Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

SADRŽAJ

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETAREPUBLIKE SRBIJE ZA 2002. GODINU

I OPŠTI DEO 1

1.TEKUĆI PRIHODI 2

2.TEKUĆI RASHODI I IZDACI 2

II POSEBNI DEO 6

OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV 1

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 1

III SADRŽINA ZAKONA 1

IV OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTAI POJEDINAČNIH REŠENjA 3

V POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA 3

BILANS STANjA

BILANS PRIHODA I RASHODA

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANjU

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETAREPUBLIKE SRBIJE ZA 2002. GODINU

I TEKUĆI PRIHODI 2

II TEKUĆI RASHODI I IZDACI 3

III OBRAZLOŽENjE IZVRŠENjA BUDžETA PO RAZDELIMA 20

Razdeo 1 – Predsednik Republike 43

Razdeo 2 – Narodna skupština Republike Srbije 43

Razdeo 2.1 – Narodna skupština Republike Srbije – Stručne službe 44

Razdeo 3 – Ustavni sud Srbije 44

Razdeo 4 – Pravosudni organi 45

Razdeo 4.1 – Vrhovni sud Srbije 46

Razdeo 4.2 – Viši trgovinski sud 46

Razdeo 4.3 – Republičko javno tužilaštvo 47

Razdeo 4.4 – Republičko javno pravobranilaštvo 48

Razdeo 4.5 – Okružni sudovi 49

Razdeo 4.6 – Opštinski sudovi 49

Razdeo 4.7 – Trgovinski sudovi 50

Razdeo 4.8 – Okružna javna tužilaštva 50

Razdeo 4.9 – Opštinska javna tužilaštva 51

Razdeo 5 – Vlada Republike Srbije 51

Razdeo 5.1 – Biro za komunikacije 52

Razdeo 6 – Ministarstvo pravde 53

Razdeo 6.1 – Veća za prekršaje 53

Razdeo 6.2 – Opštinski organi za prekršaje 54

Razdeo 6.3 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 54

Razdeo 7 – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 55

Razdeo 7.1 – Agencija za unapređenje državne uprave 56

Razdeo 8 – Ministarstvo finansija i ekonomije 56

Razdeo 8.1. – Uprava za javne nabavke 60

Razdeo 9 – Ministarstvo unutrašnjih poslova 61

Razdeo 9.1 – Bezbednosno informativna agencija 63

Razdeo 10 – Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede 63

Razdeo 10.1 – Republička direkcija za vode 65

Razdeo 11 – Ministarstvo za privredu i privatizaciju 65

Razdeo 11.1 – Republička agencija za razvoj

malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 67

Razdeo 11.2 – Akcijski fond 67

Razdeo 11.3 – Agencija za privatizaciju 68

Razdeo 12 – Ministarstvo rudarstva i energetike 69

Razdeo 12.1 – Agencija za energetsku efikasnost 69

Razdeo 13– Ministarsvo saobraćaja i telekomunikacija 70

Razdeo 13.1 – Direkcija za puteve 71

Razdeo 14– Ministarsvo urbanizma i građevina 71

Razdeo 14.1 – Zavod za prostorno planiranje i urbanizam 72

Razdeo 14.2 – Građevinska direkcija 72

Razdeo 14.3 – Direkcija za obnovu kolubarskog okruga 72

Razdeo 15 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga 72

Razdeo 15.1 – Republička direkcija za robne rezerve 73

Razdeo 16 – Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom 74

Razdeo 16.1 – Agecija za strana ulaganja i promociju izvoza 75

Razdeo 17 – Ministarstvo za rad i zapošljavanje 75

Razdeo 18 – Ministarstvo za socijalna pitanja 78

Razdeo 19 – Ministarstvao za nauku, tehnologiju i razvoj 79

Razdeo 19.1 – Zavod za informatiku i internet 80

Razdeo 20 – Ministarstvo prosvete i sporta 81

Razdeo 20.1 – Osnovno obrazovanje 82

Razdeo 20.2 – Srednje obrazovanje 83

Razdeo 20.3 – Učenički standard 83

Razdeo 20.4 – Više i univerzitetsko obrazovanje 84

Razdeo 20.5 – Studentski standard 85

Razdeo 20.6 – Fizička kultura 85

Razdeo 21 – Ministarstvo kulture i javnog informisanja 86

Razdeo 21.1 – Ustanove kulture 87

Razdeo 21.2 – Agencija za razvoj kulture 88

Razdeo 22 – Ministarstvo zdravlja 89

Razdeo 23 – Ministarstvo za zaštitu prirodnih

bogatstava i životne sredine 90

Razdeo 23.1 – Uprava za šume 91

Razdeo 24 – Ministarstvo vera 92

Razdeo 25 – Republički sekretarijat za zakonodavstvo 92

Razdeo 26 – Republička uprava javnih prihoda 93

Razdeo 27– Republički zavod za razvoj 94

Razdeo 28 – Republička zavod za statistiku 95

Razdeo 29 – Republički hidrometeorološki zavod 96

Razdeo 30 – Republička geodetski zavod 97

Razdeo 31 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije …………………..98

Razdeo 32 – Srpska akademija nauka i umetnosti 99

Razdeo 33 – Republička seizmološki zavod 99

Razdeo 34 – Agencija za reciklažu 100

Razdeo 35 – Komesarijat za izbeglice 101

Razdeo 36 – Zavod za zaštitu prirode 102

Razdeo 37 –Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 103

Razdeo 38 – Okruzi 104

Razdeo 38.1 – Severno-bački okrug 104

Razdeo 38.2 – Srednje-banatski okrug 104

Razdeo 38.3 – Severno-banatski okrug 105

Razdeo 38.4 – Južno-banatski okrug 106

Razdeo 38.5 – Zapadno-bački okrug 106

Razdeo 38.6 – Južno-bački okrug 107

Razdeo 38.7 – Sremski okrug 107

Razdeo 38.8 – Mačvanski okrug 108

Razdeo 38.9 – Kolubarski okrug 109

Razdeo 38.10 – Podunavski okrug 109

Razdeo 38.11 – Braničevski okrug 110

Razdeo 38.12 – Šumadijski okrug 110

Razdeo 38.13 – Pomoravski okrug……………………………………………………………….111

Razdeo 38.14 – Borski okrug 111

Razdeo 38.15 – Zaječarski okrug…………………………………………………………………112

Razdeo 38.16 – Zlatiborski okrug 112

Razdeo 38.17 – Moravički okrug 113

Razdeo 38.18 – Raški okrug 113

Razdeo 38.19 – Rasinski okrug 114

Razdeo 38.20 – Nišavski okrug 114

Razdeo 38.21 – Toplički okrug 115

Razdeo 38.22 – Pirotski okrug 115

Razdeo 38.23 – Jablanički okrug 116

Razdeo 38.24 – Pčinjski okrug 116

Razdeo 38.25 – Kosovski okrug 117

Razdeo 38.26 – Pećki okrug 118

Razdeo 38.27 – Prizrenski okrug 118

Razdeo 38.28 – Kosovsko-mitrovački okrug 119

Razdeo 38.29 – Kosovsko-pomoravski okrug 119

IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA

IZVEŠTAJ O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

IZVEŠTAJ O INOSTRANIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTVA IZ STALNE BUDžETSKE REZERVE

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

IZVEŠTAJ O IZDATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2002. GODINE

Ostavite komentar