Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

1. Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

– IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2003. godine iznosilo 477.430.009,81 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2003. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2003. godine 11.458.256,08 evra i 15. septembra 2003. godine 10.812.767,82 evra;

– IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2003. godine iznosilo 907.264.030,56 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2003. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. juna 2003. godine 21.114.486,15 evra i 15. decembra 2003. godine 19.847.806,98 evra;

– IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2003. godine iznosilo 430.695.928,04 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2003. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2003. godine 10.317.129,34 evra i 15. septembra 2003. godine 9.725.820,64 evra;

2. Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31.12.2003. godine iznosilo je 2.668.374.245,93 američkih dolara. Otplata glavnice po ovom dugu u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 22. marta 2003. godine 16.427.619,19 američkih dolara (po kursnoj listi na dan 31.03.2003. godine), 30. marta 2003. godine 873.002,42 evra, 22. septembra 2003. godine 16.764.768,49 američkih dolara (po kursnoj listi na dan 18.09.2003. godine) i 30. septembra 2003. godine 788.442,25 evra;

3. Stare devizne štednje, stanje ovog duga na dan 31.12.2003. godine iznosilo je 3.482.405.359,00 evra. U 2003. godini isplaćeno je 224.461.920,38 evra na ime izmirenja obaveza po ovom dugu;

4. Kredita Evropske Unije – 1) Reprogramiranog kredita, stanje duga na dan 31.12.2003. godine iznosilo je 223.796.611,38 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 17. aprila 2003. godine 3.629.980,98 evra i 17. oktobra 2003. godine 2.880.262,39 evra; 2) Kredita za makroekonomsku pomoć, stanje ovog duga na dan 31.12.2003. godine iznosilo je 35.921.700 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 28. avgusta 2003. godine 112.086,00 evra;

5. Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

– IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1.03.2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2003. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 15. maja 2003. godine 253.880,00 evra i 15. novembra 250.930,00 evra;

– IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4.06.2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2003. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 15. aprila 2003. godine 324.790,00 evra i 15. oktobra 2003. godine 314.690,00 evra;

– IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14.05.2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2003. godine iznosilo 1.512.380,93 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2003. godini nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 15. aprila 2003. godine 850,00 evra i 15. oktobra 2003. godine 4.620,00 evra;

6. Duga prema Londonskom klubu poverilaca – u 2003. godini nije došlo do reprograma duga, tako da nije bilo plaćanja po ovom dugu;

7. Zajma za privredni preporod Srbije – u 2003. godini nije usvojen zakon o izmirenju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj od strane Narodne Skupštine Republike Srbije, tako da nije bilo plaćanja po ovom dugu.

Otplate duga po osnovu potencijalnih obaveza

Razvojnoj banci Saveta Evrope duguje Fond za povećanje zaposlenosti u privredno nerazvijenim područjima po osnovu reprogramiranog kredita. Kako Fond nije bio u mogućnosti da ispuni u potpunosti svoje obaveze Republika Srbija je iz tekuće budzetske rezerve u 2003. godini izvršila sledeća plaćanja po osnovu dospelih obaveza napred navedenog kredita:

– 11. jula 2003. godine – 971.589,68 evra;

– 28. novembra 2003. godine – 1.035.570,97 evra.

Nova zaduženja u 2003. godini

Republika Srbija se zadužila u 2003. godini kod Svetske banke po sledećim kreditima:

1. Kredit Međunarodnog udruženja za razvoj – SOSAC 3750 YF – namenjen regulisanju obaveza Republike Srbije po pitanju socijalnih davanja. Ugovor koji reguliše ovaj kredit potpisan je 20.06.2003. godine. Iznos kredita je 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je iznosilo 31.12.2003. godine 30.200.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta.

2. Kredit Međunarodnog udruženja za razvoj – PFSAC II 3780 YF – namenjen razvoju privatnog finansijskog sektora. Ugovor koji reguliše ovaj kredit potpisan je 20.06.2003. godine. Iznos kredita je 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je iznosilo 31.12.2003. godine 29.350.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta.

3. Kredit Međunarodnog udruženja za razvoj – LABORLIL 3753 YF – namenjen projektu za promociju zapošljavanja u Srbiji. Ugovor koji reguliše ovaj kredit potpisan je 19.05.2003. godine. Iznos kredita je 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je iznosilo 31.12.2003. godine 77.679,21 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta.

4. Kredit Međunarodnog udruženja za razvoj – HIP 3768 YF – namenjen za finansijsku podršku sektoru zdravstva. Ugovor koji reguliše ovaj kredit potpisan je 20.06.2003. godine. Iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je iznosilo 31.12.2003. godine 0,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta.

Ostavite komentar