Uredba o dopuni Uredbe o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost

Na osnovu člana 31. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 101/05),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAČINU IZDAVANjA I OVERAVANjA ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ZA ČIJE IZDAVANjE NIJE PROPISANA NADLEŽNOST

Član 1.

U Uredbi o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost („Službeni glasnik RS“, broj 106/05) u članu 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

«Privredna komora Srbije izdaje uverenja iz tač. 1), 2), 4), 5) i 6) stava 1. ovog člana, osim u slučajevima koji su predviđeni međunarodnim ugovorima ili carinskim propisima kada ta uverenja izdaje nadležna carinarnica, kao i uverenja iz tačke 7) stava 1.ovog člana.»

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 15. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus

Ostavite komentar