Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O PRIMLjENIM DONACIJAMA

U TOKU 2003. GODINE

Donacije koje su u toku 2003. godine realizovane preko Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom iznose 1.277,13 mil. dinara.

Korisnici donacija su:

– Aerodrom Niš iznos od 238.99 mil. dinara;

– Komesarijat za izbeglice iznos od 167,03 mil. dinara;

– Ministarstvo za socijalna pitanja iznos od 85,54 mil. dinara;

– Ministarstvo zdravlja iznos od 59,32 mil. dinara;

– Ministarstvo prosvete i sporta iznos od 25,24 mil. dinara;

– Agencija za unapređenje državne uprave iznos od 22,61 mil. dinara;

– Nacionalna opservatorija Srbije iznos od 5,68 mil. dinara;

– Vrhovni sud Srbije iznos od 1,45 mil. dinara;

– Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju iznos od 1,43 mil. dinara;

– Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije iznos od 1,36 mil. dinara;

– Ministarstvo za zaštitu prirodnih boratstava i životne sredine iznos od 1,30 mil. dinara;

– Ministarstvo pravde iznos od 0,56 mil. dinara;

– Ministarstvo urbanizma i građevine iznos od 0,33 mil. dinara;

– Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza iznos od 0,25 mil. dinara;

– Ministarstvo finansija i ekonomije – donacija EAR iznos od 203,10 mil. dinara;

-Ministarstvo za ekonimske veze sa inostranstvom – donacija C – market iznos od 140,44 mil. dinara;

– Ministarstvo za ekonimske veze sa inostranstvom – poseban račun Japanske donacije – dizel D2 i NPK đubrivo – iznos od 322,50 mil. dinara.

Ostavite komentar