januar 2005.

55. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2005. godine

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR «UŽICE» U UŽICU I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ustanove Studentski …

55. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR «UŽICE» U UŽICU I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ustanove Studentski …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprvredne proizvodnje za 2005. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2005. GODINU Član …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprvredne proizvodnje za 2005. godinu Pročitaj više »

Uredba o uvrđivanju podsticajnih sredstava za obnovu poljoprivredne opreme i mehanizacije u 2005. godini

Na osnovu člana 90 tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OBNOVU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE U 2005. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju …

Uredba o uvrđivanju podsticajnih sredstava za obnovu poljoprivredne opreme i mehanizacije u 2005. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini

Na osnovu člana 90 tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE SELA U 2005. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 398. st.2. i 4. Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS“, broj 73/03), a u vezi sa članom 7a stav 2. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru («Službeni glasnik RS», br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D …

Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija Pročitaj više »

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI Član 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o elektroprivredi («Službeni glasnik RS», br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95). Član 2. Prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije …

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE I. UVODNA ODREDBA Član Ovim zakonom se, radi odgovarajućeg povećanja novčanih kazni vrše izmene zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje u republičkim zakonima. Član U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik SRS“, br. …

Predlog zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Pročitaj više »

Predlog zakona o semenu

PREDLOG ZAKONA O SEMENU I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, dorade, korišćenja, prometa, uvoza i ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja, rasada poljoprivrednog bilja i micelija jestivih i lekovitih gljiva, priznavanje novostvorenih domaćih sorti i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti i upis sorti poljoprivrednog bilja u Registar sorti …

Predlog zakona o semenu Pročitaj više »

54. sednica Vlade Republike Srbije, 20. januar 2005. godine

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ U NIŠU I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Niš …

54. sednica Vlade Republike Srbije, 20. januar 2005. godine Pročitaj više »