ODLUKE

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

PROGRAM PODSTICANjA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA u 2018. godini I. UVODNI DEO Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS” broj 113/17) u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na ekonomskoj klasifikaciji 463 …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU I UVOD U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na godišnjem nivou predstavlja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja. Ciljevi i prioriteti, odnosno programi i mere aktivne politike zapošljavanja utvrđeni Nacionalnim …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije

NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA SEKSUALNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE UVOD Seksualno i reproduktivno zdravlje je stanje kompletnog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja u svim aspektima koji se tiču reproduktivnog sistema, njegovih funkcija i procesa. To podrazumeva da su ljudi sposobni da ostvaruju zadovoljavajući i bezbedan polni život, da mogu da se reprodukuju …

Uredba o Nacionalnom programu očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme

O B R A Z L O Ž E NJ E I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4, 6. i 9. Ustava Republike Srbije kojima je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije …

Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 3. Upućivanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije zasniva se na sledećim principima: 1) da je učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u konkretnoj operaciji u skladu sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim pravom; 2) da je učešće pripadnika Vojske Srbije i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije

ANALIZA EFEKATA ZAKONA Učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije (u daljem tekstu MnOp) prvi put je bilo uređeno donošenjem Zakona o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 3. sednici održanoj dana 15.11.2017. godine, donosi O D L …

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu Pročitaj više »

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

PREDLOG Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE …

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu Pročitaj više »

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

PREDLOG Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE …

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu Pročitaj više »