jun 2004.

Zaključak o usvajanju Izveštaja međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel” i Izveštaj

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Izveštaj Međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji „Mobtel“, koji je sastavni deo ovog zaključka. 2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u …

Zaključak o usvajanju Izveštaja međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel” i Izveštaj Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91 i 66/91), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA I IZABRANIH, ODNOSNO POSTAVLjENIH LICA Član 1. U Uredbi o naknadama i drugim …

Uredba o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici

PREDLOG ZAKONA O ŽELEZNICI I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje prevoza u železničkom saobraćaju vrši se pod uslovima i na način propisanim ovim zakonom. Član 2. Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u smislu ovog zakona jeste: održavanje javne železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja; obezbeđenje pristupa i korišćenje javne železničke …

Predlog zakona o železnici Pročitaj više »

21. sednica Vlade Republike Srbije, 17. jun 2004. godine

Na osnovu člana 7. Odluke o osnivanju Umetničke škole u Kraljevu („Službeni glasnik RS“, broj 63/04), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UMETNIČKE ŠKOLE U KRALjEVU I Imenuje se mr VELIMIR ZELENOVIĆ za vršioca dužnosti direktora Umetničke škole u Kraljevu. II Ovo rešenje objaviti u …

21. sednica Vlade Republike Srbije, 17. jun 2004. godine Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O DOPUNAMA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA DIZEL GORIVA D-2 ZA RADOVE U POLjOPRIVREDI U 2004. …

Uredba o dopunama Uredbe o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i člana 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2004. GODINU Član 1. U Uredbi o …

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju („Službeni list SRJ“, br. 46/96, 12/98 i 37/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI …

Uredba o utvrđivanju programa imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije za 2004. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa. Član 2. Doprinosima se obezbeđuju sredstva za …

Predlog zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pročitaj više »

Predlog zakona o igrama na sreću

PREDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se vrste, uslovi i način priređivanja igara na sreću, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću. Pojam igara na sreću Član 2. Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, …

Predlog zakona o igrama na sreću Pročitaj više »