Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 8

IMENOVANjE POSREDNIKA

Odnosi se na Član 42. stav 3.

Izuzev ako je drugačije predviđeno ovim Aneksom, na proceduru posredovanja će se primenjivati UNCITRAL-ova Pravila za mirenje, koja su na snazi u vreme vođenja konsultacija.

Ako se zainteresovane strane, u roku od 10 dana po prijemu inicijalnog pismenog zahteva za posredovanje, ne saglase o ličnosti posrednika, predsedavajući Zajedničkog komiteta će predložiti dotičnim stranama imena pet lica sa Liste posrednika, ustanovljene u skladu sa članom 41. stav 6. Svaka strana će sastaviti svoju listu po željenom redosledu. Na osnovu redosleda koji sastave strane, predsedavajući Zajedničkog komiteta će imenovati posrednika.

U svom završnom izveštaju, posrednik će izvestiti Zajednički komitet o ishodu posredovanja, u smislu Člana 15 UNCITRAL-ovih Pravila.

Ostavite komentar