novembar 2012.

33. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

33. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2012. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredbu o prestanku važenja Uredbe o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12), Vlada donosi Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila („Službeni glasnik RS”, broj 8/12). Ova uredba stupa …

Uredbu o prestanku važenja Uredbe o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU O USKLAĐIVANjU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU Član 1. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2013. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj …

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o patentima („Službeni glasnik RS”, broj 99/11), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA Član 1. Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka („Službeni list SCG”, broj 62/04), prestaje da …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

|U dinarima | | R.B. Jedinica lokalne samouprave Opšti transfer Transfer solidarnosti UKUPNO 1 Ada 68.424.018 25.782.842 94.206.860 2 Aleksandrovac 213.123.511 30.533.472 243.656.983 3 Aleksinac 444.651.199 43.546.123 488.197.322 4 Alibunar 148.094.544 33.121.624 181.216.168 5 Apatin 157.396.388 24.023.749 181.420.137 6 Aranđelovac 196.931.884 27.123.485 224.055.369 7 Arilje 71.103.965 15.725.538 86.829.503 8 Babušnica 172.505.764 66.773.734 239.279.498 9 Bajina …

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

IZVEŠTAJ O PORESKOJ POLITICI Fiskalnom strategija za period 2013-2015. godine postavljena su tri osnovna cilja poreske politike: 1. povećanje poreskih prihoda, 2. povećanje efikasnosti poreskog sistema, odnosno smanjenje njegovog uticaja na relativne cene i poslovne odluke i 3. smanjenje troškova administriranja Ovi ciljevi će se ostvariti sledećim planiranim izmenama poreskih zakona koje predstavljaju nastavak poreske …

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno 2012 2013 2014 2015 Stopa realnog rasta BDP -2,0 2,0 3,5 4,0 BDP po tekućim tržišnim cenama (u milionima dinara) 3.267.099,7 3.679.015,6 3.979.131,3 4.316.243,3 BDP u evrima (u milionima) 28.691,8 30.946,0 32.614,3 34.639,2 BDP u dolarima (u milionima) 36.725,5 40.229,8 42.398,6 45.031,0 BDP po stanovniku u evrima …

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Na osnovu člana 31. stav 1, tačka 1), podtačka (13) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), Vlada usvaja FISKALNU STRATEGIJU ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE Ciljevi i smernice ekonomske politike u periodu od …

Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu Pročitaj više »