Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

IZVEŠTAJ

O PRIMLjENIM DONACIJAMA U TOKU 2004. GODINE

Donacije koje su u toku 2004. godine realizovane preko Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom iznose 489,03 mil. dinara.

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike su od:

Kraljevine Norveške (242.853 €), uplaćene 13.01.2004. godine u iznosu od 16.670.207,05 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

Britanske ambasade (HVB banka), uplaćene 29.01.2004. godine u iznosu od 284.014,73 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

HVB banke, uplaćene 12.02.2004. godine u iznosu od 287.028,39 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Kraljevine Norveške (540.000 €-NBS), uplaćene 24.02.2004. godine u iznosu od 37.419.084,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

HVB banke, uplaćene 26.02.2004. godine u iznosu od 288.852,20 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 08.03.2004. godine u iznosu od 301.309.481,18 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

HVB banke, uplaćene 19.03.2004. godine u iznosu od 286.387,83 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 16.04.2004. godine u iznosu od 32.254.012,09 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 16.04.2004. godine u iznosu od 1.166.098,50 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 24.05.2004. godine u iznosu od 1.836.366,13 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

Kraljevine Norveške, uplaćene 23.06.2004. godine u iznosu od 57.240.560,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 14.10.2004. godine u iznosu od 35.667.132,59 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

Italijanske Vlade – Ind. zona Pančevo (8.350 €-NBS), uplaćene 09.11.2004. godine u iznosu od 639.822,93 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 08.12.2004. godine u iznosu od 2.505.368,00 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

Italijanske Vlade – Industrijska zona Pančevo (8.350 €-NBS), uplaćene 15.12.2004. godine u iznosu od 1.176.059,00 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike su od:

Norveške Vlade (NBS), uplaćene 12.02.2004. godine u iznosu od 6.338.542,19 dinara – korisnik Ministarstvo za kapitalne investicije;

Norveške Vlade (NBS), uplaćene 16.03.2004. godine u iznosu od 1.724.400,09 dinara – korisnik Ministarstvo za kapitalne investicije.

Tekuće donacije od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike su od:

Mišel Karat, uplaćene 06.08.2004. godine u iznosu od 10.813,00 dinara – korisnik Komeserijat za izbeglice;

Slobodne zone, Novi Sad, uplaćene 04.11.2004. godine u iznosu od 38.285,00 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Slobodne zone, Novi Sad, uplaćene 05.11.2004. godine u iznosu od 38.000,00 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Slobodne zone, Pirot, uplaćene 05.11.2004. godine u iznosu od 38.000,00 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Slobodne zone, Subotica, uplaćene 09.11.2004. godine u iznosu od 38.428,05 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

«USSTIL Serbia», uplaćene 09.11.2004. godine u iznosu od 115.284,15 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Slobodne zone, Šabac, uplaćene 15.11.2004. godine u iznosu od 10.000,00 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

JT International MS, uplaćene 08.12.2004. godine u iznosu od 570.404,02 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Donacije za budzet (NIS, AERODROM, JUGOPETROL) uplaćene u 2004. godini u iznosu 1.617.251.560,71 – nije išlo preko uplatnog računa ali je knjižen na taj konto.

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike su od:

Crvenog krsta,uplaćene 19.01.2004. godine u iznosu 2.030.381,57 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 19.01.2004. godine u iznosu 3.440.745,16 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

UNHCR-a, preko Komercijalne banke, uplaćene 20.01. 2004. godine u iznosu 12.955.897,00 dinara – korisnik Ministarstvo za socijalna pitanja;

UNHCR-a, preko Komercijalne banke, uplaćene 28.01.2004. godine u iznosu 23.615.999,09 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

SDC (7.900 EUR – NBS), uplaćene 02.02.2004. godine u iznosu 542.545,83 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (10.000 EUR – Komercijalna banka), uplaćene 04.02.2004. godine u iznosu 685.988,95 dinara – korisnik Vrhovni sud Srbije;

Crvenog krsta, uplaćene 10.02.2004. godine u iznosu 636.089,42 – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 13.02.2004. godine u iznosu 1.562.774,65 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 13.02.2004. godine u iznosu 5.309.141,70 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

SIPU- Stocholm (10.970 EUR – NBS), uplaćene 20.02.2004. godine u iznosu 760.030,13 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

EAR-a (15.088 EUR – NBS), uplaćene 20.02.2004. godine u iznosu 1.045.335,87 dinara – korisnik Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (8.500 EUR – NBS), uplaćene 20.02.2004. godine u iznosu od 588.902,10 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

Saveta Evrope (3.703,13 EUR – NBS), uplaćene 20.02.2004. godine u iznosu 256.562,48 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 1.425.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (EAR);

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 386.880,21 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (EAR);

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 20.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (EAR);

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 5.232.742,00 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (EAR);

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 2.430.965,00 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (C-market);

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.02.2004. godine u iznosu 15.092.013,58 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (C-market);

SDC-a (Raiffeisen bank), uplaćene 25.02.2004. godine u iznosu 284.538,00 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

Međunarodnog crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 26.02.2004. godine u iznosu 1.609.389,34 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

ETF-a (24.867 EUR – NBS), uplaćene 27.02.2004. godine u iznosu 1.731.374,83 dinara – korisnik Nacionalna opservatorija Srbije;

«Save the children Norway» (4.362 EUR – NBS), uplaćene 17.03.2004. godine u iznosu 302.536,98 dinara – korisnik Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije;

Međunarodne komisije za nestala lica, uplaćene 19.03.2004. godine u iznosu 675.597,60 dinara – korisnik Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 22.03.2004. godine u iznosu 25.000.000,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

Crvenog krsta, uplaćene 25.03.2004.iznosu 746.702,04 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 25.03.2004.iznosu 1.562.776,94 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

NBS – 11.100 EUR, uplaćene 26.03.2004. godine u iznosu 771.665,34 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

EU-EAR-a (25.000 EUR – NBS), uplaćene 30.03.2004. godine u iznosu 1.741.412,50 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 07.04.2004. godine u iznosu 16.500.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

EU-EAR-a (20.000 EUR – NBS), uplaćene 07.04.2004. godine u iznosu 1.395.084,00 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

NBS – 127,5 EUR, uplaćene 13.04.2004. godine u iznosu 8.890,97 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNDP-a (Komercijalna banka), uplaćene 15.04.2004. godine u iznosu 2.851.840,00 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Crvenog krsta, uplaćene 16.04.2004.godine u iznosu 2.044.156,26 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 16.04.2004. godine u iznosu 1.562.978,53 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

EU-EAR-a (1.979,60 EUR – NBS), uplaćene 22.04.2004. godine u iznosu 138.380,57 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.04.2004. godine u iznosu 816.894,69 dinara – korisnik EAR;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.04.2004. godine u iznosu 3.651.517,13 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.04.2004. godine u iznosu 3.658.749,37 dinara – korisnik EAR;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 23.04.2004. godine u iznosu 5.226.666,95 dinara – korisnik EAR;

Crvenog krsta, uplaćene 26.04.2004. godine u iznosu 8.086.400,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

EAR-a (119.850 EUR – NBS), uplaćene 30.04.2004. godine u iznosu 8.400.729,95 dinara – korisnik Republički zavod za razvoj;

ETF-a (1.919,86 EUR – NBS), uplaćene 30.04.2004. godine u iznosu 134.570,09 dinara – korisnik Nacionalna opservatorija Srbije;

NBS 2.165 EUR, uplaćene 30.04.2004. godine u iznosu 151.752,86 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

EAR-a (2.000 EUR – NBS), uplaćene 11.05.2004. godine u iznosu 140.657,20 dinara – korisnik Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave;

EAR-a (230.500 EUR – NBS), uplaćene 11.05.2004. godine u iznosu 16.210.742,30 dinara – korisnik Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave;

UNDP-a, uplaćene 19.05.2004. godine u iznosu 953.736,00 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Crvenog krsta, uplaćene 25.05.2004. godine u iznosu 1.600.491,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta, uplaćene 25.05.2004. godine u iznosu 1.727.048,42 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Međunarodnog komiteta crvenog krsta, uplaćene 25.05.2004. godine u iznosu 7.075.600,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

OEBS-a (Komercijalna banka), uplaćene 02.06.2004. godine u iznosu 188.104,27 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 02.06.2004. godine u iznosu 198.582,37 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 02.06.2004. godine u iznosu 2.379.798,63 dinara – korisnik EAR;

EU-EAR (2.010,00 EUR – NBS), uplaćene 04.06.2004. godine u iznosu 142.867,18 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EAR-a, Program podrške opštinama u IS (50.325,00 EUR-NBS), isplaćene 22.06.2004. godine u iznosu 3.597.231,00 dinara – korisnik Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 23.06.2004. godine u iznosu 4.673.800,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

UNDP-a (Komercijalna banka), uplaćene 25.06.2004. godine u iznosu 3.277.501,50 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 29.06.2004. godine u iznosu 24.969.256,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

EU-EAR-a (7.175,00 EUR – NBS), uplaćene 29.06.2004. godine u iznosu 514.907,42 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (5.546,50 EUR – NBS), uplaćene 29.06.2004. godine u iznosu 398.039,58 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 01.07.2004. godine u iznosu 1.620.119,70 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 01.07.2004. godine u iznosu 1.798.909,54 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 14.07.2004. godine u iznosu 3.890.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

UNICEF-a (Komercijalna banka), uplaćene 19.07.2004. godine u iznosu 2.991.298,24 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 21.07.2004. godine u iznosu 16.498.250,50 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 22.07.2004. godine u iznosu 1.724.042,04 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 22.07.2004. godine u iznosu 1.630.843,78 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 26.07.2004. godine u iznosu 4.612.000,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

EU-EAR-a (10.993,00 EUR – NBS), uplaćene 27.07.2004. godine u iznosu 801.441,36 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (4.950,00 EUR – NBS), uplaćene 02.08.2004. godine u iznosu 360.163,98 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNDP-a, uplaćene 03.08.2004. godine u iznosu 1.009.519,80 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

UNDP-a, uplaćene 04.08.2004. godine u iznosu 35.484,00 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Evropske komisije (17.973,00 EUR), uplaćene 13.08.2004. godine u iznosu 1.307.737,05 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 13.08.2004. godine u iznosu 1.788.389,30 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 13.08.2004. godine u iznosu 2.171.420,00 dinara – korisnik EAR;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 13.08.2004. godine u iznosu 813.080,00 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 13.08.2004. godine u iznosu 745.750,00 dinara – korisnik EAR;

OEBS-a (Komercijalna banka), isplaćene 26.08.2004. godine u iznosu 320.956,67 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 27.08.2004. godine u iznosu 3.890.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 03.09.2004. godine u iznosu 3.617.200,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

Svetske banke 173.423$ (20.000,00$ – NBS), isplaćene 03.09.2004. godine u iznosu 1.205.384,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Grčke vlade ( 40.650,00 EUR – NBS), isplaćene 03.09.2004. godine u iznosu 2.985.010,80 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

UNDP-a, uplaćene 06.09.2004. godine u iznosu 1.005.474,83 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

EU-EAR-a (4.037,00 EUR – NBS), uplaćene 07.09.2004. godine u iznosu 296.968,59 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (2.415,60 EUR – NBS), uplaćene 08.09.2004. godine u iznosu 177.982,62 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Svetske banke 173.423$ (76.500,00$ – NBS), isplaćene 14.09.2004. godine u iznosu 4.605.674,85 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

EAR-a – reforma srednjeg stručnog obrazovanja (90.000,00 EUR – NBS), isplaćene 14.09.2004. godine u iznosu 6.639.219,00 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

EAR-a – reforma srednjeg stručnog obrazovanja (400.000,00 EUR – NBS), isplaćene 15.09.2004. godine u iznosu 29.450.160,00 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 17.09.2004. godine u iznosu 3.890.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 29.09.2004. godine u iznosu 16.500.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Kraljevine Norveške (52.250,00 EUR – NBS), isplaćene 30.09.2004. godine u iznosu 3.906.998,98 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

EAR-a – Program podrške opštinama u IS (317.463,00 EUR -NBS), isplaćene 01.10.2004. godine u iznosu 23.734.740,24 dinara – korisnik Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 05.10.2004. godine u iznosu 2.800.400,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

UNDP-a, uplaćene 06.10.2004. godine u iznosu 976.296,09 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

ICPDR-EU-TISCA WIEN (4.642,57 EUR – NBS), uplaćene 06.10.2004. godine u iznosu 346.477,79 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

OEBS-a(Komercijalna banka), isplaćene 08.10.2004. godine u iznosu 245.374,51 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

EU-EAR-a (3.708,00 EUR – NBS), uplaćene 13.10.2004. godine u iznosu 277.952,80 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (1.550,00 EUR – NBS), uplaćene 14.10.2004. godine u iznosu 116.570,39 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EAR-a – reforma srednjeg stručnog obrazovanja (10.000,00 EUR – NBS), isplaćene 14.10.2004. godine u iznosu 752.067,00 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

EU-EAR (1.600,00 EUR – NBS), uplaćene 15.10.2004. godine u iznosu 120.499,04 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Crvenog krsta (Komercijalna banka), uplaćene 20.10.2004. godine u iznosu 1.933.230,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 22.10.2004. godine u iznosu 3.890.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu 994.601,27 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu210.000,00 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu 354.756,00 dinara – korisnik C-market;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu 426.956,25 dinara – korisnik EAR;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu 300.000,00 dinara – korisnik EAR;

Republičke direkcije za robne rezerve, uplaćene 26.10.2004. godine u iznosu 447.750,70 dinara – korisnik C-market;

OSCE-a (Komercijalna banka), uplaćene 01.11.2004. godine u iznosu 24.859,80 dinara – korisnik Ministarstvo pravde;

EU-EAR-a (4.129,00 EUR – NBS), uplaćene 03.11.2004. godine u iznosu 315.231,80 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNDP-a, uplaćene 04.11.2004. godine u iznosu 860.674,14 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 04.11.2004. godine u iznosu 1.855.600,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

EU-EAR-a (3.450,00 EUR – NBS), uplaćene 04.11.2004. godine u iznosu 263.482,36 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (5.735,00 EUR – NBS), uplaćene 09.11.2004. godine u iznosu 439.447,24 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 10.11.2004. godine u iznosu 25.000.000,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 24.11.2004. godine u iznosu 16.104.001,00 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 25.11.2004. godine u iznosu 3.890.000,00 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

EU-EAR-a (26.329,30 EUR – NBS), uplaćene 30.11.2004. godine u iznosu 2.030.376,07 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (9.008,31 EUR – NBS), uplaćene 06.12.2004. godine u iznosu 697.755,77 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

Crvenog krsta (Raiffeisen bank), uplaćene 07.12.2004. godine u iznosu 818.800,00 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

UNDP-a, uplaćene 08.12.2004. godine u iznosu 774.952,92 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

EAR-a (59.925,00 EUR – NBS), isplaćene 13.12.2004. godine u iznosu 4.674.317,79 dinara – korisnik Republički zavod za razvoj;

Kontrole tuberkoloze u Srbiji DOTS strat. (23.000,00$-NBS), uplaćene 15.12.2004. godine u iznosu 1.354.175,60 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

EU-EAR-a (500,00 EUR – NBS), uplaćene 15.12.2004. godine u iznosu 39.194,55 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EAR-a – reforma srednjeg stručnog obrazovanja (323.600,00 EUR – NBS), isplaćene 15.12.2004. godine u iznosu 25.366.712,76 dinara – korisnik Ministarstvo prosvete i sporta;

Kraljevine Norveške (79.500,00 EUR – NBS), isplaćene 15.12.2004. godine u iznosu 6.231.933,45 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja;

OEBS-a (Komercijalna banka), isplaćene 20.12.2004. godine u iznosu 3.040.880,24 dinara – korisnik Komeserijat za izbeglice;

EU-EAR (1.995,00 EUR – NBS), uplaćene 20.12.2004. godine u iznosu 679.835,36 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

UNHCR-a (Komercijalna banka), uplaćene 21.12.2004. godine u iznosu 24.708.801,17 dinara – korisnik Komesarijat za izbeglice;

UNDP-a, uplaćene 21.12.2004. godine u iznosu 1.032.052,48 dinara – korisnik Vrhovni sud Srbije;

UNDP-a, uplaćene 22.12.2004. godine u iznosu 910.211,40 dinara – korisnik Ministarstvo finansija;

EU-EAR-a (32.770,50 EUR – NBS), uplaćene 27.12.2004. godine u iznosu 2.575.941,53 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

EU-EAR-a (5.112,00 EUR – NBS), uplaćene 31.12.2004. godine u iznosu 402.050,11 dinara – korisnik Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza.

Ostavite komentar