Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 3) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/2010, 43/10 i 16/12),

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 46. sednici održanoj dana 23. aprila 2012. godine, donosi

ODLUKU

o Završnom računu sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od

01.01. do 31.12.2011. godine

1. Donosi se Završni račun sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od 01.01. do 31.12.2011. godine, koji iskazuje:

Tekući prihodi i primanja

Tekući rashodi i izdaci

Budzetski suficit

Korekcija bucetskog suficita

35.748.018.127,09 34.456.995.277,50 1.291.022.849,59

19.873.514,06 1.310.896.363,65

Ukupan suficit

2. Završni račun sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od 01.01. do 31.12.2011. godine, sastavni je deo ove Odluke.

3. Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-417-1/2012

U Beogradu, 23. aprila 2012. godine P R E D S E D N I K

Slobodan Maraš

Ostavite komentar