38. sednica Vlade Republike Srbije, 14. oktobar 2004. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr TATJANA CVJETIĆANIN dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6845/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/2/2

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se dr TATJANA CVJETIĆANIN za direktora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6818/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/3/3

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr TATJANA CVJETIĆANIN dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Imenuje se TATJANA BOŠNjAK, viši kustos i šef Odeljenja novije umetnosti, za člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6816/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/4/4

Na osnovu člana 1. stav 2 Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća (« Službveni glasnik RS», br. 25/97,30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99,19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća ( «Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E š E NJ E

O IZMENAMA REšENJA O PREDUZIMANJU MERA U ZAVISNIM PREDUZEćIMA

RUDARSKO-TOPIONIčARSKI BASEN BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima rudarsko-topioničarski basen Bor-grupa («Službeni glasnik Republike Srbije», br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04 i 101/04).

II

Razrešavaju se dužnosti u zavisnom preduzeću Fabrika ventila Bor:

– VINKO SIMONOVIĆ, član Odbora;

– DRAGAN ĐORĐEVIĆ, član Odbora.

III

U zavisnom preduzeću Fabrika ventila Bor imenuju se:

– za članove Odbora

1. SAŠA CVETKOVIĆ, dipl. inž., zaposlen u Fabrici ventila Bor;

2. EMILIJA TUNIĆ, pravnik, zaposlena u Fabrici ventila Bor.

IV

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

V

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III

preuzimaju dužnost 18.oktobra 2004. godine.

VI

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6812/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/6/6

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94, 44/95 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Razrešava se prof. dr VLADAN KARAMARKOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6878/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se IVANA PEJOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za turizam, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6884/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/11/11

Na osnovu člana 3. Odluke o obrazovanju Komisije za pripremu Izveštaja o posledicama primene Zakona o uspostavljanju Registra prava na nepokretnu imovinu na Kosovu i Metohiji („Službeni glasnik RS“, broj 108/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIPREMU IZVEŠTAJA O POSLEDICAMA PRIMENE ZAKONA O USPOSTAVLjANjU REGISTRA PRAVA NA NEPOKRETNU IMOVINU NA KOSOVU I METOHIJI

I

U Komisiju za pripremu Izveštaja o posledicama primene Zakona o uspostavljanju Registra prava na nepokretnu imovinu na Kosovu i Metohiji imenuju se:

– za predsednika:

ŽELIMIR ŽUNIĆ, načelnik Odeljenja za upravne poslove na vraćanju oduzete imovine, Ministarstvo finansija;

– za članove:

1. NEBOJŠA PERUNIČIĆ, sekretar Ministarstva pravde;

2. NIKOLA ŠEATOVIĆ, pravnik u Ministarstvu kulture;

3. dr DRAGAN NOVAKOVIĆ, viši savetnik u Ministarstvu vera;

4. NOVICA CVETKOVIĆ, zamenik Republičkog javnog pravobranioca;

5. SLAVICA RADOMIROVIĆ, inž. geodezije, Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

6. SRBOLjUB PANIĆ, pomoćnik direktora, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

7. ZORAN JOVANOVIĆ, pomoćnik direktora, Republički geodetski zavod.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6894/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Postavlja se RADIVOJE PIRGIĆ za pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za turizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6893/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/13/13

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se SLAVICA TRAJKOVIĆ za člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6944/2004

U Beogradu, 14. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/14/14

Ostavite komentar