mart 2007.

Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege

UGOVOR O KONCESIJI ZA IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE SADRŽAJ I.PREDMET UGOVORA 6 II.ZNAČENjE POJEDINIH IZRAZA I POJMOVA i njihovo tumačenje 6 2.1. Značenje pojedinih izraza i pojmova 6 2.2. Tumačenje 13 III.PREDMET KONCESIJE 14 IV. TrajanjE KONCESIJE 15 4.1. Početak roka trajanja Koncesije 15 4.2. Trajanje Koncesije 15 4.3. …

Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege Pročitaj više »

191. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2007. godine

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o …

191. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNjA SPOMEN-HRAMA SVETOG …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ Pročitaj više »

Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine Tabela

Na osnovu člana 92. stav 1. i člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 85/06 i 86/06-ispravka), članom 33. stav 4. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik …

Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine

Tabela Pročitaj više »

190. sednica Vlade Republike Srbije, 22. mart 2007. godine

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O …

190. sednica Vlade Republike Srbije, 22. mart 2007. godine Pročitaj više »

189. sednica Vlade Republike Srbije, 15. mart 2007. godine

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E …

189. sednica Vlade Republike Srbije, 15. mart 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2007. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), …

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2007. godinu Pročitaj više »