Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

IZVEŠTAJ

O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2004. godine iznosilo 477.430.009,81 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2004. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2004. godine 10.567.859,04 evra i 15. septembra 2004. godine 10.491.349,32 evra,

IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2004. godine iznosilo 907.264.030,56 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2004. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. juna 2004. godine 20.080.860,75 evra i 15. decembra 2004. godine 20.081.149,37 evra,

IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31.12.2004. godine iznosilo 430.695.928,04 evra. Plaćanja po osnovu glavnice u 2004. godini nije bilo, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2004. godine 9.503.146,34 evra i 15. septembra 2004. godine 9.431.288,26 evra;

Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca – stanje ovog duga na dan 31.12.2004. godine iznosilo je 2.059.970.647,07 evra. Otplata glavnice po ovom dugu u 2004. godini nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 22. marta 2004. godine 16.105.490,36 evra, 30. marta 2004. godine 787.755,32 evra, 22. septembra 2004. godine 14.342.899,09 evra (po kursnoj listi na dan 18.9.2004. godine) i 30. septembra 2004. godine 815.183,99 evra;

Stare devizne štednje – stanje ovog duga na dan 31.12.2004. godine iznosilo je 3.687.690.000,00 evra. U 2004. godini isplaćeno je 194.540.000,00 evra na ime izmirenja obaveza po ovom dugu;

Kredita Evropske Unije – 1) Reprogramiranog kredita – stanje duga na dan 31.12.2004. godine iznosilo je 223.796.611,38 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2004. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 17. aprila 2004. godine 3.629.980,98 evra i 17. oktobra 2004. godine 2.329.749,26 evra; 2) Kredita za makroekonomsku pomoć, stanje ovog duga na dan 31.12.2004. godine iznosilo je 35.921.700 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2004. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 27. februara 2004. godine 101.475,00 evra, 30. avgusta 2004. godine 97.353,00 evra (za prvu tranšu) i 1. septembra 2004. godine 1.225.800,00 evra (za drugu tranšu);

Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

1) IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1.03.2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. maja 2004. godine 246.740,00 evra i 15. novembra 252.790,00 evra,

2) IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4.06.2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2004. godine 299.760,00 evra i 15. oktobra 2004. godine 316.200,00 evra,

3) IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14.05.2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 8.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2004. godine 25.870,00 evra i 15. oktobra 2004. godine 28.100,00 evra,

4) IDA-HIP-3768-YF – ratifikovan je 20.06.2003. godine za projekat zdravstva. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2004. godine 44.890,00 evra i 15. avgusta 2004. godine 44.240,00 evra

5) IDA-SMECA-3693-YF – ratifikovan je 13.11.2002. godine za projekat finansiranja fonda za osiguranje i olkšanje izvoza. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 9.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2004. godine 24.597,00 evra i 15. avgusta 2004. godine 24.381,00 evra;

6) IDA-SOSAC-3750-YF – ratifikovan je 20.06.2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2004. godine 281.640,00 evra i 15. avgusta 2004. godine 223.630,00 evra,

7) IDA-PFSAC II -3780-YF – ratifikovan je 20.06.2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2004. godine 254.160,00 evra i 15. avgusta 2004. godine 217.730,00 evra,

8) IDA-LABOR LIL-3753-YF – ratifikovan je 20.06.2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2004. godine 8.820,38 evra i 15. oktobra 2004. godine 6.400,00 evra,

9) IDA-3723-YF – ratifikovan je 26.11.2002. godine za projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora.Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 8.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 1. maja 2004. godine 26.400,00 evra i 1. novembra 2004. godine 27.490,00 evra,

10) IDA-TTFSE-3651-YF – ratifikovan je 14.6.2002. godine za projekat olakšavanja trgovina i saobraćaja u Jugoistočnoj evropi. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 5.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2004. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2004. godine 17.503,80 USD i 15. oktobra 2004. godine 16.773,48 USD;

Duga prema Londonskom klubu poverilaca – u 2004. godini je došlo do reprograma duga, tako da je dug reprogramiran na iznos od 1.080.000.000,00 USD. Izvršeno je “plaćanje unapred”, 1.11.2004. godine u iznosu od 40.000.000,00 USD;

Zajam za privredni preporod Srbije – u 2004. godine je usvojen Zakon o izmirenju obaveza Republike Srbije. Stanje duga po ovom zajmu je na dan 31.12.2004. godine iznosilo 39.002.850,21 evra. Po osnovu zajma za privredni preporod isplaćeno je 3.236.992,00 evra; od strane Narodne Skupštine Republike Srbije.

Otplate duga po osnovu potencijalnih obaveza

Razvojnoj banci Saveta Evrope duguje Fond za povećanje zaposlenosti u privredno nerazvijenim područjima po osnovu reprogramiranog kredita. Kako Fond nije bio u mogućnosti da ispuni u potpunosti svoje obaveze Republika Srbija je iz tekuće budzetske rezerve u 2004. godini izvršila sledeća plaćanja po osnovu dospelih obaveza napred navedenog kredita:

– 2. juna 2004. godine – 1.436.447,39 evra;

– 1. decembra 2004. godine – 1.416.555,12 evra.

Evropskoj investicionoj banci za reprogramirani kredit za korisnika ŽTP – 15. decembra 2004. godine – 1.909.784,48 evra.

Nova zaduženja u 2004. godini

Republika Srbija se zadužila u 2004. godini kod Svetske banke po sledećim kreditima:

1. IDA-RPRCP-3908-YF – ratifikovan je 9.6.2004. godine za projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2004. godini nije bilo;

2. IDA-TID-3909-YF – ratifikovan je 9.6.2004. godine za projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2004. godini nije bilo;

3. IDA-HAP-3870-YF – ratifikovan je 31.3.2004. godine za projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2004. godine iznosilo 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na nekorišćena sredstva 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2004. godini nije bilo.

Ostavite komentar