Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 9

USTANOVLjENjE I FUNKCIONISANjE ARBITRAŽNOG TRIBUNALA

Odnosi se na Član 43. stav 3.

Arbitražni tribunal će biti sastavljen od tri člana.

Strana koja pokreće spor pred arbitražom, u svojom pismenom obaveštenju upućenom u smislu Člana 43. stav 1., imenovaće za člana arbitraže jedno lice, koje može imati njeno državljanstvo ili kod nje prijavljeno stalno prebivalište.

Strana na koju se odnosi obaveštenje, u roku od trideset dana od prijema obaveštenja iz Član 43. stav 1., imenovaće za člana arbitraže jedno lice, koje može imati njeno državljanstvo ili kod nje prijavljeno stalno prebivalište.

Dva već imenovana člana arbitraže će, u roku od šezdeset dana od prijema obaveštenja iz Član 43. stav 1., postići dogovor o imenovanju trećeg člana, što mora biti potvrđeno od strana u sporu u roku od petnaest dana. Treći član ne može biti državljanin jedne od strana, niti lice sa stalnim prebivalištem na teritoriji jedne od strana. Izabrani član imaće funkciju predsednika Arbitražnog tribunala.

Ako sva tri člana ne budu imenovana ili izabrana u roku od devedeset dana od prijema obaveštenja iz člana 43. stav 1., bilo koja strana može zatražiti od Generalnog sekretara Stalnog arbitražnog suda u Hagu da odredi lice ovlašćeno za imenovanje.

Osim ako je drugačije predviđeno ovim Aneksom, primenjivaće se Opciona pravila za arbitražne sporove između dve države Stalnog arbitražnog suda.

Arbitražna odluka biće doneta u roku od šest meseci od dana kada je imenovan predsednik Tribunala. Na zahtev Tribunala, Zajednički komitet može dozvoliti produženje ovog roka za dodatnih šest meseci. U slučaju nesaglasnosti oko sadržaja i dometa odluke, bilo koja od strana u sporu može, u roku od šezdeset dana od dostavljanja arbitražne odluke, tražiti pojašnjenje od Tribunala. Tribunal će dostaviti svoje objašnjenje u roku od šezdeset dana od dana kada mu je upit postavljen.

Ostavite komentar