decembar 2006.

173. sednica Vlade Republike Srbije, 28. decembar 2006. godine

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav …

173. sednica Vlade Republike Srbije, 28. decembar 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o imenama i dopunama uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I …

Uredba o imenama i dopunama uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Pročitaj više »

Uredba o minimumu procesa rada u javnom preduzeću “Elektromreža Srbije”

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ”, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) Vlada donosi U R E D BU O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU „ELEKTROMREŽA SRBIJE” Član 1. Minimum …

Uredba o minimumu procesa rada u javnom preduzeću “Elektromreža Srbije” Pročitaj više »

Uredba o minimumu procesa rada u javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije”

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ”, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) Vlada donosi U R E D BU O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” Član 1. Minimum …

Uredba o minimumu procesa rada u javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije” Pročitaj više »

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi STRATEGIJU unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 1. POLAZNE OSNOVE Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja srednjeročni plan aktivnosti svih društvenih aktera u Republici Srbiji …

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Pročitaj više »

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi Strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji Predlog Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) daje celovitu sliku daljeg razvoja stručnog obrazovanja i obuke. Preporuke koje sadrži ovaj dokument su zasnovane …

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji Pročitaj više »

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi Strategiju razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji I. UVOD Strategija obrazovanja odraslih je poziv na stvaranje kulture učenja, društvene organizacije i ekonomije zasnovane na znanju i unapređenju sposobnosti i postignuća odraslih ljudi. Polaznu osnovu za …

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji Pročitaj više »

Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije. Član 2. Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije. Član …

Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije Pročitaj više »

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi STRATEGIJU unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 1. POLAZNE OSNOVE Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja srednjeročni plan aktivnosti svih društvenih aktera u Republici Srbiji …

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Pročitaj više »