Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

Cilj 1. Unapređeni postojeći i uspostavljeni novi instrumenti socijalnog stanovanja, počev od stabilnih izvora finansiranja, preko delotvornih propisa, do formiranja novih i jačanja postojećih institucija Mera 1.1 Razvoj institucionalnog okvira za sprovođenje politike socijalnog stanovanja Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Tehnička podrška izgradnji kapaciteta RAS i sektoru za stanovanje u Ministarstvu MŽSRPP, RBSE 2012-2014. 10.000.000 CEB Ratifikacija ugovoru o kreditu sa CEB po projektu 1720 Osnivanje gradskih stambenih agencija u okružnim centrima, razvijanje različitih institucionalnih oblika u neprofitnom stambenom sektoru RAS, MŽSRPP, JLS, ASA 2012-2022. Tekući troškovi rada RAS, lokalni budzeti Razvoj poslovanja gradskih stambenih agencija ASA, RAS, MŽSRPP 2012-2022. Tekući troškovi rada ASA, RAS, GSA Razvoj Asocijacije stambenih agencija ASA, RAS, 2012-2022. Tekući troškovi rada ASA, RAS, GSA Sprovođenje stalne obuke i obrazovanja zaposlenih u stambenom neprofitnom sektoru ASA, MŽSRPP 2012 -2022. 30.000.000 ASA, RAS, GSA 1.1.2 Razvoj socijalnog stanovanja kroz stručni i naučno- istraživački rad i kampanje Izdavanje stručnih publikacija RAS, MŽSRPP Univerzitet, udruženja 2012-2022. 5.000.000 Republički budzet, Univerzitet Istraživanja stambenog sektora RAS, Univerzitet, naučne ustanove, stručne institucije, udruženja 2012-2022. Tekući troškovi rada Republički budzet Kampanje za informisanje javnosti o određenim temama od značaja za održivi razvoj socijalnog stanovanja RAS, Univerzitet, naučne ustanove, stručne institucije, udruženja 2012-2022. Tekući troškovi rada RAS Republički budzet Mera 1.2 Uvođenje stabilnih izvora finansiranja stambenih programa i puna koordinacija svih budzetskih izdvajanja u stanovanje Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Priprema programa i planova finansiranja i odgovarajućih propisa za realizaciju stambenih programa (program poslovanja i finansijski plan RAS) RAS, MŽSRPP, MRSP, MF 2012-2022. Tekući troškovi rada RAS RAS Mera 1.3 Dalji razvoj strateških dokumenata u oblasti stanovanja Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Podrška lokalnim samoupravama na izradi lokalnih stambenih strategija RAS, ASA 2012-2022. 3.000.000 Republički budzet, RAS Ažuriranje NSSS i Akcionog plana RAS, MŽSRPP 2013-2022 na 3 godine Tekući troškovi rada RAS Republički budzet Mera 1.4 Razvoj zakonskog okvira u svim oblastima od značaja za politiku socijalnog stanovanja Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Usklađivanje i izmene zakona koji uređuju pitanja poreza, imovine, urbanističkog i prostornog planiranja i građevinarstva, socijalne zaštite, stanovanja izbeglih i raseljenih lica i nacionalnih manjina od interesa za politiku socijalnog stanovanja SKGO, RAS, MŽSRPP 2012-2015. Tekući troškovi rada RAS i organa uprave Republički budzet Saradnja nadležnih organa uprave Pokretanje revizije celokupnog stambenog zakonodavstva MŽSRPP, RAS 2012 –2013. Tekući troškovi rada RAS i organa uprave Republički budzet Dovoljan kapacitet Ministarstva za stanovanje Cilj 2. Povećan obim i raznovrsnosti stambene ponude Mera 2.1 Izgradnja stanova Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Razvoj privatnog sektora zakupa sa regulisanim zakupninama uz podsticanje poboljšanja uslova stanovanja do propisanih standarda RAS, JLS, agencije za nekretnine 2015-2022. 2.000.000.000 Republički budzet, RAS – Obrtni fond 2.1.2 Izgradnja stanova za neprofitnu prodaju Izgradnja stanova za prodaju kreditiranjem sredstvima RBSE projekt F/P 1720 RAS, MŽSRPP, i 12 gradova i opština, GSA 2012-2014. 2.160.000.000790.200.0001.378.219.680 kredit RBSERepulički budzetJLS i u naturi Ratifikacija kreditnog sporazuma u Parlamentu Izgradnja stanova kreditiranjem iz obrtnog fonda RAS RAS, MŽSRPP, JLS, GSA 2015-2022. 10.500.000.000 Republički budzet, RAS – Obrtni fond, JLS i u naturi Osnivanje obrtnog fonda pri RAS Izgradnja stanova kreditnim sredstvima za grupe od interesa za državu (vojna lica, naučni i prosvetni radnici, lekari, policajci i dr) RAS, MF, resorna ministarstva: obrane, prosvete, zdravstva, i dr, gradovi i opštine JLS, GSA 2015-2022. 5.000.000.000 RAS, međunarodne finansijske institucije Podsticaji programima stambene štednje RAS, MF, udruženja 2015-2022. 300.000.000 Republički budzet Mera 2.2 Alternativni stambeni programi Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici 2.2.2 Unapređenje postojećih uslova stanovanja za domaćinstva sa niskim primanjima Dodela sredstava za poboljšanje uslova stanovanja u građevinskom materijalu za socijalno ugrožena lica KIRS, RAS, JLS, sa svojim CSR i GSA, lokalni saveti za migracije, udruženja 2015-2022. 2.000.000.000 Donacije Zainteresovanost donatora za finansiranje ovakih programa Subvencionisani krediti za unapređenje podstandardnih uslova stanovanja domaćinstava sa niskim primanjima za stanove u ličnoj svojini RAS, GSA, JLS 2015-2022. 1.000.000.000 Republički budzet, RAS – Obrtni fond Uvođenje podsticaja za primenu viših standarda (npr. energetske efikasnosti, reciklaže) RAS, AEE, banke 2015-2022. 200.000.000 Republički budzet, RAS – Obrtni fond, EU predpristupni fondovi Cilj 3. Povećana dostupnost troškova stanovanja za domaćinstva sa niskim i srednjim primanjima Mera 3.1 Povećanje dostupnosti troškova stanovanja pod zakup Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Poreske olakšice kod zakupa stanova u privatnom i javnom sektoru (verifikacija postojećeg stanja) RAS, MF 2014-2022. Mera 3.2 Povećanje dostupnosti troškova stanovanja u ličnoj svojini Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Predpostavke i rizici Podsticanje stambene štednje kroz posebne programe RAS 2012-2022. RAS Osiguranje stambenih kredita za domaćinstva koja kupuju prvi stan NKOSK 2012-2022. NKOSK Osiguranje stambenih kredita za domaćinstva sa primanjima ispod prosečnih za kupovinu ili izgradnju sopstvenih kuća NKOSK 2012-2022. NKOSK Cilj 4. Obnovljeno poverenje u vrednost stanovanja pod zakup u svim oblicima svojine Mera 4.1 Podrška unapređenju uslova stanovanja pod zakup kroz izmene propisa i izgradnju kapaciteta svih učesnika Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Uvođenje mehanizama obaveznog registrovanja ugovora o zakupu uz odgovarajuće podsticajne i kaznene mere RAS, MŽSRPP, MF 2012-2022 Tekući troškovi rada RAS i Ministarstva RAS, Republički budzet 4.1.2 Izgradnja kapaciteta svih aktera u sektoru zakupa Obuka zaposlenih i akreditacija privatnih stambenih agencija, kao i izgradnja kapaciteta u GSA i unapređenje kapaciteta nadzornih organa opštinskih upravama za upravljanje sektorom stambenog zakupa MŽSRPP, MERR, RAS, ASA 2012-2022. 30.000.000 Donacije Podsticanje udruživanja zakupaca stanova kampanjama i finansiranjem, radi organizovane zaštite njihovih prava RAS, udruženja 2012-2022. 5.000.000 RASDonacije Cilj 5. Utvrđeni i u punoj primeni standardi za stambenu izgradnju i unapređenje stanovanja u postojećem stambenom fondu Mera 5.1 Usvajanje standarda za izgradnju stanova i unapređenje postojećeg stambenog fonda uz državne podsticaje Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Promocija standarda i uvođenje u obrazovne institucije MŽSRPP, RAS 2012-2013. Tekući troškovi RAS Uvođenje instrumenata kontrole primene standarda (u procesu pribavljanja dozvola za izgradnju i upotrebu objekta) MŽSRPP , RAS 2012-2014. Tekući troškovi rada RAS i lokalnih samouprava RAS 5.1.2 Standardi za unapređenje postojećeg stambenog fonda Donošenje standarda za unapređenje naselja i stambenog fonda; prostorno-pravno regulisanih neformalnih naselja i legalizovanih objekata. MŽSRPP , SKGO, JLS 2012-2014. Tekući troškovi rada Ministarstva i RAS lokalni budzeti Donošenje standarda za unapređenje postojećeg stambenog fonda, posebno sa aspekta bezbednosti, životne sredine, energetske efikasnosti, u skladu sa EU direktivama MŽSRPP, AEE, RAS 2012-2014. Tekući troškovi rada Ministarstva i RAS Republički budzet, AEE, RAS Cilj 6. Uspostavljeni instrumenti za sprečavanje i smanjivanje beskućništva Mera 6.1 Izgradnja kapaciteta za sprečavanje i smanjenje beskućništva Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Uvođenje evidencije o beskućnicima na lokalnom nivou MRSP, CSR, JLS, GSA 2012-2022. Tekući troškovi rada MRSP, CSR, JLS i GSA Republički i lokalni budzeti Unapređenje propisa kojim se uređuje zaštita beskućnika MRSP, MŽSRPP, RAS, udruženja 2012-2013. Tekući troškovi rada MRSP i RAS Republički i lokalni budzeti 6.1.2 Unapređenje institucionalnih kapaciteta za sprečavanje i smanjenje beskućništva Izgradnja kapaciteta postojećih institucija (lokalne samouprave, Centri za socijalni rad, Gradske stambene agencije) za bavljenje problemom beskućništva MRSP, RAS, JLS, CSR, GSA, udruženja 2012-2022 Tekući troškovi rada MRSP, CSR, GSA Republički i lokalni budzeti, donacije Cilj 7. Unapređeni uslovi stanovanja u pod-standardnim naseljima Mera 7.1 Plansko regulisanje podstandardnih naselja Program Programska aktivnosti/Projekat Nadležna institucija i partneri u sprovođenju Period primene Ukupni troškovi Izvori finansiranja Pretpostavke i rizici Izrada planova sanacije i koudruženjalidacije podstandardnih (romskih) naselja MŽSRPP, RAS, JLS, Direkcije za urbanizam 2012-2022. 200.000.000 Republički i lokalni budzeti Dovoljni kapaciteti nadležnih organaPolitička volja JLS 7.1.2 Pravno regulisanje raseljavanja Priprema i donošenje odgovarajućeg akta o postupcima pri raseljavanju pod-standardnih naselja, koja moraju da se izmeste MŽSRPP RAS 2012-2014 Tekući troškovi rada Ministarstva, RAS Republički budzet

Ostavite komentar