Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZEREVE

U 2002. GODINI

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2002. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 74/01, 35/02 i 86/02), u okviru razdela Ministarstvo finansija i ekonomije, utvrđena su sredstva namenjena za tekuću budzetsku rezervu.

U toku 2002. godine Vlada Republike Srbije donela je Rešenja o upotrebi – korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve, kojima se odobravaju sredstva sledećim korisnicima, i to:

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-2117/02 od 14.02.2002. godine, Ministarstvu kulture, sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti NIU „Bratstvo“ iz Niša u 2002. godini.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-2211/02 od 14.02.2002. godine, Ministarstvu kulture, sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 dinara, na ime finansiranja troškova povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 400-2045/02-001 od 14.02.2002. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 60.531.613,44 dinara, na ime finansiranja troškova za realizaciju Programa zaštite objekata i radova u železničkoj stanici Beograd Centar u 2002. godini.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-2768/02-1 od 28.02.2002. godine, Ministarstvu kulture, sredstva u ukupnom iznosu od 234.524 dinara, na ime finansiranja troškova troškova povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-13543/02 od 27.09.2002. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije, sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Uprave za javne nabavke.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14020/02 od 10.10.2002. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 222.300.000 dinara, na ime finansiranja splrovođenja izbora za predsednika Republike.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-13986/02-002 od 10.10.2002. godine, Ministarstvu rudarstva i energetike, sredstva u ukupnom iznosu od 167.000.000 dinara, na ime finansiranja radova na remontu toplana u Republici Srbiji za zimsku sezonu 2002/2003. godine.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14423/02 od 17.10.2002. godine, Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, sredstava u ukupnom iznosu od 1.800.0000 dinara, na ime isplate naknade za reviziju računovodstvenih izveštaja Republičke direkcije za robne rezerve za 2001. godinu.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-13941/02 od 17.10.2002. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 80.000.000 dinara, na ime finansiranja troškova realizacije Programa zaštite objekata i radova u železničkoj stanici Beograd Centar u 2002. godini.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14014/02 od 17.10.2002. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije, sredstva u ukupnom iznosu od 6.340 dinara, na ime isplate mesečne rente Marinković Dragoslavu iz Smedereva po pravosnažnoj presudi Prvog opštinskog suda u Beogradu P. broj 1368/95.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-15301/02 od 31.10.2002. godine, Ministarstvu rudarstva i energetike, sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.0000 dinara, na ime finansiranja radova na remontu toplane u Kosovskoj Mitrovici za zimsku sezonu 2002/2003. godinu.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14739/02 od 24.10.2002. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova, sredstva u ukupnom iznosu od 43.327.550 dinara, na ime finansiranja neophodnih radova u kopnenoj zoni bezbednosti.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14740/02 od 24.10.2002. godine, Bioru za komunikacije, sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Biroa za komunikacije.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-14013/02-002 od 17.10.2002. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije, sredstva u ukupnom iznosu od 14.500.0000 dinara, na ime učešća Republike u reaoizaciji projekta za podršku Beogradkoj berzi.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-1559502-001 od 07.11.2002. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 7.030.000 dinara, na ime izvršenja obaveza po rešenju Republičke uprave javnih prihoda – Odeljenje Stari grad broj: 4331-1-2709/2002 od 23.10.2002. godine, po osnovu korišćenja gradskog građevinskog zemljišta.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 02-15596/02-001 od 07.11.2002. godine, Savezu penzionera Sbije, sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.0000 dinara, na ime finansiranja pomoći rari povećanja društvenog standarda penzionera.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-16161/02 od 21.11.2002. godine, Ministarstvu za rad i zapošljavanje, sredstva u ukupnom iznosu od 225.000.000 dinara, na ime sprovođenja socijalnog programa u postupku restruktuiranja „Zorka holding“ a.d.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-15795/02 od 21.11.2002. godine, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sredstva u ukupnom iznosu od 2.700.0000 dinara, na ime pokrića troškova rada matičnih službi opština sa teritorije AP KiM.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-16226/02 od 28.11.2002. godine, Ministarstvu rudarstva i energetike, sredstva u ukupnom iznosu od 2.302.0000 dinara, na ime finansiranja rada Agencije za energetksu efikasnost.

– Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-16407/02 od 28.11.2002. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 245.115.000 dinara, na ime finansiranja splrovođenja izbora za predsednika Republike.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-16389/02 od 28.11.2002. godine, Ministarstvu za rad i zapošljavanje, sredstva u ukupnom iznosu od 121.224.492 dinara, na ime isplata zapooslenih koji su preuzeti u društvo „Zastava zapošljavanje i obrazovanje“ Kragujevac.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-16755/02-1 od 13.12.2002. godine, Ministarstvu pravde, sredstva u ukupnom iznosu od 29.210 dinara, na ime troškova povratne avionske karte za Biljanu Plavšić na relaciji Beograd-Amsterdam-Beograd.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 42-17008/02-1 od 19.12.2002. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000 dinara, na ime subvencija Republičlkoj direkciji za puteve.

– Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-16983/02 od 19.12.2002. godine, Ministarstvu za privredu i privatizaciju, sredstva u ukupnom iznosu od 150.000.0000 dinara, na ime subvencija u privredi za Rudarsko topioničarski basen Bor.

Ostavite komentar