Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Za razvoj sporta“

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„ZA RAZVOJ SPORTA“

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Za razvoj sporta“ od 20. avgusta do 31. decembra 2004. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u mesečnom tiražu od 3.000.000 komada, u apoenima u visini od 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija“ uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu prihoda budžeta Republike – za razvoj sporta, Ministarstvu prosvete i sporta – Upravi za sport.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se za finansiranje razvoja sporta, prema programu koji donosi korisnik tih sredstava.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 110-5741/2004-002

U Beogradu, 19. avgusta 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar