000/60/EC i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se realizaciju projekata, rad međudržavnih komisija za saradnju u oblasti vodoprivrede, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje ili za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje iznosi 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2007. godine, planirano je ukupno 100.000.000 dinara.

Ostavite komentar