Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 5

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Prihodi iz budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Iz budzeta Izdonacija Izostalih izvora

| | | | |Republike

|Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO

| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | 5432 | |TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001) | |762.373.159 |664.550.424 |7.440.813 |11.556.511 |1.029.931 |2.984.080 |74.811.400 | | 5433 | |TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5170) | |837.441.896 |744.504.667 |7.441.902 |12.604.874 |844.244 |2.334.370 |69.711.839 | | 5434 | |Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (5432 – 5433) > 0 | | | | | |185.687 |649.710 |5.099.561 | | 5435 | |Manjak prihoda i primanja –budzetski deficit (5433 – 5432) > 0 | |75.068.737 |79.954.243 |1.089 |1.048.363 | | | | |5436 |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE(5129) | |337.538.774 |331.949.114 | | | | |5.589.660 | | 5437 |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE(5385 ) | |270.636.943 |270.192.587 | | | | |444.356 | | 5438 | |VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0 | |66.901.831 |61.756.527 | | | | |5.145.304 | | 5439 | |MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0 | | | | | | | | | |5440 | |VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169 – 5431) > 0 | | | | | |185.687 |649.710 |10.244.865 | |5441 | |MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0 | |8.166.906 |18.197.716 |1.089 |1.048.363 | | | | |

Datum 16.6.2011. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar